Indianböcker i Sverige

staffan.gripenberg@gmail.com 

Indianboken R

« Indianboken P-Q Den egentliga ”indianboken” - romaner och ungdomsböcker Indianboken S »


RADAU, HANS - Tyskland

Radau, Hans
Little Fox, den store jägaren / översättning av Jadwiga P. Westrup ; teckningar av Heiner Rotfuchs. - Stockholm : Bergh, 1960. - 151 s. : ill. - (Berghs banérböcker ; 39)
Orig:s titel: Grosser Jäger Little Fox.
  

RADDALL, THOMAS - CANADA 1903-1994

Raddall, Thomas
De okuvliga / till svenska av Ulla Hornborg. - Stockholm : Fahlcrantz & Gumaelius, 1948. - 359 s.
Orig.s titel: Roger Sudden. 1944.

REES, CELIA - England


Rees, Celia


Häxa / Översättning av Mona Eriksson. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 2001. - 226 s.
Orig:s titel: Witch child. - 2000. 
Mary anklagad för häxeri flyr till det puritanska New England i
Amerika. Pennacookindianer kunniga i örtmedicinsfrågor, står för
det indianska inslaget.


Rees, Celia

   
Häxa - bortom tiden / Översättning av Peter Törnqvist. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 2002. - 298 s.
Orig:s titel: Sorcesress.
Den indianska närvaron ökar i den här andra delen. Irokeser.
  

REID, MAYNE - England/USA 1818-1883

Reids böcker pendlar mellan genomförda indianböcker, och sådana där indianerna mest figurerar i miljön. Här redovisas båda typerna, istället för att hänföra de senare till sekundärlistan. En kort anmärkning bifogas de mindre indianbokstypiska titlarna..
Ordningen är kronologisk. Först efter originaltitelns utgivningsår, därefter de svenska utgåvornas. Sällan är översättningarna fullständiga, och nästan aldrig översatta från originalen, utan efter tyska (eller danska, i ett fall) bearbetningar. Detta gäller många indianböcker utgivna före första världskriget.
  

ORIGNIALTITEL:
THE RIFLE RANGERS : OR ADVENTURES OF AN OFFICER IN SOUTHERN MEXICO. 1850

Alla utgåvorna starkt förkortade jämfört med originalet. Åtminstone i upplagan 1888 återfinns en kort episod med apache-indianer. (Sid. 22-27)

Reid , Mayne
En frivilligs äventyr : amerikanska rese- och krigsbilder / [översättning K.J. Dahlberg] ; med 4 planscher. - Stockholm : Berg, 1861. - 138 s. : ill.
 
Reid , Mayne
En frivilligs äfventyr och ströftåg i Mexikos urskogar. - Stockholm : Adolf Johnson, 1888. - 110 s. - (Ungdomens bibliotek ; 7)

Reid , Mayne
Kapten Hallers äventyr. - Stockholm : B.Wahlström, 1917. - 61 s. - (Ungdoms-biblioteket ; 10)
  

ORIGINALTITEL:
THE SCALP HUNTERS, OR ROMANTIC ADVENTURES IN NORTHERN MEXICO. 1851. Orig.: Vol 1. - 307 s. Vol 2. - 309 s. Vol 3. - 299 s.

[Reid, Mayne]
Skalpjägaren, eller den amerikanske Robinson : naturmålningar och sedeskildringar ur rese- krigs-, jagt- och skogslifvet i Amerika / efter ett tyskt original bearbetade och utgifna af C.M. Ekbohrn , med 49 illustrationer. - Stockholm : Huldberg, 1859. - 266 s. : ill.
Tyska originalet: Bade, Theodor: Der Scalpjäger :
Abenteuer-Fahrten im Westen oder Der amerikanische
Robinson. 1848.
Mycket omskapad version av Bade. Så tex kallas skalpjägaren Seguin
för Spartero. Skalpjägaren uppträder här först i Santa Fe, hans dotter
är prästinna och drottning hos navajoindianerna och återförs hem. en
berättare har införts i form av en 16-årig tjänare som varit bortrövad
av indianer men påträffas och fått namnet Robinson. Många inlagda
partier med etnologi och naturkunskap.

Reid , Mayne
Skalpjägarne, eller romantiska äfventyr i norra Mexiko / öfversättning. - Gefle : Ewerlöf, 1876. - 429 s. - (Berättelser ; 3)
Förmodligen den enda någorlunda korrekta och någorlunda fullständiga (?)
översättningen. Originalet i tre band.
   

