INDIANLITTERATUR - Indianböcker i Sverige

staffan.gripenberg@gmail.com 

Indianboken T 


TAYLOR, ROBERT LEWIS - USA 1912 - 1998

Det är mest "Den stora guldrushen" som kan räknas som indianbok (prärien). I "Resan till Matecumbe" utspelas emellertid ett avsnitt bland seminoleindianer. 

Taylor, Robert Lewis

Den stora guldrushen : roman / Översättning av Torsten Blomkvist. - Stockholm : Bonnier, 1965. - 361 s. 
Orig:s titel: The travels of Jaimie McPheeters. Taylor, Robert Lewis
Resan till Matecumbe : roman / Översättning av Erik Sandin. - Stockholm : Bonnier, 1967. - 342 s. 
 Orig:s titel: A journey to Matecumbe. 
 Även utg. med titeln ”Den långa flykten”. 

Taylor, Robert Lewis

Den långa flykten / Översättning av Erik Sandin. - Ny utg. - Stockholm : Bonnier, 1969. - 378 s. - (Bonniers folkbibliotek) 
 Orig:s titel: A journey to Matecumbe. 
 Även utg. med titeln: Resan till Matecumbe. 
 


TEXAS JACK 


Texas Jack-häftena innehåller inte alltid berättelser där indianer figurerar. Serien får ändå som helthet räknas till indianlitteraturen. Mer och initierat om Texas Jack läser vi här:
Nilsson, Anders N.
Texas Jack : mannen och myten.
= DAST magazine // 2021-01-26

Galleri

Texas Jack som detektiv. - vol 5. - 1907.

Illustrerad volym som synes. Papagoindianer förekommer i handlingen.

TEXAS JACK - SVITHIODUTGÅVAN 1907-08
Det är i princip samma berättelser som går igen i Chelius och Lindqvists utgåvor. För varianttitlar se Anders N Nilssons essä i DAST.

Texas Jack : Amerikas mest berömde indianbekämpare / Öfversättning. ; med teckningar af F. Lindwall. - Stockholm : Svithiod, 1907 [1906]. 
 
   Uppgifterna om originaltitlar från Anders N Nilsson.

D 1. - En hjälte på sexton år. - 99 s.
             Orig:s titel: Ein Held von sechzehn Jahren.
D 2. - Korparne från San Francisco. - 56 s. 
  
             Orig:s titel: Die Raben von San Francisco.
D 3. - Det röda spöket vid Fort Leaton. - 63 s. 
             Orig:s titel: Das rote Gespenst von Fort Leaton.
D 4. - Blodbadet i Camp Lancaster. - 72 s. 
             Orig:s titel: Das Blutbad von Camp Lancaster.
D 5. - Texas Jack som detektiv. - 62 s.
              Orig:s titel: Texas Jack als Detektiv.
D 6. - Commanchernas siste konung. - 62 s.
             Orig:s titel: Der letzte König der Comanchen.
D 7. - Guldgräfvarne från Arizona. - 64 s. 
  
             Orig:s titel: Die Goldgräber on Arizona.
D 8. - Trappern Ben Björnklos hemlighet. - 56 s. 
 
             Orig:s titel: Das Geheimnis des Trappers Ben Bärenklau. 
D 9. - Skalpen med det blonda kvinnohåret. - 68 s. 
  
             Orig:s titel: Der Skalp mit dem blonden Mädchenhaar.
D 10. - Den röda bruden. - 64 s. 
  
                Orig:s titel: Die Rote Squaw.
D 11. - Udda och jämt med döden. - 62 s. 
  
                Orig:s titel: Er ritt am Tode vorbei.
D 12. - Banditdrottningen. - 60 s. 
  
