INDIANLITTERATUR - Indianböcker i Sverige

staffan.gripenberg@gmail.com 

omslag Agger

Agger, Jens Peder: Buffalo Bill och Sitting Bull
AGGER, JENS PEDER - Danmark  

Agger
, Jens Peder
Buffalo Bill / illustrationer by Jean Geraud ; svensk text: Harry Kullman. - Stockholm : Carlsen/if, 1973. - 60 s. : ill. - (If-klassiker ; 6)
Orig:s titel: Buffalo Bill - le roi des éclaireurs.

Agger, Jens Peder
Sitting Bull / illustrationer by Jean Marcellin and Robert Viby ; svensk text: Åke Holmberg.
- Stockholm : Carlsen/if, 1973. - 61 s. : ill. - (If-klassiker ; 5)
Orig:s titel: Sitting Bull - le grand chef sioux.

2. uppl. - 1976.

AIMARD, GUSTAVE - Frankrike             

Pseudonym för Oliver Gloux eller Oliver Gloux Aimard. - Frankrike 1818-1883. Eng Wiki   Fr Wiki

Man kan erinra sig att mycket av Sydvästra USA i realiteten var Mexico 
före 1848. 
I Aimards värld är gränserna flytande.

 Ett antal titlar av Aimard i engelsk eller fransk fulltext hos Archive.org. 
Finns en hel del hos Storytel också, för den som har tillgång.


Trappers i Arkansas. 1862.

FLER OMSLAG FRÅN AIMARDS INDIANBÖCKER
De fredlöse i Missiouri. - Friskyttarne,1887. - Skogsströfvarne,1887 och 1922. - Roth: Örnhuvud, 1919. Vildmarkens lejon, 1921. - Trohjerta, 1889. - Stenhjerta, 1891.

[Aimard, Gustave]
Trappers
 i Arkansas : romantiska skildringar från Nord-Amerikas prairier / Öfversättning. - Stockholm : Svanström, 1862. - 231 s. 
  Orig:s titel: Les Trappeurs de l'Arkansas. 1858. 

Enligt Libris är utgivningsåret 1865, vilket är fel.
Ingen författare eller översättare är angiven. 

Senare utgiven med titeln:

Aimard
, Gustave
Äfventyr i vildmarken eller Trappers i Arkansas. - Stockholm : Ad. Johnson, 1886. - 208 s. - (Ungdomens bibliotek ; 1)
Orig:s titel: Les Trappeurs de l'Arkansas. 1858.

   Samma utgåva: - : romantiska skildringar från gräsöknarne i Nord-
Amerika / öfversättning. - Stockholm : Bokförlagsbyrån. - 208 s. : ill.
Första boken om Trohjerta.
Ung spanjor som förskjutits av sin far blir jägare i Arkansas.
Han kommer att kallas Trohjerta (Coeur Loyal) och kommer att leva
tillsammans med modern bland indianerna. Efter 20 år möter han sin
far, som nu är general.
[Digital engelsk fulltextversion här! Translation of: Les trappeurs de
l'Arkansas. - Published also under title: The loyal heart. - Sequel:
"The border rifles, the "Freebooters," and the "White Scalper"]

Aimard, Gustave
Det stora fribytarbandet eller tigerjägaren : berättelse från indiska öknen / från tyskan af Adolf von Baumgarten. - Stockholm : Huldberg, 1863. - 341 s.
Orig: troligen: Cat gén.
   Fortsättes av: Tigerdödaren.

Aimard, Gustave
De fredlöse i Missouri/ öfversättning af H.O.P. [Harald Oscar Prytz]. - Härnösand : Johansson, 1875. - 444 s.
Orig:s titel: Les outlaws du Missouri. 1868?

Ny utg. - Malmö : Polheimer, 1895.
Ny utg. / öfversättning. - Stockholm : Beijer, 1897. - 303 s.

