INDIANLITTERATUR - Indianböcker i Sverige

staffan.gripenberg@gmail.com 

Referenslitteratur C-E

« Referenslitteratur A-B Referenslitteraturen alfabetiskt Referenslitteratur F-H »

C

Cabeza de Vaca Se: Nunes Cabeza de Vaca

Cadbury, Deborah
Den försvunne prinsen : Franska revolutionen och sökandet efter Ludvig XVII / Översättning: Sven-Erik Torhell. - Lund : Historiska media, 2004. - 270 s.: ill.
Orig:s titel: The Lost King of France. - 2002.

Californien , en skildring af landet, dess klimat och guldminor jemte råd för utvandrare om de fördelaktigaste sätten att nedsätta sig därstädes / utarbetad i sammandrag efter de nyaste autentika (sic) källor. - Stockholm : Bonnier, 1850. - 205 s.

Campanius, Johannes Se: Luther, Martin

Campanius Holm, Se: Holm

Campbell, Joseph.
Hjälten med tusen ansikten / Joseph Campbell ; översättning: Lars Göran Larsson & Björn Wahlberg ; [faktagranskning: Björn Wahlberg]. - 1. uppl.
- Stockholm : Arkad, cop. 2011. - 460 s. : ill.
Orig:s titel: The hero with a thousand faces.
Notiser om avajoernas trosföreställninar sid 66-67,124, 140,379,411,,419
Pawnee, hakoceremonin s. 36, 408.

Canetti, Elilas
Massa och makt / översättning Paul Frisch. - Stockholm : Forum, 1985.. - 508 s.
Orig:s titel: Masse und Macht. - 1960.

Capps, Benjamin
Indianer / förord, översättning, bearbetning Nils sErik Baehrendtz. - Stockholm : Trevi, 1977. - 237 s. : ill.

Capps, Benjamin
De stora hövdingarna / översättning: Kjell E. Genberg ; svensk bearbetning: Nils Erik Baehrendtz. - Höganäs : Bokorama, 1984. - 240 s. : ill. - (Wild west)
Orig:s titel: The great chiefs.

Catlin, George
Nord-amerikas indianer och de, under ett åttaårigt vistande bland de vildaste af deras stammar upplefvade äfventyr och öden / översättning från femte engelska upplagan [via en tysk översättning]. - Stockholm : Berg, 1848. - 320 s. : ill.
Orig:s titel: Letters and notes on the manners, customs and conditions of the North American Indians. 1841.

Catlin, George
Bland indianer och bufflar : indianliv för hundra år sedan / fritt bearbetad efter originalet av Arvid Wachtmeister. - Stockholm : Geber, 1927. - 232 s. : ill. - (Gebers ungdomsböcker)
Orig:s titel: Letters and notes on the manners, customs and conditions of the North American Indians. 1841.

Catlin, George
Medicinmän och krigare / översättning och bearbetning: Erik ”Uncas” Englund. - Stockholm : Lindqvist, 1963. - 221 s. : ill. - (Indianklubbens bästa)
Orig:s titel: Letters and notes on the manners, customs and conditions of the North American Indians. 1841.

[Catlin, George]
Buffel-jagter. - Stockholm : Berg, 1855. - 16 s. -(Natur .- och jagt-hist. ; 8)
Ett avsnitt från Catlin.1848.
Även i:
Jagtäfventyr - Buffel-jagter - Lejonjagt - Giraff-, Leopard- och Panther-jagter. - Stockholm : Berg, 1855.
Faks. - Stockholm : Rediviva, 1981.

Catlin, George
Senaste ströftåg bland indianerna vid Klippbergen och Anderna / Öfversättning av G.Swederus. - Stockholm : Fahlstedt, 1870. - 275 s.
    Svensk fulltext hos Internet Archive

Cederschiöld, Gunnar
Infödingarna på Manhattan : studier och stämningar från New York. - Stockholm : Ljus, 1916. - 276 s.
Svensk fulltext hos Internet Archive: http://www.archive.org/details/infdingarnap00cede

Chaos : skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier / udgivet af Københavns Universitet, Institut for religionshistorie i samarbejde med Religionshistorisk Forening. — København : Museum Tusculanum, 1982-

Charpentier Ljungqvist, Fredrik                                                              
Global nedkylning : klimatet och människan under 10.000 år. - Stockholm : Norstedt, 2009. - 335 s. : ill.

Chenevix Trench
, Charles
Ridkonstens historia / översättning från engelskan av Stig Hultén. - Stockholm : LT, 1970. - 320 s. : ill.
Orig:s titel: A history of horsemanship.

Chevigny, Hector
Alaskas herre och det ryska äventyret / översättningen är utförd av Georg Dahl. - Stockholm : Natur och kultur, 1944. - 284 s.
Orig.s titel: Lord of Alaska.

Chilton, Charles
Boken om Västern : [en skildring för ungdom] / översättning: Bert Lexberg ; illustrationer: Eric Tansley. - Stockholm : Svensk läraretidning, 1963. - 326 s. : ill. - (Pelarböckerna - Saga ; 455)

2. uppl. - 1966. - 324 s. : ill.

Christie, Nils
Om skolan inte fanns : [radikala reformer för ”den goda skolan”] / översättning av Maj Frisch. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1972. - 146 s. - (W&W-serien ; 323)

Churchill, Randolph S
Winston S. Churchill. [1], Ungdomsåren : 1874-1900 / [översättning av Torsten Blomkvist] / av Randolph S. Churchill. - Stockholm : AB, 1966. - 567 s : ill. -
Orig:s titel: Winston S. Churchill.

Claesson, Nils
Blåbärsmaskinen. - Uppsala : Ruin, 2009. - 179 s.

Claeson, Stewe
Snön faller i Cochise County : Ur resedagböckerna. - Stockholm : Norstedt, 2017. - 196 s.

Claesson, Stig
Från nya världen : en reseberättelse / teckningar: författaren. - Malmö : Cavefors, 1961. - 138 s. : ill.

Ny utg. - Berättelse från Europa. Från nya världen. - 1965. - 159 s. - (BOC-serien)

Claesson, Stig
Följ alltid Cecilias exempel. - Stockholm : Bonnier, 2003. - 195 s. : ill.

Claridge, Jessica
Amerikas pionjärtid / svensk översättning av Monica Frime. - Örebro : IPC, 1981. - 48 s. : ill. - (IPC bibliotek om stora uppfinningar och upptäckter)
Orig:s titel: The discovery of America.

Clark, William
När jorden erövrades / översättning och bearbetning av Lars Orup ; teckningarna av Hans Schwarz. - Stockholm : Trevi, 1972. - 253 s. : ill.
Orig:s titel: Explorers of the world. 1964.

Clarke, Gerald
Capote : en biografi / Översättning Margareta Eklöf. - Stockholm : Svenska förlaget, 2006. - 638 s. : ill.
Orig:s titel: Capote, a biography. 1988.

Clastres, Pierre
Samhället mot staten : studier i politisk antropologi / förord och översättning: Bosse Holmqvist. -Stockholm : Nordan, 1974. - 161 s. - (Arken ; 4)
Orig:s titel: La societé contre l’Etat.

Collin, Nils, 1746-1831
Dagbok från New Jersey 1770-86 / Nils Collin ; med en inledning av Robert Murray om den siste enske prästen i Nya Sverige. - Stockholm : Proprius, 1988. - 160 s. : ill. - (Skrifter / utgivna av Samfundet Pro fide et christianismo ; 11)

Collste, Göran
Historisk rättvisa : Gottgörelse i en postkolonial tid. - Göteborg : Daidalos, 2018. - 231 s.

Constantin-Weyer, M[aurice]
En man ser tillbaka på sitt liv / autor. övers. av Axel Claeson. -
Stockholm : Tiden, 1929. - 245 s.
Orig:s titel: Un homme se penche sur son passé.

Constantin
-Weyer, M[aurice].
En man ser tillbaka på sitt liv / Av M. Constantin-Weyer ; Till svenska av Axel Claësson. - Stockholm : Åhlén & Söner, 1933. -
287 s. - (De sexton böckerna ; 14)
Orig:s titel: Un homme se penche sur son passé.

Cook, James
Kapten James Cooks resor : Cooks egna dagböcker i urval / redigerade av Christopher Lloyd ; förord av Odd F. Lindberg och Annika Solberger. - Uddevalla : Niloé, 1982. - 318 s. : ill.
Orig:s titel: The voyages of captain James Cook round the world.

Cooper, Guy H.  
Development and stress in Navajo religion. - Stockholm : Almqvist & Wiksell international, 1984. - 125 s. - (Stockholm studies in comparative religion ; 23)  
Diss.

Cornell, Elias
Rummet i arkitekturen : historia och nutid. - Stockholm : Norstedt, 1996. - 413 s. : ill.

Courtwright, David T.
Vanans makt : drogernas historia och den moderna världens födelse / Översättning: Gabriel Setterborg. - Lund : Historiska media, 2003. - 334 s. : ill.

Crantz, David
Äldre och nyare Brödra-historien, eller Kort berättelse om Evangeliska Brödra-Uniteten i forn-tiden, och förnämligast i förewarande årahundrad. - Norrköping, 1772. - 786 s.
Utförligt om missionsverksamheten bland såväl eskimåer som indianer enligt Björck & Börjessons antikvariatskatalog 307.

