INDIANLITTERATUR - Indianböcker i Sverige

staffan.gripenberg@gmail.com 

Referenslitteratur I-K

« Referenslitteratur F-H Referenslitteraturen alfabetiskt Referenslitteratur L-M »

I  

I denna vida värld : verser från många länder för barn och vuxna : en antolgoi / sammanställd av Gunilla Lundgren och Siv Widerberg ; illustrerad av Margareta Nordqvist. - Stockholm : Litteraturfrämjandet, 1993. - 176 s. : ill.

I rödskinnens spår : skildringar för ungdom om William Carey - James Evans - Mary Slessor / Översättning av Gertrud Zetterholm. - Stockholm : Diakonistyrelsen, 1956. - 89 s. - (Mod och tro ; 3)

Illustreradt svenskt folkbibliotek : läsning i hemmet : fosterländsk familjebok. - Stockholm : KOLLA, 1884. - 624 s. : ill.

Indianboken : biografisk handbok / red.: Lennart Lindberg ; [utgiven av] Indianklubben. - Stockholm : Nyblom, 1986. - 226 s. : ill.
Omarb. och utök. av: Berömda indianer och spejare i Nordamerikas historia.

Indianboken - skriven av dem själva. - Stockholm : Carlsson, 1992. - 188 s. : ill.

För en förträfflig översikt över Indianklubbens publikationer, Årsböcker m m, se Bertil Thörns snygga pdf här. (som förstås finns på Indianklubbens hemsida).

Indianklubbens bästa 1963:[1] = Catlin: Medicinmän och krigare

Indianklubbens bästa 1963: [2] = Marquis: Sitting-Bullkrigare i elden

Indianklubbens bästa 1964 = Vestal: Kit Carson : äventyrens man

Indianklubbens bästa 1965 = Widén: Svenskarna och siouxupproret

Indianklubbens årsbok [1] / redigerad av Erik ”Uncas” Englund och Albin Widén ; teckningar: Gunnar Olofsson. - Stockholm : Lindqvist, 1961. - 201 s. : ill.
                                                                 
Indianklubbens
årsbok Nr 2 / redigerad av Erik ”Uncas” Englund och Albin Widén ; teckningar: Gunnar Olofsson. - Stockholm : Lindqvist, 1962. - 197 s. : ill.
                          
Indianklubbens
årsbok 1963 [3] = Röd mans land
                                                                  
Indianklubbens
årsbok 1964 [4] = De Röda krigarna
                                                                    
Indianklubbens
årsbok 1965 [5] = Spår mot väster
                                                                     
Indianklubbens
årsbok 1966 [6] = Flammande gräns

Indianklubbens årsbok 1968 [7]= Stridsyxa och fredspipa

Indianklubbens årsbok 1969 [8] = Rådseld och krigstrumma
                                                                      
Indianklubbens
årsbok 1970 [9] = Åskfågelns folk

Indianklubbens årsbok 1971[10] = Krigsörn och kondor

Indianklubben 1975 [11] = Striden vid Pierre’s Hole

Indianklubben 1976 [12] = Slaget vid Little Big Horn

Indianklubben 1977 [13] = Amerika är vårt

Indianklubben 1978 [14] = Attack i gryningen

Indianklubben 1979 [15] = Indiansk tragedi
                                                              
Indianklubben
1980 [16] = De tog vårt land

Indianklubben
1982 [17] = Indiansk höst

Indianklubben 1984 [18] = Så länge gräset växer

Indiansk höst / Red. Lennart Lindberg/Lars Wennersten ; [Utg.] Indianklubben. - Stockholm : Nyblom, 1982 . - 200 s. : ill. - (Indianklubben ; [17])

Indiansk tragedi / Red.: Yvonne Svenström. - Stockholm : Plus, 1979. - 277 s. : ill. -(Indianklubben ; [15])

Ingstad, Helge
Pälsjägarliv bland norra Kanadas indianer / översättning från norskan av Henning Söderhjelm. - Stockholm : Schildt, 1932. - 271 s. : ill.
Orig:s titel: Pelsjegerliv blandt Nord-Kanadas indianere.
Ny utg. - Stockholm : Skoglund, 1943. - 271 s. : ill.
Ny utg. - Stockholm : Folket i Bild, 1952. - 288 s. : ill. - (Resor och äventyr)

Ingstad, Helge
Apacheindianerna : på jakt efter den förlorade stammen / översättning av Einar Malm. - Stockholm : Skoglund, 1946. - 338 s. : ill.
Orig:s titel: Apache-indianerne : jakten på den tapte stamme.