Aimard, Gustave
Mexikanska nätter : roman / Öfversättning af M:a Langlet. - Stockholm : Skoglund. - 1878. - 391 s. (Utspelas endast i Mexiko. Inga Nordamerikanska indianer, men är tredje delen i serien "Indianhövdingen" ?)
Ny utg. - Stockholm : Beijer, 1897. - 374 s.

Aimard, Gustave
Äfventyr i Canada. - Stockholm : Skoglund, 1879.

D. 1. - 210 s. D. 2. - 232 s.

Aimard, Gustave
Äfventyr i Canada : från krigen i Amerika mellan fransmän och engelsmän. - [Ny utg.]. - Stockholm: Skoglund.
1. - Skansens Duquesne. 210 s. -- 1897.
2. - Orm i kvinnohamn. - 232 s. -1897.

Ny utg. - Stockholm : Beijer.
1. - 285 s. - 1898.
2. - 315 s. - 1898.                                                                 

Aimard, Gustave
Friskyttarne / öfversättning af J.Granlund. - Stockholm : Ad. Johnson, 1887. - 381 s. - (Ungdomens bibliotek ; 3)

Orig:s titel: Les francs-tireurs. 1861.
Fortsättning på Skogsströfvarne. Fortsättes av: Trohjerta.

Samma utgåva: Stockholm : Bokförlagsbyrån.
För handlingen se "Skogsströfvarne" nedan.                                                                          

Aimard, Gustave
Skogsströfvarne / öfversättning af J.Granlund. - Stockholm : Ad. Johnson, 1887. - 296 s. - (Ungdomens bibliotek ; 2)
Orig:s titel: Les rodeurs de frontieres.186
Fortsättes av: Friskyttarne. Trohjerta. Jfr Roth: Örnhuvud   .
                                                                
- Andra genomsedda upplagan / Översättning av J.Granlund. -
Stockholm : Bokförlagsbyrån, 1922. - 296 s. - (Ungdomens bibliotek ;
2)
Händelserna utspelas 1812 och 1829. Till personerna, bl a invecklade
i Texas frihetsstrider hör en amerikanska slavhandlare, en kana-
densisk jägare, en f d negerslav och Trohjerta, en spanjor upp-
fostrad hos indianer och han förekommer i flera andra böcker av
Aimard. (Tidigast i "Äfventyr i vildmarken" = "Trappers i Arkansas)
   Jfr Roth: Örnhuvud.

[Aimard, Gustave]
Roth, R.
Örnhuvud : äventyrsberättelse för ungdom / av Richard Roth ; Översättning av A. Berg. - Stockholm : Holmquist, 1919. - 160 s.
 Särskilt inledningen har partier som liknar "Skogsströfvarne" av Aimard.  Episod med friköpande av negerslav. Trohjärta figurerar.  Det hela verkar vara ett kompilat av Aimardhistorier. Översättaren A. Berg = Adil Bergström, var ju känd även som "plagiatöversättare". Enligt litteraturbanken är boken översatt från tyska. Sålunda säkerligen någon tysk bearbetning av Aimard. Eventuellt tyskt original: Roth, Richard: Treuherz oder Trapper und Indianer : Bilder und Scenen aus Wald und Prärie des Westens von Amerika. Erzählung für Jugend und volk. 1878. Jfr bearb av Mayne Reid.

Aimard, Gustave
Vildmarkens lejon / öfversättning af G-g. - Stockholm : Ad. Johnson, 1888. - 141 s. - (Ungdomens bibliotek ; 5)
Orig:s titel: Bl a: Le lion de desert.1864.                                                               

 - 2. omarbetade uppl. - ...och andra berättelser / översättning från
franskan. - Stockholm : Ad. Johnson & C:is,1921. -166 s. - (Ungdomens bibliotek ; 5)
[Berättelsen "Vildmarkens lejon" s.= s.7-85].