                Orig:s titel: Jane Golding, die Banditenkönigin.
D 13. - Mormonernas hämnd. - 
  
                Orig:s titel: Die Rache des Mormonen.
D 14. - Hur Texas Jack fann sin fader. - 
  
                Orig:s titel: Wie Texas Jack seinen Vater fand.
D 15. - Miljontjuven från San Francisco.
                 Orig:s titel: Der Millionendieb von San Francisco.
D 16. - Ugglepasset. - 
  
                Orig:s titel: Die Blutpost von Farmington.
D 17. - Bröllopet i Buena-Vista. - 
  
                Orig:s titel: Die Hochzeit von Buena-Vista.
D 18. - Trojas ödeläggelse. - 
  
                Orig:s titel: Die Zerstörung von Troja.

Texas Jack : Amerikas mest berömde indianbekämpare / Öfversättning ; med teckningar af F. Lindwall. - Ny följd. - Stockholm : Svithiod, 1908.

D 19. - Det hemlighetsfulla slottet i Mexiko. - 
  
                Orig:s titel: Das geheimnisvolle Schloss in Mexiko.
D 20. - Texas Jack och Barnum. - 
  
                Orig:s titel: Barnum und Texas Jack.
D 21. - Indiantrohet. - 
  
                Orig:s titel: Indianer-Treue.
D 22. - Svarta handen i Texas. - 

                Orig:s titel: Die schwarze Hand von Texas.
D 23. - Trollkarlen från Prescott-Park. - 
  
                 Orig:s titel: Der Zauberer vom Prescottpark.
D 24. - I luftballong över Vilda Vestern. - 
  
                Orig:s titel: Im Luftballon über den "Wilden Westen".
D 25. - Striden med indianer under jorden. - 
  
                Orig:s titel: Die Indianerschlacht under der Erde.
D 26. - Hur Texas Jack fick sig en hustru. - 
  
                Orig:s titel: Wie Texas Jack seine Frau errang.
D 27. - Dödsbrunnen. - 
  
                Orig:s titel: Der Brunnen des Todes.
D 28. - På jakt med Hagenbeck. - 
  
                Orig:s titel: Auf der Jagd mit Hagenbeck.
D 29. - Tre unga vildhjärnors äfventyr. -
                Orig:s titel: Abenteuer dreier Knaben in Urwald und Prärie.

D 30. - Svarte Bob. - 52 s.
                Orig:s titel: Der Schwarze Bob.
D 31. - Överfallet på Pacificbanan. - 
  
                Orig:s titel: Der Überfall auf die Pacifik-Bahn.
D 32. - Negerupproret i Mexiko. - 
  
                Orig:s titel: Der Negeraufstand in Mexiko.
D 33. - Präriens Mazeppa. - 
  
                Orig:s titel: Der Mazeppa der Prärie.
D 34. - Den underbara brevlådan. - 
  
                Orig:s titel: Die Verschollene vom grossen Bärensee.
D 35. - Mordet i ödemarken. - 48 s. 
  
                Orig:s titel: In der Wildnis gestorben.
D 36. - Jumpers död. - 44 s. 
  
                Orig:s titel: Jumpers Tod.
D 37. - Texas Jack gör tolfhundra fångar. - 43 s. 
  
                 Orig:s titel: Wie Texas Jack Zwölfhundert fing.
D 38. - En indiansk konungadotter. - 52 s. 
  
                Orig:s titel: Eine indianische Königstochter.
D 39. - Nybyggarens testamente. - 46 s. 
  
                Orig:s titel: Das Testament des Einsiedlers.
D 40. - Atlet-kungen. - 48 s. 
  
                Orig:s titel: Texas Jack und der König der Ringkämpfer.
D 41. - Buffeln med eldpansaret. - 46 s. 
  
D 42. - I strid med banditer. - 52. 
  
D 43. - Blodsnatten i San Francisco. - 48 s. 
  
D 44. - Skräckdagarna i Fort Mac Rue. - 46 s.
Såldes dels i 25-öreshäften som kunde bindas in av ägaren. Gratispärm tillhandahölls av förlaget.
Dels såldes häftena  kartonnerade för 75 öre per häfte, illustrerade och serienumrerade.