Ingstad, Helge
Västervägen till Vinland : hur man fann vikingarnas boplatser i Nordamerika / översättning: Aslög Davidson. - Stockholm : Forum, 1965. - 238 s. : ill.
Orig:s titel: Vestervejen til Vinland.

Inkaguld och revolvermän : en antologi / sammanställd av Jan Broberg. - Göteborg : Zinderman, 1974. - 143 s. : ill.


INTERNATIONAL JOURNAL OF AMERICAN LINGUISTICS (13 (1). - BALTIMORE, 1947 se: Holmer, NIls: 1947.

IPC stora sportlexikon. - Örebro : IPC, 1975. - 335 s. : ill.
Orig:s titel: Rules of game. 1975.

Irving, Washington
Astoria : eller kolonien bortom Klippbergen / öfversättning. - Stockholm : Hierta, 1837. - (Nytt Läsebibliotek ; 49-55)
Orig:s titel: Astoria. 1836.

D 1. - 340 s.
D 2. - 302 s.

Irving, Washington
Columbi följeslagare, deras resor och upptäckter / af Wash. Irwing. - Stockholm : Hörberg, 1832. - 387 s.

Irving, Washington
Drag af indianernes charakter / Af Washington Irving ; öfversättning af Vitalis [Erik Sjöberg]. - Stockholm : Bredberg, 1827. - 44 s.
Orig:s titel: Traits of Indian Character (Essä i "The sketch Book")

Irving, Washington
Vildmarkens erövrare : blad ur de nordamerikanska pälsvarukompaniernas historia / efter Washington Irvings ”Astoria” ; översättning av Axel Ahlman. - Stockholm : Geber, 1926. - 302 s. - (Gebers ungdomsböcker)
Orig:s titel: Astoria. 1836.
Förkortad utgåva.

Isaksson, Christer
Stockholm 1912 första moderna olympiska spelen : Människorna, idrotten och Sverige. - Stockholm : Ekerlid, 2011. - 328 s. : ill.

Isaksson, Hans
24 lögner i sekunden : eftertexter om film / Med teckningar av Robert Nyberg. - Stockholm : Manifest, 2000. - 383 s. : ill.

Isaksson, Olov
Bishop Hill : svensk koloni på prärien.= Bishop Hill : utopia on the Prairie / Foto Sören Hallgren ; translation into english by Albert Read. - Stockholm : LT, 1969. - 182 s. : ill.

Isaksson, Olov
Grönland : kalaallit nunaat : människornas land / Olov Isaksson (text) ; Sören Hallgren (bild) ; i samarbete med NAPA - Nordens institut i Grönland. - Stockholm : Natur och Kultur, 1993. - 261 s : ill.

De isländska sagorna / i tolkning, med skaldevers och kommentar av Åke Ohlmarks ; med teckningar av Uno Stallarholm. - Stockholm : Steinsvik.

D 1. - Landssagor. Upptäcktssagor. Sydvästlandssagor. - 1962. - 522 s. : ill.

J

Jacobowsky, Carl Vilhelm
Svenskar i främmande land under gångna tider. - Göteborg : Västra Sverige, 1930. - 230 s. : ill.

Jacobson, Claes-Håkan 1944-
Rosebud Sioux : a Lakota people in transition / Claes H. Jacobson. - Stockholm : C-H Jacobson produktion, 2004. - 207 s. : ill.
Fotografier av John Anderson m f l.
Se Anderson, John för tidigare version av boken.

Jacobsson, Nils
Bland Svenskamerikaner och Gustavianer : ur Carl Magnus Wrangels levnadshistoria 1727-1786. - Stockholm : Diakonistyrelsen, 1953. - 324 s.: Litt.