Aimard, Gustave
Trohjerta eller ödemarkens son / öfversättning från 10:e franska originalupplagan af J.Granlund. - Stockholm : Ad. Johnson, 1889. - 363 s. - (Ungdomens bibliotek ; 14)
Orig:s titel: Le Coeur-loyal. 1861.
Fortsättning på: Friskyttarne, i sin tur forts. på: Skogsströfvarne.
Handlingen slutar 1836. Samma personer som i "Friskyttarne".
Trohjerta uppträder som indianhövding.

Aimard, Gustave
Stenhjerta / öfversättning från 6:te upplagan af J.Granlund. - Stockholm : Ad. Johnson, 1891. - 283 s. - (Ungdomens bibliotek ; 19)
Orig: [del av]: Le coeur de pierre.1864.
Fortsättes av: Tigerkatten.
Handling: Mexico 1858. Stenhjerta uppträder dels som en fruktad
bijägare i vildmarken och uppges då vara son till den ännu mera
fruktade banditen Tigerkatten, dels som haciendaägaren Fernando
Carril av okänt ursprung och umgås som sådan med Mexikos
högre societet. Då han förälskar sig i Hermosa som han räddar från
en säker död avslöjas hans dubbelliv. En upplösning utlovas i
Tigerkatten (nedan). 

Aimard, Gustave
Tigerkatten / öfversättning från 6:te franska upplagan af J.Granlund. - Stockholm : Ad. Johnson, 1892 - 246 s. - (Ungdomens bibliotek ; 20)
Orig: [del av]: Le coeur de pierre.1864.
   Fortsättning på Stenhjärta.
Handling: Forts från Stenhjerta. Tigerkatten leder indianernas
anfall mot de vita. Hermosa tas till fånga men befrias av
Fernando (Stenhjerta). Hermosas amma blilr den som avslöjar
Fernandos identitet: han är hennes son, av misstag bortrövad
som dibarn i stället för Hermosas bror. Tigerkatten, som visar
sig var Hermosas farbror, lyckas inte iscensätta sina ondskefulla
ränker. Han sticks ner av broderns tjänare.

Aimard, Gustave
Indianhöfdingen / öfversättning af J.Granlund. - Stockholm : Ad. Johnson, 1893. - 264 s. : ill. - (Ungdomens bibliotek ; 27)
Orig:s titel: trol.: Curumilla.1860. [del av, forts i: Savannernas
drottning"]
[I eng. övers.: The indian chief, the story of a revolution].
Handlingen: Mexiko 1805-1821. Indianstammen Röda bufflarna
har behandlats illa av haciendaägaren don Annibal, och hövdingen
Springande Vattnet ruvar på hämnd. I haciendan samlas mexikanska
frihetskämpar som får hjälp av två kanadensiska skogsströvare
i sitt försök att störta den spanska regeringen. Berättelsen slutar
abrupt och fortsätts i Savannernas drottning. (Nedan)


Aimard, Gustave
Savannernas drottning / öfversättnng af J. Granlund. - Stockholm : Ad. Johnson,1893. - 296 s. : ill. - (Ungdomens bibliotek ; 28)
Originalets titel trol.: Curumilla (1860), i engelsk översättning: The
Indian chief. The story of a revolution. Se ovan.

Handlingen: Forts från Indianhövdingen. Don Annibals hustru får
vansinnesutbrott och upplevs då som en ond ande av indianerna
som kallar henne Savannernas drottning. Genom förräderi av
haciendans förvaltare, i själva verket indianhövdingens son, blir
Emilia och hennes dotter Diana tillfångatagna av Röda bufflarna.
Hon dödas vid fritagningen men dottern räddas tack vare insatser
från två unga kanadensare. Dessa bidrar också med sin oräddhet
och sitt kunskapande till mexikanarna slutliga seger över span-
jorerna. Fortsättes av "Mexikanska nätter" som avslutar serien, men som utspelas helt i Mexiko och några nordamerikanska indianer figurerar inte.

