INDIANLITTERATUR - Indianböcker i Sverige

staffan.gripenberg@gmail.com 

Indianboken B

Sidans innehåll

Baden, Max von se Max ; Baker Olaf ; Balch, Glenn ; Balen, Johan Hendrik van, Ballantyne, Robert, Michael ; Barfus, Eginhard von ; Baron, Carl ; Bed och arbeta ; Bennett, James ; Berg, Erik ; Berger, Thomas ; Binns, Ottwell ; Bird, Robert Montgomery ; Blake, Michael ; Bland rödskinn... ; Bland rödskinnen... ; Bodén, Bo ; Bolinder, Gustaf ; Bonehill, Ralph ; Borg, Erik ; Boyle, T. Coraghessan ; Bredow, Alfred ; Brereton, Frederick Sadlier ; Brink, Carol Ryrie ; Broch, Ellinor ; Brown, Dee ; Brüchig, Otto ; Buffalo BillBADEN, MAX VON. prins - Se: MAX - ev. pseud. 

BAKER, OLAF - USA 1875-1964

Baker, Olaf
Kiopo - vargen och vargpojken / översättning av Sven Bergström ; illustrationer av Eric Palmquist. - Stockholm : Bonnier, 1962. - 154 s. : ill. - (Djurbiblioteket)
Orig:s titel: Dusty star. 1922.

Omslag och ett urval illustrationer

Glenn Balch : De vilda ryttarna


BALCH, GLENN - USA 1902 - 1989

Balch, Glenn
Lilla Höken och vildhästarna / översättning av Ingegerd Leczinskky ; illustrationer av Ezra Jack Keats. - Stockholm : Bergh, 1960. - 164 s. : ill. - (Berghs banérböcker)
Orig:s titel: Little Hawk and the free horses. 1957.
  Indian och hästbok.
 Prärien : Bofasta grupper : Pawnee indianer. Även sioux och cheyenner vid tiden före de vitas ankomst. Lilla    Älgen.
  Goodreads.

Balch, Glenn
De vilda ryttarna / översättning av Ingegerd Leczinsky ; med teckningar av Ezra Jack Keats. - Malmö : Bergh, 1964. - 176 s. : ill.
Orig:s titel: The brave riders. 1955.  

BALEN, JOHAN HENDRIK VAN - Nederländerna 1851-1921

Balen, Hendrik van
Svarte Bison / öfversättning , med teckningar af Emil Åberg. - Stockholm :
Svithiod, 1904. - 113 s.
Orig:s titel: Der zwarte bison : het opperhoofd der Dakotas. 1887. Men säkert översatt från tyska utgåvan Der schwartze Bison : eine Indianerergeschichte für die Jugend. 1895.

Balen, Hendrik van
Pärierövarna / bearbetning från tyskan av Olov Thomas. - Stockholm : B.Wahlström, 1920. - 42 s. - (Ungdomsbiblioteket ; 80)  

BALLANTYNE, ROBERT MICHAEL - Skottland 1825-1894

Ballantyne, R M.
I vildmarken : skildringar ur indianernas och pelshandlarnes lif i Nordamerika / öfversättning. - Stockholm : C.A.Ålander, 1882. - 130 s. - (Bibliotek för ungdomen ; 1)
Orig:s titel: Away in the wilderness, or life among the Red indians and fur-traders of North America. 1848. (Troligen 1869 SJ)
Den svenska upplagan baserad på utgåvan i serien ”Ballantyne's Miscellany of entertaining and instructive tales" ; 2. 1865 ?
Innehåll: En jägare, en indian och en ung konstnär ger sig i kanot in
i Ruperts land (kring Hudson Bay), jägaren för att söka efter sin fästmö
, konstnären för att måla djur och natur. Möten med indianer och
björnar, buffeljakt.

Ballantyne, R.M.


Buffeljägarne : berättelse från Röda flodens prärier / öfversättning från engelska av Mathilda Langlet. - Stockholm : Geber, 1892. - 248 s. - (På lediga stunder ; 6)
Orig:s titel: The buffalo runners : a tale of the Red river plains. 1891.
Handling: Äventyr bland skotska nybyggare, halvindianer och indianer
i Ruperts land d v s trakterna kring Hudson Bay. Berättelsen slutar
med ett samgående mellan två rivaliserande handelskompanaier
1821 och ett dubbelbröllop.

Ballantyne, R.M.
Bland trappers och rödskinn / översättning från engelskan av Axel Kerfve. - Stockholm : B.Wahlström, 1916. - 176 s. - (B.Wahlströms ungdomsböcker ; 11)

Ballantyne, R.M.
Ned Stintons äventyr : berättelse för pojkar / översättning av G.Wåhlstedt. - Stockholm : B.Wahlström, 1918. - 94 s. - (Ungdomsbiblioteket ; 26-27)  

BARFUS, EGINHARD VON - Tyskland 1825-1909

Barfus, E. v.
I ödemarken : berättelse / öfversättning af E.G.. - Stockholm : Svithiod, 1900. - 132 s. - (Vilda västern ; 4)
Orig:s titel: Bis in die Wildnis. 1895.

2. uppl. - Stockholm : Chelius, 1926. - 120 s. - (Vilda västern ; 4)

Barfus, E. v.
Watawa, indianhöfdingens dotter / öfversättning af E.G. - Stockholm : Svithiod, 1901. - 116 s. - (Vilda vestern)
Orig:s titel: Watawa, die Tochter des Crow-Häuptlings : erzählung. 1896.


BARON, CARL (Karl) - Tyskland
[Baron, Carl]
Falköga, Den hvite höfdingen : Amerikansk berättelse.
Se ursprungligt original: Cooper, James Fenimore: Den siste mohikanen.

Baron, Carl
Den fruktansvärda kampen i Hvita skogen eller ett rödskinns hat och vänskap : en indianberättelse. - Stockholm : Askerberg, 1881. - 48 s. - (Ungdomsböcker ; 2)
Pärmtitel: N:o 2. Kampen i White-Wood
Orig:s titel: Der Todeskampf von White Wood : oder einer Rothaut Hass und Liebe : eine Indianernerzählung. - Oberhausen : Spaarmann, 1879. - (Neue Volksbibliothek ; 8)
 
Baron, Carl
Präriens ros eller den hvita indianbruden : Berättelse ur kolonistlifvet i Amerika. - Stockholm : Askerberg, 1881. - 48 s. - (Ungdomsböcker ; 3)
På pärmen: N:o 3
Orig:s titel: Die Rose der Prairie oder die weisse Indianerbraut : Eine
Erzählung aus dem Pflanzerleben. - Oberhausen : Spaarman, 1879. - (Neue
Volksbibliothek ; 7)

Askerbergs förlag gav ut häften i serien Ungdomsböcker 1881. Originalen kom från en tysk serie där Carl Baron faktiskt anges som upphovsman. Huruvida han alltid står som sådan på de här häftena i Sverige är osäkert. Han är ju mest bearbetare av andra kända och okända original. Den tyska serien kallades ”Neue Volksbibliothek ” (mer här:) Förlaget anges som Oberhausen ; Leipzig : Spaarmann.
 
