INDIANLITTERATUR - Indianböcker i Sverige

staffan.gripenberg@gmail.com 

SUBARKTIS

Referenslitteraturen


Subarktis : allmänt och övergripande
 
 
Taylor, Colin
Subarktiska regionen. - 22 s.
= Sid. 182-203 i: NORDAMERIKAS…, [1996]

Alvarsson, Jan-Åke
Subarktiska skogslandet - 4 s.
= Sid. 74-77 i: AMERIKAS..., 1998.

Tysk
, Gösta
Indianer i norr. - 17 s.
= Sid. 196-212 i: AMERIKA..., 1977.

Kjellberg, Erik
Indianer i Kanada i dag - en översikt. - 29 s.
= Sid. 187-215 i: ATTACK..., 1978.

Barker, Bertram
Indianer. - 18 s.
= Sid. 151-168 i: BARKER, 1936.

Dumond, Don. E.
Kolonisationen av Arktis. - 4 s.
= Sid. 361-364 i: ARKEOLOGI, 1981.

Rahme, Lotta
På jakt efter skinngarvare i Alaska och Kanada / Lotta Rahme, Dag Hartman. - 9 s. : ill.
= Sid. 52-60 i: FORNTIDA MAT, 1990.

Rahme, Lotta
Indianer. Hos Dogrib-indianerna. - 5 s. : ill.
= Sid. 23-27 i: RAHME, 1991.
Ett besök föranlett av intresse för skinnberedning.

Rahme, Lotta
Alaska och Canada. - 3 s.
= Sid. 11-12 + 39 i: RAHME, 2006
Om bruket av fiskskinn till kläder och hur man garvar fiskskinn med urin (s. 39)

Allmänna notiser:

Ett par äldre texter:

Umfreville, Edvard
Beskrifning om Hudsons Baye och dess tilgränsande wildar / [översatt av Samuel Ödman].
Orig:s titel: The present state of Hudson’s Bay...1795.
= Se: HEARNE, 1798.

Müller, Christian Adam
Om europeernes besittningar uti de andra verldsdelarna : en handbok till befrämjande af närmare kännedom deraf / öfversatt af S.E. Albom. - Stockholm : Lindh, 1807. - 288 s.

Sid. 167: ”Landet [Hudsons Bay trakten] är obetydligt befolkadt, men det oaktadt träffas flera folkstammar. I det inre landet uppehplla sig bergsboer, [Montagnais!] vid Hudsons-baj åtskilliga Indiska stammar och vid nordöstra kusten de såkallade Eskimaux.”

Sid. 174 ang. Canada: ”De infödda eller vildarne bestå af flera stammar, t.ex. Algonkins
vid Huron-sjön och Outawais m. fl.”

Övriga notiser : religion

Hultkrantz, Åke
Ekologiska perspektiv på arktiska och subarktiska jägarreligioner. - 16 s.
= Sid. 363-378 i: JAKT…, 1975.
    Inte alls speciellt om indianer, utan om den cirkumpolära religionstypen.
=
Hultkrantz, Åke
Type of religion in the arctic hunting cultures : religio-ecological approach. - ?? s.
= Sid. ?? i: HUNTING…, 1965.
 

YUKON-SUBARKTIS

Allmänt


Myt, legend saga

  
Utanför vår lista för det är på engelska men värt att nämna ändå är Anna Birgitta Rooths
forskning kring de nordliga athapaskernas folkliga traditioner, myter och sagor.

Rooth, Anna Birgitta 1919-2000
The Alaska expedition 1966 : myths, customs and beliefs among the Athabascan indians and the Eskimos of northern Alaska. - Lund : Lunds univ., 1971. - 392 s. : ill. - (Acta UniversitatisLundensis sectio 1 Theologica Juridica Humaniora ; 14)
Med notexempel , notis om bågskytte mm.

Rooth, Anna Birgitta 1919-2000
The importance of storytelling : a study based on field work in northern Alaska. -
Uppsala univ.; Stockholm : Almqivst & Wiksell international, 1976. - 106 s. - (Studia Ethnologica Upsaliensia ; 1)

The Alaska seminar / ed. by Anna Birgitta Rooth. - Uppsala : Uppsala univ. ; Stockholm : Almqvist & Wiksell international, 1980. - 221 s. : musiknoter.