 Nedan exempel på samlingsvolym / gratispärm med  ett antal 25-öres-häften inbundna.  Kruxet är alltså att häftena i den samlingsvolymen är oillustrerade och onumrerade. Häftena i just den här samlingsvolymen är (Nr 35) "Mordet i ödemarken" t o m (Nr 44) "Skräckdagarna i Fort Mac Rue". 

I reklamblad till häftet "Texas Jack gör tolfhundra fångar (Nr 37)  sägs angående häftena Nr 1-12 "Hvarje av dessa 12 volymer (= kartonnerade häften) är rikt illustrerade och inb. Pris pr volym 75 öre. Det gäller de kartonnerade häftena, då alltså.
Hela samlingen har äfven utkommit i 35 häften á 25 öre med en smakfull gratispärm till hela arbetet".   Sålunda antingen köper man de billigare 25-öreshäftena (oillustrerade och binder in dem själv. Eller så köper man häftet inbundet á 75 öre. (Med illlustrationer)


Galleri

Texas Jack : Svarte Bob. 

Volym 30. - Pris 75 öre. Jfr ovan "Texas Jack som detektiv". Inbunden 75 öres och med illustrationer.

Cheliusutgåvan 1923-24.
Exempel på hur häftena såg ut, nedan.


Texas Jack : Amerikas mest berömde indian-bekämpare / Öfversättning ; med teckningar af F. Lindwall. - Ny utg. - Stockholm : Chelius, 1923-1924. 
 

Utkom i 44 illustrerade delar till 60 öre delen. Även i 11 band med 4 delar i varje. 3 kr per band. Små förändringar från tidigare utgåvor.

D 1. - En hjälte på sexton år. - 1923. - 64 s. 

D 2. - Korparne från San Francisco. -1923. - 62 s. 

D 3. - Det röda spöket vid Fort Leaton. - 1923. - 64 s. 

D 4. - Blodbadet i Camp Lancaster. - 1923. - 64 s. 

D 5. - Texas Jack som detektiv. - 1923. - 64 s. 

D 6. - Commanchernas siste konung. -1923. - 62 s. 

D 7. - Guldgrävarne från Arizona. - 1923. - 64 s. 

D 8. - Trappern Björnklos hemlighet. - 56 s. 

D 9. - Skalpen med det blonda kvinnohåret. 1923. - 62 s. 

D 10. - Den röda bruden. - 1923. - 61 s. 

D 11. - Mormonernas hämnd. - 1923. - 48 s. 

D 12. - Udda och jämnt med döden. 1923. - 62 s. 

D 13. - Banditdrottningen. - 1923. - 60 s. 

D 14. - Hur Texas Jack fann sin fader. - 1923. - 48 s

D 15. - Milliontjuven från San Francisco / med teckningar av F.Lindvall. - 1923. - 48 s.                              
   
D 16. - Ugglepasset / med teckningar av F. Lindvall. - 1923. - 48 s. : ill. 

D 17. - Bröllopet i Buena-Vista. - 1923. - 48 s. 

D 18. - Trojas ödeläggelse. - 1923. - 63 s. 

D 19. - Det hemlighetsfulla slottet i Mexiko. - 1923. - 64 s. 

D 20. - Texas Jack och Barnum. - 1923. - 48 s. 

D 21. - Indiantrohet. - 1923. - 47 s. 

D 22. - ”Svarta handen” i Texas. - 1923. - 48 s. 

D 23. - Trollkarlen från Prescott-Park. - 1923. - 46s. 

D 24. - I luftballong över ”Vilda Vestern”. - 1923. - 47 s. 

D 25. - Striden med indianer under jorden. - 1924. - 48 s. 

D 26. - Hur Texas Jack fick sig en hustru. - 1924. - 64 s. 

D 27. - Dödsbrunnen. - 1924. - 64 s. 