Crosby, Alfred W
Den ekologiska imperialismen : Europas biologiska expansion 900-1900 / Översättning av Margareta Eklöf : [fackgranskning: Anders Öckerman]. - Stockholm : SNS, 1999. - 335 s.
Orig:s titel: Ecological Imperialism.

D
  
Dahlbring
, Magnus
Indianbyn på prärien / Magnus Dahlbring, Marianne Erlandson. - Stockholm : LL-förlaget, 1999. - 63 s. : färgill.

Dahlbring, Magnus
Indianerna på Standing Rock - Hoppets reservat / Magnus Dahlbring, Marianne Erlandsson. - Stockholm : LL-förlaget, 2002. - 79 s. : färgill. - (Lättläst)

Dahlgren, S.
The rise and fall of New Sweden, governor Risingh's journal 1654-1655 in its historical context / Stellan Dahlgren and Hans Norman. - Uppsala : Univ. : Stockholm : Almqvist & Wiksell International, 1988. - 303 s. : ill. faks., kartor, tab. - (Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis ; 27)
Sid. 127-287: Risingh's journal. Delvis parallelltext på svenska och engelska.

Dalarnas Hembygdsbok 1966 / Redaktör: Björn Hallerdt. - Falun : Dalarnas Forminnes och Hembygdsförbund, 1968. - 224 s. : ill. = Emigration från Dalarna.

Dana, Richard Henry jr
Två år för om masten / Översättning av Gösta Zetterlund ; med 8 färgplanscher och 37 teckningar av E. Boyd Smith samt 13 illustrationer efter gamla bilder och 1 karta. - Uddevalla : Niloe, 1983. - 319 s. : ill. - (Niloe-biblioteket : Färgserien ; 3)
Orig:s titel: Two years before the mast. - 1840.
  
 
Danforth, Randi
Culinaria USA : en kulinarisk upptäcktsresa / Randi Danforth, Peter Feierabend, Gary Chassman ; [fotografier: George Wieser...; översättning från engelska: Katrin Ahlström-Koch och Lottie Eriksson]. - Köln : Könemann, cop 1999. - 512 s. : ill.
Orig:s titel: Culinaria The United States.

Danielsson, Bengt
I James Cooks kölvatten / Text: Bengt Danielsson ; Foto: Göran Burenhult. - Höganäs : Bra böcker, 1991. - 303 s. : ill.

Danielsson, Carl
Från Drake till Nelson : Biografiska skildringar ur det brittiska imperiets historia. - Stockholm : Geber, 1939. - 208 s. : ill.

Danielsson, Jan
Träd i marker och myter. - Stockholm : Svenska förlaget, 2002. -207 s. : ill.

David
, Saul
Militära misstag / Saul David ; översättning: Per Lennart Månsson. - Lund : Historiska media, 1999. - 288 s. : kartor.
Orig:s titel: Military blunders. 1997.

Davis, Natalie Zemon
I marginalen : Tre yrkeskvinnors uppbrott på 1600-talet / Översättning Birgitta Schwartzman. – Stockholm : Ordfront, 1998. – 330 s.
Orig:s titel:Women on the margins.Three seventeenth-century lives.

De colonia Nova Svecia in Americam Borealem deducta historiola. ...Se Arfwedson, C D

De kallar oss indianer : boken om indianer, av indianer, med all vinst tillbaka till indianer / Judith Armbruster ... ; projektledning & översättning: Annika Banfield / Översättning från engelska. - [Göteborg] : Världen i våra händer, cop. 2004. - 238 s. : ill.
Varianttitel: De kallar oss "Indianer" : detta är vår sanning!
Även med tryckår: 2. utg., cop. 2004. 239 s.

De tog vårt land / Red. Lennart Lindberg/Lars Wennersten. - Stockholm : Plus, 1980. - 228 s. : ill. - (Indianklubben)

De visste det fanns en bok : [33 indian-sånger och två chippewabesvärjelser] / [sammanställd av] Vagn Lundbye ; översättning: Elisabeth Korndah ; illustrationer av Åke Bergqvist. - Stockholm : Katten, 1989. - 61 s.

Debenham, Frank
Världens erövring : en upptäckternas historia genom 50 000 år / översättning: Gudrun Ullman. - Stockholm : Forum, 1962. - 262 s. : ill.
Orig:s titel: Discovery and exploration. 1960.

Deloria, Vine
Custer dog för era synder / översättning av Staffan Söderblom. - Stockholm : Pan/Norstedt, 1971. - 258 s. - (PAN-original)
Orig:s titel: Custer died for your sins : an indian manifesto. 1969.

Den dolda historien : 27 uppsatser om vårt okända förflutna / redaktörer: Ronny Ambjörnsson och David Gaunt. - Stockholm : Författarförlaget, 1984. - 498 s. : ill. - (Människan i historien)

Det började vid Delaware : om svenska hembygder i Amerika / Redaktör: Gunilla Lindberg. - Stockholm : Riksförbundet för hembygdsvård, 1986. - 168 s. : ill. - (Bygd och natur ; 1986)

Det du inte kan undvika / Wind Song Coyote [Britt-Marie Dalsbecker 1957-]. - Hjo : Silverförlaget, 2002. - 285 s.

Det skogsfinska kulturarvet / FINNSAM ; [huvudredaktör: Maud Wedin ; författare: Gabriel Bladh...]
. - Falun : Finnbygden, 2001. - 358 s. : ill. + karta.

De Waal, Edmund
Den vita vägen : en berättelse om porslinets historia och själ / Edmund De Waal ; översättning av Peter Samuelsson. - [Stockholm] : Brombergs, [2017]. - 2017. - 396 s. : ill.
Orig:s titel: The white road.


Diamond
, Jared
Titel Den mänskliga apans uppgång och fall : en bok om människans historia och kultur i ett biologiskt perspektiv / Jared Diamond ; översättning: Lars Werdelin. - Västerås : ICA, 1993. - 416 s : ill.
Orig:s titel: The third chimpanzee. 1993.

Diamond, Jared
Undergång : civilisationernas uppgång eller fall / Översättning Margareta Eklöf. - Stockholm : Norstedt, 2005. - 618 s. : ill.
Orig:s titel: Collapse. 2005.

Diamond, Jared
Titel Vete, vapen och virus : [en kort sammanfattning av mänsklighetens historia under de senaste 13000 åren] / Jared Diamond ; översättning: Inger Johansson. - Stockholm : Norstedt, 1999. - 444 s. : ill.
Orig:s titel: Guns, germs and steel. 1997.


Din vän hästen : berättelser och fakta : en antologi / av Åke Runnquist. - Stockholm : Bonnier, 1965. - 223 s. : ill.

Disneyland : från nya världen / Översättare: Sven Lundberg. - . - (Walt Disneys underbara värld)

DN:s stora sportlexikon : illustrerad regelbok för 150 sporter från världens alla hörn. - Örebro : IPC, 1988. - 333 s. : ill.

Dorian, Edith
Rödskinn
: nordamerikas indianer förr och nu / bild: W.N.Wilson ; översättning av Madeleine Hamilton och Christer Swahn. - Stockholm : SKDB, 1962. - 104 s. : ill.
Orig:s titel: Hokahey!

Dorian, Edith
Västerut : om männen som röjde nordamerikas pionjärleder / bild: W.N.Wilson ; översättning: Einar Malm. - Stockholm : SKDB, 1963. - 85 s. : ill.
Orig:s titel: Trails west and men who made them.

Dorian, Edith
Djuren gjorde historia : de vilda djurens roll i nordamerikas utveckling / bild: W.N.Wilson ; översättning av Einar Malm. - Stockholm : SKDB, 1965. - 102 s. : ill.
Orig:s titel: Animals that made U.S. history.

Dreyer, W.
Naturfolkens lif : populär etnografi / Öfversättning af J.F. Nyström. - Stockholm : Ljus, 1899. - 415 spalter. : ill.

Drugge, Kristina
Tipi : den nordamerikanska indianens traditionella tältbostad / Kristina Drugge. Lars Olsson. Peter Wright. - Sveg : Bäckedals folkhögskola, Institutet för historisk teknologi, 1983. - ca: 15 s.
I Libris endast identifierbar som "Människa- Natur - Teknologi. - [Östersund] . Institutet för
förhistorisk teknologi. - 1983. Betraktad som årsbok.
001126 fanns den som internetlänk:
  http://www.forntidateknik.z.se/IFT/MNTarb/1983/tipi.htm


Drury, Nevill
Shamanism / Nevill Drury ; översättning: Mikael Hedlund. - Stockholm : Forum,
1996. - 155 s. : ill.
Orig:s titel: The elements of shamanism.

Duerr, Hans Peter
Myten om civilisationsprocessen / över-sättning: Joachim Retzlaff. - Stockholm/Stehag : Symposion. - (Kulturhistoriskt bibliotek)
Orig:s titel: Der Mythos vom zivilisationsprozess.

Bd 1. - Nakenhet och skam. - 1994 - 451 s. : ill.
Orig:s titel: Nacktheit und Scham. 1988.

Bd 2. - Intimitet . 1996 - 448 : ill.
Orig:s titel: Intimität. 1990.

Bd 3. - Obscenitet och våld. - 1998. - 603 s. : ill.
Orig:s titel: Obszönität und Gewalt. 1993.

Duerr, Hans Peter
Sedna eller kärleken till livet / översättning: Joachim Retzlaff. - Stockholm/Lund : Symposion, 1987. - 586 s. : ill. - (Samhällsvetenskapligt bibliotek)
Orig:s titel: Sedna oder Die liebe zum leben.