Se också Cooper: Vägledaren (Stigfinnaren).


BED OCH ARBETA

Bed och arbeta : berättelse för vetgiriga barn / utgifven af C.M. Ekbohrn. - Stockholm : P A Huldbergs bokhandel, 1854. - 147 s. : ill.
Tyskt original.
Ludvig, son till en egendomsägare i Maine är vanartig. Fås att tro att
fadern är utfattig. Emigrerar till Amerika. Får av fadern valspråket
"Ora et labora". Blir till rekorderlig person. Återvänder till Europa och
fadern efter tre år. Utvandrar ånyo och boken slutar med blodiga
äventyr bland indianer. Viss religiös tendens.
  
  
BENNETT, JAMES - USA

 Bennett, James
Dakota dream / Översättning: Ingrid Warne. - Stockholm : Bergh, 1995. - 166 s.
Orig:s titel: Dakota Dream. 1994. Innehåll

 BERG, ERIK - Sverige 1897-1980

 Berg, Erik
Under medicinmannens lägereld / med teckningar av Sven Björnsson. - Stockholm : Eklund, 1953. - 127 s. : ill.
Fortsättes av: Pilens son.

 Berg, Erik
Röda vänner och svart guld / illustrationer av Sven Björnsson. - Stockholm : Eklund, 1955. - 128 s. : ill.

 Berg, Erik
Pilens son, renjägarnas hövding / illustrationer av Sven Björnsson. - Stockholm : Eklund/Tiden, 1957. - 139 s. : ill. - (Uncas-böckerna)
    Forts. på: Under medicinmannens lägereld.

Fiktion eller fakta?:

Berg, Erik
Jonas Petrus i Klondike : en bok om stronga karlar, märkliga djur och markens guld. - Stockholm : Forum, 1952. - 166 s. : ill.
   Särskilt kapitel ”Chief Jim Boss lockar älg”. - 17 s. = Sid. 95-111. 

Berg, Erik
Vilda vidder. - Stockholm : Tiden, 1962. - 171 s. : ill. - (Tidens bokklubb)
   Avsnittet om ”Jim Boss lockar älg”. - 10 s. = Sid. 116-125., återfinns här   
något reviderat. Här anges han vara Chilkoot. 


BERGER, THOMAS USA 1924 - 2014

        

Berger, Thomas
Little Big Man / Översättning Caj Lundgren ; efterord: Mikael Kurkiala. - Stockholm : Karneval, 2010. - 479 s.
Orig:s titel: Little Big Man. 1964.  

BINNS, OTTWELL - 1872-1935 England

 Binns, Ottwell
Ett äventyr i vildmarken / bemyndigad översättning från engelskan. - Stockholm : Vårt hem, 1928. - 208 s. - (Röda romaner)

Utspelas i nordlandet ca 1920 norr om Edmonton, åt Peace riverhållet. Fort Malsun s. 15. Huvudpersonerna är Hubert Stane, en ung man i en
"präktig dräkt av rådjurshud tillverkad av infödingar, och som sannolikt kostat mer än den elegantaste dräkt från en första klassens
skräddare..." (s 5). En ung mycket vacker indianska, Miskodeed, en med vår hjälte jämnårig monokelprydd skurk, Gerald Ainley,
samt fröken Helen Yardley. En enkel men spännande nordlandshistoria i Jack Londons och Curwoods efterföljd. Men lik den sistnämndes
utbroderade äventyr är London en stramare berättare. Indianerna finns hela tiden med i skildringen, men blir aldrig särskilt levande.
Författaren uttrycker inga speciella åsikter om indianer i sig och det finns både skurkar och ädla typer. Ädel är den mycket vackra
kvinnan/flickan Miskodeed. Emellertid avslöjar författaren sin tidstypiska uppfattning om indianerna. Miskodeed är ju när allt kommer om
kring ”bara" en indian. Det egentliga triangeldramat utspelad mellan Ainley, Hubert Stane och HBCfunktionärens dotter Helen Yardley. En av
de indianska skurkarna är halvblodet Chigmok.

BIRD, ROBERT MONTGOMERY - USA 1806-1854                                               

 
ORIGINALTITEL: NICK OF THE WOODS, OR THE JIBBENAINOSAY : A TALE OF KENTUCKY. 1837 
 Vol 1.- Vol 2.- ; Rev utg 1852.   

 Svenska utgåvor:  

[Bird, Robert Montgomery]
 Roland Forrester's och hans syster Edithas sällsamma äfventyr bland Vildarne / med 16 i texten intryckta teckningar öfver de förnämsta tilldragelserna. - Stockholm : Rylander, 1847. - 228 s. : ill.
Säkerligen efter Franz Hoffmans tyska version: Die Gefahren der
Wildniss : eine Erzählung für die Reifere Jugend. 1846.
Rylanders förlagsartiklar gick över till Huldbergs förlag någon gång
före 1856.
Handlingen: Orättmätigt berövade arvet efter en farbror utvandrar
Roland Forrester och hans syster Editha från Virginien till Kentucky.
Nära Ohio möter de den kringirrande kväkaren Nathan och hör
berättas om skogstrollet Jibbenenosch. Syskonen anfalls av indianer,
tas till fånga men befrias av Nathan som också lyckas skaffa dem det
förkomna testamentet. Kväkaren visar sig vara det fruktade skogs-
trollet. Hans hämnas sin familjs död, hjälpt av sin hund, lille Peter.
Bloddrypande stridsscener. Boken skrevs som protest James Fenimore
Coopers bitvis idealiserade indiangestalter.

[Bird, Robert Montgomery]
Roland Forresters och hans syster Editas faror och äfventyr bland Nordamerikas indianer / öfversättning ; med 15 illustrationer [av Carl Gustaf Hellqvist och Emil Westberg]. - Stockholm : Askerberg, 1873. - 304 s. : ill.
Samma original och översättning som 1847 års upplaga.

[Bird, Robert Montgomery]
Roland Forresters soch hans systers faror och äfventyr bland nordamerikas indianer / öfversättning ; med illustrationer [av Carl Gustaf Hellqvist och Emil Westberg]. - 2. uppl. i denna version. - Stockholm : Askerberg, 1880. - 296 s. : ill.
Samma som uppl. 1873 med ngt annan titel.

