INDIANLITTERATUR - Indianböcker i Sverige

staffan.gripenberg@gmail.com 

FÖRHISTORIA-ARKEOLOGI, UPPTÄCKTS OCH KOLONIALHISTORIA

FÖRHISTORIA - ARKEOLOGI

Baerris, David  
Nordamerika under början av den postglaciala perioden : den arkaiska kulturen i slättområdet. - 1 s.
= Sid. 357 i: ARKEOLOGI, 1981.

Griffin, James B.
Jordbrukande stammar i Nordamerika : Jordbrukarsamhällen i slättlandsområdet. - 2 s.
= Sid. 377-378 i: ARKEOLOGI, 1981.

UPPTÄCKTS OCH KOLONIALHISTORIA : de vitas expansion över prärierna 

Chilton, Charles  
Boken om Västern : [en skildring för ungdom] / översättning: Bert Lexberg ; illustrationer: Eric Tansley. - Stockholm : Svensk läraretidning, 1963. - 326 s. : ill. - (Pelarböckerna - Saga ; 455)

Beijbom, Ulf
Guldfeber : en bok om guldrusherna till Kalifornien och Klondike. - Stockholm : Natur och kultur, 1979. - 223 s. : ill.
Ett kort avsnitt om guldrushernas konsekvenser för präriefolken ; ovanlig teckning av Fort Laramie
s. 56.

Ericson, Stig
Präriens pionjärer : guldet och det stora järnvägsbygget. - Stockholm : Bonnier, 1963. - 58 s. : ill. - (Nutidsböckerna)

Ericson, Stig
Vägen västerut : indianer, pälsjägare, nybyggare. - Stockholm : Bonnier, 1962. - 61 s. : ill. - (Nutidsböckerna)

Eriksson, Tommy  
Vägen till utopia. - 6 s.
= Sid. 16-21 i: ERIKSSON, 1983.
Allmänt om emigrationen västerut över prärierna ; siffror om indianer och vitas förluster i liv.

BÄSTA ÖVERSIKTERNA

Taylor, Colin  
Prärieregionen. - 37 s.
= Sid. 62-99 i: NORDAMERIKAS..., [1996]

Birket-Smith, Kaj  
Pärieindianerna : En högre jägarkultur : Hästen och bisonoxen. - 36 s.
= Sid. 53-88 i: BIRKET-SMITH, 1959.

Kiernan, Ben
Folkmordet på Great Plains. - 9 s.
= Sid. 430-438 i KIERNAN, 2010.

Underhill, Ruth
De nyrika på prärien : tidiga invånare i buffellandet och andra, som invandrade dit när de fått hästen. - 32 s.
= Sid. 150-181 i: UNDERHILL, 1957.

Alvarsson, Jan-Åke
Prärien . - 7 s.
= Sid. 90-86 i: AMERIKAS..., 1998.

Rachils, Eugene
Indianerna på prärien / svensk bearbetning Erik [Uncas] Englund ; [illustrerad med tavlor, teckningar, tryck och fotografier från den tiden]. - Hälsingborg : Bra böcker, 1968. - 153 s. : ill.
Bearb. efter [Indians of the plains]. 1960.

Capps, Benjamin  
Indianer / förord, översättning, bearbetning Nils Erik Baehrendtz. - Stockholm : Trevi, 1977. - 237 s. : ill.

Catlin, George

                                
Nord-amerikas indianer och de, under ett åttaårigt vistande bland de vildaste af deras stammar upplefvade äfventyr och öden / översättning från femte engelska upplagan [via en tysk översättning]. - Stockholm : Berg, 1848. - 320 s. : ill.
Orig:s titel: Letters and notes on the manners, customs and conditions
of the North American Indians. 1841.

Catlin, George  
Medicinmän och krigare / översättning och bearbetning: Erik [Uncas] Englund. - Stockholm : Lindqvist, 1963. - 221 s. : ill. - (Indianklubbens bästa)
Orig:s titel: Letters and notes on the manners, customs and
conditions of the North American Indians. 1841.
För övriga äldre utgåvor se "Facklitteraturen alfabetiskt ordnad" eller
längre ner på den här sidan "Prärien allmänt : övriga översikter".

Hassrick, Royal B.
Krigiska slättstammar. - 28 s.
= Sid. 60-87 i: HASSRICK, 1976.
Nomadfolken.

Hassrick, Royal B.
Jordbrukare i mellanvästern. - 13 s.
= Sid. 47-59 i: HASSRICK, 1976.
    De bofasta folken.

LaFarge, Oliver  
Präriefolken. - 24 s.
= Sid. 120-143 i: LAFARGE, 1964.
Nomadfolken.

LaFarge, Oliver  
Västerns jordbrukare. - 20 s.
= Sid. 66-85 i: LAFARGE, 1964.
De bofasta folken.

Präriens stolta nomader 1519-1890. 10 s. : ill.
= Sid. 28-37 i: USA:S BLODIGA..., 2013.
Bildbemängt men rätt meningslöst

PRÄRIEN ALLMÄNT : ÖVRIGA ÖVERSIKTER och NOTISER

Frankman, Kurt  
Med rödskinn på prärien. - Stockholm : Natur och kultur, 1935. - 136 s. : ill. - (Vår underbara värld)

Hultkrantz, Åke  
Slätternas högre jägare : prärieindianernas inlandskultur. - 8 s.
= Sid. 554-462 i: VÄRLDENS..., 1947.

Hultkrantz, Åke  
Rapport från Kanadas prärieindianer. - 24 s.
= Sid. 216-239 i: ATTACK..., 1978.

Hultkrantz, Åke  
Prairie and plains indians. - Leiden : E.J. Brill, 1973. - 46 s. : ill. - (Iconography of religions. Section 10 ; North America. Fasc.2)

Norbeck, Olle  
Prärieindianer / [utgiven av] Etnografiska museet. - Stockholm : Statens Etnografiska museum, [1973]. - 46 s. : ill.

Catlin, George  
Nord-amerikas indianer och de, under ett åttaårigt vistande bland de vildaste af deras stammar upplefvade äfventyr och öden / översättning från femte engelska upplagan [via en tysk översättning]. - Stockholm : Berg, 1848. - 320 s. : ill.
Orig:s titel: Letters and notes on the manners, customs and conditions of the North
American Indians. 1841.

Catlin, George  
Bland indianer och bufflar : indianliv för hundra år sedan / fritt bearbetad efter originalet av Arvid Wachtmeister. - Stockholm : Geber, 1927. - 232 s. : ill. - (Gebers ungdomsböcker)
Orig:s titel: Letters and notes on the manners, customs and conditions of the North
American Indians. 1841.

Catlin, George  
Medicinmän och krigare / översättning och bearbetning: Erik ”Uncas” Englund. - Stockholm : Lindqvist, 1963. - 221 s. : ill. - (Indianklubbens bästa)
Orig:s titel: Letters and notes on the manners, customs and conditions of the North
American Indians. 1841.

[Catlin, George]
- x -
Om Nord-Amerikas indianer / af - x - . - 30 s.
= Sid. 375-384, 448-455 och 469-480 i: ILLUSTRERADT..., 1885.1885.
Kort sammandrag av Catlin 1848.

Thörn, Bertil
Tatanka. - 55 s.
= Sid. 97-151 i: INDIANSK…, 1979.

PRÄRIEN : ALLMÄNT : ÖVRIGA NOTISER

Hoxie, Frederick E.
Great Plains : hästens återkomst. - 2 s. : ill.
= Sid. 66-67 i: Bra böckers encyklopedi...,10. - 1996.

Linné, Sigvald
Präriens indianer. - 6 s : ill.
= Sid.302-307 i: PRIMITIV..., 1947.
Ngt om de skinnskjortor som finns på Etnografiska museet i Stockholm, insamlade av greve Armand Fouché d'Otrante som reste i USA 1842-44, antagligen bland svartfötterna.
  
Jonason, Karl-Birger
En resa i USA genom indianernas land och historia. - 40 s.
= Sid. 11-51 i: SÅ LÄNGE…, 1984.

Flint, David
De första invånarna. - 11 s.
= Sid. 13-23 i: FLINT, 1994.

Pettersson, Jan-Erik  
Den riktiga indianboken. - 10 s.
= Sid. 109-118 i: INKAGULD..., 1974.
Ett par sidor i boken utgör en kort sammanfattning av prärieindianernas historia.

Hesse-Wartegg, Ernst von  
Präriindianerna och deras samhällsinrättningar . - ? sp.
= Sp. 1 - i: HESSE-WARTEGG, 1881/1893.

Bäck, Folke
Prärieindianerna. - 10 s.
= Sid. 10-19 i: BÄCK, 1985.

Bäck, Folke  
Prärieindianerna. - 8 s.
= Sid. 63-69 i: BÄCK, 1987.

Prärien allmänt : Övriga notiser : Ett par äldre resenotiser  

Irving, Washington
En utflykt i Nordamerikas stora vestliga prairier. - 8 s.
= Sid. 99-106 i: SOCKEN-BIBLIOTHEK, 1853 : 2.
Efter ett avsnitt i Irvings: [A tour on the prairies]1835.

Liedberg, Johan Olof  
[Möte med indianer i Plattedalen 1848]. - 2 s. [5 s]
= Sid. 14-15 [16-18] i: [LIEDBERG], 1972.

Topsöe, V.C.S.  
[På jernvägen]. - 4 s.
= Sid. 295-298 i: TOPSÖE, 1874.
Notis prärieindianer 1870-tal.