Aimard, Gustave
Svarta korpen eller Nybyggarne vid indiangränsen / öfversättning af J.Granlund. - Stockholm : Ad. Johnson, 1894. - 216 s. : ill. - (Ungdomens bibliotek ; 30)
Orig: sannolikt: L'oiseau noir : histoire americaine.1893.
Handlingen: Svarta Korpen är en indianhövding som räddats till
livet av den 12-åriga Lucy, dotter till överste Curtis och som därför
bistår familjen Curtis när deras nybygge i Louisiana 1858 utsätts för
överfall av squatters och präriepirater. Lucy och hennes tre yngre
syskon visar prov på mod och gott omdöme i farans stund, medan
Lucys gudfar från New Orleans står sig slätt inför vildmarkslivets
prövningar. 

Aimard, Gustave
Röda bufflarne / öfversättning af J.Granlund. - Stockholm : Ad. Johnson, 1898. - 261 s. - (Ungdomens bibliotek ; 53)
Orig: sannolikt: Sacramenta. 1866.
Handlingen: Mexiko 1860. Politiska oroligheter gör att en rik spanjor
försöker ta sig ut ur landet med sina båda döttrar, av vilka den
äldsta, Sacramenta, är särskilt modig. De får hjälp av en fransk
jägare och några kanadensare. Angrips av stråtrövare och andra
banditer och räddas i sista stund av indianer som kallar sig Röda
bufflarna.         

Aimard, Gustave 
Tigerdödaren / öfversättning af J.Granlund. - Stockholm : Ad. Johnson, 1899. - 349 s. - (Ungdomens bibliotek ; 55)
Orig:s titel: [sannolikt] La grande filibuste.1860.
[I eng. övers.: The tigerslayer : a tale of the indian desert.
Forts på: Det stora fribytarebandet eller tigerjägaren. 1863.
Även utgiven som "Svarta Älgen" 1917, se nedan.
Handlingen: Tigerdödaren som är dödförklarad efter ett anfall
i Klippiga bergen, ansluter sig till Spårfinnaren, en fransk jägare.
Deras gemensamme fiende, en general, planerar att ta sin unga
myndling Anita till hustru för att komma åt hennes förmögenhet.
Generalen tas till fånga, Tigerdödaren gifter sig med och Anita
och Spårfinnaren återvänder till sina guldfält i Kalifornien.                                                              

    Ny utg. - : äventyrsberättelse för ungdom / bearbetning från franskan
av A.Berg ; Med 4 teckningar. - Stockholm : Holmquist, 1921. - 164 s.
: ill. - (Illustrerade äventyrsböcker)
Engelspråkig utgåva i digital fulltext.

Aimard, Gustave
Det stora indianupproret / från franskan av J.Granlund. - Stockholm : Ad. Johnson, 1913. - 308 s. - (Ungdomens bibliotek ; 120)

Aimard, Gustave
Svarta älgen / af Gustave Aimard ; översättning. - Stockholm : Bokförlagsaktiebolaget Svea, 1917. - 340 s.
Samma original som "Tigerdödaren" se ovan.

Aimard, Gustave
Bland indianer och trappers : äventyrsberättelse för ungdom / bearbetning från franskan av E.G.. - Stockholm : Holmquist, 1919. - 138 s.

Aimard, Gustave 
På jakt efter prärierövare : äventyrsberättelse för ungdom / bearbetning från franskan av E.G.. - Stockholm : Holmquist, 1919. - 128 s.

Aimard, Gustave
Mestisens hämnd : indianberättelse för ungdom. - Stockholm : Holmquist, 1920. - 192 s.

Aimard, Gustave
Vita bufflarna : äventyrsberättelse för ungdom / från franskan av S-n. - Stockholm : B.Wahlström, 1922. - 46 s. - (Ungdomsbiblioteket ; 140)


ytterligare omslag

Tigerkatten, 1892.- Tigerdödaren, 1899/1921. -  Svarta Älgen, 1917 och titelsidan. - 
    

          
ALEXIE, SHERMAN
 
f. 1966 - USA Indiansk författare (Spokane/Coeur d'Alene)

Alexie, Sherman
Rödskinn / Översättning Cecilia Franklin. - Stockholm : Ordfront. - 2004. - 288 s.                                                 
Alexie, Sherman
Den absolut sanna historien om mitt liv som halvtidsindian / Översättning: Ingela Jernberg ; Illustrationer: Ellen Forney. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 2008. - 237 s. : ill.
Orig:s titel: The absolutely true diary of a of a part-time indian.


