INDIANLITTERATUR - Indianböcker i Sverige

staffan.gripenberg@gmail.com 

INDIANBOKEN F


FALKÖGA den hvite höfdingen se Cooper, James Fenimore Den siste mohikanen

FAST, HOWARD (Melvin) [e g Walter Ericson] - USA F. 1914

          

Fast, Howard
Sista gränsen : roman / översättning av Nils G. Holmberg. - Stockholm : Arbetarkultur, 1956. - 252 s.

FAULKNER, WILLIAM - USA 1897-1962     

Faulkner, William
Själamässa för en nunna / översättning av Mårten Edlund. - Stockholm : Bonnier,1952. - 271 s.
Orig:s titel: Requiem for a nun. 1950.

Faulkner, William
Björnen / översättning av Olov Jonason. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 1959. - 186 s.
Orig:s titel: The bear.

Ny utg. - Stockholm : Aldus/Bonnier, 1964. - 140 s. - (Delfinböckerna ; 127)

Ny utg. - Stockholm : Litteraturfrämjandet, 1980. - 160 s. - (En bok för alla)

Faulkner, William
Röda löv / översättning av Olov Jonason. - 21 s.
Orig:s titel: Red leaves. 1931.
= Sid. 7-41 i:
   Världens bästa noveller i urval / redigerad av Bengt Holmqvist. - Stockholm :
Natur och kultur, 1961. - 872 s. - (Världens bästa i urval)

Faulkner, William
Röda löv / översättning Pelle Fritz-Crone.- 35 s.
= Sid. 7-41 i:
Faulkner, William
En ros åt Emily och andra noveller / över-sättning Pelle Fritz-Crone. Leif Janzon. - Stockholm : Carlsson, 1990. - 246 s.

Faulkner, William
De gamla / översättning Leif Janzon. - 27 s.
Orig:s titel: The old people. 1934.
= Sid. 195-221 i:
Faulkner, William
En ros åt Emily och andra noveller / över-sättning Pelle Fritz-Crone. Leif Janzon. - Stockholm : Carlsson, 1990. - 246 s.


Faulkner, William
Höst i deltat. - 28 s.
= Sid. 75-102 i:
Faulkner, William
Alla de döda piloterna / Översättning Leif Janzon. - Stockholm : Lind & co, 2002. - 174 s.

Faulkner, William
En björnjakt. - 17 s.
= Sid. 119-135 i:
Faulkner, William
Alla de döda piloterna / Översättning Leif Janzon. - Stockholm : Lind & co, 2002. - 174 s.

I William Faulkners värld, den amerikanska södern, förekommer indianerna mest i novellerna. Det är bl a chickasawen Issetibbeha och hans systerson Ikemotubbe (som givit sig själv namnet Doom). Tillsammans med en kvarteronnegress (som han senare gifte bort med en neger, vilka han sedan sålde som slavar) hade Ikemotubbe en son, Sam Fathers (vars chickasawnamn var det passande "Hade två fäder"). Sam Fathers var alltså halvindian och halvneger, levde bland negrerna, men var mest indian.
Boon Hogganbeck i novellen "Björnen" sägs en gång ha samma blod som Sam Fathers. I själva verket var hans mormor chickasaw. Boon figurerar därutöver i novellen "De gamla" och i romanerna"Tre rövare" och "Staden".
I "Röda löv" stöter vi också på chickasawerna Moketubbe (son till Issetibbeha och alltså kusin till Ikemotubbe), Tre Korgar och Louis Terry. Chickasawerna figurerar också flitigt i den berättande halvan av "Själamässa för en nunna" som behandlar Yoknapatawpha countys tidiga historia. Moketubbe är också med på ett hörn i "Tre rövare".
Issetibbeha, chickasawhövding är vanligen farbror till Ikkemotubbe, fastän i "Röda löv" blir han Ikkemotubbes son. Han dyker upp i "Staden" "Själamässa för en nunna", och "Tre rövare" etc. 