Jacobsson, Nils
Svenskar och indianer : studier i svenskarnas insats i den tidigare protestantiska missionens historia. - Stockholm : Diakonistyrelsen, 1922. - 348 s. : ill.

Jacobsson, Nils
Svenska öden vid Delaware 1638-1831 / med förord av Isak Collijn. - Stockholm : Diakonistyrelsen, 1938. - 320 s. : ill.

Jacobsson, Nils
Andreas Hesseli anmärkningar om Amerika 1711-1724 : ett Delawareminne. - Uppsala : Almqvist & Wiksell, 1938 . - 51 s. : ill.
Särtryck ur Svenska Linnésällskapets årsskrift ; 21. - 1938.

Jagtäfventyr - Buffel-jagter Se: Catlin.

Jakt och fiske : nordiskt symposium om livet i en traditionell jägar- och fiskarmiljö från förhistorisk tid fram till våra adagar / red. Harald Hvarfner. - Luleå : Norrabottens museum, 1975. - 381 s. : ill.

Jean, Georges
Tecken och symboler : skriftens dubbelgångare / Översättning av Gunnel Strömberg ; [faktagranskad ur semiologisk synvinkel av Göran Rossholm. - Stockholm : Bergh, 1993. - 160 s. : ill. - (En värld av vetande)
Orig:s titel: Langage de signes, lécriture et son double.

Jernelöv, Arne
Kvicksilver : Berättelser om ett användbart ämne med många risker. - Stockholm : Santérus, 2004. - 211 s.

Jibréus, Dan
White Fox' långa resa / Dan Jibréus ; förord av Mikael Kurkiala. - Stockholm : Hagströmerbiblioteket, 2013. - 102 s. : ill. - (Hagströmerbibliotekets skriftserie ; 15)
Tre pawneeindianeras besynnerliga öden i Sverige sommaren 1874.

Johansson, Salomon ”Sam”
En svensk-amerikan berättar. - Växjö : Förf., 1975. - 122 s. : ill.

Johanssons, Andrejs
Mysterier, ordnar och hemliga sällskap - i skilda tider och religioner. - Hudiksvall : Åsak, 1985. - 223 s.

Johnson, Amandus
Den första svenska kolonien i Amerika / till svenska av Axel Palmgren. - Stockholm : Geber, 1923. - 208 s.

[Johnson, Amandus
The Swedish settlements on the Delaware vol 1. - 1911.
The Swedish settlements on the Delaware. vopl 2 1911.]
Digital fulltext hos Internet Archie. Länkarna ovan. Ingår inte i förteckningen då boken inte är utgiven i Sverige, men dokumenten är svenskspråkiga i många fall och finns ingen annan stans.

JORDEN RUNT : magasin för geografi och resor. - Stockholm : Natur & kultur, 1929. - Bd 1.

Jonasson, Lars 1971-
Boxare, präster och indianer - Livsgåtan - Norsborg : Recito, 2010. - 171 s.

Jorden är vår moder : budskap till västerlandet från Nordamerikas indianer / [utgiven i samarbete med Svensk-indianska förbudnet ; översättning : Jörgen I. Eriksson... - Stockholm : Jordens vänner, 1984. - 34 s. : ill. - (Jord-eco ; 3)
Översättning från engelska av valda artiklar.

Jordens folk : Nordamerika. - Stockholm : Bonnier, 1983. - 144 s. : ill.
Orig.s titel: Peoples of the earth - North America.

JOURNAL OF ROYAL ARMOURY //. - Stockholm.Journalisten : en periodisk skrifft, hvaraf årligen utgifves En Tom, bestående af 12 Numrer...Valda Samlingar. - Stockholm : Zetterberg.
Fortsättes av "Nya Jurnalisten..."
  
1. Tomen N:o 5. - 1790. - 745 s. : ill.

Sid. 328-335 D:r Franklins beskrifning om de willda i Norra America.

Journalisten eller hwalda samlingar i blandade ämnen hämtade i sinnerhet utur de nyaste och bästa engelska journaler till nytta och nöje för medborgare af bägge könen. - Stockholm : A. Zetterberg, 1790-1794.
1792. - II Tomen. - pag. s. [381]-762 s. : ill. [Inneh. s. 504-521 Azakia : en
Canadisk historie,(om huroner och irokeser och Baron st.Castin!!)]