Dumrath, O.H.
Jordens erövring . de geografiska upptäckternas historia från äldsta tider till våra dagar efter egenhändiga anteckningar, dagböcker, berättelser och skildringar av och om de förnämsta sjöfarare, kolonisatörer, upptäcktsresande och geografer samt de bästa moderna källor. - Stockholm : Fröléen.

Senare delen. - 1923. - 638 s.

Durschmied, Erik
Vädrets makt : hur naturkatastroferna har förändrat historiens lopp /
Översättning av Thomas Roth, - Stockholm, 2002. - 287 s. : ill.
Orig:s titel: The weather factor.

Dusenberry, Verne  
The Montana Cree : a study in religious persistence. - Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1962. - 280 s. : ill. - (Stockholm studies in comparative religion ; 3)(Acta Universitatis Stockholmensis)  
Diss.

Döden / [utgivare] Elisabeth Kübler-Ross ; översättning av Margareta Edgardh. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 1978. -205 s. - (StoraTema nova)
Orig:s titel: Death : the final stage of
growth.

E

Eadie, Betty
Omsluten av ljuset / Betty J Eadie ; med Curtis Taylor ; översättning: Gull Brunius. - Stockholm : Forum, 1994. - 164 s.
Orig:s titel: Embraced by the light.

Eadie, Betty
När hjärtat vaknar / Översättning: Gull Brunius. - Stockholm : Forum, 1997. - 220 s.
Orig:s titel: The awakening heart.
                   
Edsman, Carl-Martin
Världsskapelse och livsförnyelse : kosmogoniska myters rituella funktion. - Uppsala : Univ., 1963. - 59 s. - (Skrifter / utgivna av Religionshistoriska institutionen i Uppsala [Hum. fak.] ; 1)
Särtryck ur Ny Kyrklig Tidskrift 1963 ; 1-2.

Edsman, Carl-Martin
Jägaren och makterna : Samiska och finska björnceremonier. - Uppsala : Dialekt- och folkminnesarkivet, 1994. - 200 s. - (Skrifter // utgivna genom Dialekt och folkminnesarkivet i Uppsala, Serie C ; 6)

Edsman, Carl-Martin
Människan och det heliga : religionshistoriska småskisser / av Carl-Martin Edsman. - Stockholm : Carlsson, 1995. -245 s.

Edwards, Jonathan
Indian-missionären David Brainerds lefwerne, beskrifwet hufwudsakligen efter hans egen dagbok / af presidenten Jonathan Edwards. - Stockholm : Stockholms Missionsförening, 1862. - 216 s. + 1 vikt karta.

Egerström
, C.Ax.
Borta är bra, men hemma är bäst . berättelse om en färd till Ostindien, Nord-Amerika, Kalifornien, Sandwichs-öarna och Australien åren 1852-1857 : i sammandrag efter under resan förda anteckningar ; jemte Förf. autobiographi. - Stockholm : Bonnier, 1859. - 326 s.

Ehnmark, Anders
Frihetens rike : Om det roliga. - Stockholm : Norstedt, 2001. - 194 s.

Ehrnrooth, N.G.
Kardinalernas Frankrike och andra essayer. - Helsingfors : Söderström & C:o, 1949. - 315 s.
Kapitlet Markisen av Montcalm och kampen om Kanada. - s. 88-125.


Eidlitz Kuoljok, Kerstin
Bark och ripoa : mat i norr på naturahushållningens tid / text: Kerstin Eidlitz Kuoljok ; Bilder: Hans Anderson. - Jokkmokk : Ajtte förlag, 1993. - 48 s. : ill. - (Småskrifter från Ájtte ; 3)

Ekegren, Staffan
Skolplanschernas värld. - Stockholm : LT, 1988. - 130 s. : ill.

Ekendahl, Staffan.
Abraham Lincoln : hans liv och tid / Staffan Ekendahl. - Stockholm : Norstedt, 2011. - 414 s. : ill.
Notiser om hans förhållande till indianerna. Sid. 11, 13, Deltagande i Black Hawks krig: sid. 38-39, roll vid Minnesotamassakern s. 298-299


Ekelöf, Adolf
Ett år i Stilla Hafvet : reseminnen från Patagonien, Chili, Peru, Kalifornien, Britiska Columbia och Ocenien / af Adolf Ekelöf ; med 17 lithografierade afbildningar. - Stockholm : Lith. Art. anstalt, 1872. - 163 s. : ill.

Ekman, E.J. 1842-1914
Illustrerad missionshistoria : efter nyaste källor / utgifven af E. J. Ekman. - 2 delen. - Stockholm : E. J. Ekmans förlagsexpedition, 1891. - 630 s. : ill.

Elander, Magnus
Rovdjur / Magnus Elander, Staffan Widstrand, Johan Lewenhaupt ; [Foto: Magnus elander och Staffan Widstrand ; faktagranskning: Olof Liberg]. - Stockholm : Max Ström, 2002. - 237 s. : färgill.

Elander, Rudolf
Höfdingskapet hos naturfolken : en studie af dess karaktär. - Göteborg : Enanders tr., 1906. - 47 s.

Elander, Rudolf  
The chief of the indian clan of North America. - Göteborg : Förf., 1909. - 97 s.  
Diss.  

Elfving, Folke
Kring Johan Björnsson Printz. – Göteborg : Elfving.
Del 1: Familjen och ättlingarna. – 1986. – 48 s. : ill. (S. [1] – 48)
Del II : Om familjeporträtten. – 1988. – 53 s. : ill. (S. 51-104)

Elgenius, Gabriella  
En minoritets kamp för kulturell överlevnad : en studie över mohawkindianerna i Akwesasne. Växjö : Högskolan, [1992].- 129 s. 

Ellis, Shaun
Mannen som lever med vargar / av Shaun Ellis ; med Penny Junor ; översättning: Johanna Svartström. - Västerås : ICA, 2010. - 262 s. : ill.
Originaltitel The man who lives with wolves.

Emigration från Dalarna / Redaktör: Björn Hallerdt. - Falun : Dalarnas Forminnes och Hembygdsförbund, 1968. - 224 s. : ill. - (Dalarnas Hembygdsbok 1966)

Emigranter - en bok om den stora utvandringen till Amerika. - Stockholm : Trevi, 1971. - 143 s. : ill.

En ny värld : amerikanskt landskapsmåleri 1830-1900 och ett urval samtida skandinaviskt landskapsmåleri : Nationalmuseum, Stockholm 19 september-23 november 1986 / [katalogredaktion: Görel Cavalli-Björkman och Nils-Göran Hökby] ; [översättning från engelska: Britta Birnbaum]. -Stockholm : Nationalmuseum ; Göteborg : Göteborgs konstmuseum, 1986. -120 s. : ill. (vissa i färg). - (Nationalmusei utställningskatalog ; 493 )

Englund, Erik
Indianer och vita / teckningar av Gunnar Lindvall. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1957. - 241 s. : ill.

Englund, Erik ”Uncas”
Siouxerna - ett krigarfolk på prärierna / illustrationer av Hans Söderberg. - Stockholm : Natur och kultur, 1967. - 182 s. : ill. - ([Natur och kulturs pocketserie] Junior)

2. uppl. - 1970. - (NoK junior)

Englund, Erik ”Uncas”
Musköt och tomahawk : ryktbara hövdingar bland skogsindianerna / illustrationer av Göte Göransson. - Stockholm : Natur och kultur, 1969. - 179 s. : ill. - (NoK junior)

2. uppl. - 1970.

Englund, Erik
Indianernas när, var, hur / Erik Englund och Yvonne Svenström. - Stockholm :
Forum, 1974. - 279 s. : ill. - (När? Var? Hur?-serien)

2. utökade uppl. - 1981. - 351 s. : ill.

Englund, Joh. Fr.
Chicago i ord och bild. - Malmö : Framtiden, 1910. - 102 s.

Englund, Peter
Ofredsår : om den svenska stormaktstiden och en man i dess mitt. - Stockholm : Atlantis, 1993. - 631 s. : ill.

Envalsson, Carl
Svenskt musikaliskt lexikon, efter grekiska, latinska, italienska och franska språken / af Carl Envallsson. - Stockholm : Eget förlag, 1802. - 346 s. + tabeller.

Erdrich. Louise
Blåskrikans dans : ett födelseår / Översättning Susanne Sinclair. - Tygelsjö : Kentaru, 1998. - 222 s.
Orig:s titel: The Blue Jay's Dance : A Birth Year. 1995.

Ericson, Stig
Vägen västerut : indianer, pälsjägare, nybyggare. - Stockholm : Bonnier, 1962. - 61 s. : ill. - (Nutidsböckerna)

2. uppl. - 1964.
3. uppl. - 1969.

Ericson, Stig
Präriens pionjärer : guldet och det stora järnvägsbygget. - Stockholm : Bonnier, 1963. - 58 s. : ill. - (Nutidsböckerna)

Ny uppl. - 1969.

Ericson, Stig
Här får du veta någonting om indianer och vita / texten är framställd i samråd med Erik "Uncas" Englund. - Stockholm : Bonnier, 1970. - 32 s. : ill.

Ericson, Stig
Vilda västerns hjältar : cowboys, revolvermän och statsbyggare / teckningar: Svenolov Ehrén. - [Ny utg]. - Stockholm : Bonnier, 1971. - 61 s. : ill.