FERRY, GABRIEL [Pseud. för Louis de Bellemare] - Frankrike 1809-1852.

SVENSK STANDARDTITEL: SKOGSLÖPAREN 
ORIGINALTITEL: LE COUREUR DE BOIS. 1850.

Svenska utgåvor:

Ferry, Gabriel
Skogslöparen : skildring af lifvet i amerikanska västerns ödemarker / bearbetning för ungdom af S.S. [Sixten Severin] ; med 16 i texten intryckta träsnitt. - Stockholm : Hierta, 1864. - 272 s. : ill. - (Ungdomsböcker ; 1)

Ferry, Gabriel
Skogslöparen eller guldsökarna i Mexiko / med en biografisk inledning av George Sand ; ny svensk
öfversättning ; med 5 illustrationer. - Stockholm : Bonnier, 1881. - 312 s. : ill. - (Bibliotek för den mognare ungdomen ; 6)

Ferry, Gabriel
Skogslöparen : skildring från amerikanska vestern / öfversättning af C.F.Bagge. - Stockholm : Hierta, 1882. - 344 s. - (Vitterlek ; 8)

Ferry, Gabriel
Skogslöparen : berättelse från fjärran Västern / bearbetad för ungdom af Fr. J. Pajeken : öfversättning. - Stockholm : Ad. Johnson, 1900. - 235 s. : ill. - (Ungdomens bibliotek ; 59)

Ferry, Gabriel
Skogslöparen / översättning från franska originalet av Tom Wilson. - Stockholm : Björck & Börjesson, 1914. -
348 s. - (Berömda böcker ; 48)


                               
2.uppl. - 1922. - 348 s.

Ferry, Gabriel
Skogslöparen : berättelse för ungdom / bearbetning av E.Grafström. - Stockholm : B.Wahlström, 1914. - 208 s.

Ferry, Jules [Gabriel]
Skogslöparen / Jules Ferry ; i förkortad översättning av Hugo Gyllander ; med originalillustrationer av Ernst Hällgren. - Stockholm : Svensk läraretidning, 1915. - 250 s. : ill. - (Barnbiblioteket Saga ; 53)
[Jules Ferry
. Man har förväxlat författaren med den franske politikern (1832-1893)
med detta namn].

2.uppl. - 1919. - 250 s.

  Ferry, Gabriel


 
Skogslöparen / av Gabriel Ferry ; Bearbetning av Hugo
Gyllander ; Med originalillustrationer av Ernst Hällgren. - 3 uppl. -
Stockholm : Svensk läraretidning, 1939. - 248 s. : ill. - (Barnbiblioteket
Saga ; 53)
 
3.uppl. - 1930. - 248 s. : ill.
                                         
     Ferry, Gabriel
Skogslöparen / illustrationer av Bo Vilson. - Stockholm : Åhlén & Åkerlund, 1945. - 126 s. : ill. - (Indianboken ; 1945)

Ferry, Gabriel
Skogslöparen : berättelse från Fjärran Västern / bearbetning för ungdom av Per Wange. - Norrköping : Sörlin, 1949. - 226 s.

Ferry, Gabriel
Skogslöparen. - Uddevalla : Niloé, 1955.

D 1. - 141 s. - (Nu-metoden ; 17)
D 2. - 141 s. - (Nu-metoden ; 18)
Svensk text med inströdda engelska fraser.  

LE COUREUR DE BOIS ; SVENSKA VARIANTTITLAR:

[Ferry, Gabriel]
Östenson, Harald [Pseud. för Per Martin Efraim Pettersson]
Guldsökarna i Mexiko : äfventyrsskildring från Amerikas vildmarker / efter G.Ferrys "Skogslöparen" ; fritt berättad af Harald Östenson. - Stockholm : Förskolans barntidning, 1911. - 160 s. - (Barn-biblioteket kamraterna ; 10)

Ferry, Gabriel

 
Skatten i gulddalen : indianbok. - Stockholm : Ugglan, 1945. - 144 s.