1793. III Tomen. - 382 s. : ill. sid. [1]-27 Indianerne; af prof. Richardson]

Nya jurnalisten, eller utvalda samlingar i blandade ämnen hämtade i synnerhet utur de nyaste och bästa engelska jurnaler : till nytta och nöje för medborgare af begge könen / af Joh. Fredr. Bagge.
Föregås av "Journalisten..."
  
Första delen. - Örebro : Lindh, 1807. - 461 s. : ill.

Jung, Carl Gustav
Människan och hennes symboler / i sambarbete med M.-L. von Franz ; översättning Karin Stolpe. - Stockholm : Forum, 1966 - 320 s. : ill.
Orig:s titel: Man and his symbols. 1964.
Nya upplagor: - 1974/1981/1984/1996.

Jung, C[arl] G[ustav]
Mitt liv : minnen, drömmar, tankar / upp-tecknade och utgivna av Aniela Jaffé ; översättning av Iva Alm och Philippa Wiking. - Ny, fullständig utgåva. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1989. - 378 s. : ill.
Orig:s titel: Erinnerungen Träume Gedanken von C.G.Jung. Jung, C[arl] G[ustav]
Litteratur, myter och symboler / Översättning av Dorothee Sporrong... - Stockholm : Natur och kultur, 2003. - 303 s. : ill. - (Valda skrifter av C G Jung)
K

Kaeser, H.J.
”Det mystiska korsets” man : en berättelse om William Penn, grundaren av kväkarstaten Pennsylvania. - Stockholm : Harrier, 1945. - 155 s. - (Bragd och hjältedåd ; 53)


Kalm, Pehr
Beskrifning Huru Socker göres uti Norra America af åtskilliga slags trän / af Pehr Kalm. - Stockholm : Kungliga Vetenskapsakademien, 1751. - 17 s. - (Kungliga Vetenskaps Academiens handlingar ; 1751)
Vol 12 Sid. 143-159.

Kalm, Pehr
Beskrifning På hvad sätt dricka göres i Norra America af et slags Gran / af Pehr Kalm. - Stockholm : Kungliga Vetenskapsakademien, 1751. - 7 s. -( Kungliga Vetenskaps Academiens handlingar ; 1751)
Vol 12 Sid. 190-196.

Kalm, Pehr
Beskrifning om Mays, Huru den planteras och skötes i Norra America, samt om denna sädes-artens mångfaldiga nytta / af Pehr Kalm. Stockholm : Kungliga Vetenskapsakademien, 1751. - 14 s. - (Kungliga Vetenskaps Academiens handlingar ; 1751)
Vol. 12 Sid. 305-318

uppsatsen fortsättes med:

Kalm, Pehr
Beskrifning om Mays, Huru den planteras och skötes i Norra America, samt om denna sädes-artens mångfaldiga nytta / af Pehr Kalm. Stockholm : Kungliga Vetenskapsakademien, 1752. - 20 s. - (Kungliga Vetenskaps Academiens handlingar ; 1752)
Vol. 13 Sid. 24-43

Kalm, Pehr
Berättelse om Skaller-Ormen, samt de läkemedel, som i Norra America brukas emot dess stygn / Af Pehr Kalm. - Stockholm : Kungliga vetenskapsakademien, 1752. - 12 s. - (Kungliga Vetenskaps Academiens handlingar ; 1752)
Vol 13 Sid. 308-319.

Kalm, Pehr
Americanska näfverbåtar / beskrefna under Pehr Kalms inseende för magisterkransens erhållande utgifne och till allmänt ompröfvande öfverlämnade af Anders Chydenius. - Åbo : Merckell, 1753. - 6 s.

Ny utg. - Stockholm : Rediviva, 1971. - 6 s. - (Suecia rediviva ; 21)
Faks.

Kalm, Pehr
Tankar om nyttan, som kunnat tillfalla vårt kjära fädernesland af des nybygge i America, fordom Nya Sverige kalladt. - Pres. P.Kalm. Resp. D.A.Backman. - Åbo, 1754.
Diss.