Nisbeth, Hugo  
[Möte med indianer i Nebraska, närh. Av Republican river]. - 8 s.
= Sid. 91-98 i: NISBETH, 1874.

BÄSTA ÖVERSIKTERNA FÖR YNGRE LÄSARE

Taylor, Colin  
Vad vet man om prärieindianerna? / Colin Taylor ; [illustratör: Ian Thompson ; översättning: Rolf Grönblom ; granskad av Lennart Lindberg]. - Stockholm : Valentin, 1995. - 45 s. : ill. - (Vad vet man om....)
Orig:s titel: What do we know about plain indians?

Hughes, Jill  
Indianer på prärien / illustrationer: Maurice Wilson, George Thomson , översättare: Ewa Wittenstam-Dronsfield. - Stockholm : Almqvist & Wiksell läromedel, 1987. - 32 s. : ill. - (Grundskolans faktaböcker)
Orig:s titel. Plains indians. 1986.

Dorian, Edith  
Klövarnas rikedom : de stora slätterna - prärien. - 12 s.
= Sid. 86-97 i: DORIAN, 1962.

Dahlbring, Magnus 
Indianbyn på prärien / Magnus Dahlbring. Marianne Erlandson. - Stockholm : LL-förlaget, 1999. - 63 s. : färgill.

KONST

Fraser, Douglas  
Prärieområdet. - 2 s.
= Sid. 277-278 i: FRASER, 1963.

KÖNSROLLER

Capps, Benjamin  
Ett fyndigt sätt att leva. - 42 s.
= Sid. 76-117 i: CAPPS, 1977.’
Hus och hem. Kvinnans roll i prärieindianernas samhällen.

KOMMUNIKATION : Hästen

Gullbrand, Harald  
Hästar och indianer. - 7 s.
= Sid. 175-181 i: INDIANKLUBBENS…, 1961.

Lindberg, Lennart
Hur indianerna fick sina hästar. - 22 s.
= Sid. 85-106 i: SPÅR…, 1965.

Kommunikation : Språk : Teckenspråket  

Brun, Thedore  
Nordamerikas indianer. - 3 s.
= Sid. 56-58 i: BRUN, 1974.
Prärieindianernas teckenspråk, några exempel.

EKONOMI : Bisonoxen

Eriksson, Tommy  
Buffeln - präriens guld. - 7 s.
= Sid. 67-73 i: ERIKSSON, 1985.

Flygare, Hälle  
Buffelmarker. - Kungsbacka : Västra Sverige, 1975. - 143 s. : ill.

[Catlin, George]
Buffel-jagter. - Stockholm : Berg, 1855. - 16 s. -(Natur .- och jagt-hist. ; 8)
Ett avsnitt från Catlin.1848.
Även i:
Jagtäfventyr - Buffel-jagter - Lejonjagt - Giraff-, Leopard- och Panther-jagter. - Stockholm : Berg, 1855.
Faks. - Stockholm : Rediviva, 1981.

Jägare som levde på bisonoxen. - 2 s.
= Sid. 202-203 i: SÅ..., 1994.

MEDICIN : Sjukdomar

Wennersten, Lars  
Smittkoppor - indianernas plågoris. - 15 s.
= Sid. 44-58 i: INDIANSK…, 1979.

Puranen, Bi  
En siouxindians död. - 3 s.
= Sid. 121-123 i: PURANEN, 1987.
Tuberkulos.

MATERIELL KULTUR : Bostaden : Tipin

Drugge, Kristina
Tipi : den nordamerikanska indianens traditionella tältbostad / Kristina Drugge. Lars Olsson. Peter Wright. - Sveg : Bäckedals folkhögskola, Institutet för historisk teknologi, 1983. - ca: 15 s.
I Libris endast identifierbar som "Människa- Natur - Teknologi. - [Östersund] . Institutet för förhistorisk teknologi. - 1983. Betraktad som årsbok. 001126 fanns den som internetlänk: http://www.forntidateknik.z.se/IFT/MNTarb/1983/tipi.htm
  
Seton, Ernest Thompson  
Indianliv : en sommar i vildmarken. Två pojkar levde som indianer. Här är en bok om deras äventyr och om vad de lärde sig / skriven och illustrerad av Ernst Thompson Seton ; bearbetning och översättning av Beppe Wolgers. - Stockholm : Natur och kutur, 1955. - 187 s. : ill. - (Skattkammar- biblioteket)
Orig:s titel: Two little savages.
Innehåller beskrvning av hur en tipi byggs och en del om livet i den.

Hunt, W. Ben  
Stora indianboken / översättning: Gabriel Setterborg. - Malmö : Bergh, 1973. - 103 s. : ill.
Orig:s titel. Indian crafts and lore.
Ny utg. - 1990.
Innehåller en förenklad beskrivning av hur en tipi byggs.

Materiell kultur : Vapen 

Buchanan, Mitchell  
Prärieindianernas bågar / Översättning: Lasse Bengtsson. - 5 s. : ill.
= Sid. 12-16 i: PILBÅGAR, 1990.
Litt.

Materiell kultur : Klädedräkt och ornament  

Englund, Erik ”Uncas”  
Indianernas fjäderskrudar. - 4 s.
= Sid. 71-74 i: SVAR…, 1971.

Nordamerikaner. - 2 s.
= Sid. 60-61 i: FORNTIDA…, 1989.
Bilduppslag: Stor fjäderprydnad ; pärlstickade mockasiner ; skinnskrapa.

ANDLIG KULTUR - RELIGION

Capps, Benjamin  
Att påkalla andarnas hjälp. - 33 s.
= Sid. 118 -150 i: CAPPS, 1977.

Soldansen

Hultkrantz, Åke
Prärieindianernas soldans. - 14 s.
= Sid. 110-123 i: INDIANKLUBBENS…, 1962.

Duerr, Hans Peter  
Det nya livets hydda ; Den gamla kvinnan under vattenfallet och Den gulhåriga jungfrun. - 25 s.
= Sid. 17-41 i: DUERR, 1987.
Eg cheyennernas soldans.

Moderna religionsfenomen

Benz, Ernst  
De nordamerikanska idianernas peyotekult. Native American Church. - 19 s.
= Sid. 16-34 i: BENZ, 1973.
Sid. 17-20 Andedansen
Sid. 21-34 Peyotekulten.

INDIANKRIGEN : ALLMÄNT

Englund, Erik  
Indianer och vita / teckningar av Gunnar Lindvall. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1957. - 241 s. : ill.

Englund, Erik ”Uncas”  
Från Coronado till Nixon - om indianerna på prärien. - 30 s.
= Sid. 9-28 i: RÅDSELD…, 1969.
Indiankrigen på prärien och präriefolkens nutidssituation i ett nötskal.

Genberg, Kjell E.
Indianerna och indiankrigen. Indiankrigen börjar på allvar. - 28 s.
= Sid. 82-111 i: GENBERG, 1975.

Chilton, Charles  
Den blodiga prärien. - 32 s.
= Sid. 180-211 i: CHILTON, 1963.

BIOGRAFIER med anknytning till prärieindianerna

Lindberg, Lennart  
William Bent 1809-1869. - 4 s.
= Sid. 13-16 i: NYA…, 1990/1996.

Vestal, Stanley  
Kit Carson : äventyrens man / översättning från amerikanska Gösta Gillberg ; illustrationer Gunnar Olofsson. - Stockholm : Lindqvist, 1964. - 201 s. : ill. - (Indianklubbens bästa)
Orig:s titel: Kit Carson. 1928.

Malm, Einar  
Med Buffalo Bill i fält. - 37 s.
= Sid. 13-49 i: MALM, 1967.

Lindberg, Lennart  
William Cody (Buffalo Bill) 1846-1917. - 4 s.
= Sid. 35-38 i: BERÖMDA…, 1983.
= Sid. 51-53 i: INDIANBOKEN
= Sid. 71-73 i: NYA…, 1990/1996.

Larsson, K.A.  
Buffalo Bill : vildavästernromantikens legendariske hjälte. - 9 s.
= Sid. 55-63 i: BRAGDERNAS…, 1949.

Kullman, Harry  
Kungamakarna. - 14 s.
= Sid. 119-132 i: KULLMAN, 1958.

Nordquist, Arthur  
Buffalo Bill - cirkusartisten och äventyrshjälten. - 18 s.
= Sid. 191-208 i: SÅ LÄNGE…, 1984.

Olsson, Jan Olof  
Buffalo Bills uppfinnare. - 7 s.
= Sid. 169-175 i:
Olsson, Jan Olof  
Eviga följeslagare. - Origialupplaga 1979.

Thörn, Bertil
George Crook 1828-1890. - 3 s.
= Sid. 65-67 i: INDIANBOKEN, 1986.
= Sid. 89-91 i: NYA…, 1990/1996.

Thörn, Bertil  
George Armstrong Custer 1839-1876. - 3 s.
= Sid. 45-47 i: BERÖMDA…, 1983.
= Sid. 69-71 i: INDIANBOKEN, 1986.
= Sid. 93-95 i: NYA…, 1990/1996.

Lindberg, Lennart  
Thomas Fitzpatrick - Broken Hand : trapper, vägvisare och indianagent. - 35 s.
= Sid. 90-124 i: SÅ LÄNGE…, 1984.

Lindberg, Lennart  
Frank Grouard 1850-1905. - 3 s.
= Sid. 55-57 i: BERÖMDA, 1983.
= Sid. 93-95 i: INDIANBOKEN, 1986.
= Sid. 121-123 i: NYA…, 1990/1996.