[Reid, Mayne]
krigarstråt : berättelse från Mexiko / efter kapten Mayne-Reids original fritt bearbetadt för ungdom af Otto Hoffmann ; öfversättning af -ck, med 4 planscher i färgtryck. - Stockholm : Lamm, 1883. - 202 s. : ill.
Tyska originalet: Der Kriegspfad : eine Erzählung aus Mexiko. 1877.
   Även utgiven med titeln ”De vita skalpjägarna” ?
En ung man, av Hoffmann gjord till kapten, träffar skalpjägaren
Seguin (här kallad indianjägaren) som fått sin äldre dotter bort-
rövad av navajoindianer och blivit befälhavare över en skara
jägare som gör plundringståg in på indianernas område.
Hjälten som är förälskad i Seguins yngre dotter följer med Seguin
för att finna rätt på den bortrövade. Detta lyckas men dottern har
glömt sitt hem och får minnet tillbaka först efter hemkomsten.

Reid, Mayne
Skalpjägarne eller krigståget mot Navajos / Bearbetning. - Stockholm : Seeligmann, 1892. - 89 s. - (Ungdomens bokskatt ; 13)
Sannolikt efter Pajekens tyska bearbetning.1901.

Reid, Mayne


Skalpjägarne eller krigståget mot Navajoerna ; öfversättning och bearbetning ; med 5 illustrationer. - Stockholm : Ad. Johnson, 1895. - 175 s. - (Ungdomens bibliotek ; 32)
Sannolikt efter Pajekens tyska bearbetning.

[Reid, Mayne]
Pajeken, Fried. J.
Skalpjägarna eller kriget mot Navajo-indianerna / efter Mayne Reid ; öfversättning af Oscar Guldbrand. - Stockholm : Chelius, 1901. - 145 s. : ill.


IMG_3980


Utgåvan 1924


Reid, Mayne
Skalpjägarna : en berättelse från norra Mexico / av Kapten Mayne Reid ; Bearbetad översättning från engelskan ; [Illustrerad med 12 helsidesplanscher av Nils Melander]. - Stockholm : Åhlén & Åkerlund, 1924. - 136 s. - (Indianboken. Pojkarnas julkalender ; 7)
  

ORIGINALTITEL:
THE BOY HUNTERS, OR ADVENTURES IN SEARCH OF A WHITE BUFFALO. 1852.

Inte mycket till indianbok, mest djur och natur som så ofta hos Reid.

Reid , Mayne
Sökandet efter en hvit buffel, eller jagtäfventyr på prairierna / med 5 planscher. - Stockholm : Flodin, 1866. - 270 s. : ill.

Reid , Mayne
Buffeljägarne / öfversättning från engelskan af H. Nordenadler. - Stockholm : Ad. Johnson, 1903. - 213 s. : ill. - (Ungdomens bibliotek ; 77)
Via ett tyskt original: Die Büffeljäger.1854.

Reid , Mayne
De unga buffeljägarne / övesättning av E.G. - Stockholm : B.Wahlström, 1917. - 63 s. - (Ungdomsbiblioteket ; 15)

Reid , Mayne
Buffeljägarna : indianberättelse för ungdom / bearbetning från engelska av A. Berg. - Stockholm : Holmquist, 1919. - 160 s.
  

ORIGINALTITEL:
THE YOUNG VOYAGEURS, OR THE BOY HUNTERS IN THE NORTH. [1853] 1854.

Mestadels en natur och vildmarksbok. Indianerna i yttersta marginalen.

Reid, Mayne
De unga flodfararne eller reseäfventyr i Nord-Amerikas vildmarker / öfversättning från andra engelska upplagan ; med 4 lith. planscher i tontryck. - Stockholm : Flodin, 1860. - 188 s. : ill. - (Berättelser för den äfventyrälskande ungdomen ; 1)

Reid, Mayne
De unga flodfararne : reseäfventyr i Nord-Amerikas vildmarker / öfversättning. - 2. uppl. - Stockholm : Flodin, 1878. - 190 s. - (Favoritlektyr för ungdom ; 13)

Reid, Mayne
De unga flodfararna : berättelse från de nordamerikanska vildmarkerna / från engelskan av J. Granlund ; med illustrationer. - Stockholm : Ad. Johnson. 1910. - 283 s. - (Ungdomens bibliotek ; 112)

Reid, Mayne
De unga flodfararna : reseäventyr i Nord Amerikas vildmarker / översättning. - Stockholm : Bonnier, 1923. - 160 s. - (Bonniers ungdomsböcker ; 30)

  
ORIGINALTITEL: 
THE WHITE CHIEF : A LEGEND OF NORTHERN MEXICO. 1855.