Kalm, Pehr
Beskrifning på de vilda dufvor, som somliga år i så otrolig stor myckenhet komma til de södra engelska nybyggen i Norra America / Af Pehr Kalm. - Stockholm : Kungliga vetenskapsakademien, 1759. - 21 s. - (Kungliga Vetenskaps Academiens handlingar ; 1759)
Vol 20 Sid. 275-295.

Kalm, Pehr
Norra Americanska Färge-örter. - Åbo. - 1763. - 8 s.
Diss. resp. E. Hallberg.
Behandlar kort indianernas användande av färg ; deras klädedräkt, kroppsmålning, tatuering och hur de framställer växtfäger.

Kalm, Pehr
En resa till Norra America på Kongl. swenska Wetenskaps Academiens befallning och publici kostnad förrättad. - Stockholm : Lars Salvi.

D 1. - 1753.
D 2. - 1756.
D 3. - 1761.
D 4. - trycktes aldrig. Låg klar 1777 och förlorades vid brand i Åbo 1827.

Kalm, Pehr
Resa till Norra Amerika / Ånyo utgifven af Fredrik Elfving & George Schaumann ; med inledning af Georg Schaumann. - Helsingfors : Litteratursällskapet.

1. - 1904. - 400 s. - (Skrifter / utgivna af Svenska Litteratursällskapet i
Finland ; 66) Webbedition Archive.org
2. - 1910. - 390 s. - (Skrifter / utgivna af Svenska Litteratursällskapet i
Finland ; 93) Webbedition Archive.org
3. - 1915. 428 s. - (Skrifter / utgivna af Svenska Litteratursällskapet i
Finland ; 120) Webbedition Archive.org
[4]. - Tilläggsband. 1929. - (Skrifter / utgivna af Svenska Litteratursällskapet i
Finland ; 210)
Speciellt i del II sid. 168 ff om indianerna. 

Kalm, Pehr
Resejournal över resan till norra Amerika. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland.

D 1. - / utgiven av Martti Kerkkonen. - 1966. - 382 s. - ill. - (Skrifter / utgivna av
Svenska Litteratursällskapet i Finland ; 419)

D 2. - / utgiven av Martti Kerkkonen.John E. Roos - 1970. - 466 s. - ill. - (Skrifter /
utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland ; 436)

D 3. - / utgiven av John E. Roos. Harry Kogerus. - 1985. - 424 s. - ill. - (Skrifter /
utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland ; 525)

D 4. - / utgiven av John E. Roos. Harry Kogerus. - 1988. - 332 s. - ill. - (Skrifter /
utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland ; 550)

Kampen för erkännande : studier i makt och motstånd / Henrik Persson (red). -
Stockholm : Rosima, 2003. - 314 s.

Kanada / av redaktionen för Time-Life Books : översättning: Anders Emilson. - Höganäs : Bokorama, 1987. - 160 s. : ill. - (Folk och länder)
Orig:s titel: Canada. 1987.

Karlström, Anna, 1966-
Sy barnens utklädningskläder / Anna Karlström ; [foto: Roger Nilsson ; illustrationer: Margareta Medén-Britth]. - Stockholm : Alfabeta, 1998. - 71, [1] s. : färgill. + 1 vikt mönsterark.

Kassman, Stig
Sagor från västern / samlade och berättade av Stig Kassman ; illustrationer Erik Prytz. - Stockholm : Svensk läraretidning, 1964. - 167 s. : ill. - Saga ; 466)

Kiernan, Ben.
Blod och jord : historien om folkmord och utrotning, från Sparta till Darfur / Ben Kiernan ; översättare: Ulf Gyllenhak.
- Stockholm : Voltaire, cop. 2010. - 769 s. : ill.
Originaltitel Blood and soil.