Ingstad, Helge
Nunamiut : Bland Alaskas inlandseskimåer / boken är illustrerad med författarens egna fotografier och teckningar samt med eskimåteckningar ; Översättning: Hans G. Westerlund. - Stockholm : Folket i Bild, 1954. - 299 s. : ill.
Orig:s titel: Nunamiut : Blant Alaskas inlandseskimoer.
    Boken handlar om inlandseskimåer, men Ingstad som tidigare levt
bland chipewyan-indianerna under fyra års tid, gör en hel del jämförelser
mellan eskimåernas sätt att klara livet på tundran och indianernas.
Några jämförelser är väl med chipewyanerna, men mest beskrivs
nunamiuternas grannar Koyukuk- och Chandalarindianerna [= en gren
av Kutchinfolket, Natsit-Kutchin vid Chandalarfloden].
Ett kapitel ”Eskimåer och indianer” = Sid. 124-133. I övrigt intressanta
notiser speciellt sid.25, 36, 42, 108-111,120,135-38,155,173,186, 191,
235 ,247,252,255,290. Sid. 255 ett notexempel på musik från
Koyukukindianerna (”Den döende indianens sång”)

Notiser

Lynas, Mark
Ett allt varmare Alaska. - 36 s.
= Sid 44-80 i: LYNAS, 2005.
Sid. 58-63 Huslia, en liten Athapaskindiansk by utanför Fairbanks
(Koyukonindianer) samt notis sid 66-67 Gwich'inindianer om effekten av kultur-
och klimatförändingar.

Salisbury, Gay
Jägare i norr. - 23 s.
= Sid. 119-142 i: SALISBURY, 2004.
Mest om eskimåer i Alaska, men även notiser om athapaskindianerna,
samt uppgiften om att det var av eskimåerna de lärde sig att köra med hund (s.139)

Viksten, Albert
Indianer. - 18 s.
= Sid. 66-83 i: VIKSTEN, 1951.
Trakterna kring Dawson. Skildring av den sociala misär indianerna lever i.
 

    Några snabba iakttagelser av indianerna i den miljö som var
guldgrävarnas Alaska ges i Jack Londons anteckningar från färden hem
från Klondike.

[London, Jack]
Avfärden från Klondike 1898. - 12 s.
= Sid. 269-280 i: LONDON, CHARMIAN, 1922.

   Nutida vandringar i samma miljö som var guldgrävarnas, och med
notiser om indianerna insprängda i skildringen, finns i:

Boucht, Christer
På knaggliga stigar. - Ekenäs : ETA, 1976. - 145 s. : ill.

Berg, Erik
Jonas Petrus i Klondike : en bok om stronga karlar, märkliga djur och markens guld. - Stockholm : Forum, 1952. - 166 s. : ill.
Mestadels är nog indianerna som stundtals dyker upp i skildringen
nordvästkustindianer, men i kapitlet ”Rödskinn”. - 9 s. = Sid. 158-166,
anges Pellys = Nahane.

Trelease, Murray
Döden bland indianer i Alaska : en fråga om val / översättning av Margareta Edgardh. - 5 s.
Orig:s titel: Dying among Alaskan indians : a matter of choice. 1975.
= Sid. 55-59 i: DÖDEN, 1978.
 

Rooth, Anna-Birgitta
The Alaska expedition 1966 : myths, customs and beliefs among the Athabascan indians and the Eskimos of northern Alaska. - Lund : Liber läromedel/Gleerup, 1971. - 392 s. : ill. - (Acta Universitatis Lundensis. Sectio 1. Theologica, juridica, humaniora ; 14)

Falkengård, Christina
Sveriges siste trapper / Christina Falkengård. - Njurunda : Wasa Wasa förlag, 2019. - 192 s. : ill.

Historien om Waldemar Bergstrand. Han var den siste i Sverige som kunde försörja sig på pälsdjursfångst. Var en tid trapper i det vidsträckta Kanada. Kunskaperna hemifrån fick sin förfining i mötet med indianer och eskimåer. Där fick han erfarenheter som han hade användning för hela livet när han till exempel lärde svenska jägare att överlista mink och deltog i forskning kring bisam. Indianer sporadiskt t ex sid 37, 45, 52, 61. Lite historik kring Hudson Baykompaniet.

 

SÄRSKILDA GRUPPER

Kutchin

Den bästa bilden av det färgstarka Kutchinfolken (Loucheaux) i Alaska och nordvästra Canada, kring sekelskiftet ger:

Graham, Angus
Guldfeber : George M. Mitchells äventyr / berättade av Angus Graham ; översättning från engelskan av Josef G. Jonsson. - Stockholm : Åhlén & söner, 1936. - 328 s.
Orig:s titel: The golden grindstone.

