INDIANLITTERATUR - Indianböcker i Sverige

staffan.gripenberg@gmail.com 

Den egentliga ”indianboken” - romaner och ungdomsböcker

Indianböcker i Sverige : 1675-2000. Bibliografin förtecknar vad som är skrivet i böcker om Nordamerikas indianer på svenska, utgivna i Sverige, under mer än 300 år.