[Bird, Robert Montgomery]
Roland Forrester och hans systers faror och äfventyr bland Nordamerikas indianer / öfversättning ; med 13 illustrationer [av Carl Gustaf Hellqvist och Emil Westberg]. - 3.uppl. i denna version. - Stockholm : Askerberg, 1894. - 283 s. : ill.
Samma som uppl. 1880 med ngt annan titel.

[Bird, Robert Montgomery]
Roland Forrester och hans systers faror och äventyr bland nordamerikas indianer / översättning ; med 15 illustrationer [av Carl Gustaf Hellqvist och Emil Westberg]. - 4. uppl. i denna version. - Stockholm : Askerberg, 1916. - 255 s. : ill

Bird, Robert Montgomery
Jibbenainosay : Roland Forrester och hans kusin Edits underbara äventyr bland Nordamerikas indianer / översättning från engelskan av L.Arosenius. - Stockholm : Bille, 1912. - 279 s. : ill. - (Vilhelm Billes ungdomsbibliotek ; 31) Ny serie.

Bird, Robert Montgomery
Roland Forresters äventyr (Jibbenainosay) / från engelskan av Louis Renner ; illustrerad av Victor Andrén. - Stockholm : Bonnier, 1941. - 388 s. : ill.

Bird, Robert Montgomery
Skogens ande : Nick of the woods i svensk version / av Stig Ericson ; illustrationer av Nils Stödberg. - Stockholm : Bonnier, 1963. - 123 s. : ill. - ([Indian-]böckerna)
Kortad och moderniserad utgåva.

2. uppl. - 1970. - 138 s. : [utan ill]. - (Röda ramen)

Bird, Robert Montgomery

 
Skogens ande / översättning: Carla Wiberg. - Kortad utgåva. - Stockhlm : Lindblad, 1981. - 155 s. - (De klassiska ungdomsböckerna ; 176)
Kortad och moderniserad utgåva.

 ORIGINALTITEL OKÄND:

Bird, Robert Montgomery
I rödskinnens spår : indianberättelse för ungdom / bearbetningg från engelskan av A.Berg. - Stockholm : Holmquist, 1919. - 144 s.  

 BLAKE, MICHAEL - USA F.1952

 Blake, Michael
Dansar Med Vargar / översättning Tomas Lindberg. - Stockholm : Forum, 1991. - 282 s.
Orig:s titel: Dances with Wolves. 1988.

Pocketupplaga. - Stockholm : Forum, 1992. - 283 s. - (MånPocket)  

 BLAND...

Bland rödskinn och hvita : faror och äfventyr från skilda världsdelar. - Stockholm : Ad. Johnson, 1894. - 247 s. : ill. - (Ungdomens bibliotek ; 37)  

 BLAND...

 Bland rödskinnen : historisk berättelse från livet vid indiangränsen / översättning. - Stockholm : Ad. Johnson, 1907. - 63 s. - (Äventyrsböcker ; 100)

BODÉN, BO - Sverige 1936-

Bodén, Bo    Dödens väg. - Borås : Recito, 278 s.
1950-talet. Canada.
                  
Bo Bodén är drygt 70 år och detta är hans romandebut. Han har också givit ut en diktsamling. Dödens väg väcker minnen av barndomens indian- och vildmarksböcker - Edward S. Ellis, James Oliver Curwood, historier från vildmarken i Kanada och norra USA. Det är 50-tal och vi möter Harry Jonsson, ung man från Sverige som förverkligar barndomsdrömmen - att träffa indianer. Verkligheten är dock mer komplicerad än hans ganska barnsliga föreställningar och han blir inblandad i en riktig äventyrshistoria med knark och annat. Innan han till sist ger sig hemåt har många av hans illusioner om det friska, naturliga livet krossats och han har mognat en hel del. Den löpande handlingen interfolieras med Harrys minnen från sin uppväxt och sånt som fick honom att drömma om Kanada. Personskildringen är utförlig, men något schabloniserad. Miljöskildringen innehåller många konkretiserande detaljer. Tyvärr skriver Bodén lite osmidigt och omständligt, vilket gör läsningen tung. Här finns nämligen underlag till en riktigt spännande äventyrsbok. - BTJ Veit G:son Berg

BOLINDER, GUSTAF - Sverige 1888-1957.

Bolinder, Gustaf
Bull : berättelse för ungdom om den amerikanska buffeln / med sex illustrationer. - Stockholm : B.Wahlström, 1949. - 166 s. : ill. - (Djurböcker för ungdom ; 57)

2.uppl. - 1956. - 155 s.


BONEHILL, RALPH, kapten ; pseud för Edward Stratemeyer 1862-1930

       
Bonehill, Ralph
Dick Arbuckles äventyr i Oklahoma. - Stockholm : Holmquist, 1922. - 169 s.: ill. - (Illustrerade äventyrsböcker)
Orig: The boy land boomer. c 1902.

 

 BORG, ERIK - Sverige 1880-19??

 Borg, Erik
Nybyggarna vid Delawarefloden : berättelse för pojkar. - Stockholm : B.Wahlström, 1936. - 155 s. - (Wahlströms ungdomsböcker ; 238)  


BOYLE, T. CORAGHESSAN - USA  f 1948

Boyle, T. Coraghessan
Världens ände / översättning Einar Heckscher. - Stockholm : Norstedt, 1988. - 445 s.
Orig:s titel: Worlds end. 1987.
Handling i flera epoker. Utspelas  bland holländare och indianer från 1600-talets NewYork till samma plats i under 1970-talet. 
Rolig och fyndig roman.