Thörn, Bertil  
Nelson Appleton Miles 1839-1925. - 3 s.
= Sid.123-125 i: INDIANBOKEN, 1986.
= Sid. 167-169 i: NYA…, 1990/1996.

Lindberg, Lennart  
Charles Alexander Reynolds (”Lonesome Charley”) 1842-1876. - 3 s.
= Sid. 83-85 i: BERÖMDA, 1983.
= Sid. 157-159 i: INDIANBOKEN, 1986.
= Sid. 209-211 i: NYA…, 1990/1996.

Vogt, Esther Loewen  
Guds man i vilda västern : berättelsen om Jedediah Strong Smith / Översättning: Janina Henricsson. - Stockholm : Norman, 1994. - 195 s. : ill.
Orig:s titel: God´s mountain man - The story of Jedediah Strong Smith. 1991.

Prärien : Nomaderna : Arapaho : Assiniboin - Atsinas PRÄRIEN : NOMADERNA : ARAPAHO

Hultkrantz, Åke  
En medicinrit hos arapahoindianerna. - 17 s.
= Sid. 139-156 i: ÅSKFÅGELNS…, 1970.

Hultkrantz, Åke 
Spirit Lodge, a North American Shamanistic Séance / by Åke Hultkrantz. - 37 s.
= Sid. 32-68 i: STUDIES..., 1967.

1840 Freden mellan stammarna på de södra och centrala prärierna  

Capps, Benjamin  
Ett folk med stolta ansikten. - 38 s.
= Sid. 6-43 i: CAPPS, 1977.

Hultkrantz, Åke  
Black Coal ca 1830-1893. - 3 s.
= Sid. 17-19 i: NYA…, 1990/1996.

Eriksson, Tommy  
Löjtnant Collins’ mardrömsritt. - 9 s.
= Sid. 74-82 i: ERIKSSON, 1985.

1865 General Patrik E Connors kampanj mot sioux, cheyenne och arapaho.  

Brown, Dee
Powder River-invasionen. - 14 s.
= Sid. 92-105 i: BROWN, 1974.
= Sid. 114-128 i: BROWN, 2008.
= Sid. 134-149 i: BROWN , 2015.

1867 Hayfield-striden  

Eriksson, Tommy
Prisgavs höbärgarna i Hayfield-fighten 1867? - 8 s.
= Sid. 83-90 i: ERIKSSON, 1985.

De sista fria åren  

Brown, Dee
”Den enda bra indianen är en död indian”. - 23 s.
= Sid. 128-150 i: BROWN, 1974.
= Sid. 153-177 i: BROWN, 2008.
= Sid. 176-201 i: BROWN, 2015.
Cheyenne, Arapaho, Comanche.
Medicine Lodge treaty.Beecher Island och Washita. Summit springs.
 

PRÄRIEN : NOMADERNA : ASSINIBOIN

Bergman, Ingvar  
Assiniboinfolket. - 13 s.
= Sid. 81-93 i: INDIANSK…, 1982.

Catlin, George  
Stenkokare och andra indianer / En assiniboin kommer tillbaka. - 6 s.
= Sid. 28-33 i: CATLIN, 1963. Äv andra uppl.

Dusenberry, Verne
Notes on the material culture of the Assiniboine Indians. - 19 s.
= Sid. 44-62 i: // ETHNOS, 1960.

Macfie, Harry  
Den gamle trappern vid Cormorant Lake. - 131 s.
= Sid. 92-223 i: MACFIE: Lägereldar…, 1944.
= Sid. 89-213 i: MACFIE: Lägereldar…, 1948.
En berättelse om strider med Sioux- och Assiniboinindianer, samt en äventyrlig
skildring av jakten på, och tillfångatagandet av upprorsledaren, mestisen
Louis Riel. Ben McDougall är trapperns namn.

PRÄRIEN : NOMADERNA : ATSINAS
(Prärie Gros ventre)

Wennersten, Lars  
Striden vid Pierre’s Hole. - 12 s.
= Sid. 11-22 i: STRIDEN…, 1975.

PRÄRIEN : NOMADERNA : CHEYENNER  

Strand, Björn  
Maheos folk. - 21 s.
= Sid. 85-105 i: STRIDEN…, 1975.
   Den enda artikeln på svenska om cheyennerna som ett folk.

Marquis, Thomas B.
Sitting Bull-krigare i elden / översättning från engelska Einar Malm ; [illustrationer Gunnar Olofsson]. - Stockholm : Lindqvist, 1963. - 224 s. : ill. - (Indianklubbens bästa) Orig:s titel: Warrior. [Eg. A warrior who fought Custer]
Cheyennekrigaren Wooden Legs självbiografi. Kommer cheyennerna
mycket nära under tiden för Red Clouds- och Sitting Bulls krig.

Malm, Einar  
De okuvliga nordcheyennerna. - 36 s.
= Sid. 53-88 i: MALM, 1967.

Religion : Soldansen

Duerr, Hans Peter
Det nya livets hydda ; Den gamla kvinnan under vattenfallet och Den gulhåriga jungfrun. - 25 s.
= Sid. 17-41 i: DUERR, 1987.

Hultkrantz, Åke
Prärieindianernas soldans. - 24 s.
= Sid. 110-123 i: INDIANKLUBBENS..., 1962.

Historia

1840 Freden mellan stammarna på de södra och centrala prärierna

Capps, Benjamin  
Ett folk med stolta ansikten. - 38 s.
= Sid. 6-43 i: CAPPS, 1977.

Englund, Erik ”Uncas”  
Bågsträngarnas sista strid. - 9 s.
= Sid. 14-28 i: [De] RÖDA…, 1964.

1852 Strid med pawneer

Eriksson, Tommy  
Krigaren med pansarjackan. - 8 s.
= Sid. 36-43 i: ERIKSSON, 1987.
   Alights-on-the-cloud (Iron Shirt)ca: 1822-1852.

1857 Solomon river

Eriksson, Tommy  
Magisk kullerbytta. - 8 s.
= Sid. 38-45 i: ERIKSSON, 1985.

1864 Sand Creek

Skogsberg, Peter
Sökandet efter Sand Creek. -
= Sid. 207-232 i: SKOGSBERG, 2018.

Brown, Dee  
Kriget kommer till cheyennerna. - 29 s.
= Sid. 63-91 i: BROWN, 1974.
= Sid. 80-113 i: BROWN, 2008.
= Sid. 96-132 i: BROWN, 2015.

Lindberg, Lennart  
Sand Creek. - 38 s.
= Sid. 101-138 i: DE TOG…, 1980.

Eriksson, Tommy  
Sand Creeks bödel. - 6 s.
= Sid. 30-35 i: ERIKSSON, 1983.

Malm, Einar  
Upprörande mellanspel. - 4 s.
= Sid. 52-55 i: MALM, 1970.

Englund, Erik ”Uncas”  
Sand Creek. - 14 s.
= Sid. 99-112 i: ENGLUND, 1957.

Wennersten, Lars  
Black Kettle ca 1803-1868. - 3 s.
= Sid. 31-33 i: NYA…, 1990/1997.

1865 Platte bridge

Eriksson, Tommy  
Löjtnant Collins’ mardrömsritt. - 9 s.
= Sid. 74-82 i: ERIKSSON, 1985.

Thörn, Bertil  
Den elfte timmen. - 20 s.
= Sid. 66-85 i: KRIGSÖRN…, 1971.

1865 General Patrik E Connors kampanj mot sioux, cheyenne och arapaho.

Brown, Dee  
Powder River-invasionen. - 14 s.
= Sid. 92-105 i: BROWN, 1974.
= Sid. 114-128 i: BROWN, 2008.
= Sid. 134-149 i: BROWN , 2015.

1867 Hayfield-striden

Eriksson, Tommy  
Prisgavs höbärgarna i Hayfield-fighten 1867? - 8 s.
= Sid. 83-90 i: ERIKSSON, 1985.

1868 Beecher Island

Brown, Dee
”Den enda bra indianen är en död indian”. - 23 s.
= Sid. 128-150 i: BROWN, 1974.
= Sid. 153-177 i: BROWN, 2008.
= Sid. 176-201 i: BROWN, 2015.

   Cheyenne, Arapaho, Comanche.
Medicine Lodge treaty.Beecher Island och Washita. Summit springs.
  
   Beecher Island och Washita.

Thörn, Bertil  
Romerska näsan och löjtnant Beechers ö. - 15 s
= Sid. 157-171 i: ÅSKFÅGELNS…, 1970.

Eriksson, Tommy  
Blodstorm över Beecher Island. - 7 s.
= Sid. 76-82 i: ERIKSSON, 1983.

Englund, Erik ”Uncas”  
Roman Nose. - 18 s.
= Sid. 146-163 i: ENGLUND, 1957.

Wennersten, Lars  
Roman Nose ca 1830-1868. - 2 s.
= Sid. 146-163 i: BERÖMDA…, 1983.
= Sid. 213-215 i: NYA…, 1990/1997.

1868 Washita-floden

Brown, Dee  
”Den enda bra indianen är en död indian”. - 23 s.
= Sid. 128-150 i: BROWN, 1974.
= Sid. 153-177 i: BROWN, 2008.
= Sid. 176-201 i: BROWN, 2015.

   Cheyenne, Arapaho, Comanche.
Medicine Lodge treaty.Beecher Island och Washita. Summit springs.
  
  

Englund, Erik ”Uncas”  
Strid i snö. - 18 s.
= Sid. 118-137 i: Englund, 1957.