En modern ögonblicksbild från samma miljö finns i:

Boucht, Christer
Färder och irrfärder. - Ekenäs : ETA, 1982. - 267 s. : ill.
Spec kap. ”Indianbyn Fort McPherson” sid. 147-157.
Upplevelsen av ett indiansamhälle i nordvästra Canada 1980.
Alkohol och misär spökar som alltid.
Även kap. ”Sommarmarsch från Nordvästterritorierna till Klondike” sid.
36-56.

getxinfoHåkansson, Tony
Trapper i Old Crow - ”Den gamla kråkan” indianby och Home of the Vauntut Gwitchin First nation / text och foto: Tony Håkansson. - [Vadstena] : Tony Håkansson, [2018]. - 168 s. : ill.

Något om Gwich’in-folket. - 3 s. Karta.
= Sid. 135-137 i: WALLIS, 1994.

Ett skönlitterärt verk med stark verklighetsförankring är romanen om lärarinnan bland indianerna Anne Hobbs. Handlingen utspelas mellan 1927 och 1975:

Hobbs, Anne
Tisha : en skildring av en ung lärarinna i Alaskas vildmark / som den berättats för Robert Specht ; översättning: Line Ahrland. - Malmö : Hemmets journal, 1978. - 313 s. - (En original roman)
Orig:s titel: Tisha : the story of a young teacher in the Alaska
wilderness as told to Robert Specht. 1976.
 

MACKENZIE-SUBARKTIS

Särskilda grupper

Carrier (Dakhel)

[Tachéreservatet]. - 2 s.
= Sid. 22-23 i: BLADES, 1980.
   Carrierindianer. Faktauppslag i bilderbok för barn.

Aurusell, Joe
Pälsjägare i Klippiga bergen / Joe Aurusell & Gösta Svender [pseud. för Gösta Svensson]. - Stockholm : Hökerberg, 1950.- 309 s.
  Fort George band = nu Lheidli tenneh band, alltså en grupp Dakhel.
 
Kring Prince George (Ft George), Salmon River, Wrights creek, British Columbia.

Aurusell, Joe
Med Lalla i Klippiga bergen / upplagan är nyredigerad av Gösta Svender. - Ny utg. - Stockholm : Folket i Bild, 1953. - 268 s. : ill. - (FIB:s resor och äventyr).
Samma bok som ovan.

Chipewyan

Ingstad, Helge
Pälsjägarliv bland norra Kanadas indianer / översättning från norskan av Henning Söderhjelm. - Stockholm : Schildt, 1932. - 271 s. : ill.
Orig:s titel: Pelsjegerliv blandt Nord-Kanadas indianere.
Spec. kap. "Röda grannar" - 9 s. ”Tundrans indianer - spridda drag” - 22
s., "Vildrenen" 9 s och Höstliv - färden till "Vildrenätarnas land" 19 s.

Samuel Hearnes resa i chipewyanlandet är en klassiker:

Hearne, Samuel
Samuel Hearnes resa till Norra Americas ishaf, samt en obekant engelsmans resor bland Canadas wildar / utgifne af LeLong, jämte Edward Umfrevilles sbeskrifning om Hudson Baye och dess tilgränsande wildar : [översättning av Samuel Ödman]. - Stockholm : Pfeiffer, 1798. - [ca 410]. s.
Förkortad svensk upplaga av S. Hearnes A journey from Prince of Wales
fort, in Hudson Bay...1795, J. Long’s Voyages and Travels...1791, and
Edward Umfreville’s The Present state of Hudson’s Bay..., 1790.
Pagineringen oregelbunden och felaktig. 202 s. + 208 s.
Hearnes bidrag efter Sprengels tyska översättning. Longs efter
G.Forsters dito och Umfrevilles efter G.Forsters och Sprengels ”Neue
Beyträge zur Völker und Länderkunde”(föret.) [Libris 1997]

Hearne, Samuel
Exempel på vilda stammars sätt att föra krig. - 8 s.
= Sid. 163-170 i: NILSSON, 1866.
Utdrag ur Hearnes: A Journey from Prince of Wales fort...1795.
Nilsson tycks inte känt till den svenska översättningen.

Beckman, Leif
Samuel Hearnes resa över land till ishavet. - 9 s.
= Sid. 45-53 i: BECKMAN, 1951.