BREDOW, ALFRED - Tyskland

 Bredow, Alfred
Kapten Brant : berättelse från nordamerikanska frihetskriget / öfversättning från tyskan. - Stockholm : Ad. Johnson. - 1903. - 59 s. - (Äfventyrsböcker ; 67)

2. uppl. - Stockholm : Ad. Johnson & C:is, 1924. - 63 s. - (Äventyrsböcker ; 3)
Även en 2 uppl. - 1923 utan seriebeteckningen (avbildad under "Äventyrsböcker")
Pärmtitel: "Äventyrsböcker" Seriebeteckningen syftar på att boken
är sammanbunden med tre andra äventyrsböcker, varav "Kapten
Brant" är den tredje. Se: "Äventyrsböcker" nedan.
”Ungdomens bibliotek” kom med inte mindre än 134 titlar 1886-1924

 Bredow, Alfred
Apachedödaren eller Gulddalen : berättelse från New Mexiko / öfversättning från tyskan. - Stockholm : Ad. Johnson, 1903. - 63 s. - (Äfventyrsböcker ; 68)

 Bredow, Alfred
Fredriksburgs fästning : indianberättelse / öfversättning från tyskan. - Stockholm : Ad. Johnson. - 1903. - 63 s. - (Äfventyrsböcker ; 69)

 Bredow, Alfred
Indiananföraren Onotopah eller Trapper och Apacher : indianberättelse / öfversättning från tyskan. - Stockholm : Ad. Johnson. - 1903. - 62 s. - (Äfventyrsböcker ; 70)

 Bredow, Alfred
Guldsökarane eller Montezoumas skatt : berättelse från Apachernas vildmarker / öfversättning från tyskan. - Stockholm : Ad. Johnson. - 1903. - 63 s. - (Äfventyrsböcker ; 72)

 Bredow, Alfred
Svarta Vargen : indianberättelse / öfver-sättning från tyskan. - Stockholm : Ad. Johnson. - 1903. - 64 s. - (Äfventyrsböcker ; 74)  

BRERETON, FREDERICK SADLIER - England 1872-1957

 Brereton, F.S.
Prärieliv : berättelse från Kalifornien / översättning av Axel Kerfve. - Stockholm : B.Wahlström, 1915. - 191 s. : ill. - (B.Wahlströms ungdomsböcker ; 6)  

BRINK, CAROL RYRIE - USA 1895-1981 

 Brink, Carol Ryrie
Nybyggarflickans äventyr / översättning av Milly Jungmarker , med illustrationer av Kate Seredy. - Stockholm : Natur och kultur, 1940. - 230 s. : ill.
Orig:s titel: Caddie Woodlawn. 1935.

2. uppl. - 1944.
3. uppl. - översättningen reviderad ; illustrationer av Monica Schultz. -
1967. - 188 s. : ill. - (Horisontböckerna)

 Brink, Carol Ryrie
Caddie, nybyggarflickan / översättning Gunvor V. Blomqvist ;
illustrationer av Trind Scharf Hyman. - Bromma : Opal, 1976. - 180 s. :
ill.
Orig:s titel: Caddie Woodlawn. 1935.  

 BROCH, ELLLINOR. - Norge


                                                    
Broch
, Ellinor
Fånge hos irokeserna / översättning: Hans Carlberg. - Stockholm : B.Wahlström, 1973. - 156 s. - (B.Wahlströms ungdomsböcker ; 1723).
Orig:s titel: Oninga - irokesernes fange.  

BROWN, DEE - USA f. 1908 - 2002

 Brown, Dee
Striden vid Killdeer Mountain / översättning: Barbro Widebäck. - Höganäs : Wiken/Bokorama, 1984. - 291 s. - (Wild west)
Orig:s titel: Killdeer Mountain. 1983.  

Superscript

Brüchig: Öknens barbarer

Allt detta prat om att indianboken är rasistisk till sin natur... Jfr Ellis. Spänning måste ju alltid skapas. Läs texten på bild nr 2. (Klicka för större bild).

BRÜCHIG, OTTO - Tyskland eller Otto Brüchig-Sternenfels

Brüchig, Otto  
Guldets förbannelse / öfversättning. - Stockholm : Svithiod, 1900. - 101 s. - (Vilda vestern) 
Orig:s titel: Brüchig,[eller Brüechig]: Der Fluch des Goldes : Nach Mitteilungen zweier deutschen Goldsucher erzählt (Wild west) 1897.

2. uppl. - öfversättning af E.G. - 1903. 

Brüchig, Otto  
Den hvita indianbruden : berättelse / öfversättning af E.G. - Stockholm : Svithiod,1900. - 95 s. - (Vilda vestern) 
Orig:s titel: Die weisse Indianerbraut : Erzählung aus dem amerikanischen Wald- und Prärieleben. (Wild west) 1893.

Ny utgåva:
Brüchig, Otto [På boken står felaktigt E Richer]
Richter
, E.
Den vita indianbruden / översättning av E.G[rafström]. - Stockholm : Chelius, 1926. - 108 s. - (Vilda västern ; 5) 
   Bearbetning av Reid: The white squaw??

Brüchig, Otto  
Trapperns hemlighet : berättelse / öfver-sättning af E.G. - Stockholm : Svithiod, 1900. - 117 s. - (Vilda vestern)
Orig:s titel: Das Geheimnis des Trappers (Wild west) 1895. 

2. uppl. - Stockholm : Chelius, 1926. - 111 s. - (Vilda västern ; 6)  
  

 Brüchig, Otto    
Öknens barbarer / öfversättning af E.G. - Stockholm : Svithiod, 1900. - 85 s. : ill. 

 

Superscript

Buffalo Bill

Först några smakprov på Buffalo Bill-böckernas olika utgåvor och omslag.

BUFFALO BILL, egentligen William F Cody 1846-1917.
 Mer skrivet om den verklige Buffalo bill här, och möjliga original... 
BUFFALO BILL-BÖCKERNA 

Böckerna om Buffalo Bill låter sig grovt indelas i två kategorier. Dels de mer eller mindre biografiska verken, med en åtminstone möjlig levnadsbeskrivning, och dels de rena "rövarhistorierna" ofta utan tillstymmelse till verklighetsförankring.

Den första berättelsen om Buffalo Bill publicerad i Sverige torde vara: 

 Williams, Henry Llewellyn  
Buffalo Bill, den djerfve postföraren / illustrationer av Stanley Berkely. - 13 s.  
Utdrag ur orig: Buffalo Bill.  1887  ("Pony express" s. 90 ff).
= Sid. 302-314 i: 
Äfventyrens värld. - D.1. - Stockholm : Hierta, 1889. 

Till de mer eller mindre korrekt biografiska böckerna hör: 

 ORIGINAL: WETMORE: LAST OF THE GREAT SCOUTS. 1899. 

Wetmore, Helen Cody
"Buffalo Bill", den siste store gränskrigaren öfverste W.F. Cody's lefnadsöden / berättade af hans syster Helen Cody Wetmore ; öfversättning af Karin Jensen, född Lidforss ; med förord af professor Seved Ribbing  ; 
med 18 helsidesillustrationer. - Lund : Gleerup, 1902. - 302 s. : ill. - (C.W.K. Gleerups ungdoms-böcker ; 4) 

2. uppl. - 1911. - 302 s.  
3. uppl. - 1918. - 302 s.  Digital utgåva Projekt Runeberg
4. uppl. - 1924. - 302 s.  