1869 Summit springs

Lindberg, Lennart
Buffalo Bill och Summit springs - en hundraårig gåta. - 20 s.
= Sid. 118-137 i: FLAMMANDE…, 1966.
   Tall Bull   

1874 Palo Duro canyon

Wennersten, Lalrs
Striden i Palo Duro Canyon. - 10 s.
= Sid. 112-121 i: INDIANSK…, 1982.
   Cheyenne, Comanche, Kiowa.
  
1876 Little Big Horn
Se även Lakota sioux

Marquis, Thomas B.  
Sitting Bull-krigare i elden / översättning från engelska Einar Malm ; [illustrationer Gunnar Olofsson]. - Stockholm : Lindqvist, 1963. - 224 s. : ill. - (Indianklubbens bästa)
Orig:s titel: Warrior. [Eg. Wooden Leg : a warrior who fought Custer]

Brown, Dee
Kampen om Black Hills. - 32 s.
= Sid. 196-227 i: BROWN, 1974.
= Sid. i: BROWN, 2008
= Sid. 304-357 i: BROWN, 2015.

Strand, Björn  
Cheyenner vid Rosebud och Little Big Horn. - 16 s.
= Sid. 159-174 i: SLAGET…, 1976.

Wennersten, Lars  
Indiankrigare berättar om slaget vid Little Big Horn. - 19 s.
= Sid. 81-99 i: SLAGET…, 1976.
   Lakotas och cheyennen Twoo Moon.

Thörn, Bertil  
Two Moon ca 1842-1917. - 3 s.
= Sid. 253-255 i: NYA…, 1990.

Eriksson, Tommy  
Custers lögn. - 22 s.
= Sid. 87-108 i: ERIKSSON, 1987.
   Ngt sydcheyenner.  

1876 Crazy Womans fork ; Mackenzie vs Dull Knife och Little Wolf

Eriksson, Tommy  
Little Wolf möter Bad Hand. - 13 s.
= Sid. 142-154 i: ERIKSSON, 1985.

Malm, Einar
De kämpande cheyennerna. - 9 s.
= Sid. 32-40 i: INDIANKLUBBENS…, 1961.

1878-1879 Nordcheyennernas flykt ; Fort Robinson

Malm, Einar  
De okuvliga nordcheyennerna. - 39 s.
= Sid. 51-88 i: MALM, 1967.
   Willow creek 1877 och Fort Robinson 1879.

Brown, Dee  
Cheyennernas uttåg. - 15 s.
= Sid. 241-255 i: BROWN, 1974.
= Sid. 319-335 i: BROWN, 2008.
= Sid. 380-399 i: BROWN, 2015.

Thörn, Bertil  
Den vintern då Morgonstjärnans folk dödades. - 19 s.
= Sid. 107-135 i: STRIDEN…, 1975.

Thörn, Bertil  
Dull Knife ca 1808-1883. - 3 s.
= Sid. 49-51 i: BERÖMDA…, 1983.
= Sid. 73-75 i: INDIANBOKEN,
= Sid. 97-99 i: NYA…, 1990/1997.

Thörn, Bertil  
Little Wolf ca 1820-1904. - 3 s.
= Sid. 65-67 i: BERÖMDA…, 1983.
= Sid. 111-113 i: INDIANBOKEN
= Sid. 151-153 i: NYA…, 1990/1997.


  
1880-1890-tal : Reservatsliv - Andedansen

Thörn, Bertil  
Stora Rödnäsan. - 25 s.
= Sid. 52-76 i: ATTACK…, 1978.
   Cheyennepolis bland Lakota-siouxernas andedansare 1890-91.

Thörn, Bertil  
Segerns skördar. - 12 s.
= Sid. 179-190 i: SÅ…, 1984.

ÖVRIGT
Notiser och en saga

 
Mikael Kurkiala berör i sitt efterord till svenska utgåvan av Bergers Little Big Man något om "det indianska", indianskt ethos" samt en smula om bakgrundshistorien till romanen "Little Big Man:

Kurkiala, Mikael
Resa till historiens insida. - 6 s.
= Sid. 475-480 i:
Berger, Thomas: Little Big Man. - 2010.

Hesse-Wartegg, Ernst von  
En marknad hos cheyennerna. - 12 sp.
= Sp. 35-46 i: HESSE-WARTEGG, 1881/1893.

Reid, William
[Notis om cheyennernas sätt att tillverka pilar]. -1 s.
= Sid 11 i: REID, 1976.

Bäverns torn (cheyenne-indianerna i Nordamerika). - 3 s.
= Sid. 121-123 i: MERCER, 1984.
[Saga]

PRÄRIEN : NOMADERNA : COMANCHER

Englund, Erik ”Uncas”  
De vilda ryttarna. - 33 s.
= Sid. 9-31 i: INDIANKLUBBENS…, 1961.

Skogsberg, Peter
Potsanaquahips vision : Rådslaget i San Antonio och den stora räden 1840. - 20 s. : ill.
= Sid 13-32 i: SKOGSBERG, 2018.

Catlin, George  
Till comanchernas land. Västerns kentaurer. - 11 s.
= Sid. 163-173 i: CATLIN, 1963. Äv. andra uppl.

Kiernan, Ben
Texas Karankawa, Cherokee, Comanche. - 15 s.
= Sid. 411-425 i KIERNAN, 2010.

Henry
, Will  
Indianer. Järnskjorta. - 57 s.
= Sid. 9-56 + 78-86 i: HENRY, 1963.

Gillberg, Gösta  
Indianernas fångar. - 15 s.
= Sid. 149-163 i: RÅDSELD, 1969.

Augustsson, Lars Åke
Indianer, vita och vita indianer. - 12 s.
= Sid. 36-47 i: AUGUSTSSON, 2012.

Reid, Mayne  
Camantscher. - 10 s.
= Sid. 180-189 i: REID, 1862.

Nevin, David  
Den bittra krönikan om comanchernas grymhet. [Texasbornas krig mot comancherna]. - 4 s. + 6 s.
= Sid.164-167 +174-179 i: NEVIN, 1985.

Precht, Elisabeth
Urinvånarna. - 8 s.
= Sid: 33-40 i: PRECHT, 2003
Notis om indianer i Texas: Comancher. - Quanah Parker. - Alabama-coushatta. -

En tysk bok som innehåller en hel del om comancherna, men väl är ett kompilat från olika källor (ännu så länge okänt vilka) är:

Zimmerman, W.F.A. [Pseud. För Wilhelm F. Vollmer. Tyskland 1797-1864].
Kalifornien och guldfebern : guldgräfvarnes, mormonernas och indianernas seder och bruk, antecknade under en resa i vestra Nordamerika / öfversatt och bearbetadt af J. Thimgren. - Stockholm : Fahlstedt, 1862. - 662 s. : ill.
Orig:s titel: Californien und das Goldfieber. Reisen in dem wilden
Westen Nord-Amerika's,Leben und Sitten der Goldgräber, Mormonen
und Indianer. 1863
  

Twain, Mark
Fransmännen och comancherna : ur manuskriptet till "En vagabond utomlands" (1879). - 9 s.
= Sid. 193-201 i: TWAIN, 1966.
En essä om fransmännens grymhet under Bartholomeinatten. För att åskådliggöra denna
grymhet jämförs till en liten del med comancherna, som enligt sägen var sällsynt
grymma. Detta antar Twain att läsaren begriper.

Comancher : historia

Freden 1840 mellan stammarna på de södra och centrala prärierna

Capps, Benjamin  
Ett folk med stolta ansikten. - 38 s.
= Sid. 6-43 i: CAPPS, 1977.

Englund, Erik ”Uncas”  
Bågsträngarnas sista strid. - 9 s.
= Sid. 14-28 i: [De] RÖDA…, 1964.

Englund, Erik ”Uncas”  
Till strid mot comancherna. - 18 s.
= Sid. 37-54 i: ENGLUND, 1957.

1864 Adobe Walls

Englund, Erik ”Uncas”  
Adobe Walls. - 14 s.
= Sid. 85-98 i: ENGLUND, 1957.

1874 Adobe Walls

Gillberg, Gösta
Comancherna hade en ung medicinman. - 15 s.
= Sid. 124-138 i: INDIANKLUBBENS…, 1962.
Isatai. Quanah Parker.

1874 Palo Duro canyon

Capps, Benjamin  
Siste kämpen för comanchernas ära. - 29 s.
= Sid. 101-129 i: CAPPS, 1984.
Quanah Parker.

Wennersten, Lars  
Striden i Palo Duro Canyon. - 10 s.
= Sid. 112-121 i: INDIANSK..., 1982.
   Cheyenne. Comanche. Kiowa.

Wennersten, Lars  
Quanah Parker ca 1845-1911. - 2 s.
= Sid. 77-78 i: BERÖMDA…, 1983.
= Sid. 145-147 i: INDIANBOKEN,
= Sid. 197-199 i: NYA…, 1990/1996.

De sista fria åren

Brown, Dee
”Den enda bra indianen är en död indian”. - 23 s.
= Sid. 128-150 i: BROWN, 1974.
= Sid. 153-177 i: BROWN, 2008.
= Sid. 176-201 i: BROWN, 2015.
   Cheyenne, Arapaho, Comanche.
Medicine Lodge treaty.Beecher Island och Washita. Summit springs.
  
   Indiankrigen på de södra prärierna.

Brown, Dee
Kriget för bufflarna. - 23 s.
= Sid. 173-195 i: BROWN, 1974.
= Sid. 236-265 i: BROWN, 2008.
= Sid. 272-303 i: BROWN, 2015.
  Comanche och Kiowa.