Ericson, Tord
Mark, människor och möten : En bok om Andrew Peterson och Fredrik Olaus Nilsson i USA 1854-1860. - [Österbymo] : Quack text & bild, 2008. - 167 s. : ill.

Erikson, Erik H.
Barnet och samhället / Till svenska av James Rössel ; Förord av Gösta Harding. - Andra, omarbetade upplagan. - Stockholm : Natur och kultur, 1965. - 275 s.
Orig:s titel: Childhood and society. 1950.

1. uppl. - 1954. - 284 s.
3. uppl. - 1983/1994. - 277 s. - (Psykologins pionjärer)

Erikson, Erik Homburger
Ungdomens identitetskriser / Till svenska av Philippa Wiking ; Förord av Gösta Harding. - Stockholm : Natur och kultur, 1977. - 293 s.
Orig:s titel: Identity. Youth and crisis. 1968.

Eriksson, Jörgen I
Shamanism, marxism och människans frigörelse / Jörgen I Eriksson, Haudenosaunee, Gilles Dauvé. - Upplands väsby : Norrshaman, 2004 (Danderyd : Justnu). - 80 s.
Delvis översättning från engelska och franska.

Eriksson, Jörgen I
Vandrare i två världar : samisk shamanism, bok 2. - Umeå : hström, 2004. - 139 s.

Eriksson, Jörgen I.
Navajo : att tänka och vandra i skönhet. - Umeå : h:ström, 2008. - 186 s. ill.

 

Eriksson, Tommy
Den tårdränkta prärien : indiankrig i 1800-talets USA / illustrationer Marie Skoog. - Örkelljunga : Settern, 1983. - 133 s. : ill.

Eriksson, Tommy
Skuggor över Sierra Madre : fakta-berättelser från indiankrigens västern / illustrationer Marie Skoog. - Örkelljunga : Settern, 1985. - 191 s. : ill.

Eriksson, Tommy
Nordamerikas indianer : studieplan / utarbetad av Tommy Eriksson. - Örkelljunga : Settern, 1986. - Sid. 3-12.

Eriksson, Tommy
Rainbow föll i gryningen...: en indiandokumentär. - Örkelljunga : Settern, 1987. - 163 s. : ill.

Eriksson
, Tommy
Apache Kid & Västapacherna : en indiansk tragedi. - Författaren : Distribution: Stockholm : Podium, 1999. - 60 s. - (IndianDokumentärer).

Eriksson, Tommy
Custers sista strid : en biografi : drabbningen vid Little Big Horn 1876 / Tommy Eriksson. - Stockholm : Bonnier, 2011. - 516 s. : ill.

Eriksson, Tommy
En dödsvind för mitt folk : Sitting Bull : livet, komplotten, mordet / Tommy Eriksson. - Höör : Agering, 2013. - 351 s. : ill.
 

Essell, Frank Th. Pseud för Sam Gullberg.
Indianernas vite vän. - Stockholm : Harrier, 1944. - 92 s. - (Bragd och hjältedåd ; 10)

- Ny bearb. uppl. - Han vågade livet : berättelsen om indianernas vite vän
David Brainerd / av Frank Th. Essell. - Vällingby : Harrier, 1977. - 92 s. -
(Harriers ungdomsböcker).

Evolution : människans historia / [huvudredaktör: Alice Roberts ; fotograf: Gary Ombler ; illustratör: Robert Nicholls ; översättning av Christian Thurban] Roberts, Alice M. (redaktör/utgivare)
Alternativt namn: Roberts, Alice. - Göteborg : Tukan, 2012. - 256 s. : ill.
ETHNOS //

[Eyre, David]
This was our land : nordamerikanska indianer förr och nu. - Stockholm : Brevskolan, 1982. - 43 s. : ill.

©

 

Staffan Jansson

 

2017

Referenslitteratur F-H

« Referenslitteratur C-E.  Referenslitteratur I-K »

F

Fabbe, Harry F:son  
I slagbjörnens spår med bröderna Utterström. Bland indianer och storvilt. - Stockholm : Bonnier, 1932. - 281 s. : ill.

Fagerström, Gudrun
Människan och makterna : icke-kristna religioner gestaltade i barn- och
ungdomslitteratur. - Lund : Bibliotekstjänst, 2002. - 285 s. - (Skrifter utgivna av
Svenska barnboksinstitutet ; 76)

Faktakalendern 1985 / fakta samlade av Lars-Wilhelm Gynther. - Stockholm : Semic, 1984. - 351 s.

Falkengård, Christina
Sveriges siste trapper / Christina Falkengård. - Njurunda : Wasa Wasa förlag, 2019. - 192 s. : ill.

Farge, Arlette
Livets sköra tråd : Våld, makt och solidaritet i 1700-talets Paris /
Översättning Gunnel Strömberg. - Stockholm : Natur och kultur,
1989. -303 s.
Orig:s titel: La vie fagile.

Festskrift til Ørnulv Vorren. - Tromsø : Univ. i Tromsø. Tromsø museum, 1994. - (Tromsø museums skrifter, 0085-7394 ; 25).                                        
Flammande gräns : indianklubbens årsbok / Redigerad av Erik ”Uncas” Englund och Albin Widén ; illustrationer Gunnar Olofsson. - Stockholm : Lindqvist, 1966. - 232 s. : ill. - (Indianklubbens årsbok ; [6])

Flint, David
Prärierna / David Flint ; [vetenskaplig rådgivning: Tony Blins] ; [översättning: Thomas Lundén]. - Stockholm : Almqvist & Wiksell, cop. 1994. - 48 s. : ill. - (Folk och miljöer)
Orig:s titel: The prairies and their people. 1994.

Flygare, Hälle
Storvilt i Canada. - Stockholm : Bonnier, 1970. - 178 s. : ill.

Flygare, Hälle
Buffelmarker. - Kungsbacka : Västra Sverige, 1975. - 143 s. : ill.

Fogelklou, Emilia
William Penn : en bok om samvete och stat. - Stockholm : Bonnier, 1935. - 322 s. : ill.

Fohlen, Claude
Nordamerikas indianer / Claude Fohlen ; översättning från franska: Cecilia Franklin . - Furulund : Alhambra,1996. - 128 s. - (Alhambras pocket encyklopedi ; 53)
Orig:s titel: Les indiens d'Amérique du nord

Folk i historien : från A till Ö / [huvud-redaktör för den svenska upplagan : Ewa Malmborg] ; [översättare Jane Degerman, Jann Westrup] ; [granskare av den svenska utgåvan: Lars Hildingson, Carl-Eric Weber]. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 1995. - 44 s. : ill.
Ur: Kunskapens värld : Rabén & Sjögrens uppslagsbok för unga vetgiriga.
Orig:s titel: Children’s illustrated encyclopedia.

Folksagor / Urval och översättning Jan-Öjvind Swahn ; Bearbetning Gil Dahlström ; Illustrerad av Lars Lidman. - Höganäs : Bra böcker.

2. Romantik. 1987. - 216 s. : ill. - (Bra böckers folksagor ; 2)
 
Forbis
, William H.
Cowboys / översättning och bearbetning: Nils Erik Baehrendtz. - Stockholm : Trevi, 1978. - 237 s. : ill.
Orig:s titel: The cowboys.

Bokklubbsupplaga. - Höganäs : Bokorama , 1985. - 240 s. - (Wild west)

Fordom då alla djur kunde tala... - samisk tro i förändring / Red. Åsa Virdi Kroik. - Stockholm : Rosima, 2001. - 118 s.

Forman, Werner
Konst från fjärran länder / W. och B. Forman ; [översättning från tyskan]. - Stockholm : Tiden, 1961.

D 1. - Egypten. Afrika. Amerika. Söderhavet. Indonesien. - 323 s. : ill.

Forman, Werner
Kapten Cook / Werner Forman & Ronald Syme ; översättning: Monica Frime. - Örebro : IPC, 1973. - 179 s. : ill.
Orig:s titel: Captain Cook. [Utdrag ur ”The journals sof Captain James Cook on his voyage of discovery”.

Forntida folk / översättning Sylvia Berggren. - Stockholm : Bonniers junior, 1989. - 63 s. : ill. - (Fakta i närbild)
Orig:s titel: Early people, eyewitness guides. 1989.

Forntida mat. - Sveg : Institutet for forntida teknik, 1990. - 60 s. : ill. - (Forntida teknik ; 1989:2/1990:1)

Forsgård, Nils Erik
Heartlands : anteckningar från en resa genom USA. - Helsingfors : Söderström/Atlantis, 2007. - 351 s.
Notiser om indianerna a s. 67- 73 (Ang det ökade antalet indianer p g a kasinovinster, new age mm, samt om cherokeerna och afroindiaerna.
S. 133 ff ngt om 400-årsjubileet av Jamestown, Virginia.


Forssell, Anita
Runt norra halvklotet med ryggsäck / Anita och Gustaf Forssell ; Illustrationer: Anita Forssell. - Sundsvall : Flygande huset, 2001. - 186 s. : ill.

Franklin, Benjamin
Benjamin Franklins endskildta lefwerne, upsatt af honom sjelf och stäldt til hans son. Hwartil äro bifogade åtskillige händelser och omdömen, som angå denne store man / Öfwersättning. - Stockholm : Tryckt hos Anders Jac. Nordström, 1792. - 218 s.
Franklins biografi har getts ut i sverige alltifrån 1792 och i olika editioner.
Ett par av dessa anges nedan.