ORIGINALTITEL OKÄND:

Ferry, M.
Vita örnen : indianberättelse för ungdom. - Stockholm : Holmquist, 1920. - 187 s.

Ferry, Gabriel
Vita örnen / översättning från engelskan av Oscar Nachman. - Stockholm : Nutiden, 1925. - 192 s.  

[Ferry, Gabriel]
Müller, Karl
Farmern och guldgräfvaren eller en utvandrares äfventyr i Virginien och Kalifornien / för ungdomen bearbetad ; öfversättning [av C.E.Svalander]. - Stockholm : Svalander, 1863. - 144 s. : ill.
Tyska originalets titel: Gabriel Ferry Farmer und Goldsucher oder
Abenteuer und Erlebnisse eines jungen Auswanderers in Virginien und
Californien. 1863.
Okänt med indianer i texten. En tysk utvandrare lär i Virginien känna
en familj "squatters" som tagit hans egendom i besittning, följer
efter familjen till Kalilfornien för att gräva guld men återvänder
tilol Virginien och blir farmare.

[Anm. Ferry's "Costal Indianen" etc, utspelas bland mexikanska indianer och faller utanför bibliografin. Detsamma gäller en del böcker av andra "stora" indianboksförfattare som Reid m fl.]  

FLORA : TOILETTKALENDER Se: Nyberg, Sigfrid


FOEHSE, LUDWIG - Tyskland

Foehse, Ludvig
I undrens land - en indianberättelse.
Liten 8:o. Klhft. m illomsl. 24 s. Nordiska Förlags AB. Göteborg 1923

Foehse, Ludvig
Präriebranden - indianberättelse.
Liten 8:o. Klhft. m illomsl. 24 s. Nordiska Förlags AB. Göteborg 1923

                                     
Foehse, Ludvig


Wingook, Örnen från bergen - en indianberättelse. -
Göteborg : Nordiska Förlags AB., 1923. - 24 s.

Exemplar enligt Libris. En titel redan 1923.

Foehse, Ludvig
Präriebranden : en indianberättelse. - Göteborg : Sv. lektyrförl., 1923. - 24 s.

Foehse, Ludvig
I Undrens land : en indianberättelse. - Göteborg : Sv. lektyrförl., 1933. - 24 s.

Foehse, Ludvig
Nattvakten på Missouri : en indianberättelse. - Göteborg : Sv. lektyrförl., 1933. - 24 s.

Foehse, Ludvig
Wingook, örnen från bergen : en indianberättelse. - Göteborg : Sv. lektyrförl., 1933. - 24 s.

Foehse, Ludvig
Nattvakten på Missouri : en indianberättelse. - Göteborg : Sv. lektyrförl., 1933. - 24 s.FOGOWITZ, Andra Heinrich - Tyskland.

Fogowitz, A.H.
Indianfursten Tecumshe / översättning. - Stockholm : Ad. Johnson, 1894. - 63 s. - (Äfventyrsböcker ; 14)
Halvblodet Tecumshe av shawneestammen samlar de olika
indianstammarna till kamp mot amerikanarna, sluter förbund
med engelsmännen och utnämns till brigadgeneral. han dör 1813
efter att ha förgiftats av en förrädare!!(sic!)


Fogowitz, Andra Heinrich
Röda piplerans by eller Palinque och Machukka : indianberättelse från Savannetraken / bemyndigad öfversättning från tyskan. - Stockholm, 1905. - (Nya indianböcker ; 7)

Fogowitz, Andra Heinrich
Tåget genom del Nort-öknen : berättelse ur lifvet vid indiangränsen och i öknen / Bemyndigad öfversättning från tyskan. - Stockholm, 1905. - (Nya indianböcker ;22

FOREMAN, L[eonard] L[ondon] - England F. 1901  Författare av populärwesternböcker

Foreman, L.L.
Överlöparen / översättning och bearbetning: Bertil Lagerström ; illustrationer: B.O.Wennerberg. - Stockholm : Åhlén & Åkerlund, 1953. - 111 s. : ill.
Orig:s titel: The renegade.
Indianboken 1953.