 

  

Wetmore: Buffalo Bill / Översättning Romell


Wetmore, Helen Cody
Buffalo Bill / översättning och bearbetning av Roland Romell. - Uppsala : Lindblad, 1961. - 160 s. - (De klassiska ungdoms-böckerna) 

Galleri

Odödliga ungdomsböckerna
och Sagabibliotekets varianter av utgåvor och omslag. ORIGINAL SOM  BYGGER PÅ   WETMORE'S "LAST OF THE GREAT SCOUTS". 1899.  samt senare utgåvor kompletterade med, troligen The life of Hon. William F. Cody, known as Buffalo Bill, the famous hunter, scout and guide. An autobiography." - 1879

(Svenskt översättarlexikons uppgift om utgåva 1879 som enda originaltext är ju helt orimlig. "
The life of Hon. William F. Cody, known as Buffalo Bill, the famous hunter, scout and guide. An autobiography." - 1879, skildrar med nödvändighet intet av hans liv efter just det året. Bills äventyr i västern slutade kring 1877, (förutom ett gästspel under Andedansupproret 1890). 1877 var också början till slutet för präriens indianers fria liv. Bill själv avled 1917.)
Wetmores bok är uppdaterad av Zane Grey. F ö skriver ju Hugo Gyllander explicit (utg 1951 s 5) "Vid utarbetandet av denna skildring har begagnats dels överste Codys, d v s Buffalo Bills, egen berättelse, dels systern Helen Cody Wetmores skildring av den berömde broderns levnad"


[Gyllander, Hugo]  
 Buffalo Bill, den siste präriespanaren, hans strider och äfventyr i vilda västern / berättade för Sverges barn av Hugo Gyllander. - Stockholm : Svensk lärareförening, 
1910. - 263 s. - (Barnbiblioteket Saga ; 33) 
     Utgåvor 1914, 1915, 1919, 1926, 1934, 1943, 1945, 1951.

  • 3. uppl. - 1919. - 264 s. 

 Gyllander, Hugo  
Buffalo Bill, den siste präriespanaren, hans strider och äventyr i vilda västern / efter överste William Codys och hans systers uppteckningar ; berättade för Sveriges barn ; teckningar av David Ljungdahl. - 6:e genom-sedda uppl. - Stockholm : Svensk läraretidning, 1943. - 238 s. : ill. - (Barnbiblioteket Saga ; 33) 

  • 8. genomsedda uppl. - 1951. - 193 s. : ill.  

 ORIGINAL: BUFFALO BILL'S LIFE STORY.
(= Med all säkerhet avses 
An autobiography of Buffalo Bill.  1920. (se ovan) Iseborgs text är alltså en helt annan version av Codys liv än tidigare upplagors. Texten bygger på samma originaltext som Niloés utgåva.

 Cody, William  
Buffalo Bill / översättning Harry Iseborg. - Stockholm : Svensk läraretidning, 1963. - 287 s. : ill. - (Sagas berömda böcker - Saga ; 33) 

  2. uppl. - illustrationer av Erik Prytz. - Stockholm : Saga, 1969. - 295 s. : il 
                                        
  3. uppl. - Stockholm : Awe/Geber, 1977. - 293 s. : ill. - (Sagas berömda böcker)  


ORIGINAL: CODY: AN AUTOBIOGRAPHY OF BUFFALO BILL. 1920.
 (Alt. digital utg Projekt Gutenberg)


[Cody, William Frederick]  
Buffalo Bill : överste William F. Codys levnadsöden berättade av honom själv / från engelskan av Hans G. Westerlund ; illustrationer efter samtida teckningar. - Stockholm : Bonnier, 1942. - 247 s. : ill. - (De odödliga ungdomsböckerna ; 26) 

2. uppl. - 1945.  
9/14 tus. - 1952.  
15/19 tus. - 1959.  
20/23 tus. - 1962.  
24/26 tus. - 1968. 


 Cody, William F.    
 Buffalo Bill : självbiografi / översättning av Sven-Ingmar Pettersson ; med samtida illustrationer. - Uddevalla : Niloé, 1988. - 302 s. : ill. - (Niloébiblioteket : Blå serien , (16)


Cody, William F.
Buffalo Bill : självbiografi /William F. Cody. - Köpenhamn : Saga Egmont, 2018. - 284 s,
   Originalet sägs vara "The Autobiography of Buffalo Bill". Utgåvan inte att förväxlas med Sagabibliotekt.

BERÄTTELSER SOM ALLDES FRITT BYGGER SINA HISTORIER PÅ GESTALTEN BUFFALO BILL. 
Verklighetsförankringen i dessa berättelser är ringa. Alltså rena "rövarhistorier" vars upphovsmän var Cody själv i någon liten mån, men mer Ned Buntline, Prentiss Ingraham och säkert flera anonyma amerikaner, tyskar och kanske engelsmän. Dessa historier skymde under en lång tid William Codys verkliga gärning, då läsarna inte hade någon förmåga att sålla agnar från vete, alltså inte kunde skapa en realistisk och nyanserad bild av Buffalo Bill. Delvis märks detta på Jan Olof Olssons "Efterskrift" till Sagas utgåva 1977, där Cody, Buffalo Bill, förringas till en försupen cirkusartist. Se mer här nedan.


BUFFALO BILL - A. Eichlers Nick-Carter utgåva.

NICK CARTER-UPPLAGAN 

Nick Carter-upplagans Buffalo Bill-häften trycktes i Tyskland av A. Eichlers bokförlag i Dresden. Eichler var också upphovsmannen till den beryktade "Nick Carter-litteraturen". Eftersom häftena enbart distribuerades av "Nick Carter förlag" i Malmö och inte trycktes i Sverige finns de inte förtecknade i Svensk bokkatalog och är helt okända idag. Dessutom är de mycket sällsynta då de verkligen lästes sönder och samman av en hängiven ungdomlig läsekrets. Till råga på allt brändes ett antal på verkliga bokbål kring 1910 då kampen mot "smutslitteraturen", som den kallades, var som intensivast i Sverige!  