Franklin, Benjamin
Benjamin Franklins sjelfbiografi och brefvexling / Ånyo utgifne af Eduard Laboulaye ; Öfversättning af Herman Hörner. - Stockholm : Bonnier, 1868. - 228 s.
Orig:s titel: Autobiography. 1817.

Franklin, Benjamin
Självbiografi / översättning av Kjell Ekström. - Stockholm : Forum, 1964. - 287 s.
Orig:s titel: Autobiography. 1817.

Frankman, Kurt
Med rödskinn på prärien. - Stockholm : Natur och kultur, 1935. - 136 s. : ill. - (Vår underbara värld)

Franzen, Jonathan
Den obekväma zonen / Översättning Rebecca Alsberg. - Stockholm : Bromberg, 2008. - 224 s.
Orig:s titel: The discomfort zone.

Fraser, Douglas
Primitiv konst / översättning Karl Erik Larsson. - Malmö : Bernce, 1963. - 320 s. : ill.

Frazer, James G.
Den gyllene grenen : studier i magi och religion / översättning av Ernst Klein ; förord av Martin P:n Nilsson. - Stockholm : Natur & kultur, 1925. - 888 s.
Orig:s titel: The golden bough.

2. uppl. - Förord av Åke Hultkrantz. - 1987.
Pocketupplaga 1992.

Fredrika Bremer - föregångare och förebild / [utgiven i samarbete med] Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studier ; [redaktörÖ Anita Widén] ; [teckningar och målningar: Fredrika Bremer. - Hedemora : Gidlund, 2005. - 303 s. : ill. - (Årstasällskapets skriftserie, 1103-498X ; 4)

Fredriksson, Gunnar
Thomas Paine och det revolutionära Amerika. - Stockholm : Tiden, 1975. - 258 s. - (Tidens samhällsstudier)

Freke, Timothy
Livets cirkel : föreställningar, kultur och traditioner hos Nordamerikas indianer / Timothy Freke & Wa'Na'Nee'Che' [Dennis Renault] ; översättning: Lars Göran Larsson. - Stockholm : Svenska förl.,1997. - 128 s. : ill.
Orig:s titel: Native American spirituality:
       3. tr., 1999

Fridegård, Jan
Den gåtfulla vägen. - Göteborg : Zinderman, 1963. - 123 s.
Uppl 1964/1978.

Friedenthal, Albert
Jordens kvinnor / Översatt från tyskan och försedd med förord av K. G. Lindblom. - Stockholm : A-B för Spridning av Litterära Verk, 1924.
Första bandet. - 181 s. : ill.


Från Delaware till Garbo : en bokfilm till Delawarejubiléet 1938 / redigerad av Erik Lindorm. -
Stockholm : Å&Å, 1937. - 61 s. : ill.

                                                        
Från Poe till Danticat - 150 amerikanska berättare / Med inledning av Claes-Göran Holmberg ; Red. Lars Byström. - Trollhättan : Foreflex, 2003. - 464 s. : ill.
Ur Alex författarlexikon.

Från skilda tider se: Nelson, Helge

                                         

Från urtid och nutid : illustrerade skildringar af märkliga upptäckter och forskningar i naturen och människolifvet. - Stockholm : Beijer, 1908. - 148 s. : ill.

Främmande religionsurkunder / i urval och översättning ; utgifna av Nathan Söderblom. - Stockholm : Geber, 1908.

D 3.- Ur Kinas och Japans, naturfolkens samt de döda kulturreligionernas heliga ord och texter. - 328 s.

Fränkel, Jury
Pälshandbok : med sakregister och ordbok på åtta språk / [Översättning]. - Tranås : Tranås Pälsförening, 1968. - 270 s. : ill. - (Djuren inom pälshandeln)
Orig:s titel: Rauchwarenbuch

Försvunna städer : 50 stora arkeologiska upptäckter / Redaktör: Paul G Bahn ; Översättning: Per Lennart Månsson ; Faktagranskning: Dominic Ingemark. - Llund : Historiska media, 1998. - 199 s. : ill.
Orig:s titel: Lost cities. 1997.

Förvandlingar / Till svenska av Peter Carlsson. - Stockholm : Lademann, 1992. - 142 s. : ill. - (Mystikens värld)
Orig:s titel: Transformations. 1990.

G

Gabrielson, Kim
Folkmord - inget nytt i historien. - Uppsala : Kunskapsförlaget, 1999. - 111 s. : ill.

Gale, Donald
Beothuk-flickan Sooshewan / Text: Donald Gale ; Bild: Shawn Steffler ; Svensk text: Uno Palmström. - Stockholm : Carlsen/if, 1989. - [29] s. : ill.
Orig:s titel: Sooshewan child of the Beothuk. 1988.
Med faktablad om beothukerna. Sid [2].

Ganieri, Anita
Världens historia : från stenåldern till 2000-talet / [författare: Anita Ganieri, Hazel Mary Martell, Brian Williams ; illustratörer: Martn Camm.... - Bath : Parragon, cop. 2004. - 256 s : färgill.
Orig:s titel: World history encyclopedia. 2004.

Garfield, Patricia
Skapande drömmar : hur man utvecklar drömkontroll / till svenska av Robert Ferenczi och Solvig Johansson. - Stockholm : Awe/Geber, 1981. - 217 s.
Orig:s titel: Creative dreaming. 1974.

Garnett, David
Pocahontas eller Den sköna indianprinsessan från Virginien / översättning av Estrid Linder. - Stockholm : Bonnier, 1934. - 314 s.
Orig.s titel: Pocahontas or The nonpareil of Virginia.

Genberg, Kjell E.
Vilda västern : [historien om det stora, löftesrika landet som en gång befolkats av indianer]. - Bromma : Williams, 1975. - 128 s. : ill.

Ny utg. - Trångsund : Läsförlaget, 1994.

De geografiska upptäckarbragderna genom tiderna / under redaktion av Erik Hamnström ; illustrerad med textbilder, kartor och färgplanscher. - Stockholm : Hökerberg.

D 1. - 1927. - 527 s.
D 2. - 1928. - 522 s. = Sid. 530-1051.

Gerstäcker, Friedrich
Den lilla geografen : Jordbeskrifning i sammandrag för vetgiriga gossar och flickor. - Stockholm : Fahlstedt.

Andra bandet. - Amerika / från tyskan, efter Fr. Gerstäcker, af Gustaf Thomée. - 1861. - 142 s.
Orig:s titel: Die Welt im Kleinen für die kleine Welt. Bd. 3. Nordamerika.
Boken finns med i varierande utgåvor m varierande titelsidor (Werlden i Smått).

Senare gavs den ut som:

Gerstäcker, Friedrich
Friedrich Gerstäckers Världen i smått : underhållande och lärorika skildringar af länder och folk m. m., för skolan och hemmet / Bearbetade och utgifna af A.W. Grube ; Öfversättning från tyskan af Tom Wilson. - Stockholm : Bonnier.

Tredje bandet. - Nordamerika. - 1894. - 120 s.

Gilbreth, Frank B. jr
Kvinnor och valar / illustrationer av Donald McKay ; till svenska av Majken Johansson. - Stockholm : Natur och kultur, 1957. - 217 s. : ill.
Orig:s titel: Of whales and women.

Glas, Peter
Geronimo. - Lund : Bakhåll, 2011. - 270 s. : ill.

Global historia från periferin : Norden 1600-1850 / Leos Müller ... (red.). - Lund : Studentlitteratur, 2010. - 279 s. : ill.

Goldman, Jane
Arkiv X oförklarliga fenomen / Jane Goldman ; Baserad på serien skapad av Chris Carter ; Översättning av Susanne Nobel. - Stockholm : Rabén Prisma, 1996. - 331 s. : ill.
Orig:s titel: The X-files Book of the Unexplained. 1995.

Goldstick, Miles  
Voices from Wollaston Lake : resistance against uranium mining and genocide in northern Saskatchewan / written and edited by Miles Goldstick ; photo screens by Mattias Lentz and Lars Jacobsen. - Vancouver, Amsterdam och Stockholm : Earth Embassy and Wise, 1987. - 316 s. : ill.  
Tryckt i Lund 1987. Delvis översatt till svenska som:

Goldstick, Miles
Dödens sten : en bok om uranbrytning ; [Mats Törnqvist har översatt från engelskan]. - Stockholm : Energiflödet, 1991. - 107 s. : ill.

Gollander, Troels
Prärie-indianer. - Stockholm : Natur och kultur, 1999. - 32 s. : färgill. - (Plus tema)

Gosselman, Carl August
Resa i Norra Amerika : i tvenne delar. - Nyköping : Winge, 1835.

D 1. - 326 s.
D 2. - 332 s.

Gothe, Richard
Från trolldomstro till kristendom : studier rörande det kulturella tillståndet bland skogsfinnarna i Sverige under 16-1700-talen / Richard Gothe
. - Reprintuppl. - Mora : Finnbygden, 1993. - Omfång 160 s. : ill.
Faks. av 1. uppl. Stockholm : R. Gothe, 1943


Gradvall, Jan
Artiklar, intervjuer essäer 1981-1994. - Stockholm : Kola press, 1995. - 429 s.
Ursprungligen i SLITZ // november 1987.