Comancher : notiser

Peyotereligionen. - 2 s.
= Sid. 325-326 i: ALL…, 1984.
   Sägen om hur peyotereligionen kom till comancherna.  

PRÄRIEN : NOMADERNA : CREE  
(Plains cree)
Se även Subarktis för skogscree.

Catlin, George  
Skyddsandar och medicinmän. - 4 s.
= sid. 22-25 i: CATLIN, 1963. Äv andra uppl.

En handbok i sociologisk metodik med utgångspunkt bland Lubicon cree i Alberta:
Sjöberg, Katarina 1949-
The methodological looking-glass : principles in practice: the case of the Lubicon Cree group / Katarina Sjöberg. - Lund : Studentlitteratur, 1998. - 183 s.

Dusenberry, Verne  
The Montana Cree : a study in religious persistence. - Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1962. - 280 s. : ill. - (Stockholm studies in comparative religion ; 3)(Acta Universitatis Stockholmensis)
Diss.

Mestiserna : Riel-upproren

Josephson, Ulf  
Nya nationen - mestiserna i Kanada. - 15 s.
= Sid. 113-137 i: STRIDSYXA…, 1968.
   Poundmaker.

Josephson, Ulf  
Norr om medicinlinjen. - 44 s.
= Sid. 206-249 i: INDIANSK…, 1979.
   Poundmaker.

Macfie, Harry  
Den gamle trappern vid Cormorant Lake. - 131 s.
= Sid. 92-223 i: MACFIE: Lägereldar…, 1944.
= Sid. 89-213 i: MACFIE: Lägereldar…, 1948.
En berättelse om strider med Sioux- och Assiniboinindianer, samt en äventyrlig
skildring av jakten på, och tillfångatagandet av upprorsledaren, mestisen
Louis Riel. Ben McDougall är trapperns namn.

   Prärierna : Lakota : (Teton sioux)

Lakota : Litteraturen


1. Böckerna : Allmänna och övergripande verk, samt standardlitteraturen 

Englund, Erik "Uncas"
Siouxerna - ett krigarfolk på prärierna / illustrationer av Hans Söderberg. - Stockholm : Natur och kultur, 1967. - 182 s. : ill. - ([Natur och kulturs pocketserie] Junior)

2. uppl. - 1970. - (NoK junior)

Larsson, Henrik
Lansens folk. - Växjö : Emigrantinstitutet, 1996. - 176 s. : ill. - (Emigrantinstitutets vänners skriftserie ; 6)

Larsson, Henrik, 1977-
Hokahey : drömmen om frihet och oberoende. - Stockholm : Carlsson, 2001. - 183. s : ill.

Lindberg, Lennart
De som dog med stövlarna på : slaget vid Little Big Horn 1876 : ett reportage / Lennart Lindberg & Lars Widding ; foto: David F. Barry ; teckningar: Nils Stödberg. - Stockholm : Geber, 1963. - 179 s. : ill.

Malm, Einar
Siouxindianernas sista strid : med löjtnant Ragnar Ling-Vannerus i fält mot Sitting Bull under andedansoroligheterna i Dakota 1890-91. - Stockholm : Norstedt, 1929. - 203 s. : ill.

Malm, Einar
Sitting Bull och kampen om Vilda Västern. - Stockholm : Geber, 1946. - 296 s. : ill. - (Vetandets värld ; 3)

2. reviderade uppl. - Stockholm : Prisma/Biblioteksförlaget, 1961. - 220 s. : ill.

Malm, Einar
Berömda indianhövdingar / Stockholm : Rabén & Sjögren, 1960. - 286 s.: ill.

Ny rev. utg. - 1974. - 265 s - (Trendpocket)
      Oillustrerad utgåva.

Malm, Einar
Dödsdans i Dakota. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 1961. - 257 s. : ill.

Malm, Einar
De kämpade förgäves. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 1967. - 213 s. : ill.

Malm, Einar
Sitting Bulls krig. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 1970. - 262 s. : ill.

Malm, Einar
Sitting Bull i Kanada. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 1977. - 247 s. : ill.

Parkman, Francis
Oregonspåret / med inledning av Mark van Doren ; illustrerad av James Daugherty ; till svenska av Nils Holmberg. - Stockholm : Tiden, 1945. - 350 s. : ill.
Orig:s titel: The Oregon trail.

Anderson, John
Rosebud Sioux : ett folk i förvandling / [fotografier: John Anderson] ; översättning Gunvor V. Blomqvist och Kristina Bonde. - Stockholm : C-H Jacobson produktion AB, 1989. - 175 s. : ill.

Jacobson, Claes-Håkan 1944-
Rosebud Sioux : a Lakota people in transition / Claes H. Jacobson. - Stockholm : C-H Jacobson produktion, 2004. - 207 s. : ill.
Fotografier av John Anderson m f l.
Se Anderson, John för tidigare version av boken.

Linck, Olaf
En sommar bland siouxindianer / översättning från danskan av Karl Ekman. - Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1926. - 178 s. : ill.

Åberg, Lars
Kluven tunga : indianerna i 70-talets USA / text: Lars Åberg ; foto: Lars Hejll. - Stockholm : Forum, 1977. - 172 s. : ill.

4. Lakota : Litteratur och kronologi

DEN FRIA TIDEN : Tiden före 1850

Englund, Erik ”Uncas”
Hunkpapa. - 15 s.
= Sid. 9-23 i: RÖD..., 1963.

Malm, Einar
Första bräschen genom präriefokens land. - 7 s.
= Sid. 9-15 i: MALM, 1970.
Pälshandeln och de första vangtågen genom Lakotas land. Slutet av frihetstiden.

Parkman, Francis
Oregonspåret / med inledning av Mark van Doren ; illustrerad av James Daugherty ; till svenska av Nils Holmberg. - Stockholm : Tiden, 1945. - 350 s. : ill.
Orig:s titel: The Oregon trail.

Parkman, Francis
Bostonbramin på buffeljakt / översättning Elsie och Håkan Tollet. - 10 s.
Ur: På obanade stigar genom Oregon(Sic!) = Parkmans: Oregon trail (Se ovan)
= Sid. 402-411 i: STORA..., 1963.

Thörn, Bertil
Bull Bear 1795-1841. - 5 s.
= Sid. 51-55 i: NYA…, 1990/1996.

Catlin, George
Fort Pierre och siouxindianerna. - 20 s.
= Sid. 106-125 i: CATLIN, 1963.
Även tidigare uppl.

Lindberg, Lennart
Fort Laramie. - 30 s.
= Sid. 152-181 i: INDIANSK..., 1979.

Thörn, Bertil
Tatanka. - 55 s.
= Sid. 97-151 i: INDIANSK..., 1979.

Liedberg, Johan Olof
[Möte med indianer i Plattedalen 1848]. - 2 s. [5 s]
= Sid. 14-15 [16-18] i: [LIEDBERG], 1972.


2. Uppsatser  och notiser av allmän karaktär

Bergman, OlleTrehundra år av förtvivlat motstånd. - 11 s.  Tre militära ledare: Red Cloud, Sitting Bull och George Custer. - 20 s.
= Sid 125-136 och 137-150 i: BERGMAN, 2021.   

Holder, Preston
Sioux - South Dakota - USA. - 8 s.
= Sid. 24-31 i: JORDENS..., 1983.

Kurkiala, Mikael
”Andarna kan aldrig dö” : Sekler av motstånd hos lakota. - 35 s.
= Sid. 121-156 i: Den obrutna..., 1995.
   Historia och nutid.

Religion

[Black Elk]
Svarta Hjorten
Den heliga pipan : Svarta Hjortens berättelse om oglala siouxindianernas sju riter / upptecknad och utgiven av Joseph Epes Brown ; översättning av Anna Greta Tornee. - Stockholm : Författarförlaget, 1978. - 166 s.
Orig:s titel: Sacred Pipe.

Black Elk
Black Elk talar : historien om en helig man av oglala lakota-folket / återberättad av John G.Neihardt (Flaming Rainbow) ; översättning av Nina Lunabba ; [faktagranskning: Mikael Kurkiala]. - Stockholm : Bergh, 1997. - 279 s. : ill., kartor.
Orig:s titel: Black Elk speaks.

Salomonsson, Mikael
Black Elk : helig visionär och katolsk missionär. - 24 s.
= Sid. 184-207 i: RÖSTER, 1998.

Hultkrantz, Åke
Black Elk 1863-1950. - 5 s.
= Sid. 21-25 i: NYA…, 1990/1996.

[Standing Bear]
Black Elks stora vision / [illustrationer av Standing Bear]. - 2 s.
= Sid. 78-79 i: PSYKISKA..., 1991.
   Bilduppslag.

Hultkrantz, Åke
Svarta Kullarna. - 18 s.
= Sid. 22-38 i: SLAGET..., 1976.

Kurkiala, Mikael
Lakotaindianerna : Det finns andra sätt att vara människa på. - 15 s.
= Sid 31-45 i: KURKIALA, 2005.

Mansrollen
Siouxmännens sätt att bete sig gentemot modern påminner om svärmorstabut hos andra folk om man får tro Mary Sandoz som kände indianerna. Här citerad (s 233) i:
Bly, Robert
Järn-Hans : en bok om män / Översättning Lasse Söderberg. - Västerås : ICA, 1991. - 328 s.
Orig:s titel: Iron John : a book about men.