 

Killigrew, William
Wänskap och trohet i döden, eller den indianske printzessan Zaletta, tragoedia; i fem öpningar : I swänske rim författad / från engelskan.Af Andreas Hesselius americanus.
- Stockolm : L. L. Grefing, 1740. - 80 s.
Orig: troligen Ormasdes, or Love and Friendship. - 1664.
Klemming Sveriges dramatiska litteratur s. 81: "orig. kanske Love and friendship". Skeppsbrott, mord, skendöd, en elak styvmor, förräderi, en deus ex machina i form av tolken Indian-Will, systermord, självmord och en magnifik klagosång av hjälten Falconer som avslutning är en del av ingredienserna i detta drama. William Killigrews (1606-95) "Ormasdes or Love and friendship" trycktes 1664. Andreas Hesselius (1714-62) kallade sig "americanus" då han var född i Nordamerika som son till pastorn i svenska församlingen Andreas Hesselius. Sin mycket fria översättning av Killigrews pjäs har han utökat med några egna noter som bl.a. rör indianernas bruk att tatuera sina kroppar och måla sina ansikten: "En wid namn Zickapinan som var capitain för willarne, wistades ibland de swäska [sic!] wid Christina, hade 2 ormar målade i sitt ansickte och som deras hufwuden möttes i pannan och stiertarne woro hopflatade wid hakan, hölt han denna målningen för en den wackraste." Hesselius skrev stundom under pseudonymen "Angantyr Heidriksson Vinlandsfarare". Han kom till Sverige 1724 och uppehöll sig bl.a. i Uppsala där han blev den förste som undervisade i engelska vid universitetet. Han var även verksam som författare av tillfällighetsvers, "det säkraste och vackraste fall av yrkesskald, som jag har påträffat" skriver Magnus von Platen i "Yrkesskalder - fanns dom?".

King, Charles
Den övre luftens gudar : hur en grupp nytänkande antropologer förändrade vår syn på ras och kön / Charles King ; Översättning: Henrik Gundenäs. - Göteborg : Daidalos, 2022. - 527 s. 
Orig:s titel: Gods of the upper air. 

Kipnis, Aaron
Riddare utan rustning : en praktisk handledning för män på jakt efter en ny manlig identitet / Aaron R. Kipnis ;översättning av Tora Palm ; [granskning av den svenska upplagan: Åke Tilander]. - Västerås : ICA, 1993. - 356 s.
Orig:s titel: Knights without armor.

Klassisk horisont : essäer från fem sekler / översatta och introducerade av Harry Järv. - Malmö : Cavefors, 1960. - 240 s. : ill.

Kleen, Emil A.G.
Ströftåg och irrfärder hos min vän Yankee Doodle (samt annorstädes). - Stockholm : Nordin & Josephson. [Som elektronisk resurs]
D 1. - 1902. - 216 s.
2. uppl. - 1903. - 226 s.
3. uppl. - 1904. - 226 s.
4. uppl. - 1904. - 226 s.

Kluckhohn, Clyde
Människans spegel / Översättning av Sam Owen Jansson. - Stockholm : Tiden, 1951. - 312 s.
Orig:s titel: Mirror for man.

Knopff, Bradley D.
Reservation preservation : Powwow dance, radio, and the inherent dilemma of the preservation process / Bradley D. Knopff. - Lund : Departement of Sociology [Sociologiska institutionen], Univ., 2001. - 218 s. : ill. - Lund dissertations in Sociology, 1102-4712 ; 37.
Diss.


Koivisto, Caroline
Det trettonde steget : [bland dödsdömda, indianer och oliktänkande i USA] / Caroline Koivisto. - Otalampi : Sahlgren, 2004. - 184 s. : ill.Kolonialismens svarta bok : 1500-2000 : från utrotning till självrannsakan / (redaktör: Marc Ferro) ; medverkande författare: Thomas Beaufils... ; översättare: Kristina Ekelund. - Stockholm : Leopard, 2005. - 1023 s.
Orig:s titel: Le livre noir du colonialisme. 2003.

Konow, Jan
Nordamerikas indianer / [granskning] Einar Malm. - Stockholm : Liber, 1968. - 77 s. : ill. - (Orienteringsserien)

Konstens världshistoria : utomeuropeisk konst. - Ny rev. uppl. - Stockholm : Natur och kultur, 1982. - 506 s. : ill.

                                                                                                
Kort
berättelse om Wäst Indien eller America, som elliest kallas Nya Werlden. - Wijsningsborg : Kankel, 1675. - 42 s.
(Översatt av Ambr. Nidelberg) Björck & Börjessons antikvariatskatalog 407.