 Buffalo Bill
Buffalo-Bill Den vilda västerns hjälte : Enda original-upplagan, auktoriserad af Col. W.F.Cody,
kallad Buffalo Bill.  - New York. London. Dresden. Paris : A. Eichler - u.å -  . -  Alla häften 32 s.
Volymen på bild ovan innehåller häfte 1-26. Inga omslagsillustrationer bifogade. Lösa häften var alltid försedda med sådana. På alla häften finns ett egendomligt påbud: "Förbjuden eftertryck. Alla rättigheter förbehållna. Detta verk får icke hållas i lånbibliotek och läscirklar"
  Distribuerades av Nick Carter förlag i Malmö. Säkert med början 1906, se mer om detta hos:
Nordqvist, Arthur
Buffalo Bill - cirkusartisten och äventyrshjälten. - 19 s. : ill.
= Sid 191-208 i: Så länge gräset växer... / Red. Lennart Lindberg. ; [utg] Indianklubben - Stockholm : Nyblom, 1984. - (Indianklubbens årsbok ; [18])


H. 1 - Buffalo Bills dödsritt genom det fientliga lägret. 
H. 2. - Den okände bundsförvanten. 
H. 3 - De beridna skarpskyttarne.
H 4. - Spår efter Texas´ Skräck.
H . 5.  - Stigfinnaren i de dödes land.
H. 6. - Överfallet på Prärieposten.
H. 7. - Guldskatternas väktare. 
H. 8. - En gravs hemlighet.
H. 9. - Andepilen.
H. 10. - Präriepolis-truppen.
H. 11. - De svarta spejarna.
H. 12. - Stigfinnarens segertåg.
H. 13. - Den försvunna diligensen.  
H. 14. - Gränskonungen.
H. 15. - Dödsstigen i den vilda Västern. 
H. 16. - Ett hemligt uppdrag.
H. 17. - I dödsklyftan.
H. 18. - I dödens käftar. 
H. 19. - Kunskaparens mästerskott / av Ned Buntline.     
                Orig:s titel: Buffalo Bill's best shot. 1872. 
H. 20. - Under skarpskyttarnas beskydd. 
H. 21. - Den hemlighetsfulle räddaren.  
H. 22. - Kenton King, affällingen.
H. 23. - Malo, gränsbanditen.  
H. 24. - El Sol, präriens blodhund.
H. 25. - Guldjägerskan från Perchido-dalen.  
H. 26. - Präriespöket. 
   I häfte 26 aviseras att "Nästa band (Nr. 27) innhåller "Iron Arm, tigerkonungen". Ev kan antalet häften varit upp till nr 112. (Obekräftad uppgift). Anmärkningsvärt är att de första numren har en modern svensk stavning, under det att en del av de senare har äldre svenskt sätt att skriva, med hafva, af etc. Stavningsreformen genomfördes 1906. Wiki (Callin:Diva)

Några av titlarna (t ex nr 14,16,21) gavs senare ut i Niloés Buffalo Bill-utgåva 1965-1967.  

 

SVITHIOD-UPPLAGAN 

 Buffalo Bill (W.F.Cody)  
Äfventyr i vilda västern : upptecknade enligt hans egna berättelser / öfversättning ; med illustrationer. - Stockholm : Svithiod. 

1. Buffalo Bills dödsritt genom det fientliga lägret. - 1906. - 107 s.  
2. Buffalo Bills beridna skarpskyttar. - 1906. - 103 s.  
3. Buffalo Bills oförvägna kamrater. - 1906. - 94 s.                                          
4. Buffalo Bills okände bundsförvant / med illustrationer af C.O.Bartels. - 
1906. - 94 s.: ill.                                                                                       
5. Buffalo Bill och de djärfva gränsboarne. - 1906. - 90 s   
6. Buffalo Bill i dödsfara eller Snokögas ljudlösa signal / med 
illustrationer af Pontus Lanner. - 1906. - 68 s. : ill.  
7. Buffalo Bills flodfribytare. - 1906. - 84 s.  
8. Buffalo Bills vågsamma ridt. - 1906. - 87 s.  
9. Buffalo Bill vaktare öfver guldtransporterna. - 1906. - 96 s.  
10. Buffalo Bill, västerns hjälte. - 1906. - 88 s.  
11. Buffalo Bills präriepoliskår. - 1907. - 84 s.  
12. Buffalo Bills andepil. - 1907. - 83 s.  
13. Den försvunna höglandsposten. - 1907. - 83 s.  
14. Buffalo Bills bundsförvanter. - 1907. - 92 s.  
15. Buffalo Bills hemliga mission. - 1907. - 92 s.  
16. Buffalo Bill löser dödsschaktets gåta. - 1907. - 87 s.  
17. Buffalo Bill gränskonungen. - 1907. - 86 s.  
18. Buffalo Bills segertåg. - 1907. - 86 s
19. Buffalo Bill och drottningen i guldschaktet / med illustrationer af F. Lindvall. - 1907. - 89 s. 

Alla Buffalo Bill-häften finns bundna i diverse olika varianter. Illustratörerna är förmodligen desamma som anges för Cheliusupplagan (nedan), men med åtminstone något undantag, se t ex nr 6. Någon titel skiljer sig dessutom, liksom sidantal och format. 

Enligt NORDQVIST (Sid.191-208 I: SÅ LÄNGE..., 1984) är Svithiodupplagan 19 berättelser ur Nick Carter-utgåvan. Några nummer ur Nick Carter-upplagan (och Svithiodupplagan) publicerades senare av Niloé, 1965-67. Att de ursprungliga originalen har mycket olika upphovsmän och ursprungsländer torde vara ställt utom allt tvivel. Man kan misstänka att många av de helt verklighetsfrämmande episoderna är fabricerade i Tyskland, då t ex kända original av Buntline åtminstone rör sig i en rimlig miljö. 


 

Superscript

Buffalo Bills äventyr - 1922 omslag m m


  • Några exempel på omslagsbilder Chelius utgåva 1922. De fyra första är häften, den femte kartonnerat häfte och de sista är två varianter av samlingsvolymers omslag. Samlingsvolymerna skiljer sig åt på så sätt att den ena har häftenas omslag medbundna, den andra inte. Förlagsband bör det vara, till skillnad mot Texas Jack-häftena där köparen band in själv, och tilldelades pärmen att binda in häftena själv? 
CHELIUS-UPPLAGAN 1922

Utgivningen var att de kunde köpas i bundna band med 3 nr i varje. 3 kr per band. Eller i 19 självständiga illustrerade delar. Varje häfte kostade då 75 öre. Bundna band med 3 i varje kostade 3 kr, utom band 6 med 4 nr som kostade 3.75. kr. Bundna band verkar ha en schablonartad stereotyp, och häften verkar vara inbundna antingen med häftens omslag, utan omslagen inte. Kartonnerade häften kostade 75 öre.Cheliusupplagan av Buffalo Bill-berättelserna är ett omtryck av Svithiods utgåva. Eventuellt har båda sitt ursprung helt eller delvis från Nick Carterförlagets serie. Det förefaller emellertid som om Nick Carterserien mer består av amerikanska original, och Chelius/Svithiod-utgåvorna snarare är hopkomna på tysk mark. NORDQVIST anger utgivningstiden för Cheliusupplagan till 1922-25, men troligen är 1922 det korrekta.