D 28. - På jakt med Hagenbeck. - 1924. - 64 s. 

D 29. - Tre unga vildhjärnors äventyr. - 1924. - 64 s. 

D 30. - Svarte Bob. -1924. - 52 s. 

D 31. - Överfallet på Pacificbanan. - 1924. - 61 s. 

D 32. - Negerupproret i Mexiko. - 1924. - 64 s. 

D 33. - Präriens Mazeppa. - 1924. - 60 s. 

D 34. - Den underbara brevlådan. - 1924. - 60 s. 

D 35. - Mordet i ödemarken. - 1924. - 60 s. 

D 36. - Jumpers död. -1924. - 61 s. 

D 37. - Texas Jack gör tolvhundra fångar. - 1924. - 61 s. 

D 38. - En indiansk konungadotter. - 1924. - 64 s. 

D 39. - Nybyggarens testamente. - 1924. - 63 s. 

D 40. - Atlet-kungen. - 1924. - 61s. 

D 41. - Buffeln med eldpansaret. - 1924. - 60 s. 

D 42. - I strid med banditer. - 1924. - 61 s. 

D 43. - Blodsnatten i San Francisco. -1924. - 61 s. 

D 44. - Skräckdagarna i Fort Mac Rue. - 1924. - 64 s.


CHELIUSUTGÅVAN 1930

Texas Jack : Amerikas mest berömde indianbekämpare / Öfversättning ; med teckningar af F. Lindwall. - Ny utg. - Stockholm : Chelius, 1930. 

Volymer med tre av de gamla numren i varje del. 1- 14 med tre av titlarna. Del 15 med två.

Texas Jack
D 1. - En hjälte på sexton år. Korparne från San Francisco. Det röda spöket vid Fort Leaton / Med teckningar av F. Lindwall. - ill. (Ofullständig post)

Texas Jack
D 2. - Blodbadet i Camp Lancaster. Texas Jack som detektiv. Commanchernas 
siste konung / [med teckningar av F. Lindwall]. - 190 s. 


Texas Jack 
D 3. - Guldgrävarne från Arizona. Trappern Björnklos hemlighet. Skalpen med 
det blonda kvinnohåret /  översättning ; med teckningar av F. Lindwall - 191 s. : ill.    
  

Texas Jack
D 4. - Den röda bruden. Mormonernas hämnd. Udda och jämnt med döden / översättning ; med teckningar av F. Lindwall. - 190 s. : ill.

Texas Jack
D 5. - Banditdrottningen. Hur Texas Jack fann sin fader. Milliontjuven från San Francisco / med teckningar av F. Lindwall. - 160 s. : ill.

Texas Jack
D7. - Det hemlighetsfulla slottet i Mexico. Texas Jack och Barnum. Indiantrohet / [med teckningar av F. Lindwall]. - 160 s. : ill.

Texas JackD 8. - Svarta Handen i Texas. Trollkarlen från Prescott-park. I luftballong över Vilda Västern. (Ofullständig post)

Texas Jack
D 9. - Striden med indianer under jorden. Hur Texas Jack fick sig en hustru. Dödsbrunnen / med teckningar av F. Lindwall. - 175 s. : ill.

Texas Jack
D 10. - På jakt med Hagenbeck. Tre unga vildhjärnors äventyr. Svarte Bob. (ofullständig post)

Texas Jack
D 12. - Den underbara brevlådan. Mordet i ödemarken. Jumpers död / [med teckningar av Allan Egnell]. - 174 s. : ill.

Texas Jack 
D 13. - Texas Jack gör tolvhundra fångar. En indiansk konungadotter. Nybyggarens testamente / med teckningar av Allan Egnell - 175 s.     
          
   
Texas Jack
D 14. - Atletkungen. Buffeln med eldpansaret. I strid med banditer / översättning. - 175 s. : ill.