Foreman, L.L. 
Förrädare mot sin ras / översättning av S. Rune Mantling. - Stockholm : Trots, 1973. - 156 s. - (Topp Wild West ; 131)] 
Kioskbok.

FORSTER, LOGAN - USA

Forster, Logan
Ökenstormen : berättelsen om en indianpojke och hans häst / översättning: Birgit Elenius-Hanes. - Stockholm : Svensk läraretidning, 1956. - 219 s. - (Saga ; 302)
Orig:s titel: Desert Storm.

2 uppl. - 1970. - 162 s.
Ny utg. - 1996. - 194 s. - (En bok för alla)

Forster, Logan
Ökenstormen / illustrerad av Eric Palmquist. - 5 s : ill.
Ett avsnitt ur boken Ökenstormen
= Sid. 12-16 i: Din vän hästen : berättelser och fakta : en antologi /
av Åke Runnquist. - Stockholm : Bonnier, 1965. - 223 s. : ill.

Forster, Logan
Hingsten från bergen / översättning: Birgit Elenius-Hanes. - Stockholm : Svensk läraretidning, 1960. - 244 s. -
(Saga ; 401)
Orig:s titel: Mountain stallion. 1958.

Forster, Logan
Timur Lenk : ökenstormens son / översättning Birgit Elenius-Hanes. - Stockholm : Svensk läraretidning, 1962. - 257 s.
- (Saga ; 420)
Orig:s titel: Tamerlane. 1959.

Forster, Logan
Hämnden / översättning: Birgit Elenius-Hanes. - Stockholm : Svensk läraretidning, 1963. - 279 s. - (En stjärnbok - Saga ; 438)  

FRAZEE, STEVE - USA. F. 1909 Författare av populärwesternböcker

Frazee, Steve


High Chaparall : fångar hos apacherna / översättning av Birger Hult. - Stockholm : Bonnier, 1971. - 137 s. - (Röda ramen)
Orig:s titel: Apache way.


FRAZIER, CHARLES - USA f. 1950


Frazier, Charles
Tretton månar / Översättning: Annika Preis. - Stockholm : Forum, 2008. - 368 s.
Orig:s titel: Thirteen Moons.
  Delvis om cherokeerna som stannade kvar i öster.        Handlingen i sammandrag. wiki.

Detta är en artikelrubrik. Ersätt den med ditt eget innehåll.

Författarens namn

Detta är artikelinnehållet. Använd det här utrymmet för att berätta den detaljerade historien i din artikel. Klicka på texten för att ändra den och ersätt den med ditt eget innehåll. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Massa sapien faucibus et molestie ac.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Massa sapien faucibus et molestie ac. Nulla facilisi morbi tempus iaculis urna id volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Massa sapien faucibus et molestie ac. Nulla facilisi morbi tempus iaculis urna id volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Detta är ett citat. Använd det här utrymmet för att lägga in citat från andra externa källor. Klicka på texten för att ändra den och ersätt den med ditt eget innehåll. Skriv endera texten direkt eller klistra in kopierad text här.

Massa sapien faucibus et molestie ac. Nulla facilisi morbi tempus iaculis urna id volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Massa sapien faucibus et molestie ac.

  • Detta är det första föremålet i din lista

  • Detta är det andra föremålet i din lista

  • Detta är det tredje föremålet i din lista

  1. Detta är det första föremålet i din lista

  2. Detta är det andra föremålet i din lista

  3. Detta är det tredje föremålet i din lista