[Envallsson, Carl Magnus, 1756-1806]
Winterläsning : samlad och utgifwen af Carl Enwallsson.
Första häftet. - Stockholm : Peter Sohm. - 1806 - 62 s.
Frakturstil. - Delvis översättning från tyska. - H. 1 var allt som utkom.
Innheåller bl a Ett vinteräventyr vid Hudson's Bay i norra Amerika [efter
Edward Umfreville]; m.m. = Sid. 17-27

Goldstick, Miles
Voices from Wollaston Lake : resistance against uranium mining and genocide in northern Saskatchewan / written and edited by Miles Goldstick ; photo screens by Mattias Lentz and Lars Jacobsen. - Vancouver, Amsterdam och Stockholm : Earth Embassy and Wise, 1987. - 316 s. : ill.
Tryckt i Lund 1987.
[Chipewyan-indianer] Särskilt sid 21-70 = Chapter 1 ”The People”
Delvis översatt till svenska som:
Goldstick
, Miles
Dödens sten : en bok om uranbrytning ; [Mats Törnqvist har översatt från engelskan]. - Stockholm : Energiflödet, 1991. - 107 s. : ill.

Munsterhjelm, Erik
Med kanot och hundspann : på jaktfärder i norra Kanadas vildmarker. - Stockholm : Fahlcrantz & Gumaelius, 1943. - 228 s. : ill.

Munsterhjelm, Erik
Guldfeber KOLLA


En roman som mycket väl kan läsas i sammanhanget är:

Munsterhjelm, Erik
Katra : [den store hövdingen]. - Norrköping : Sörlin, 1947. - 228 s.

Hare-indianer

Hultkrantz, Åke
The Hare indians : notes on their traditional culture and religion, past and present. - 40 s.
= Sid. 113 i: ETHNOS // 1973:1-4.

Övrigt

McKeown, Martha Ferguson
Spåret gick norrut / översättning: Ulla Hornborg. - Stockholm : Lindqvist, 1950. - 239 s.
Orig:s titel: The trail led north. En biografi över Mont Hawthorne.
Innehåller några få notiser om indianer kring Dawson (och Chilkoot
pass).
 

ÖSTRA SUBARKTIS

Indianerna på New Foundland och i Labrador

Beothuk
Beothukindianerna var det nu utdöda indianfolk som tillsammans med eskimåerna antas utgöra de av vikingarna nämnda ”skrällingarna”.
  

Wennersten, Lars
Vinland det goda. - 15 s.
= Sid. 7-21 i: AMERIKA..., 1977.

Gale, Donald
Beothukerna - ett numera utdött indianfolk. - 1 s.
= Sid [4] i: GALE, 1989.
Faktablad i bilderbok för barn.

Larsson, Mats G., 1946-
Vinland det goda : nordbornas färder till amerika under vikingatiden. - Stockholm : Atlantis, 1999. -
183 s. : ill.
Notiser om Mikmaqindianerna och något om Beothukerna.

Forssell, Anita
Ur spår Leif! - 16 s : ill.
= Sid. 18-33 i: FORSSELL, 2001.
Ett reportage från "Vinland" L'Anse aux Meadows vid 1900-talets slut.
Indianer då och nu nämns i notiser.

Innu -Montagnais-Naskapi

Ingstad, Helge
Till naskapi-indianerna. - 10 s.
= Sid. 176-185 i: INGSTAD, 1965.

Hammendorff, Ove
Eskimåer, indianer och stenåldersjägare. - 8 s.
= Sid. 41-48 i: ARKEOLOGI..., 1989.
    Mistassini. Kanske är det Cree. Bägge grupperna kan tidivis ha hållit till kring Mistassinni.

Tanner, V.
Folkrörelser och kuturväxlingar på Labrador-halvön : de vita pälsjägarnas framryckande på Montagnais-indianernas jaktmarker på halvöns sydöstra del. - 47 s. : kartor.
= Sid. 80-126 i: SVENSK GEOGRAFISK ..., 1939.

Tanner, V.
Befolkningens fördelning på Newfoundland-labrador enligt census år 1935. - 1 s. : karta.
= Sid. 358 i: SVENSK GEOGRAFISK..., 1942.