ALLEN, HERVEY - USA 1889-1949          

Allen, Hervey 
Fortet i skogen / till svenska av Einar Malm. - Stockholm : Norstedt, 1944. - 396 s.
Orig:s titel: The forest and the fort. 1943.
      En välskriven och påläst roman om Salathiel Albine, en 1700-talsgestalt, gränsbo och soldat, uppvuxen bland indianer. I samma goda stil som Edmonds och Roberts, d v s ypperligt.
    Recension BBL 1944.

Allen, Hervey
Värdshuset i vildmarken / översättning av Einar Malm. - Stockholm : Norstedt, 1945. - 387 s.
Orig:s titel: Bedford village. 1944.
  Recension BBL 1946.

 

ANDERS, [Ernst] LUDVIG [Theodor] = pseud: Western, L A - Tyskland 1845-1904 Lärare och författare.

Anders, Ludvig
I vilda västern : äfventyr upplefvade i indianernas land. - [Illustrerad av Emil Åberg]. - Stockholm : Ad. Johnson, 1895. - 169 s. : ill. - (Ungdomens bibliotek ; 38)
Orig:s titel: Erlebnisse im Lande der Indianer. 1894.

Äv utg som : - Stockholm : Fröléen & comp, 1895. - 176 s. : ill. -
(Fröléen & comps ungdomsbibliotek ; 3)
Innehåller: På farliga stigar. På krigsstråten.
Handlingen: Två pälsjägare, den gamle Jonas och den unge Cole,
hjälper en svartfotshövding att ta hämnd på kråkindianer i
Montana och träffar därvid en tysk expedition på väg till guldfälten.
- Två jägare, den gamle Rolf och den unge Thomas, lämnar
St. Paul tillsammans med en engelsk lord och hans betjänt för att
vägleda dem på en präriefärd västerut. Sällskapet blir invecklat i
striden mellan två indianstammar. Thomas räddar chippeway-
hövdingens dotter och siouxindianerna besegras. Fortsättning om
den engelske lorden utlovas.

Anders, Ludvig
Vilda västern : berättelser från indianernas land / öfversättning af E.G.. - Stockholm : Svithiod, 1900. - 130 s. - (Vilda vestern)
Innehåller: På farliga stigar. På krigsstigen.
Orig:s titel: Wild West : Erlebnisse im Lande der Indianer. 1894.

2. uppl. - Stockholm : Chelius, 1926. - 126. - (Vilda västern ; 8)
Samma original som ovan (förkortat?), men sambunden m.: Richter:
Skinnstrumpans död.
   
Anders, Ludvig
Prärijägarna : Skildring från striderna mellan Nordamerika och Mexiko / Öfversättning af E.G. - Stockholm : Svithiod. - 1900. - 119 s. - (Vilda västern ; 3)
Orig:s titel: Der Prairiejäger (Wild west) 1894.

Ny utg. - Stockholm : chelius, 1926. - 110 s. - (Vilda västern ; 3)

Anders, Ludvig
Indianhöfdingens hofmålare / översättning af E.S. - Stockholm : Svithiod, 1901. - 110 s. - (Vilda vestern)
Orig:s titel: Der Hofmaler des Indianerhäuptlings. 1894.

2. uppl. - 1902.

Anders, Ludvig
Prärifuxen / öfversättning ; med teckningar af Emil Åberg. - Stockholm : Svithiod, 1904. - 93 s. : ill.
Orig:s titel: Der Prairiefuchs. 1893.