Kottenkamp, Frans
De första nybyggarne i Nordamerikanska Vestern : Daniel Boone och hans följe-slagare eller Kentuckys grundläggning : Tecumseh och hans broder / översättning [från tyska]. - Örebro : Lindh, 1857. - 572 s.
Orig.s titel: Die ersten Amerikaner im Westen. 1855.

Koustrup, Birthe
Porslinsmålning med indianska motiv / [illustrationer: Birthe Koustrup] ; översatt av Barbro Stenström. - Stockholm : Stenström, 1992. - 46 s. : ill.
Orig:s titel: Indianske inspirationer.

Kraften från jorden : om stensättningar, pyramider och ruiner / under redaktion av Peter Brookesmith ; översättning: Elisabeth och Per Fredholm. - Höganäs : Bokorama, 1987. - 95 s. : ill. - (Det oförklarliga)

Krakauer, Jon
In i vildmarken / Översättning Ola Klinberg. - Stockholm : Forum, 1999. - 209 s.
Orig:s titel: Into the wild. 1996.

Krigsörn och kondor : Indianklubbens årsbok 1971 / under redaktion av Erik ”Uncas” Englund och Albin Widén ; illustrationerna har utförts av Nils Stödberg. - Stockholm : Norstedt, 1971. - 196 s. : ill. - (Indianklubbens årsbok ; [10])

Kroeber, Theodora
Ishi i två världar : en biografi över Nordamerikas siste vilde indian / översättning av Roland Adlerberth. - Stockholm : Tiden, 1963. - 287 s. : ill.
Orig:s titel: Ishi in two worlds.

Kullman, Harry
På jakt efter vilda västern. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 1958. - 201 s. : ill.

KULTURPERSPEKTIV : populärvetenskaplig skriftserie // utgiven av Folkens museum Etnografiska, Stockholm. - Stockholm : Folkens museum Etnografiska, 1984 -

Kumm, Björn
Jordens urbefolkningar i kamp för sina
rättigheter . - Stockholm : UI, 1993. - 32 s. - ( Världspolitikens dagsfrågor ; 1993 ; 8)


Kungliga Vetenskaps Academiens handlingar Vol 12 : 1751 och Vol 13 : 1752 se : Kalm, Pehr


Kurkiala, Mikael
"Building the nation back up" : the politics of identity on the Pine Ridge Indian Reservation / Mikael Kurkiala. - Uppsala : Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Univ., 1997. - 254 s. : ill., kartor. - (Uppsala studies in cultural anthropology ; 22)
Diss. Uppsala : Univ.

Kurkiala, Mikael
I varje trumslag jordens puls - Om vår tids rädsla för skillnader. - Stockholm : Ordfront, 2005. - 315 s.

Kurkiala, Mikael
När själen går i exil. - Stockholm : Verbum, 2019. - 247 s.


Kurlansky, Mark
Torsk : en biogdrafi om fisken som förändrade världen / Översättning av Hans Björkegren ;
Förord av Mikael Löfgren. - Stockholm : Ordfront, 1999. - 239 s.: ill.
Orig:s titel: Cod. (1997)

Kutscher, F. J.
America, i sitt fordna och närwarande tillstånd. - Strengnäs, 1813-1814. - 754 s

Kvist, Roger, 1951-
Nordamerikansk indianpolitik och svensk samepolitik : en översikt och jämförelse 1750-1920 / Roger Kvist. - Umeå : Center för arktisk kulturforskning, Univ., 1992. - 73 s. - (Rapport / Center för arktisk kulturforskning, Umeå universitet ; 21)(Research reports / Center for Arctic Cultural Research, Umeå University ; 21)
  
Küng, Andres
Jordens förtryckta : etniska minoriteter i världen / Andres Küng, Olof G. Tandberg. - Stockholm : Aldus/Bonnier, 1970. - 265 s. : ill. - (Tribunserien)

Källman, Stefan
Vilda växter som mat & medicin / [teckningar: Martin Holmér ; foto: författaren...]. - Västerås : ICA, 1997. - 207 s. : ill.

©

 

Staffan Jansson

 

2017