[Cody, W.F.]
 Buffalo Bill
Buffalo Bills äventyr i vilda västern : upptecknade efter hans egna berättelser / översättning. - Stockholm : Chelius, 1922. - ill.    
    Utgavs i 19 självständiga illustrerade häften (75 öre häftet). 1922 års Cheliusupplaga finns även samlade i volymer om tre äventyr i varje, (inbundna i ett band) utan gemensam titelsida eller annan information om innehållet. 
Band 1-5, 3 kr per band. Band 6 (4 nr) 3.75 kr.

1. - Buffalo Bills dödsridt genom det fientliga lägret / med illustrationer av D.Ljungdahl. - 96 s. 
2. - Buffalo Bills oförvägna kamrater eller Äventyr i Texas / med illustrationer av Emil Åberg. - 96 s.
3. - Buffalo Bills beridna skarpskyttar / med illustrationer av C.O. Bartels. - 94 s.                                                        
4. - Buffalo Bills okände bundsförvandt / med illustrationer av C.O. Bartels. - 91 s.
5. - Buffalo Bill och de djärva gränsboarne / med illustrationer av E. Lindvall och Allan Egnell. - 95 s.
6. - Buffalo Bill i dödsfara eller Snokögas ljudlösa signal / med illustrationer av Allan Egnell. - 75 s. 
7.-  Buffalo Bills flodfribrytare eller Rödskinn och rangers / med illustrationer av Emil Åberg. - 80 s.
8. - Buffalo Bills vågsamma ritt eller Poströvarne på prärien / med illustrationer av C.O. Bartels. - 92 s.
9. - Buffalo Bill vaktare över guldtransporterna eller De svarta ryttarna / med illustrationer av Emil Åberg. - 92 s
10. - Buffalo Bill, Västerns hjälte eller Vad en grav dolde / med illustrationer av C.O. Bartels. - 79 s.
11. - Buffalo Bills präriepoliskår / med illustrationer av F. Lindvall. - 76 s.
12. - Buffalo Bills andepil eller Budskapet från molnen / med illustrationer av Emil Åberg. - 76 s. 
13. - Den försvunna höglandsposten / med illustrationer av Emil Åberg. - 75 s.
14. - Buffalo Bill på dödsstigarne / med illustrationer av F.Lindvall. - 92 s.
15. - Buffalo Bills hemliga mission / med illustrationer av C.O. Bartels. - 92 s. 
16. - Dödsschaktets gåta / med illustrationer av F. Lindvall. - 92 s.
17. - Buffalo Bill, gränskonungen / med illustrationer av Emil Åberg. - 96 s.                                                                     
18. - Buffalo Bills segertåg / med illustrationer av C.O. Bartels. - 79 s.  
19. - Drottningen i guldschaktet / med illustrationer av F. Lindvall. - 80 s.                                                                    


                                                        
 CHELIUS-UPPLAGAN 1930
Ny upplaga med två av de gamla numren i varje del.

[Cody, W.F.]
Buffalo Bills äventyr i vilda västern : upptecknade enligt hans egna berättelser / översättning. - Stockholm : Chelius, 1930. - : ill. 

D. 1. - Buffalo Bills dödsritt genom det fientliga lägret. Buffalo Bills oförvägna kamrater /
 med illustrationer av D. Ljungdahl och Emil Åberg. - 208 s.
D. 2. - 192 s.
D. 3. - 192 s.
D. 4. - 190 s.
D. 5. - Buffalo Bills vaktare över guldtransporterna eller De svarta ryttarna. Buffalo Bill, västerns hjälte / 
med illustrationer av Emil Åberg och C.O. Bartels. - 192 s.
D. 6. - 160 s.
D. 7. - 191 s.
D. 8. - 192 s.
D. 9. - 287 s

 NILOÉ-UPPLAGAN 1965-1967

16 berättelser ur Svithiods och Chelius gamla serier, men även ur Nick Carter-serien.

Cody, William F.
I dödsfara - De svarta ryttarna [av] Buffalo Bill ; illustrationer av Marcarelli. - Stockholm : Niloé, 1965. - 124 s. : ill. - (Buffalo Bill-serien ; 1)

Cody, William F.
Skarpskyttarna - Canada-Bill / [av] Buffalo Bill ; med illustrationer av Marcarelli. - Stockholm : Niloé, 1965. - 125 s. : ill. - (Buffalo Bill-serien ; 2)

Cody, William F.  

Hemligt uppdrag - I banditernas våld / [av] Buffalo Bill ; med illustrationer av Marcarelli. - Stockholm : Niloé, 1967. - 125 s. : ill. - (Buffalo Bill-serien ; 3)

Cody, William F.
Bundsförvanten - Poströvarna / [av] Buffalo Bill ; med illustrationer av Marcarelli. - Stockholm : Niloé, 1967. - 126 s. : ill. - (Buffalo Bill-
serien ; 4)

Cody, William F. 

Flodpiraterna - Andepilen / [av] Buffalo Bill ; med illustrationer av Marcarelli. - Stockholm : Niloé, 1967. - 126 s. : ill. - (Buffalo Bill-
serien ; 5)

Cody, William F.
Dödsritten - Kvinnorovet / [av] Buffalo Bill ; med illustrationer av Marcarelli. - Stockholm : Niloé, 1967. - 126 s. : ill. - (Buffalo Bill-serien ; 6)

Cody, William F. Västerns hjälte - Gränskungen / [av] Buffalo Bill ; med illustrationer av Marcarelli. - Stockholm : Niloé, 1967. - 125 s. : ill. - (Buffalo Bill-serien ; 7)

Cody, William F.
Dödsschaktets gåta - Präriepolisen / [av] Buffalo Bill ; med illustrationer av Marcarelli. - Stockholm : Niloé, 1967. - 125 s. : ill. - (Buffalo Bill- serien ; 8)  

 LINDENSTEIN-UTGÅVAN

[Cody, William F.]


Buffalo Bill (William F. Cody) : berättelser från vilda västern. - Stockholm : Lindenstein, 1907-1908. - 1022 s. + 978 s. : Ill.
Häfte 1-75 i två volymer.
Lindensteins utgåva i 3 vol

1907-08. - 1022s - 978s - 1047s. 3 vol.
[Cody, William F.]  
Buffalo Bill (William F. Cody) : berättelser från vilda västern. - Stockholm : Lindenstein, 1908-1909. - 1047 s.  
Häfte 1-75. 

Enligt NORDQVIST bestod serien av ej avslutade berättelser ; fortsättning i nästkommande häfte. Nordqvist uppger också att serien bildade tre(?) volymer på ca: 1000 sidor. Kvarvarande häften såldes 1909 till A.F. Högbergs förlag. Här är texten ibland stympad. Vissa utgångna berättelser återges i resuméer. 