Reid, Mayne
Den hvite höfdingen : berättelse från norra Mexiko. - Gefle : Ewerlöf, 1875. - 405 s. - (Berättelser ; 2)

[Reid, Mayne]


Den hvite höfdingen : berättelse från norra Mexiko / bearbetning efter kapten Mayne Reid. - Stockholm : Ad. Johnson, 1899. - 211 s. : ill. - (Ungdomens bibliotek ; 56)
Sannolikt efter tysk uutgåva: Der Weisse Häuptling.

Reid, Mayne
Den vite hövdingen : indianberättelse för ungdom / översättning av A. Berg. - Stockholm : Holmquist, 1919. - 157 s.
  

ORIGINALTITEL:
THE WAR-TRAIL ; OR, THE HUNT OF THE WILD HORSE. 1857. 
Handlingen: Kaptenen för en guerillatrupp i ett mexikanskt
gränsområde berättar hur han fångade en sagoomspunnen vit
vild häst på prärien och gav den åt sin älskade, en kvinna
med stor makt i fiendelägret.

Reid, Mayne
Den hvite hästen : äfventyr i Mejiko / bearbetning från engelskan. - Stockholm : Flodin, 1880. - 224 s. - (Favoritlektyr för ungdom ; 16)

Reid, Mayne
Den vita mustangen / översättning av Ernst Grafström. - Stockholm : Holmquist, 1918. - 140 s.
  

ORIGINALTITEL:
OCEOLA THE SEMINOLE. 1858.

Reid , Mayne
Oceola eller den uppgående solen / öfversättning af C.J. Backman. - Stockholm : Brudin, 1862. - 644 s.
Indianboken som fungerade som katalysator för Selma Lagerlöfs
författargärning!
  

ORIGINALTITEL:
BRUIN, OR, THE GRAND BEAR HUNT. 1861.

Reid , Mayne
Björnjägarne : björn- och andra jagter, äfventyr och naturbeskrifningar från Lappland, Spanien, södra och norra Amerika Kamtschatka, Borneå, Himalaya och Syrien. - Stockholm : Flodin, 1862. - 246 s. : ill. - (Berättelser för den äfventyrsälskande ungdomen ; 3)

2. uppl. - 1878. - 224 s. - (Favoritlektyr för ungdom ; 14)
  

ORIGINALTITEL:
THE WILD HUNTRESS. 1861.

Reid, Mayne
Den vilda jägarinnan / öfversättning af C.J. Backman. - Stockholm : Brudin, 1861. - 350 s.
  

ORIGINALTITEL:
THE HEADLESS HORSEMAN : A STRANGE TALE OF TEXAS. 1866.

Reid , Mayne
Den hufvudlöse ryttaren / bearbetning af A.O. - Stockholm : Ålander, 1883. - 236 s.

Reid , Mayne
Vålnaden : äfventyrsroman från Texas / öfversättning. - Stockholm : Beijer, 1898. - 427 s.
  

ORIGINALTITEL:
THE HALF BLOOD. 1875. 
Här förekommer Chicasaw och Arapahoindianer!

[Reid, Mayne]
Marian , mestisflickan / bearbetning för ungdomen efter kapten Mayne Reid. - Stockholm : Askerberg, 1902. - 208 s.
  

TÄNKBAR ORIGINALTITEL:
THE LOST MOUNTAIN : A TALE OF SONORA [1883].

 Coyoteroapacher förekommer.

Reid, Mayne

Reklam i SVEA 1898.
Guldgräfvare och indianer : en berättelse från Norra Mexiko / med 23 teckningar. - Stockholm : Bonnier, 1897. - 148 s. : ill. - (Gossarnes äfventyrsböcker ; 7)

Reid, Mayne
Guldgrävare och indianer : en berättelse från Norra Mexiko. - 2. uppl. - Stockholm : Bonnier, 1922. - 160 s. - (Bonniers ungdomsböcker ; [24])
  

ORIGINALTITLAR OKÄNDA:


ANDRA OKÄNDA ORIGINAL:

Reid, Mayne
Svarta björnen : indianberättelse för ungdom / översättning av A. Berg. - Stockholm : Holmquist, 1918. - 137 s.

Reid, Mayne

 
Nybyggarliv i vilda västern / Mayne Reid ; översättning av E. Gravström. - Stockholm : Holmquist, 1920. - 159 s. : ill.
   Indianer förekommer mot slutet av boken.