Lips, Julius E.
Trap systems among the Montagnais-Naskapi indians of Labrador peninsula. - Stockholm : statens etnografiska museum, 1936. - 38 s. : ill. - (Statens etnografiska museum : smärre meddelanden ; 13)

MESTOKOSHO, RITA - f 1966 Innu Omslag

   

Mestokosho, Rita Adlibris om boken      Svd   Tidn kulturen  GD 
Hur jag ser på livet, mormor = Eshi uapataman nukum = Comment je perçois la vie, grand-mère : [en diktsamling med poesi på innu, franska och svenska : recueil de poésie en innu, en français et en suédois] / Rita Mestokosho ; [förord av J.M.G. Le Clézio ; tolkning från franskan av Paul Moerman ; fotografi: Laurent Denimal & Eden Bromfield]. - Göteborg : Beijbom books, 2010. - 89 s.
  

 

ÖSTRA SUBARKTIS - Hudson Bay-området

SÄRSKILDA GRUPPER

Cree

Se även Prärien : Nomaderna : Plains Cree

Samuel Hearnes resa i chipewyanlandet är en klassiker, men hans ”Athapuskaw”-indianer är cree.

Hearne, Samuel
Samuel Hearnes resa till Norra Americas ishaf, samt en obekant engelsmans resor bland Canadas wildar / utgifne af LeLong, jämte Edward Umfrevilles sbeskrifning om Hudson Baye och dess tilgränsande wildar : [översättning av Samuel Ödman]. - Stockholm : Pfeiffer, 1798. - [ca 214]. s.
Förkortad svensk upplaga av S. Hearnes A journey from Prince of Wales
fort, in Hudson Bay...1795, J. Long’s Voyages and Travels...1791, and
Edward Umfreville’s The Present state of Hudson’s Bay ..., 1790.
Pagineringen 202 s. + 210 s.
Hearnes bidrag efter Sprengels tyska översättning. Longs efter
G.Forsters dito och Umfrevilles efter G.Forsters och Sprengels ”Neue
Beyträge zur Völker und Länderkunde”(föret.)

Hearne, Samuel
Exempel på vilda stammars sätt att föra krig. - 8 s.
= Sid. 163-170 i: NILSSON, 1866.
Utdrag ur Hearnes: A Journey from Prince of Wales fort...1795.                                                               
  
Nilsson tycks inte känt till den svenska översättningen.

Beckman, Leif
Samuel Hearnes resa över land till ishavet. - 9 s.
= Sid. 45-53 i: BECKMAN, 1951.

Hammendorff, Ove
Eskimåer, indianer och stenåldersjägare. - 8 s.
= Sid. 41-48 i: ARKEOLOGI..., 1989.
    Mistassini. Kanske är det Montagnais. Bägge grupperna kan tidivis ha
hållit till kring Mistassinni.

Goldman, Jane
Fruktans ansikte. - 17 s.
= Sid. 153-169 i: GOLDMAN, 1996.
Om cree-indianska föreställningar om nagualer [hamnskiftare ung.
varulvar etc]

En handbok i sociologisk metodik med utgångspunkt bland cree:
Sjöberg, Katarina 1949-
The methodological looking-glass : principles in practice: the case of the Lubicon Cree group / Katarina Sjöberg. - Lund : Studentlitteratur, 1998. - 183 s.

En del svenska erfarenheter från cree-landet har resulterat i några böcker av faktakaraktär, men något med substans i finns inte på svenska från området:

Berg, Erik
Vargaland. - Stockholm : Folket i Bild, 1964. - 162 s. : ill.
Innehåller bl a: ”Sammy - den röde spåraren”. - 10 s. (= Sid. 93-102)
och ”Man vet utan att veta att man vet”. - 13 s. (Sid. 103-115)

Berg, Erik
Under medicinmannens lägereld / med teckningar av Sven Björnsson. - Stockholm : O.Eklund, 1953. - 127 s. : ill.

Berg, Erik
Pilens son : renjägarnas hövding / illustrerad av Sven Björnsson. - Stockholm : Eklund/Tiden, 1957. - 139 s. : ill.

Macfie, Harry
Norrskenets män : en berättelse om den canadensiska vildmarkens polis. - Stockholm : Bonnier, 1938. - 228 s.
Romantiserad biografi om Sergeant Robert (Bonny) MacFarlane vid The
Royal Canadian Mounted police och hans jakt på en mördare. En viktig
roll spelar cree-indianskan Iniwaka. Halvbloden Neebe och Pierre
Flambeau bör också nämnas. Det hela utspelas delvis i trakterna av
Lake Athabasca.

Ett par i det närmaste ungdomsböcker, men skrivna av en missionär från området är:

Young, Egerton Ryerson
Oowikapun eller evangelium bland indianerna vid Nelsonfloden i Canada / öfversättning från engelskan af K.E. Norström. Stockholm : Bohlin, 1896. - 160 s. : ill.