Graeber, David
Början på allt : en ny historia om mänskligheten / David Graeber och David Wengrow ; Översättning Ulrika Junker Miranda. - Stockholm : Volante, 2022. - 773 s. 
   Orig:s titel: The dawn of everything - a new history of humanity.

Graham, Angus
Guldfeber : Georg M. Mitchells äventyr / berättade av Angus Graham ; översättning från engelskan av Josef G. Jonsson. - Stockholm : Åhlén & söner, 1936. - 328 s.
Orig:s titel: The golden grindstone.

Granander, Sven
Arvet skiftas efter Johan Printz och hans maka Maria von Lindstow : urkunder från Göta Hovrätts arkiv : Källor med fakta. – Mullsjö : Granander, 1988. – 57 s.

Granander, Sven
Biografi och släkthistoria över Delaware-guvernören Johan Printz. – Mullsjö : Granander, 1987. – 92 s. : ill.

Grandin, Annette


Drömfångare och indianinspirerade smycken. - Västerås : ICA, 2003. - 47 s. : ill.

Grann, David

Grant, R.G
Slag : historiens slagfält / Översättning Hans Dahlberg och Öjevind Lång. -
Stockholm : Bonnier, 360 s. : ill.   Orig:s titel: Battle.

Grant
, Reg
Amerikanska revolutionen / R. G. Grant ; [översättning: Salamandra HB]. - Malmö : Gleerup, 1997. - 48 s. : ill. - (Revolutioner)
Orig:s titel: The American revolution.

Greenwood, Marianne
Indianerna kallar det sött salt. - Höganäs : Bra böcker, 1975. - 316 s. : ill.

Greenwood, Marianne
Varför gråter puman? : eller historien om kockens gula kanariefågel / text och bilder Marianne Greenwood. - Höganäs : Bra böcker, 1984. - 230 s. : ill.

Greenwood, Marianne
Resa i min adressbok. - Stockholm : Trevi, 1989. - 172 s : ill.
Speciellt kap. Bröllopsresa till apacheland s. 80-95 Äo: Navajo. Snarast navajobröllop nämligen.   

Grimberg, Carl
Svenska folkets underbara öden. - Stockholm : Norstedt.

D 3. - 1915. - Gustav II Adolfs, Kristinas och Karl X Gustavs tid. - 575 s. : ill.

Ny utg. - D 3. - 1611-1660. - 1960. - 654 s.

Grimberg, Carl, 1875-1941
Svenska krigarbragder : läsebok för armén och marinen / av Carl Grimberg och Hugo Uddgren. -
Stockholm : Norstedt, 1914. - 553 s.

Gripenberg, Alexandra
Det röda folket : berättelser om Indianerna : för ungdomen och folket. - Helsingfors : Folkupplysningssällskapet, 1894. - 58 s. - (Folkupplysningssällskapets skrifter)(Geografiska bilder ; 18)

Grobel, Lawrence
Samtal med Marlon Brando / Översättning: Lars Göran Larsson. - Stockholm : Bonnier Alba, 1993. - 164 s. : ill.
Orig:s titel: Conversations with Marlon Brando. 1991.
Delar av materialet plublicerat i Playboy 1978.

Gråa Ugglan (Wa-sha-quon-asin)
Min vän bävern / översättning från engelskan av Thorsten W. Thörngren ; med 30 illustrationer varav 11 teckningar av författaren. - Stockholm : Geber, 1935. - 220 s. : ill.
Orig:s titel: Pilgrims of the Wild.

Gråa Ugglan (Wa-sha-quon-asin)
Barn och bävrar / med illustrationer och vinjetter av författaren ; översättning från engelskan av Thorsten W. Thörngren. - Stockholm : Geber, 1936. - 206 s. : ill.
Språkbilaga.

Gråa Ugglan (Wa-sha-quon-asin)
Det övergivna blockhuset : berättelser från det nordliga Kanada / till svenska av Johan O. Lilliehöök. - Stockholm : Geber, 1939. - 318 s.
Orig:s titel: Tales of an empty Cabin.

Gunnarsson, Allan
Träden och människan. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 1988. - 208 s. : ill.

Gurt, Carl Johan
Nazismen såg en förebild i USAs indianpolitik under Andrew Jackson / Carl-Johan Gurt. - SvR/Radio Sapmi 20130513 14.27
Kalifornien / Chumash

Gåtfulla
försvinnanden : från Bermudatriangeln till Mary Celeste / översättning: Kjell E. Genberg. - Höganäs : Bokorama, 1987. - 95 s. : ill. - (Det oförklarliga)
Orig:s titel: Appearances and disappearances.

Göransson, Bengt
Fakta om USA. - Stockholm : Almqvist & Wiksell Läromedel, 1988. - 48 s. : ill.

Göteborgs-emigranten. 1 / redaktion: Per Clemensson, Lennart Limberg, Lars Ljungmark. - Göteborg :Göteborgs-emigranten :
Riksfören. Sverigekontakt :Landsarkivet,1988 ;(Kungälv :Goterna) . - 111 s. :ill., diagr., kartor, tab.

H


H.L.L (Psued. för Jane Borthwick)
Missionsaftnar i hemmet / Af H.L.L. ; öfversättning från engelskan. - Stockholm : Norman, 1874. - 262 s.
Orig:s titel: Missionary evenings at home / by H.L.L, one of the authors of
"Hymns from the Land of Luther". 1866.
En syskonskara frågar och deras mor (och i någon mån far) beättar om
mission på Grönland, i Nord- och Sydamerika, på madagaskar och i
Sydafrika. (Klingberg,1988)

Hadenius, Stig
Det nya USA / Stig Hadenius, Ann Lindgren. - Stockholm : Bonnier, 1986. - 213 s. : ill.

2.uppl. - 1988.

     

Hadenius, Stig
USA : en bruksanvisning / Stig Hadenius - Ann Lindgren ; Foto: Hasse Persson. - Stockholm : Alba, 1989. - 175 s. : ill.


Haglund, Ingrid Larsson se Larsson Haglund, Ingrid

Hale, John R.
De stora upptäcktsresosrna : geografiska forskningsresor, handel och kolonisation / av John R. Hale och Time-Lifes redaktion ; översatt till svenska av Vera Ölmedal. - Stockholm : Bonnier/Bokklubben Svalan, 1966. - 191 s. : ill. - (De stora epokerna)

Halländska emigrantöden 1860-1930 : drömmen om Amerika - Vision och verklighet. - Halmstad : Spectra, 1976. - 335 s.

Handens redskap och verktyg / The Diagram Group ; översättning Mariann Karta die Koesomah. - Stockholm : Forum, 1984. - 318 s. : ill. - (När? Var? Hur?)
Orig:s titel: Handtools of arts and crafts.

Hansen, Thorkild
Kungliga sjökapten : Jens Munk mannen som på Kristian IV:s order för snart 350 år sedan seglade i Hudson Bay på spaning efter Nordvästpassagen / illustrerad med 14 samtida träsnitt och kopparstick samt 1 karta ; översättning Olof Hoffsten. - Stockholm : Forum, 1967. - 330 s. : ill.
Orig:s titel. Jens Munk. 1965.

Ny utg. - Höganäs : Bra böcker, 1979.

Hansson, Sven Ove
Förklarade mysterier : om till synes oförklarliga ting. - Stockholm : Tiden, 1986. - 224 s. : ill.

Har du tid? : en fråga om livskvalitet / Ingrid Hagman och Louise Waldén (red.) ; [författarna: Axel Brattberg...]. - Stockholm : Brevskolan, 1998. - 184 s.

Harding, Gunnar 1940-
Mitt poetiska liv / Gunnar Harding. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 2013. - 528 s. : ill.

Harner, Michael
Shamanens väg : En vägledning till kraft och helande / översättning: Carl G. Liungman. - Göteborg : Korpen, 1983. - 190 s.
Orig.s titel: The way of the shaman.

Harpur, James
Heliga platser : möten mellan himmel och jord / James Harpur ; översättning av Per Nyqvist ; [illustrationer: David Atkinson ...]. - Stockholm : Rabén Prisma, 1996. - 239 s. : ill. (huvudsakligen i färg), kartor i färg.
Orig:s titel: The atlas of sacred places. 1994.

Harrison, Dick.
Vikingaliv / Dick Harrison & Kristina Svensson. - Stockholm : Natur och Kultur 2007. -383 s. : ill.
Nytryck 2009 och 2017.

Hartman
, Carl Wilhelm
Indianer. - Stockholm : Nordisk familjebok, 1909. - 8 s. : ill.
Särtryck ur Nordisk Familjebok.

Haslam, Andrew
Nordamerikas indianer : [historia på det handgripliga sättet] / Andrew Haslam & Alexandra Parsons ; översättning: Rolf Grönblom. - Stockholm : Valentin, 1995. - 63 s. : ill. - (Gör det själv!)

Hassrick, Royal B.
Nordamerikas indianer / översättnng: Sven Christer Swahn ; granskning och förord: Lars Persson. - Malmö : Bernce, 1976. - 144 s. : ill.
Orig:s titel: North american indians.

Hastrup, Kirsten
Främmande kulturer : den moderna etnografins grunder / Kirsten Hastrup. jan Ovesen ; Översättning: Sten Andersson ; fackgranskning: Thomas Gerholm. - Stockholm : Gidlund, 1982. - 295 s. : ill

Hattstein, Markus.
Svunna riken : [mytomspunna folk och kulturer] / Markus Hattstein ; [översättning av Andrea Ängkvist Resch]. - Bath : Parragon, [2011]. - 303 s. : ill.