 HÖGBERGS FÖRLAG 

Cody, W.F.  
Buffalo Bill : berättelser från vilda västern. - Högberg, utan årtal. - 1048 s.  
Åtminstone en del till skall ha utgivits. 

 

galleri

Fler böcker på temat Buffalo Bill

  1. Agger:Buffalo Bill. 2. Jeier: Sitting Bulls vän. 3 och 4. Kullman: Buffalo Bill. 5. Kullman: Ponnyexpressen.

ÖVRIGA BÖCKER PÅ TEMAT BUFFALO BILL 

 Agger, Jens Peder  
Buffalo Bill / svensk text: Harry Kullman ; illustrationer by Jean Geraud. - Stockholm : Carlsen/if, 1973. - 60 s. : ill. - (If-klassiker ; 6)  
Orig:s titel: Buffalo Bill - le roi des éclairerurs. 

 Jeier, Thomas  
Buffalo Bills vän / Thomas Jeir ; översättning Madeleine Midenstrand. - Stockholm : B. Wahlström, 1985. - 151 s. - (B. Wahlströms ungdomsböcker ; 2382)  
Orig:s titel: Im Land der Sioux. 1980. 

 Kullman, Harry  
Buffalo Bill / illustrationer av Hans Arnold. - Stockholm : LT, 1953. - 137 s. : ill. 

2. översedda uppl. - 1960. - 132 s.  
3. nyöversedda uppl. - Stockholm : Rabén & Sjögren,1975. - 123 s. - 
(Pop-serien ; 94) 

 Kullman, Harry  
Ponnyexpressen. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 1955. - 159 s 

2. översedda uppl. - 1962. - 141 s.  
3. reviderade uppl. - 1973. - 134 s. -  
(Pop-serien ; 78) 


SABIN, EDWIN L[egrand] - USA 1870-1952


Sabin, E.
Vildmarksliv : berättelse för ungdom. - Stockholm : Holmquist, 1918. - 144 s.
Bearbetning av originalet: Buffalo Bill and the overland trail. - 1914.

2. uppl. - : berättelse från prärien / översättning av A. Berg ; med
illustrationer. - Stockholm : Holmquist, 1931. - 156 s. : ill.

Sabin, Edwin L.
Buffalo Bills vän : äventyrsberättelse / [översättning från engelska] ; illustrationer av Gunnar Lindvall. - Stockholm : Åhlén & Åkerlund, 1939. - 127 s. : ill. - (Indianboken 1939)
Orig: troligen: Buffalo Bill and the overland trail.. 1914.  


Den verklige Buffalo Bill - William F CodyMalm, Einar
Med Buffalo Bill i fält. - 40 s.
= Sid 13 - 49 i: MALM: De kämpade förgäves. - 1967.

Lindberg, Lennart
Buffalo Bill och Summit springs - en hundraårig gåta. - 20 s.
= Sid. 118-137 i: FLAMMANDE GRÄNS…, 1966.

Nordqvist, Arthur
Buffalo Bill - cirkusartisten och äventyrshjälten = Sid 191-208 i: 
länge gräset växer... / Red. Lennart Lindberg. ; [utg] Indianklubben - Stockholm : Nyblom, 1984. - (Indianklubbens årsbok ; [18])

 

ORIGINAL: WETMORE: LAST OF THE GREAT SCOUTS. 1899.

The life of Hon. William F. Cody, known as Buffalo Bill, the famous hunter, scout and guide. An autobiography." - 1879, skildrar med nödvändighet intet av hans liv efter det året. Han dog 1917.

 CODY: AN AUTOBIOGRAPHY OF BUFFALO BILL. 1920.  (Alt. digital utg Projekt Gutenberg)


ORIGINAL: BUFFALO BILL'S LIFE STORY. (= Med all säkerhet avses An autobiography of Buffalo Bill.  1920. 
Buffalo Bill's own story of his life and deeds; this autobiography tells in his own graphic words the wonderful story of his heroic career; by Buffalo Bill ; Visscher, William Lightfoot, 1842-1924. - cop. 1917.
   Tall Bull Sioux


Buffalo Bill
An autobiography of Buffalo Bill (Colonel W.F. Cody) / Illustrated by N.C. Wyeth. -  New York, Cosmopolitan book corporation, 1920. - 328 p. : ill.
  Bokens inledande ord är: "I'm about to take the back-trail through the Old West." Bokens sista kapitel (Xii - XIII) berör uppdraget att arrestera Sitting Bull och händelser kring Andedansen (1890), och till slut om The Wild West Show och cirkusens Europabesök. Allra sist en eloge till indianerna.
   Den inledningen och i stort hela boken rimmar väl med Iseborgs översättning som används till 1977 års Sagautgåva och Niloé-utgåvan 1988 översatt av Sven-Ingmar Pettersson.
  Den är alltså ugiven 1920 och inte 1879 och kan alltså inte stämma med Svenskt Översättarlexikons påståenden. Om Tall Bull.

En mer auktoriserade berättelse av och med Cody / Buffalo Bill är:

The life of Hon. William F. Cody, known as Buffalo Bill, the famous hunter, scout and guide : An autobiography. -  Hartford, Conn. : F.E. Bliss, [c 1879] . - 365 p. : ill.

 Exemplaret här är försett med dedikationer av Cody och en handskriven 

Ned Buntline dyker upp när Bill konfronterar Tall Bulls band
boken slutar med påpekandet att Prentiss Ingraham skrivit skådespelet "The Knight of the Plains, or Buffalo Bill's best trail"l's  och det var ju uppsättningen av detsamma som Bill ju blev berömd skådespelare. Med det slutar boken och Bill konstaterar, att det här var hans liv hittils. Året är då 1879.

Angående alla resonemang om Tall Bulls död finns här en högst trovärdig uppgift om hur Bill faktiskt sköt honom, inte i någon envig, utan mest som en reguljär stridshandling, samt att han först senare förstod att det var Tall Bull han dödat. Detta är när Tall Bulls hustru konstaterar att Bill rider på hövdingens häst. En häst som han därefter namnger som "Tall Bull". I omgivningarna finns såväl major North som Ned Buntline. I indianklubbens årsbok sägs Tall Bulls eget namn vara Tatonka Haska, vilket solklart är ett siouxnamn. Ljusa Buffeln. Helen Wetmore säger också att det var siouxer man kämpade mot den dagen.
Wikipedia har en trovärdig förklaring till vem som sköt vem och hur Buffalo Bill fick Tall Bulls häst.

skildrar med nödvändighet intet av hans liv efter det året. Han dog 1917.

Archive org. sökning