Barnuppfostran

Erikson, Erik H.
Jägare över prärien [Den historiska bakgrunden. - Jim. - En blandad studiegrupp. - Siouxernas barnuppfostran. - Det övernaturliga. - Sammanfattning. - Fem år senare]. - 48 s.
= Sid. 100-147 i: ERIKSON, 1965.
Utbildning och barnuppfostran

Texten summerad i:

Erikson, Erik Homburger
[Gruppidentitet och egoidentitet]. - 5 s.
= Sid. 42-46 i: ERIKSON, 1977.
Två litt.referenser s. 277.

3. Svenskar och lakotaindianer

Anderson, John
Rosebud Sioux : ett folk i förvandling / [fotografier: John Anderson] ; översättning Gunvor V. Blomqvist och Kristina Bonde. - Stockholm : C-H Jacobson produktion AB, 1989. - 175 s. : ill.

Jacobson, Claes-Håkan 1944-
Rosebud Sioux : a Lakota people in transition / Claes H. Jacobson. - Stockholm : C-H Jacobson produktion, 2004. - 207 s. : ill.
Fotografier av John Anderson m f l.
Se ovan: Anderson, John för tidigare version av boken.

Andrén, August
Möte med indianer : Brev skrivet 1867, Nebraska. - 5 s.
= Sid. 136-140 i: BREV..., 1979/1985.
= Sid. 81-82 i: HALLAND..., 1956.
   Lakota i Omaha 1860-tal.

Liedberg, Johan Olof
[Möte med indianer i Plattedalen 1848]. - 2 s. [5 s]
= Sid. 14-15 [16-18] i: [LIEDBERG], 1972.

Macfie, Harry
Den gamle trappern vid Cormorant Lake. - 131 s.
= Sid. 93-223 i: MACFIE: Lägereldar... [1944]

Widén, Albin
General Custer, Buffalo Bill och Nils Norlin. - 14 s.
= Sid. 127-140 i: SPÅR..., 1965.

Några synnerligen tveksamma berättelser :

Berg, Erik 1897-
Anders örn och siouxernas heliga plats. - 14 s.
= Sid. 18-31 i: BERG, 1955.

Berg, Erik  1897
Mor Anna och Sitting Bull. - 14 s.
= Sid. 32-45 i: BERG, 1955.

Norlin, Nils
Svenska tag i Amerika : en pionjärs äventyrliga liv. - Stockholm : Hökerberg, 1936. - 198 s.
Kap. 1. - Till Buffalo Bills land. Äventyr på resan. Indianer och vita.
”Pony express”. - 12 s. = Sid. 5-16.
Kap. 2. Vi finna platsen för vårt nya hem. Indianerna överfalla oss.
Nybyggarliv. Hundratusen bufflar!
Den hårda vintern. - 21 s. = Sid. 17-37.
Bl a ett osannolikt sammanträffande med general Custer.   Första kapitlen av boken i digital kopia.

Övriga notiser

Lindberg, Lennart
Ensamme Charley Reynolds. - 30 s.
= Sid. 22-51 i: ATTACK..., 1978.

Reiter, Joan Swallow
[Kvinnor i fångenskap hos indianer]. - 6 s.
= Sid. 62-67 i: REITER, 1985.
   Prärien, Lakota, Sydväst.

Gullbrand, Harald
Med High Horse på friarstråt. - 6 s.
= Sid. 121-126 i: SPÅR..., 1965.

Svenström, Yvonne
En siouxindianska berättar. - 7 s.
= Sid. 97-103 i: INDIANKLUBBENS..., 1961.
Fiktiv självbiografi.

DE FÖRSTA KONFLIKTERNA 1851-1865

1851 Laramieförhandlingarna

Malm, Einar
Sitting Bull bland märkesmän vid Laramie. - 16 s.
= Sid. 16-31 i: MALM, 19970.

1854 Grattanmassakern

Thörn, Bertil
Vit mans buffel. - 15 s.
= Sid. 39-54 i: RÅDSELD..., 1969.

Malm, Einar
Blodiga krakel och hämndaktoner. - 10 s.
= Sid. 32-41 i: MALM, 1970.

Englund, Erik "Uncas"
Den ödesdigra kon. - 9 s.
= Sid. 25-33 i: ENGLUND, 1957.

Stingl, Miloslav
"Vilda Västern" erövras. - 5 s.
= Sid. 104-108 i: STINGL, 1979.

1864 Killdeer Mountains

Malm, Einar
Den vita svallvågen når Sitting Bull. - 10 s.
= Sid. 42-51 i: MALM, 1970.

1865 General Patrik E Connors kampanj mot sioux, cheyenne och arpaho.

Brown, Dee
Powder River-invasionen. - 14 s.
= Sid. 92-105 i: BROWN, 1974.
= Sid. 114-128 i: BROWN, 2008.
= Sid. 134-149 i: BROWN, 2015.

Malm, Einar
Kampen om Bozemanvägen. - 19 s.
= Sid. 56-74 i: MALM, 1970.

1865 Platte Bridge

Thörn, Bertil
Den elfte timmen. - 20 s.
= Sid. 66-85 i: KRIGSÖRN..., 1971.

Eriksson, Tommy
Löjtnant Collins mardrömsritt. - 9 s.
= Sid. 74-82 i: ERIKSSON, 1985.

1866 Uppgörelser med arvfienden : Wind River Shoshonerna

Hultkrantz, Åke
Indiankriget vid Wind River. - 22 s.
= Sid. 55-77 i: RÅDSELD..., 1969.

RED CLOUDS KRIG 1866-1868

Brown, Dee.
Månaden när hjorten fäller sina horn : siouxernas krig 1866 / Dee Brown ; översättning: Lars Ohlsson ; [faktagranskning: Mikael Kurkiala]. -
Stockholm : Karneval, 2011 (tr. 2012). - 264 s. : ill.
Orig:s titel: The Fetterman massacre.

Brown, Dee
Red Clouds krig. - 12 s.
= Sid. 106-127 i: BROWN, 1974.
= Sid. 129-151 i: BROWN, 2008.
= Sid. 150-175 i: BROWN, 2015.

Malm, Einar
Kampen om Bozemanvägen. - 19 s.
= Sid. 56-74 i: MALM, 1970.

Thörn, Bertil
Så slutade Red Clouds krig. - 25 s.
= Sid. 87-112 i: SPÅR..., 1965.

Kullman, Harry
Kontur av Röda Molnets krig. - 17 s.
= 70-86 i: KULLMAN, 1958.

Stingl, Miloslav
”Röda Molnet”. - 7 s.
= Sid. 109-115 i: STINGL, 1979.

Thörn, Bertil
Red Cloud : ca 1822-1909. - 3 s.
= Sid. 79-81 i: BERÖMDA..., 1983.
= Sid. 149-151 i: INDIANBOKEN, 1986.
= Sid. 201-203 i: NYA..., 1990/1995.

Thörn, Bertil
Spotted Tail : ca 1823-1881. - 4 s.
= Sid. 185-187 i: INDIANBOKEN, 1986.
= Sid. 241-244 i: NYA..., 1990/1995.

Brown, Dee
Donehogawas uppgång och fall. - 14 s.
= Sid. 180-191 i: BROWN, 2008.
= Sid. 202-223 i: BROWN, 2015.

Red Clouds besök i Washington 1870.

1866 Fettermanmassakern  

Eriksson, Tommy
En julmassaker 1866. - 10 s.
= Sid. 41-50 i: ERIKSSON, 1983.

Thörn, Bertil
Hundra i handen. - 14 s.
= Sid. 107-120 i: SPÅR..., 1965.

Englund, Erik "Uncas"
Fettermanmassakern. - 19 s.
= Sid. 113-131 i: ENGLUND, 1957.

1867 Vagnkorgsstriden  

Eriksson, Tommy  
Milsten i indianhistorien : Vagn-korgsstriden 1867. - 6 s.
= Sid. 51-56 i: ERIKSSON, 1983.

Englund, Erik "Uncas"  
Vagnkorgsstriden. - 13 s.
= Sid. 133-145 i: ENGLUND, 1957.

1868 Laramiefördraget

Malm, Einar  
Laramiefreden och Sitting Bull. - 5 s.
= Sid. 83-87 i: MALM, 1970.

Malm, Einar  
Red Cloud och Spotted Tail efter fredsslutet. - 3 s.
= Sid. 88-90 i: MALM, 1970.

DE FÖRSTA KONFLIKTERNA 1851-1865

1851 Laramieförhandlingarna

Malm, Einar
Sitting Bull bland märkesmän vid Laramie. - 16 s.
= Sid. 16-31 i: MALM, 19970.

1854 Grattanmassakern

Thörn, Bertil
Vit mans buffel. - 15 s.
= Sid. 39-54 i: RÅDSELD..., 1969.

Malm, Einar
Blodiga krakel och hämndaktoner. - 10 s.
= Sid. 32-41 i: MALM, 1970.

Englund, Erik "Uncas"
Den ödesdigra kon. - 9 s.
= Sid. 25-33 i: ENGLUND, 1957.

Stingl, Miloslav
"Vilda Västern" erövras. - 5 s.
= Sid. 104-108 i: STINGL, 1979.

1864 Killdeer Mountains

Malm, Einar
Den vita svallvågen når Sitting Bull. - 10 s.
= Sid. 42-51 i: MALM, 1970.

1865 General Patrik E Connors kampanj mot sioux, cheyenne och arpaho.

Brown, Dee
Powder River-invasionen. - 14 s.
= Sid. 92-105 i: BROWN, 1974.
= Sid. 114-128 i: BROWN, 2008.
= Sid. 134-149 i: BROWN, 2015.

Malm, Einar
Kampen om Bozemanvägen. - 19 s.
= Sid. 56-74 i: MALM, 1970.