Hayden
, Torey L
Spökflickan / översättning av Ingela Bergdahl. - Stockholm : Natur och Kultur, 1993. - 328 s.
Orig:s titel: Ghost girl.

Heargraves, Reginald
Berömda fältslag / översättning: Anita Sandberg. - Stockholm : Forum, 1973. - 158 s. : ill. - (Forum färgpocket)
Orig:s titel: Great land battles. 1972.

Hearne, Samuel
Samuel Hearnes resa till Norra Americas ishaf, samt en obekant engelsmans resor bland Canadas wildar / utgifne af LeLong, jämte Edward Umfrevilles sbeskrifning om Hudson Baye och dess tilgränsande wildar : [översättning av Samuel Ödman]. - Stockholm : Pfeiffer, 1798. - [ca 410]. s.
Förkortad svensk upplaga av S. Hearnes A journey from Prince of Wales fort, i
Hudson Bay...1795, J. Long’s Voyages and Travels...1791, and Edward Umfre-
ville’s The Present state of Hudson’s Bay..., 1790.
Pagineringen oregelbunden och felaktig. 202 s. + 208 s.
Hearnes bidrag efter Sprengels tyska översättning. Longs efter G.Forsters dito och Umfrevilles
efter G.Forsters och Sprengels ”Neue Beyträge zur Völker und Länderkunde”(föret.) [Libris 1997]

Hedblom, Folke
Svensk-Amerika berättar. - Stockholm : Gidlund, 1982. - 185 s. : ill.

Hedin, Sven
Från pol till pol. - Stockholm : Bonnier, 1911.

Senare delen. - Europa, Afrika, Amerika, Australien och polarländerna. - 603 s. : ill. - (Läseböcker för Sveriges ungdomsskolor)
Flera senare upplagor.

Hedin, Sven
Grand Canyon. - Stockholm : Bonnier, 1925. - 295 s. : ill.

Hedin, Östen
Kvinnor i rockhistorien : Biografiska och diskogrdafiska data om några av de mest betydande kvinnliga artisterna och grupperna från Etta James till Belle Stars. - [Enskede] : Eget förlag, 1984. - 112 s. : ill.

Hedman, Irina
Canada - Stockholm : Generalstabens litografiska anstalt, 1976. - 486 s. : ill. - (Semester)

[Hegg, E. A.
Nordquist, Per Eric, 1940-
E. A. Hegg, guldgrävarfotografen / Per Eric Nordquist. - Stockholm : Sveriges radio, 1998. - 131 s. : ill., kartor.]

Helleberg
, Carl Gustaf, f. d. vice kommissionslandtmätare i Örebro län, vistades en tid i Amerika, f. 1811. (Linnström: Boklexikon)
Beskrifning öfver nordamerikanska fristaternas indianer samt deras krig, religionsbruk, lefnadssätt, karaktär och barnauppfostran m. m., samt en
afhandling för att bevisa det amerikanska indianerne äro efterkommande af de förlorade Israels stammar, och derjemte en skildring af den
märkyärdiga underjordiska mammuthgrottan i Kentucky och de utomordentliga grässlätterne och deras brand, samt olika sätt att fånga bufflar m. m.,
dels författadt och dels från engelskan öfversatt af . . ., v. kommissionslandtmätare i Örebro län. [Utan författarnamn]). Göteborg, G.&K., 1848. 8:0. 128 s.
(Med titel å omslaget: Beskrifning . . .indianer.)

Hellwald, F. von
Jorden och dess folk : allmän geografi / Öfversättning och bearbetning af E. Hildebrand. - Stockholm : Fritze, 1877.

D 1. - Amerika. - 656 s. : ill.
Även utgåva 1898.- 842 s.

Hembygden & världen : festskrift till Ulf Beijbom / redaktörer: Lars Olsson & Sune Åkerman. - Växjö : Svenska emigrantinstitutet, 2002. - 416 s. : ill. - (Svenska emigrantinstitutets skriftserie ; 1402-6961)

Hemingson, Vince
Tatuering : handbok i kroppskonst / [översättning: Astrid Grönberg] ; [illustratörer: J. D. Crowe ...]. - Askim : tukan, Cop 2009. - 224 s. ; ill.
Orig:s titel: Tattoo design directory.

Hendricks, Barbara.


Min röst : [minnen] / Barbara Hendricks. - Stockholm : Leopard, 2012. - Omfång 499 s. : ill. + CD

Henschen, Folke
Människans utveckling : i ljuset av hereditet och tradition, selektion och miljö. - Stockholm : Furnus, 1971. - 229 s. : ill.

Henry, Will
Texas rangers : de laglösas skräck / [översättning: Erland Ullman] ; [illustrationer: C.B. Wilson]. - Stockholm : B.Wahlström, 1963. - 153 s. : ill. - (Wahlströms juryböcker ; 16)
Orig:s titel: The Texas rangers. 1957.

Herrman, Paul
Mot okända kuster / översättningen utförd av Anders Quiding, Greta Åkerhielm. - Stockholm : Sohlman, 1957. - 500 s. : ill.
Orig:s titel: Sieben vorbei und acht verweht.


Hesselius
, Andreas
Kort Berettelse om Then Swenska Kyrkios närwarande Tilstånd i America Samt oförgripeliga tankar om thess widare förkofring : . - Norrköping : , 1725.

Hesselius, Andreas
Andreas Hesseli anmärkningar om Amerika 1711-1724 Se: Jacobsson, Nils: 1938:2.

Hesse-Wartegg, Ernst von
Nord-Amerika i våra dagar / öfversättning C.R. Sundström. - M.B.Swederus. - Stockholm : Fahlcrantz. : ill.

D 1. - 1880. - 707 sp.
D 2. - 1881. - 551 sp.

Ny utg. - 1893.

Hirn, Yrjö
Skildringar ur pueblofolkens konstlif. - Hirn : Helsingfors, 1901. - 124 s. : ill.
  Fulltext här (Archive.org) - (Historik ang texterna)

Historia med nya ögon : [historiens mest dramatiska händelser- och hur de förändrade världen] / [redaktör: Michael Worth Davison ; författare: Asa Briggs ...] ; [illustratörer: Ian Atkinson ... ; översättare: Julia Sigurdsson, Lennart Simonsson]. - Stockholm : Det bästa (Reader's Digest), cop. 1996. - 448 s. : ill.
Orig:s titel: When, where, why & how it happened.

Historielärarnas förenings årsskrift // 1992/1993. - Bromma : Historielärarnas förening - [1993?]. - 235 s. : Litt.

Historiens gåtfulla platser : heliga tempel, symboliska landskap, forntida städer och förlorade länder runtom i världen / redigerad av Jennifer Westwood ; översättning av Karin Malmsjö. - Stockholm : Natur och kultur, 1988. - 239 s. : ill.
Orig:s titel: The atlas of mysterious places. 1987.
  
Historiska etyder : en vänbok till Stellan Dahlgren / [redaktörer: Janne Backlund ...]. - Uppsala : Historiska institutionen, Univ., 1997. - 262 s.

Historiskt bibliotek. - III. - Ny följd. II. - 1878. - Stockholm : Klemmings antiqvariat, 1879. - 494 s.

4. - Odhner, C.T.
Kolonien Nya Sveriges
grundläggning 1637-42. -

Historiskt bibliotek. - V. - Ny följd. II. - 1878. - Stockholm : Klemmings antiqvariat, 1879. - 494 s.

5. - Sprinchorn, Carl
Kolonien Nya Sverige historia. - 102 s
= Sid. 165-266.

Hjardar, Kim
Vikingarnas värld : vikingarnas historia i kartor, text och bilder / Kim Hjardadr ; Översättning Jan Wibom. - Stockholm : Fischer & Co, 2016. - 159 s. : ill.
Orig:s titel: Vikingenes verden.

H.L.L [Borthwick, Jane]
Missionsaftnar i hemmet / Af H.L.L / Öfversättning från engelskan. - Stockholm : Norman, 1874. - 262 s.
Orig:s titel: Missionary evenings att home. By H.L.L., one of the authors
of "Hymns from the land of Luther". 1866.

Hoffman, Mary
Jord, eld, vatten luft / text: Mary Hoffman ; bild: Jane Ray ; översättning och bearbetning: Anna-Lena Wästberg. - Uppsala : Eldmor, cop. 1995. - 76 s. : ill.
Orig:s titel: Earth, fire, water, air.

Hoffman, Mary
Sol, måne och stjärnor / text: Mary Hoffman ; bild: Jane Ray ; översättning och bearbetning: Anna-Lena Wästberg. - Uppsala : Eldmor, cop. 1998. - 77 s. : ill.
Orig:s titel: Sun, moon and stars.

Holdt, Jacob
Amerikanska bilder : en personlig resa genom den amerikanska underklassen / i översättning av Lars Åberg ; [foto: Jacob Holdt]. - 2. uppl. - Stockholm : Liber, 1985. - 295 s. : ill.
Orig:s titel: American pictures - amerikanske billeder.

Holm, Thomas Campanius
Kort Beskrifning om provincien Nya Sverige uti America, som nu förtiden af the Engelske kallas Pensylvania / af lärde och trowärdige Mäns skrifter och berättelser ihopaletad och sammanskrefwen samt med åthskillige Figurer utsirad af Thomas Campanius Holm. - Stockholm : Förfat, 1702. - 190 s. : ill.