Young, Egerton Ryerson
På indianstigen / Översättning av Karl Fries. - Stockholm : Fosterlandsstiftelsen, 1930. - 168 s.

Andra missionshistorier från området:

Entwistle, Mary
I rödskinnens spår. -
= Sid. 34-62 i: I RÖDSKINNENS..., 1956.
Biografi över James Evans, missionär bland creeindianerna.

Lyrik

Wisdom of the Cree indians from Canada = Cree-indiansk visdom / [tolkning] Nina Falkenberg. - 1 s.
= Sid. 25 i: I DENNA..., 1993.
 

Subarktis : Kolonial och upptäcktshistoria

Vinlandsfärderna

De första européer som de nordamerikanska indianerna kom i kontakt med bör ha varit vikingar från Grönland. De gamla urkunderna om nordmännens resor till Vinland finns i huvudsak i två närbesläktade medeltida isländska sagor, ”Tháettir af Eirik Rauda ok Graenlendingum” (13-1400-tal)

Svenska utgåvor:

Snorre Sturlasson
Heims Kringla, eller Snorre Sturlusons Nordländske konungasagor / illustravit Johann Peringskiöld. - Stockholm : Wankiwianis, 1697-(1700).

D 1. - 830 s.
D 2. - 486 s.
Första utgåvan med den oavkortade originaltexten, samt översättningar
till latin och svenska. Skall också innehålla berättelser om Erik den röde
och Leif den lycklige och resorna till Vinland.

Den enda fullständiga moderna utgåvan på svenska av Erik den rödes saga och Grönlandssagan tycks vara den som Åke Ohlmarks tolkat:

Eirik Rödes saga. - 21 s.
= Sid. 192-212 i: [De] ISLÄNDSKA..., 1962.

Men Mats G Larsson har nyöversatt de partier som berör Amerika:Sagorna om Vinland. -
= Sid. 131-165 i: Larsson, 1999.

Ett sammandrag Erik den Rödes saga finns:

Efterskrift : ur Eirik Rödes saga / Översättning av Åke Ohlmarks. - 7 s.
= Sid. 223-229 i: ALFREDSSON: Den befjädrade ormen. SE SEKUNDÄRLIST.

Liksom ett utdrag i:

Vinlandsfärder. - 15 s.
Orig: Ur Erik den rödes saga eller sagan om Vinland. - Kristiania, 1899.
= Sid. 501-515 i: ALL VÄRLDENS ÄVENTYR, 1944.

Grönländingasagan. - 16 s.
= Sid. 213-228 i: [De] ISLÄNDSKA..., 1962.

Arkeologiska bevis för vikingarnas närvaro i Amerika finns numer:

Ingstad, Helge
Västervägen till Vinland : hur man fann vikingarnas boplatser i Nordamerika / översättning Aslög Davidson. - Stockholm : Forum, 1965. - 238 s. : ill.
Orig:s titel: Vestervejen til Vinland.
 

Moderna sammanfattningar av ämnet finns i:

Harrison, Dick
Gudrid koloniserar Amerika / Dick Harrison & Kristina Svensson. - 15 s. : ill.
= Sid. 147-165 i: HARRISON, 2007. (2009, 2017)

Larsson, Mats G., 1946-
Vinland det goda : nordbornas färder till amerika under vikingatiden. - Stockholm : Atlantis, 1999. - 183 s. : ill.
Om indianerna särskilt kap. Möte med okänt folk. Skrälingarnas värld.
= Sid. 95-109.

Wennersten, Lars
Vinland det goda. - 15 s.
= Sid. 7-21 i: AMERIKA..., 1977.

Isaksson, Olov
Vinland det goda. - 6 s.
= Sid. 238-243 i: ISAKSSON, 1993.

Lönnroth, Erik
Poblemet Vinland. Om upptäckten av Amerika. - 15 s.
= Sid. 109-123 i: LÖNNROTH, 1988.

Blom, Tomas
Äventyret Vinland. - 9 s.
= Sid. 69-77 i: BLOM, 2009.

Hjardar, Kim
Vikingarna i Amerika. - 2 s.
= Sid 117-118 i: HJARDAR, 2016.

Notis om Gudrid Torbjarnardottir som mötte "skrälingarna":

Mjöberg, Jöran
Vinlandsfarerskan som vallfärdade till Rom. - 20 s. : ill.
= Sid. 18-37 i: MJÖBERG, 2001.