GULA VARGEN = Se Erslev, Anna (ingalunda ett Reid-original)
Detsamma för Reid: ÖrnögaRICHTER, EMIL - Tyskland

Richter, Emil
Skinnstrumpans död Se: Cooper: Prärien.
och
Brüchig, Otto: Den vita indianbruden
  

ROBB, JOHN - England eg. Norman Robson

Robb, John
Fångar i öknen / Översättning av Karl Rune Östlund. - Stockholm :
B. Wahlström, 1960. - 135 s. - (B.Wahlströms ungdomsböcker ; 1032)
Orig:s titel: Oasis army.

Robb, John
Överfallet på prärien / översättning av Magnus K:son Lindberg. - Stockholm : B.Wahlström, 1961. - 143 s. - (B.Wahlströms ungdomsböcker ; 1077)
Orig:s titel: Sioux arrow. 1956.

Robb, John
Tio skott för Shelby / Översättning: Ulf Schenkmanis. - Stockholm : B. Wahlström, 1962. - 137 s. - (B. Wahlströms ungdomsböcker ; 1125)

Robb, John
Överfallet i floddalen : (en Shelby-bok) / översättning: Helge Åkerhielm. - Stockholm : B.Wahlström, 1963. - 141 s. - (B.Wahlströms ungdomsböcker ; 1176)
Orig:s titel: Traitor’s territory. 1957.

Robb, John

 
Duell på liv och död / översättning Gunilla Banck. - Stockholm : B.Wahlström, 1970. - 155 s. - (B.Wahlströms ungdomsböcker ; 1553)
Orig:s titel: Tall Fury Riding. 1969.
  

ROBERTS, ELIZABETH MADOX - USA 1886-1941

Roberts, Elizabeth Madox
De vida fälten / översättning av Valborg Areskog. - Stockholm : Geber, 1931. - 244 s.
Orig:s titel: The great meadow. 1930.

ROBERTS, KENNETH - USA 1885-1957

ORIGINALTITEL:
ARUNDEL : THE SECRET EXPEDITION OF BENEDICT AROLD AGAINST QUEBEC. 1930.

Roberts, Kenneth
Arundel : en berättelse om staten Maine och om den hemliga expeditionen mot Quebec / översättning av Einar Malm.
- Stockholm : Bonnier, 1939. - 494 s.
  

ORIGINALTITEL:
RABBLE IN ARMS : SEQUEL TO ARUNDEL. THE BURGOYNE INVASION. 1933.

Roberts, Kenneth
Slödder i vapen : en berättelse om Arundel och general Burgoynes invasion / över-sättning av Einar Malm och Louis Renner. - Stockholm : Bonnier, 1944. - 721 s.

5/6 tus. - 1945.
2. uppl. - 1955. - 722 s. - (Bonniers folkbibliotek BFB-kvartalsbok)
  

ORIGINALTITEL:
NORTHWEST PASSAGE. 1937.

Roberts, Kenneth
Nordvästpassagen / från det amerikanska originalet av Louis Renner. - Stockholm : Bonnier, 1938. - 548 s.

Fjärde upplagan [felaktigt??]. - 1938. - 548 s.
10 tus. - 1939.

Äv. en utgåva i 2 vol 1938.
Ny utg. - 1942. - (Bokklubben Svalan)
  
D 1. - 300 s
D 2. - 248 s. = Sid. 302-548.

Ny utg. - 1953. - 535 s. - (Bonniers folkbibliotek BFB-kvartalsbok)

Ny utg. - 1966.
Ny utg. - 1981.
  
D 1. - 272 s.
D 2. - 230 s.

Roberts, Kenneth
Nordvästpassagen / översättning: Louis Renner. - Stockholm : Kometförlaget, 1966.

D 1. - 254 s. - (Nordlands-serien ; 3)
D 2. - 255 s. - (Nordlands-serien ; 4)

2. uppl. - 1967.

Roberts, Kenneth
Nordvästpassagen / översättning: Louis Renner. - Stockholm : B.Wahlström, 1969.

D 1. - 254 s.
D 2. - 255 s.
  

ROCKWOOD, JOYCE -

Rockwood, Joyce
Lita på Midnatt / illustrationer Victor Kallin ; översättning Gun-Britt Sundström. - Stockholm : Alfabeta, 1989. - 117 s. : ill.
Orig:s titel: Groundhog’s horse. 1978.
  