Holm, Thomas Campanius
Kort beskrivning om provinsen Nya Sverige uti Amerika. - Stockholm : Rediviva, 1988. - [332] s. : ill. - (Suecia rediviva ; 12)
Faksimilutgåva av originalet, samt med texten i moderniserad version.

Holmberg, Åke
Vår världs historia : från urtid till nutid. - Stockholm : Natur och kultur, 1987. - 583 s. : ill.
Publ. 1982 i 2 bd. Ny utg. 1996.

Holmér, Nils
John Campanius’ lutheran catechism in the Delaware language. - Uppsala : Lundequistska bokhandeln, 1946. - 34 s. - (Essasys and studies on American language and literature ; 3)
The American institute in the University of Upsala.

Holmer, Nils M.
An Ofo phonetic law. - 8 s.
= Sid. 1 - 8 i: INTERNATIONAL JOURNAL OF AMERICAN LINGUISTICS (13 (1). - BALTIMORE, 1947.

Holmér, Nils M.
Indian place names in North America. - Uppsala : Lundequistska bokhandeln, 1948. - 44 s. - (Essays and studies on American language and literature ; 7)
The American institute in the University of Upsala.

Holmér, Nils M.
Lexical and morphological contacts between Siouan and Algonquian. - Lund : Universitetet, 1949. - 36 s. - (Lunds universitets årsskrift. Ny följd. Avd. 1. Bd. 45:4)

Holmér, Nils M.
The character of the Iroquoian languages. - Uppsala : Lundequistska bokhandeln, 1952. - 39 s. - (Upsala Canadian studies ; 1)

Holmér, Nils M.
The Ojibwa on Walpole Island, Ontario : [a linguistic study]. -Uppsala : Lundequistska bokhandeln, 1953. - 91 s. : ill. - (Upsala Canadian studies ; 4)
Omslaget tryckt 1954.

Holmér, Nils M.
The seneca language : [a study in Iroquoian]. - Uppsala : Lundequistska bokhandeln, 1954. - 115 s. : ill. - (Upsala Canadian studies ; 3)

Holmqvist, Lasse
Mera på luffen i USA. - Stockholm : Askild & Kärnekull, 1979. - 202 s. : ill.

Honour, Hugh
Konsten genom tiderna / Hugh Honour & John Fleming ; översättning av Jacqueline Stare. - Stockholm : Tiden, 1984. - 639 s. : ill.
Utg. 1992.

Hopkins, Kenneth
Spännande ögonblick i upptäcktsresornas historia / till svenksa av Birgit Elenius-hanes ; illustrerad av David Walsh. - Stockholm : Natur och kultur, 1959. - 136 s. : ill.
Orig:s titel: Great moments in exploration

Horan, James D.
Vilda västern i ord och bild : den sanna historien om skurkar, desperados, boskaps-tjuvar och banditer i gamla Vilda västern samt om de män, som tvingade dem att lyda lag och ordning / James D. Horan & Paul Sann ; översättningen från engelskan av Karl Otto Zamore. - Stockholm : Tiden, 1962. - 253 s. : ill. - (Tidens bokklubb)
Orig:s titel: A pictorial history of the wild west.

2. uppl. - Stockholm : Folket i Bild, 1967.

Horn, Huston
Pionjärerna / översättnng: Kjell Genberg ; svensk bearbetning: Nils Erik Baehrendtz. - Höganäs : Bokorama, 1984. - 240 s. : ill. - (Wild west)
Orig:s titel: The Pioneers.

Hornborg, Alf
Myten om maskinen : essäer o makt, modernitet och miljö. - Göteborg : Daidalos, 2010. - 278 s.

Hornborg, Anne-Christine 1954-
A landscape of left-overs : changing conceptions of place and environment among Mi'kmaq indians of Eastern Canada / Anne-Christine Hornborg. - Lund : Almqvist & Wiksell, 2001. -331 s.
- (Lund studies in history of religions ; 14)    Diss. Lund Hornborg, Anne Christine
Mi’kmaq landscapes : from animism to sacred ecology / Anne Christine Hornborg. - Ashgate : Aldershot, 2008. - 202 p. - (Vitality of indigneous religious series)


Hornborg, Anne-Christine.
Titel Coaching och lekmannaterapi : en modern väckelse? / Anne-Christine Hornborg. - Stockholm : Dialogos, 2012. - 248 s.

Hornborg
, Eirik
Indianer : en folkstams kamp och undergång. - Stockholm : Natur och kultur, 1936. - 507 s. : ill.

Huberman, Leo
Det amerikanska folkets historia / Leo Huberman ; efterskrift och översättning av Björn Kumm. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 1973. - 344 s.- (Tema)
Orig:s titel: We, the people.
Elektronisk fulltext 20120510 på http://www.marxistarkiv.se/usa/huberman-amerikanska_folket.pdf

Hughes
, Jill
Indianer på prärien / illustrationer: Maurice Wilson, George Thomson , översättare: Ewa Wittenstam-Dronsfield. - Stockholm : Almqvist & Wiksell läromedel, 1987. - 32 s. : ill. - (Grundskolans faktaböcker)
Orig:s titel. Plains indians. 1986.

Hultgren, Gunilla
Långt-Liv-i-Lycka : en bok om navahoindianernas sandmålningar, sånger och myter / Redigering, översättning, kommentarer, förord och efterskrift av Gunilla Hultgren. - Stockholm : Awe/Geber, 1992. -265 s. : ill.

Hultkrantz, Åke  
Åke Hultkrantz, nestor bland Sveriges indiankännare har skrivit mycket av intresse om nordamerikas indianer, texter som av definitionsskäl inte hör hemma i den här bibliografin. För den intresserade finns här en länk till en sida kring alla Åke H:s texter om indianerna. Åke Hultkrantz bibliografi

Hultkrantz, Åke
De amerikanska indianernas religioner. - Stockholm : Sv. Bokförlaget, 1967. - 277 s. : ill. - (Scandinavian university books)

Hultkrantz, Åke
Conceptions of the soul among North American indians : a study in religious ethnology. - Stockholm : Statens etnografiska museum, 1953. - 545 s. - (The Ethnographical museum of Sweden, Stockholm : Monograph series ; 1)
Diss. Stockholms högskola.

Hultkrantz, Åke
The north american indian orpheus tradition : a contribution to comparative religion. - Stockholm : Statens etnografiska museum, 1957. - 339 s. - (The Etnographical museum of Sweden, Stockholm : Monograph series ; 2)

Hultkrantz, Åke
Les Religions des indiens primitifs de lÁmerique : essai d'une synthese typologique et historique. - Stockholm : Stockholms högskola, 1963. - ? s. - (Acta universitatis Stockholmiensis)(Stockholm studies in comparative religion ; 4)

Hultkrantz, Åke
Shamanic healing and ritual drama : health and medicine in native Nodrth American religious traditions / Åke Hultkrantz. - New York : Crossroad, 1992. - 197 s. - (Health/medicine and the faith traditions)

Hultkrantz, Åke
The attraction of Peyote : an inquiry into the basic conditions for the diffusion of the Peyote religion in North America . - Stockholm : Almqvist & Wiksell International, 1997. - 233 s. : ill. -
(Stockholm studies in comparative religion ; 33)

Hultkrantz, Åke
Soul and native Americans / by Åke Hultkrantz ; edited with a foreword by Robert Holland. - Dallas : Spring, 1997. - 233 s.
Ny upplaga av Hultkrantz 1953.

Hultstrand, Birger
De stora äventyren. - Stockholm : Bonnier, 1968. - 181 s. : ill. KOLLA

Hunt, W. Ben
Stora indianboken / översättning: Gabriel Setterborg. - Malmö : Bergh, 1973. - 103 s. : ill.
Orig:s titel. Indian crafts and lore.
Ny utg. - 1990.

Hunter, John Dunn
Minnesteckningar rörande en fångenskap bland indianerna i Nord-America, ifrån barndomen till nitton års ålder; jemte en skildring af invånarnes character och seder samt jordens, klimatets och vegetationens beskaffenhet i landet wester om Mississippi / af Joh. D. Hunter. - Mariefred : Collin, 1826. - 320 s.
Orig:s titel: Memoirs of a captivity among the indians of North America,
from childhood to the age of nineteen; with anecdotes descriptive of their
manners and customs, to which is added some account of the soel, climate and
vegetable productions of the territory westward of the Mississippi. 1823.

Hunting and fishing : nordic symposium on life in a traditional hunting and fishing milieu in prehistoric times and up to the present day. - [Luleå May 28Tth-jJune 1st 1962]: / editor Harald Hvarfner . - Luleå : Norrbottens museum, 1965. - 539 s. : ill.

Hutchinson, H.N.
Jordens folk : illustrerad skildring af seder, bruk, lefnadssätt, fester och ceremonier hos jordens nu lefvande folkslag / efter engelskan av O.A.Stridsberg. - Stockholm : Beijer.
D 2. - 1905. - 289 s.

getxinfo


Håkansson, Tony
Trapper i Old Crow - ”Den gamla kråkan” indianby och Home of the Vauntut Gwitchin First nation / text och foto: Tony Håkansson. - [Vadstena] : Tony Håkansson, [2018]. - 168 s. : ill.

Högberg, Ole
Flugsvampen och människan / Ole Högberg. - Stockholm : Carlsson, 2003. - 335 s. : ill.


©

 

Staffan Jansson

 

2017