Texas Jack
D 15. - Blodsnatten i San Francisco. Skräckdagarna i Fort Mac-Rue. - ill. (ofullständig post)
galleri omslag

Texas Jack - Cheliusutgåvan 1930.

Cheliusutgvan 1930. Exempel på omslag.

LINDQVIST-UTGÅVOR 1953-54                                                                      

UNGDOMSBIBLIOTEKET

Texas Jack
En hjälte på sexton år. - Stockholm : Lindqvist, 1953. - Ill. - (Lindqvists ungdomsbibliotek ; 5044)

Texas 
Jack
Det röda spöket vid Fort Leaton. - Stockholm : Lindqvist, 1953. - 76 s : ill. - (Lindqvists ungdomsbibliotek ; 5045)

Texas Jack
Blodbadet i Camp Lancaster. - Stockholm : Lindqvist, 1953. - 78 s : ill. - (Lindqvists ungdomsbibliotek ; 5046)

Texas Jack
Texas Jack som detektiv. - Stockholm : Lindqvist, 1953. - 76 s. : ill. - (Lindqvists ungdomsbibliotek ; 5047)


SAMLINGSVOLYMER

Texas Jack
En trappers hemlighet.  - Stockholm : Lindqvist, 1954. - Ill. - (Texas Jack ; 1)
  Innehåller: En trappers hemlighet. - 38 s. ; Guldgrävarna i Arizona. - 32 s. ; Indiankvinnans hämnd. - 32 s ; Indianens bekännelse. - 32 s.

Texas Jack
Svarta Handen i Texas. - Stockholm : Lindqvist, 1954. - Ill. - (Texas Jack ; 2)
   Innehåller: Svarta Handen i Texas ; Texas Jack finner sin far ; Miljontjuven från San Francisco ; Ugglepasset ; Den bortrövade kvinnan.

Texas Jack
Överfallet på Pacificbanan. - Stockholm : Lindqvist, 1954. - Ill. - (Texas Jack ; 3)
  Innehåller: Överfallet på Pacificbanan. - 32 s. ; Medicinmannens hemlighet. - 32 s. ; Dödsbrunnen. - 32 s. ; På jakt med Hagenbeck. - 32 s. ; Guldstadens ödeläggelse. - 32 s.

Texas Jack
Tre vildhjärnors äventyr. - Stockholm : Lindqvist, 1954. - Ill. -(Texas Jack ; 4) 
  Innehåller: Tre vildhjärnors äventyr ; Den underbara brevlådan ; Texas Jack på luftfärd ; Mordet i ödemarken ; Präriens Mazepa.

SAMT ETT KURIOSUM: Texas Jack i Buffalobillhäftena. (Buffalo Bills äventyr ; [14])
Buffalo Bill på dödsstigarne ( / överättning ; med illustrationer av F. Lindwall. - Stockholm : Chelius, 1922. - 92 s)

Första kapitlet "Texas Jack" med en "fiktiv biografi" sida 4 om Jack Omohundro. Som förstås figurerar som framträdande figur i handlingen.

galleri

Texas Jack : Lindqvistsutgåvorna.
THOMAS, OLOV 
- Pseud för OLLE [Erik Olaus Alexander] SCHERDIN - Sverige 1889-1966 

Olov Thomas produktion behöver skärskådas i detalj för att alla indianböcker skall komma med korrekt. Någon gissning förekommer här, precis som nedan hos Örnulf! 