1865 Platte Bridge

Thörn, Bertil
Den elfte timmen. - 20 s.
= Sid. 66-85 i: KRIGSÖRN..., 1971.

Eriksson, Tommy
Löjtnant Collins mardrömsritt. - 9 s.
= Sid. 74-82 i: ERIKSSON, 1985.

1866 Uppgörelser med arvfienden : Wind River Shoshonerna

Hultkrantz, Åke
Indiankriget vid Wind River. - 22 s.
= Sid. 55-77 i: RÅDSELD..., 1969.

RED CLOUDS KRIG 1866-1868

Brown, Dee.
Månaden när hjorten fäller sina horn : siouxernas krig 1866 / Dee Brown ; översättning: Lars Ohlsson ; [faktagranskning: Mikael Kurkiala]. -
Stockholm : Karneval, 2011 (tr. 2012). - 264 s. : ill.
Orig:s titel: The Fetterman massacre.

Brown, Dee
Red Clouds krig. - 12 s.
= Sid. 106-127 i: BROWN, 1974.
= Sid. 129-151 i: BROWN, 2008.
= Sid. 150-175 i: BROWN, 2015.

Malm, Einar
Kampen om Bozemanvägen. - 19 s.
= Sid. 56-74 i: MALM, 1970.

Thörn, Bertil
Så slutade Red Clouds krig. - 25 s.
= Sid. 87-112 i: SPÅR..., 1965.

Kullman, Harry
Kontur av Röda Molnets krig. - 17 s.
= 70-86 i: KULLMAN, 1958.

Stingl, Miloslav
”Röda Molnet”. - 7 s.
= Sid. 109-115 i: STINGL, 1979.

Thörn, Bertil
Red Cloud : ca 1822-1909. - 3 s.
= Sid. 79-81 i: BERÖMDA..., 1983.
= Sid. 149-151 i: INDIANBOKEN, 1986.
= Sid. 201-203 i: NYA..., 1990/1995.

Thörn, Bertil
Spotted Tail : ca 1823-1881. - 4 s.
= Sid. 185-187 i: INDIANBOKEN, 1986.
= Sid. 241-244 i: NYA..., 1990/1995.

Brown, Dee
Donehogawas uppgång och fall. - 14 s.
= Sid. 180-191 i: BROWN, 2008.
= Sid. 202-223 i: BROWN, 2015.

Red Clouds besök i Washington 1870.

1866 Fettermanmassakern  

Eriksson, Tommy
En julmassaker 1866. - 10 s.
= Sid. 41-50 i: ERIKSSON, 1983.

Thörn, Bertil
Hundra i handen. - 14 s.
= Sid. 107-120 i: SPÅR..., 1965.

Englund, Erik "Uncas"
Fettermanmassakern. - 19 s.
= Sid. 113-131 i: ENGLUND, 1957.

1867 Vagnkorgsstriden  

Eriksson, Tommy  
Milsten i indianhistorien : Vagn-korgsstriden 1867. - 6 s.
= Sid. 51-56 i: ERIKSSON, 1983.

Englund, Erik "Uncas"  
Vagnkorgsstriden. - 13 s.
= Sid. 133-145 i: ENGLUND, 1957.

1868 Laramiefördraget

Malm, Einar  
Laramiefreden och Sitting Bull. - 5 s.
= Sid. 83-87 i: MALM, 1970.

Malm, Einar  
Red Cloud och Spotted Tail efter fredsslutet. - 3 s.
= Sid. 88-90 i: MALM, 1970.

DET DRAR IHOP SIG : Händelser före Sitting Bulls krig.    

Skogsberg, Peter
”Tjuvarnas väg” : Black Hills och Laramiefördraget. - 52 s.
= Sid. 89-141 i: SKOGSBERG, 2018.

Svenström, Yvonne  
Vägen till Little Big Horn. - 15 s.
= Sid. 7-21 i: SLAGET..., 1976.

1872 Pryor creek [Arrow Creek]  

Eriksson, Tommy  
Uppgörelsen vid Pryor Creek 1872. - 5 s.
= Sid. 90-94 i: ERIKSSON, 1983.

1873 Yellowstoneexpeditionen  

Malm, Einar
Custer känner Sitting Bull på pulsen. - 6 s.
= Sid. 105-110 i: MALM, 1970.

1874 Custers Black Hills expedition  

Malm, Einar  
Tjuvarnas väg. - 5 s.
= Sid. 111-115 i: MALM, 1970.

Stingl, Miloslav  
Guld i siouxernas land / I de heliga Svarta bergen. - 8 s.
= Sid. 116-123 i: STINGL, 1979.

Hultkrantz, Åke  
Svarta Kullarna. - 18 s.
= Sid. 22-38 i: SLAGET..., 1976.

1875 Förhandlingar och ultimatum.

Malm, Einar  
Krigsmolnen skockas. - 5 s.
= Sid. 121-125 i: MALM, 1970.

Reynols strid mot He Dogs oglalas och Cheyennerna mars 1876 

Malm, Einar  
Vinterattack med påföljd. - 6 s.
= Sid. 126-131 i: MALM, 1970.

Eriksson, Tommy  
Attack vid Powder River. - 5 s.
= Sid. 95-99 i: ERIKSSON, 1983.
Old Bear

  

SITTING BULL OCH SITTING BULLS KRIG 1876

Eriksson, Tommy                 
En dödsvind för mitt folk : Sitting Bull : livet, komplotten, mordet / Tommy Eriksson. - Höör : Agering, 2013. - 351 s. : ill.

Malm, Einar  
Sitting Bulls krig. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 1970. - 262 s. : ill.

Malm, Einar  
Sitting Bull och kampen om Vilda Västern. - Stockholm : Geber, 1946. - 296 s. : ill. - (Vetandets värld ; 3)

2. reviderade uppl. - Stockholm : Prisma/Biblioteksförlaget, 1961. - 220 s. : ill.

Lindberg, Lennart  
De som dog med stövlarna på : slaget vid Little Big Horn 1876 : ett reportage / Lennart Lindberg & Lars Widding ; foto: David F. Barry ; teckningar: Nils Stödberg. - Stockholm : Geber, 1963. - 179 s. : ill.

Brown, Dee  
Kampen om Black Hills. - 32 s.
= Sid. 196-227 i: BROWN, 1974.
= Sid. 266-302 i: BROWN, 2008.
= Sid. 304-357 i: BROWN, 2015.

Capps, Benjamin  
Sitting Bulls hotade värld. - 42 s.
= Sid. 192-233 i: CAPPS, 1984.

Malm, Einar  
Sitting Bull hårdnar. - 6 s.
= Sid. 91-96 i: MALM, 1970.

Ericson, Stig  
Den sista stora striden. - 11 s.
= Sid. 36-46 i: ERICSON, [Ny utg]. -1971

Chilton, Charles  
Den blodiga prärien. - 32 s.
= Sid. 180-211 i: CHILTON, 1963/1966.

O’Connor, Richard  
Sitting Bull / översättning Lennart Allén ; illustrationer Eric von Schmidt. - Stockholm : Lindblad, 1972. - 152 s. : ill. - (Lindblads historiska ungdomsböcker ; 44)
Orig:s titel. Sitting Bull. 1968.
2. uppl. - 1978.

Thörn, Bertil  
Sitting Bull : ca 1831-1890. - 4 s.
= Sid. 97-100 i: BERÖMDA..., 1983.
= Sid. 181-184 i: INDIANBOKEN,
= Sid. 237-240 i: NYA..., 1990/1995.

Brunström, Erik  
Porträtt av Sitting Bull. - 5 s.
= Sid. 202-206 i: SLAGET..., 1976.

Crazy Horse

Malm, Einar  
Crazy Horse och siouxkrigen. - 91 s.
= Sid. 142-232 i: MALM, 1960.
= Sid. 129-211 i: MALM, 1974.

Hagberg, Viktor  
Crazy Horse - patriot och frihetskämpe. - 41 s.
= Sid. 78-118 i: RÅDSELD..., 1969.

Eriksson, Tommy  
Crazy Horse - visionär och kämpe. - 21 s.
= Sid. 66-86 i: ERIKSSON, 1987.

Thörn, Bertil  
Den ljushylte - porträtt av en krigare. - 18 s.
= Sid. 207-224 i: SLAGET..., 1976.

Englund, Erik "Uncas"  
Crazy Horse. - 17 s.
= Sid. 179-195 i: ENGLUND, 1957.

Thörn, Bertil
Crazy Horse : 1842-1877. - 4 s.
= Sid. 41-44 i: BERÖMDA..., 1983.
= Sid. 57-60 i: INDIANBOKEN, 1986.
= Sid. 81-84 i: NYA..., 1990/1995.

Stingl, Miloslav
”Galna hästen”. - 4 s.
= Sid. 124-127 i: STINGL, 1979.

Gall

Eriksson, Tommy  
Gall - hämnaren i rött. - 14 s.
= Sid. 141-155 i: ERIKSSON, 1987.

Thörn. Bertil  
Gall : ca 1840-1894. - 4 s.
= Sid. 85-88 i: INDIANBOKEN, 1986.
= Sid. 109-112 i: NYA..., 1990/1996.

Rain-in-the-Face  

Malm, Einar  
Rain-in-the-face, bröderna Custer och Longfellow. - 11 s.
= Sid. 175-185 i: STRIDEN..., 1975.

Malm, Einar  
Affären Rain-in-the-Face. - 5 s.
= Sid. 116-120 i: MALM, 1970.

Eriksson, Tommy  
Rain-in-the-face i myt och sannsaga. - 6 s.
= Sid. 117-122 i: ERIKSSON, 1983.