Forssell, Anita
Ur spår Leif! - 16 s : ill.
= Sid. 18-33 i: FORSSELL, 2001.
Ett reportage från "Vinland" L'Anse aux Meadows vid 1900-talets slut.
Indianer då och nu nämns i notiser.

Notis om vinland [indianerna nämns inte alls]:

Duke, Philip
Vikingabosättningar i Nordamerika. - 2 s.
= Sid. 234-235 i: ARKEOLOGIN..., 1996.

Palmer, Douglas
Folket som hann före Columbus : L'Anse aux Meadows i Canada. - 2 s. : ill.
= Sid. 156-157 i: PALMER, 2006.

Äldre tankar om vikingar i Vinland:    

Fredenholm, Axel
Nordmännen upptäcka Amerika. - 19 s.
= Sid. 69-87 i: SVENSKARNA..., 1924.

Arbman, Holger
Vinlandsresorna : de nordiska expeditionerna till Amerikas fastland. - 17 s.
= Sid. 258-274 i: ARBMAN, 1935.

Andersson, J.G.
Nordmannafärderna till Island, Grönland och Vinland. - 26 s.
= Sid. 41-67 i: ANDERSSON, 1953.

Herrman, Paul
Vinland. - 52 s.
= Sid. 304-355 i: HERRMAN, 1957.

Wilhelmi, Karl
Amerikas upptäckande genom norrmännerne, 5000 år före Columbus / öfversatt med Tillägg och Anmärkningar af Wilhelm Malm. - Stockholm : Berg, 1843. - 150 s. : ill.
Orig:s titel: Island, Hvitramannaland, Grönland und Vinland, oder der
Norrmännere Leben auf Island und Grönland und deren Fahrten nach
Amerika, schon über 500 Jahre vor Columbus. - Heidelberg, 1842.
Ursprungligt original: Antiquitates Americanae sive scriptores
septentrionales rerum Ante-Columbianarum in America / av C.C. Rafn. -
1837.

Spekulationer kring nordbornas vidare äventyr i nordamerika kan man läsa om i:

Åberg, Alf
Vart tog gränlänningarna vägen. Vem ristade runstenen i Kensington? - 16 s.
= Sid. 32-38 och 39-47 i: ÅBERG, 1970.

Larsson, Johan Leonard
Nordmännens resor på nordamerikanska kontinenten under medeltiden. - [Vällingby : A. Larsson, 1970]. - 59 s.
 

Tänkbara andra tidiga kontakter med den gamla världen finns också:  

Mahieu, Jacques de
Vikingatågen i Sydamerika / Jacques de Mahieu ; [översättning av Gert I. Näslund från författarens version på spanska]. - Lidköping : Ameris, 1999. - 708 s. : ill.
Orig:s titlar: Le grand voyage du dieu soleil ; L'agonie du dieu soleil ;
Le roi viking du Paraguay ; Drakkars sur l'Amazone.
Diskuterar i någon mån även Vinlandsfärderna och andra resor i
Nordamerika, men mest behandlas här Syd- och Centralamerika.

Broberg, Jan
Amerikas upptäckt. - 13 s.
= Sid. 104-116 I: BROBERG, 1968.
Madoc,Brendan,Vikingarna m m.

Linderholm, Helmer
Två sägnens indianfolk. - 17 s.
= Sid. 158-174 i: INDIANKLUBBENS..., 1961.
Madoknéerna, Acaniberna.
=
Linderholm, Helmer
De walesiska indianerna i Texas. Guldriket i Klippiga Bergen - 15 s.
= Sid. 107-122 i: LINDERHOLM, 1983.
Ngt reviderade essäer.

Åkerlund, Harald
Alnar och fot berättar om forntida bosättning i väst- och nordeuropa - och i Amerika - av folk från främre orienten : en metrologisk studie. - Lidingö : Förf., 1974. - 127 s. : ill.

Övrig upptäckts och kolonialhistoria : subarktis

Efter vikingarna var John Cabot den egentlige upptäckaren av det nordamerikanska fastlandet:

1500-tal

Andersson, J.G.
De första vita i Nordamerika.- 28 s.
= Sid. 437-464 i: ANDERSSON, 1953.
Cabot,Cartier m fl.

Beckman, Leif
Sökandet efter en nordvästpassage. - 11 s.
= Sid. 640-651 i: BECKMAN, 1948.
Cabot,Verrazano,Cartier.

1534

Canadas diamanter. - 6 s.
= Sid. 112-117 i: NYA VÄRLDEN..., 1969.
Cartier.