1. Serien ”Ungdomsbiblioteket” 

Thomas, Olov
Cowboyens hemlighet. - Stockholm : B.Wahlström, 1917. - 62 s. - (Ungdomsbiblioteket ; 62) 

Thomas, Olov
Spejaren : berättelse för ungdom. - Stockholm : B.Wahlström, 1919. - 63 s. - (Ungdomsbiblioteket ; 60)

2. uppl. - : berättelse för pojkar. - 1931. - 172 s. - (B.Wahlströms 
  
ungdomsböcker ; 160) 

Thomas, Olov
Blockhuset vid Great Pic. - Stockholm : B.Wahlström, 1920. - 44 s. - (Ungdomsbiblioteket ; 78) 

Thomas, Olov
Den vita mustangen. - Stockholm : B.Wahlström, 1920. - 46 s. - (Ungdomsbiblioteket ; 81) 

Thomas, Olov
Ur mormonernas klor. - Stockholm : B.Wahlström, 1920. - 46 s. - (Ungdomsbiblioteket ; 83) 

Thomas, Olov
En äventyrlig färd. - Stockholm : B.Wahlström, 1920. - 45 s. - (Ungdomsbiblioteket ; 85) 

Thomas, Olov
Simon Kenton. - Stockholm : B.Wahlström, 1921. - 45 s. - (Ungdomsbiblioteket ; 92) 

Thomas, Olov
Sammansvärjningen. - Stockholm : B.Wahlström, 1921 - 46s. - (Ungdomsbiblioteket ; 99) 

Thomas, Olov
Överlöparen. - Stockholm : B.Wahlström, 1921 - 48 s. - (Ungdomsbiblioteket ; 101) 

Thomas, Olov
Mellan tvenne eldar. - Stockholm : B.Wahlström, 1921. - 47 s. - (Ungdomsbiblioteket ; 109)

Thomas, Olov
En djärv kupp. - Stockholm : B.Wahlström, 1921. - 47 s. - (Ungdomsbiblioteket ; 112) 

Thomas, Olov
Skarpöga. - Stockholm : B.Wahlström, 1921. - 48 s. - (Ungdomsbiblioteket ; 114) 

Thomas, Olov 
En spännande jakt : äventyrsberättelse för ungdom. - Stockholm : B.Wahlström, 1922. - 48 s. - (Ungdomsbiblioteket ; 124) 

Thomas, Olov
Överfallet på diligensen. - Stockholm : B.Wahlström, 1922. - 48 s. - (Ungdomsbiblioteket ; 127) 

Thomas, Olov 
Skatten vid Black Hill : äventyrsberättelse för ungdom. - Stockholm : B.Wahlström, 1922. - 48 s. - (Ungdomsbiblioteket ; 130) 

2. B.Wahlströms ungdomsböcker 

Thomas, Olov
Nybyggarna : indianberättelse. - Stockholm : B.Wahlström, 1917. - 160 s. - (B.Wahlströms ungdomsböcker ; 18) 

Thomas, Olov
Överfallet på nybygget. - Stockholm : B.Wahlström, 1921. - 160 s. - (B.Wahlströms ungdomsböcker ; 48) 

Thomas, Olov 
Spejaren : berättelse för pojkar. - 2. uppl. - Stockholm : B.Wahlström, 1931. - 172 s. - (B.Wahlströms ungdomsböcker ; 160) 
  
1. uppl i Ungdomsbibliotekt. Se ovan. 

Thomas, Olov
Bland rödskinn och rödrockar : berättelse för pojkar. - Stockholm : B.Wahlström, 1932. - 155 s. - (Wahlströms ungdomsböcker ; 176) 

Thomas, Olov
Stjärnöga, mohawkernas hövding : berättelse för pojkar. - Stockholm : B.Wahlström, 1933. - 155 s. - (Wahlströms ungdomsböcker ; 193)


TOMLINSON, EVERETT T[itsworth]. - USA 1859-1931

Tomlinson, Everett T.
Djärva spejare / översättning från engelskan av Sigrid Stjernswärd. - Stockholm : Åhlén & Åkerlund, 1923. - 140 s. - (Indianboken 1923) 

Tomlinson, Everett T.
Den stora medicinstenen / översättning och bearbetning av Sigrid Stjernswärd ; illustrationer: Nils Melander. - Stockholm : Åhlén & Åkerlund, 1929. - 143 s. - (Indianboken 1930)

©