ROTH, RICHARD - Tyskland

Roth, Richard
Örnhuvud : äventyrsberättelse för ungdom / översättning av A. Berg. - Stockholm : Holmquist, 1919. - 160 s. : ill.
A. Berg = Bergström, Adil,1865-1959
   Påminner mycket om Aimards: Skogsströvarna. Inledningen
identisk.
 
Original antagligen: Treuherz oder Trapper und Indianer. Bilder und Scenen aus Wald und Prärie des Westens von Amerika. Erzählung für Jugend und Volk. ca 1880.
Alltså en bearbetning av Gustave Aimard.
 

ROULUND, GRETE - Danmark F ca: 1950.

Roulund, Grete
Blackhawk / Översättning Anna Sandberg. - Höganäs : Bra spänning, 1983. - 174 s.
Orig:s titel: Blackhawk.
Nez Percé-indianer. 1900-tal.
  

RUBICAM jr, HARRY C. - USA 1902- ??

Rubicam, Harry C.

Vid indiangränsen / Från engelskan av Rolf Wiesler. - Stockholm : Bonnier, 1941. - 163 s. - (Önskeböckerna. Ny följd ; 13)
Orig:s titel: Pueblo Jones.
Prärien 1864. Sand Creek-massakern. Historiska personer figurerar som Ouray och hans utes och förstås Black Kettle och cheyennerna, Jim Beckwourth och Onkel Dick Wootton. Huvudpersonerna är den 16-årige Duncan Catlett och hans vän Pueblo Jones. Massakerns motor och orsak är förstås ”överste” Chivington. Hans roll glorifieras på ett otidsenligt sätt, vilket gör att boken sammantaget måste betecknas som onödig, otidsenlig, tidvis osaklig (Black Kettle sägs t ex dö i Sand Creek-massakern, vilket han alls inte gjorde) och ofta rent rasistisk.
Boken bygger utan tvekan på (se sid 140) Dunn: Massacres of the mountains (fulltext här) som även om Dunn för sin tid var väl påläst, numer gör ett synnerligen förlegat intryck just i Sand Creek-frågan, .


RUPPERT, G.

Ruppert, G.
I rödskinnens våld : indianberättelse för ungdom. - Stockholm : Holmquist, 1920. - 160 s.

Ruppert, G.

 
Järnhand : indianberättelse för ungdom. - Stockholm : Kulturföralget, 1929. - 240 s. - (Kulturförlagets ungdomsböcker)

Ny utg. - Stockholm : Lindqvist, 1940. - 176 s. : ill. - (Lindqvists ungdomsböcker)
Utgåvan är en kortad variant av Otto Ruppius, nedan!!!


RUPPIUS, OTTO
- Tyskland/USA 1819-1864


Ruppius
, Otto

       
Bland rödskinn och pälsjägare i vilda västern / fri bearbetning för den mognare ungdomen av Julius Reuper ; översättning från tyskan av J[ohannes] Granlund. - Stockholm : Ad. Johnson, 1907. - 172 s. : ill. - (Ungdomens bibliotek ; 104) Originalet :
Reuper, Julius
Deutsche im fernen Westen : Erzählung für die reifere Jugend : frei nach Otto Ruppius von Julius Reuper ; ill von O[thmar] S. Faust. - Wien : Akad. Verl., 1906. - 287 s : ill.
Alltså en bearbetning av Otto Ruppius "Gesammelte Erzählungen aus dem Deutschen und deutsch- amerikanischen Volksleben”, en seriebeteckning för ett antal böcker med motiv från Nordamerikanska västern.
Sålunda utgörs inledningen av den svenska boken av början av Ruppius ”Ein Deutscher”. Även Der Prärieteufel )1861 torde ha använts och säkert andra berättelser.
 
Notera även utgåvan ovan, Ruppert, G: I rödskinens våld / Järnhand, en förkortad version av ”Bland Rödskinn…"

Noterbart är att indianerna skildras hyfsat (en av huvudpersonerna är halvblodet Jose), men Ruppius hangup är att tyskarna tidvis var föraktade och somliga agerande i
berättelsen strör invektiv kring dem!!


RÖDHJÄRTA

Rödhjärta eller Präriens ande : berättelse från Nordamerikas Förenta stater / P.B. St. ; öfversättning från tyskan. - Stockholm : Ad. Johnson, 1901. - 31 s. - (Äfventyrsböcker ; 55)
  

RÖFVARBANDET

Röfvarbandet i Arizona / öfversättning från engelskan af K.B. - Stockholm : Const. Olofsson, 1899. - 124 s.

©

 

Staffan Jansson

 

2017