Western, L.A. [Western, Ludwig Anders]
Förföljda af indianer : ur lifvet på prärien / öfversättning af E.G. - Stockholm : Svithiod, 1900. - 104 s. - (Vilda vestern)
Orig:s titel: Von Indianern vervolgt. 1894.

Ny utg. - Förföljda av indianer : ur livet på prärien. - Stockholm : Chelius, 1926. - 96 s. - (Vilda västern ; 1)
      Sammanbunden med Graepp:Texas rosANDERSON, IAN
 - Australien

Anderson, Ian
Korpral Cavannagh / översättning: Hanz F.Lindström. - Höganäs : Wiken/Bokorama, 1986. - 276 s. - (Wild west)
Orig:s titel: Corporal Cavannagh. 1983.  


Lynn Andrews

Medicinkvinnan

Carlos Castaneda light. Andligt flum utan någon etnografisk eller ens biografisk substans.
Allegoriskt sökande? Tja.

ANDREWS, LYNN - USA

Andrews, Lynn
Medicinkvinnan / till svenska av Elisabeth Olin. - Stockholm : Awe/Geber, 1987. - 237 s.
Orig:s titel: Medicine woman. 1981.
Fortsättes av: Den sjunde månens flykt. Jaguarkvinnan.

Andrews, Lynn
Den sjunde månens flykt : läran om sköldarna / till svenska av Elisabeth Olin. - Stockholm : Awe/Geber, 1988. - 255 s.
Orig:s titel: Flight of the seventh moon. 1984.

Andrews, Lynn
Jaguarkvinnan / till svenska av Elisabeth Olin. - Stockholm : Awe/Geber, 1990. - 242 s.
Orig:s titel: Jaguar women. 1985

.


ANGERED-STRANDBERG, HILMA - Sverige 1855-1927.

Angered-Strandberg, Hilma
Stenbelätet på Wisahickon : en amerikansk legend. - 14 s. Digital fulltext.
= sid. 139-152 i:
Angered-Strandberg, Hilma
Från det nya - och gamla landet : noveller. - Stockholm : Gernandt, 1899 . - 276 s.
Novellen tänks alltså utspelas i den svenska kolonin ”Nya Sverige” vid Delaware. Wisahickon är en flod som rinner strax utanför Philadelphia. Röda Örnen och hans son Bidande Hjorten konfronteras med de första vita kolonisterna, som också sinsemellan för en kamp. (Svenskar och Holländare). Röda Örnen faller för de vitas eldvapen och Bidande Hjorten inser att indianernas tid i landet är räknad. Ända vill han göra ett försök att återerövra det. Ett symboliskt slut återstår och Bidande Hjorten förvandlas till ett stenbeläte, ett stenansikte vid Wisahickon.
                                                
ARFWEDSON, CARL DAVID - Sverige 1806-1881                                                  

Arfwedson, Carl David
Pocahontas. - 34 s. = Sid. 127-160 i: [Arfwedson, Carl David]
Scener i Nordamerika : ur en svensk resandes minnesbok. - Stockholm : Hierta, 1836. - 256 s.

Arfwedson, Carl David
Indianen. - 16 s.
= Sid. 211-226 i: SCENER..., 1836.

Arfwedson, Carl David
Några scener hos indianerne i Norra Amerika : 1. Ke-o-kuck.
2. Ketche-Waun-Doug-Enink. 3. Me-Ta-E. - 34 s.
= Sid. [69]-102 i:
[Arfwedson, Carl David]
Minnen från Europa och Amerika / Af författaren till "Förenta staterna och Canada' m fl. -
Stockholm : Hjerta, 1837. - 255 s. : Karta över Nya Sverige efter s. 255.
De tre berättelserna från Sauk & Fox, Ottawa samt Dakota, efter
James Halls (1793-1868) Legends of the west. 1832.
Ett avsnitt i kapitel Skandinaverne i Amerika och Schweiz behandlar
shawneeledaren Tecumseh. Sid 182-190.