Dumrath, O.H.
Jaques Cartier. - 9 s.
= Sid. 372-380 i: DUMRATH, 1923.

1603-

Andersson, J.G.
Fransmännen i Nordamerika. - 20 s.
= Sid. 465-484 i: ANDERSSON, 1953.

Beckman, Leif
Fransmännen sätta sig fast i Canada. Jesuiterna och befästandet av det franska väldet. - 17 s.
= Sid. 663-679 i: BECKMAN, 1948.

 Champlains Nya Frankrike. - 8 s.
= Sid. 118-125 i: NYA VÄRLDEN..., 1969.

Dumrath, O.H.
Forskningsfärder och kolonisering i Nordamerika : Champlain i Canada. - 6 s.
= Sid. 487-492 i:DUMRATH, 1923.

Samhaber, Ernst
Nordens bävrar. - 36 s.
= Sid. 277-312 i: SAMHABER, 1964.
   Fransmännen i Canada fram till ca:1750. Cartier,Champlain m fl.
 

1608-11

Nordvästpassagen. - 8 s.
= Sid. 126-133 i: NYA VÄRLDEN..., 1969.
Henry Hudson.

Wilson, Ian
Henry Hudson och hans följeslagare. - 6 s.
= Sid. 98-103 i: WILSON, 1988.

Hopkins, Kenneth
Henry Hudsons sista resa. - 12 s.
= Sid. 22-33 i: HOPKINS, 1959.

Isens och köldens hem. - 9 s.
= Sid. 519-527 i: [De] GEOGRAFISKA..., 1927.

Leithäuser, Joachim G.
[Henry Hudson]. - 3 s.
= Sid. 215-217 i: LEITHÄUSER, 1954.
Äv. utg. 1965.

1619

Hansen, Thorkild
Kunglig sjökapten : Jens Munk mannen som på Kristian IV:s order för snart 350 år sedan seglade i Hudson Bay på spaning efter Nordvästpassagen / illustrerad med 14 samtida tränsitt och kopparstick samt 1 karta ; Olof Hoffsten. - Stockholm : Forum, 1967. - 330 s. : ill.
Orig:s titel: Jens Munk.

Pälshandeln

Andersson, Hans
Bäverimperiet. - 12 s. Snöskofolken. - 7 s.
= Sid. 102-120 i: ANDERSSON, 1977.
 

Guldrusherna

Guldrusherna kring sekelskiftet i Alaska och Canada gjorde knappast situationen bättre för kustindianerna, eller grupperna i det subarktiska området. Notiser finns i:

Beijbom, Ulf
Guldfeber : en bok om guldrusherna till Kalifornien och Klondike. - Stockholm : Natur och kultur, 1979. - 223 s. : ill.

Morgan, Murray
Guldgrävare i Alaska : ett Klondike-album / [text av] Murray Morgan ; fotografier av E. A. Hägg ; översättning av Fredrik Malm. - Stockholm : Raben & Ssjögren, 196. - 167 s : ill.
Orig:s titel: One man's gold rush.

Nordquist, Per Eric, 1940-
E. A. Hegg, guldgrävarfotografen / Per Eric Nordquist. - Stockholm : Sveriges radio, 1998. - 131 s. : ill., kartor.
T ex sid. 33 "Tagish Charley, sid 103 "...en kvintett Copper River-indianer..."

Nordquist, Per Eric
Three lucky Swedes : miljonärer i guld / Per Eric Nordquist. - Stockholm : Sveriges radio, 1998. - 178 s. : ill.
Notiser om indianer bl a s. 13, 47, 105.

Berg, Erik
Jonas Petrus i Klondike : en bok om stronga karlar, märkliga djur och markens guld. - Stockholm : Forum, 1952. - 166 s. : ill.
Särskilt kapitel ”Chief Jim Boss lockar älg”. - 17 s. = Sid. 95-111. Det hela utspelas i
trakterna av Yukonfloden.

Berg, Erik
Vilda vidder. - Stockholm : Tiden, 1962. - 171 s. : ill. - (Tidens bokklubb)
Avsnittet om ”Jim Boss lockar älg”. - 10 s.
= Sid. 116-125., återfinns här något reviderat. Här anges han vara Chilkoot.

Olin, K.G.  
Alaska. - Jakobstad : Olimex.

1. - Ryska tiden. - 1995. - 280 s. : ill.  
2. - Guldrushen : [det sista stora äventyret]. - 1996. - 264 s. : ill. 
 

©

 

Staffan Jansson

 

2017