George Armstrong Custer

Malm, Einar  
Pojkgeneralen rider in på arenan. - 8 s.
= Sid. 97-104 i: MALM, 1970.

Kullman, Harry  
Custer - mannen och myten. - 17 s.
= Sid. 185-201 i: SLAGET..., 1976.

Lindberg, Lennart  
Bloody Knife - spejare för Custer. - 24 s.
= Sid. 117-140 i: SLAGET..., 1976.

Lindberg, Lennart  
Bloody Knife ca 1840-1876. - 4 s.
= Sid. 35-38 i: NYA..., 1990/1996.

Ericson, Stig  
De blå ryttarna. - 10 s.
= Sid. 175-184 i: SLAGET..., 1976.

 

Soldansen bland lakotas sommaren 1876

Malm, Einar  
Sitting Bull mobiliserar. - 5 s.
= Sid. 132-136 i: MALM, 1970.

Rosebudstriden 17 juni 1876 

Malm, Einar  
Hett om öronen vid Rosebud. - 14 s.
= Sid. 137-150 i: MALM, 1970.

Englund, Erik ”Uncas”  
Med Crazy Horse vid Rosebud. - 26 s.
= Sid. 11-37 i: FLAMMANDE..., 1966.

Uppmarschen mot Little Big Horn  

Malm, Einar  
Sitting Bull går i ställning och Custer klipps. - 16 s.
= Sid. 151-166 i: MALM, 1970.

Thörn, Bertil  
Custers sjunde marscherar upp. - 42 s.
= Sid. 39-80 i: SLAGET..., 1976.

Malm, Einar     
Löjtnant Sibleys rekognoscering. - 33 s.
= Sid. 141-174 i: SLAGET..., 1976.

Slaget vid Little Big Horn 25 juni 1976 

Eriksson, Tommy                           
Custers sista strid : en biografi : drabbningen vid Little Big Horn 1876 / Tommy Eriksson. - Stockholm : Bonnier, 2011. - 516 s. : ill.

Little Bighorn : general Custers väg mot katastrofen / [författare: Peter Panzeri, Philip Katcher] ; [översättning: Mikael Dahlgren ; faktagranskning: Thomas Roth].- Stockholm : Svenskt militärhistoriskt bibliotek, 2010. - 155 s. - (De stora slagen ; 13)
Orig:s titel: D 1: Little Big Horn 1876: Custer's Last Stand / Peter Pantzeri. - 1995.

[Del 2: Amerikanska indiankrigen 1860-1890 / Philip Katcher : illustrationer av
Gerry Embleton. - S 96-151.
Orig:s titel Del 2: The American Indian Wars, 1860-1890. - 1977.]

Lindberg, Lennart  
De som dog med stövlarna på : slaget vid Little Big Horn 1876 : ett reportage / Lennart Lindberg & Lars Widding ; foto: David F. Barry ; teckningar: Nils Stödberg.
- Stockholm : Geber, 1963. - 179 s. : ill.

Slaget vid Little Big Horn 1876-1976 / Red. Yvonne Svenström. -
Stockholm : Lindqvist, 1976. - 234 s. : ill. - (Indianklubben ; [12])
 
Stjernswärd, Hodder
Little Bighorn den 25 juni 1876. Och sedan? - 54 s.
= Sid. 51-104 i: STJERNSWÄRD, 2001.

Malm, Einar
Hur Sitting Bulls vision blev verklighet. - 28 s.
= Sid. 167-194 i: MALM, 1970.

Hagberg, Viktor  
Striden vid Little Big Horn. - 48 s.
= Sid. 37-85 i: FLAMMANDE..., 1966.

Eriksson, Tommy  
Slaget vid Little Big Horn 1876 - en gåta för eftervärlden. - 12 s.
= Sid. 100-116 i: ERIKSSON, 1983.

Capps, Benjamin  
Slaget vid Little Bighorn. - 24 s.
= Sid. 210-233 i: CAPPS, 1977.

Slaget vid Little Bighorn. - 5 s.
= Sid. 405-409 i: VAD HÄNDE...1992.

Massakern vid Little Bighorn. - 4 s.
= Sid. 262-265 i: HISTORIA..., 1996.

Blundell, Nigel
Han dog med stövlarna på. - 11 s.
= Sid. 188-198 i: BLUNDELL, 1983.

Englund, Erik "Uncas"  
Little Big Horn. - 14 s.
= Sid. 165-178 i: ENGLUND, 1957.

David, Saul
Custers sista strid. - 13 s. : karta.
= Sid. 185-197 i: DAVID, 1999.

Sting, Miloslav  
Sitting Bull / Siouxernas största seger. - 14 s.
= Sid. 128-141 i: STINGL, 1979.

Wennersten, Lars  
Indiankrigare berättar om slaget vid Little Big Horn. - 19 s.
= Sid. 81-99 i: SLAGET..., 1976.

Marquis, Thomas B.
Sitting Bull-krigare i elden / översättning från engelska Einar Malm ; [illustrationer Gunnar Olofsson]. - Stockholm : Lindqvist, 1963. - 224 s. : ill. - (Indianklubbens bästa)
Orig:s titel: Warrior. [Eg. A warrior who fought Custer]

Brunström, Erik  
Indianen som dödade Custer. - 13 s.
= Sid. 52-64 i: SÅ LÄNGE..., 1984.
White Bull

[Martin, ]  
Trumpetare Martins elddop / översättning Yvonne Svenström. - 10 s.
= Sid. 100-109 i: SLAGET..., 1976.

Sheridan, Philip
...och så den officiella redogörelsen : General Philip Sheridans rapport om Little Big Hornslaget / översättning Yvonne Svenström. - 7 s.
= Sid. 110-116 i: SLAGET..., 1976.

Eriksson, Tommy
Begick Custers män självmord? - 19 s.
= Sid. 197-125 i: ERIKSSON, 1985.

Eriksson, Tommy
Custers lögn. - 22 s.
= Sid. 87-108 i: ERIKSSON, 1987.

Eriksson, Tommy  
Frank Finkel - mannen som överlevde Little Big Horn. - 5 s.
= Sid. 112-116 i: ERIKSSON, 1983.

Kullman, Harry  
Det oundvikliga slutet. - 22 s.
= Sid. 133-154 i: KULLMAN, 1958.

Olsson, Gits  
Sista striden för en general. - 10 s.
= Sid. 24-33 i: OLSSON, 1982.

Ericson, Stig  
Hundra år efteråt - ett besök på Custers slagfält idag. - 4 s.
= Sid. 225-228 i: SLAGET..., 1976.

Wilson, Ian  
Guldskatten och general Custers sista strid. - 6 s.
= Sid. 191-196 i: WILSON, 1988/1995 el 96. KOLLA.

Mjöberg, Jöran  
Siouxindianerna och general Custer. - 5 s.
= Sid. 94-98 i: MJÖBERG, 1964/1967.


TIDEN EFTER LITTLE BIG HORN

Skogsberg, Peter
Custer Hill. 1876. - 34 S + 12 S.
= Sid 143-177 och 179-191 i: SKOGSBERG, 2018.

Malm, Einar
Little Big Hornslagets eftermäle. - 6 s.
= Sid. 195-200 i: MALM, 1970.


Slim Buttes 7 september 1876

Eriksson, Tommy  
De kom i gryningen... - 7 s.
= Sid. 126.132 i: ERIKSSON, 1985.
Crook vs Amercan Horse d ä (Iron Shield)

Malm, Einar  
Det uttänjda fortsättningskriget. - 15 s.
= Sid. 201-215 i: MALM, 1970.

Anfallet på Lame Deer 1877

Eriksson, Tommy  
Lame Deers fall - en provokation. - 9 s.
= Sid. 155-163 i: ERIKSSON, 1985.

Sitting Bull i landsflykt i Canada

Malm, Einar  
Sitting Bull i Kanada. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 1977. - 247 s. : ill.

Malm, Einar
Landsflykt och kapitulation. - 14 s.
= Sid. 216-230 i: MALM, 1970.

Neuberger, Richard L.
"Stamix Otokon" stiftar fred med indianerna. - 14 s.
= Sid. 44-57 i: NEUBERGER, 1964.

Macfie, Harry  
Den gamle trappern vid Cormorant Lake. - 131 s.
= Sid. 93-223 i: MACFIE: Lägereldar... [1944]
= Sid. 89-213 i: MACFIE: Lägereldar... [1948]
En berättelse om strider med Sioux- och Assiniboineindianer, samt en äventyrlig
skildring av jakten på, och tillfångatagandet av upprorsledaren, mestisen
Louis Riel. BenMcDougall är trapperns namn.


Reservatstiden

DEN FÖRSTA RESERVATSTIDEN - Ca 1877- 1891 och Andedansen 1890-91   

Sitting Bull tvingas till slut kapitulera, återvända till USA och blir reservatsindian på Standng Rock.

Malm, Einar  
Den långa vägen hem. - 16 s.
= Sid. 231-246 i: MALM, 1970
Sitting Bull till Standing Rock.

Malm, Einar  
Sitting Bull i blickfånget. - 30 s.
= Sid. 251-281 i: MALM, 1960.
= Sid. 229-257 i: MALM, 1974.

Englund, Erik "Uncas" 
Sitting Bull ger upp. - 10 s.
= Sid. 217-228 i: ENGLUND, 1957.

Brunström, Erik  
På cirkusturné med Sitting Bull. - 16 s.
= Sid. 136-151 i: ATTACK..., 1978.

Brunström, Erik  
Förtalskampanjen mot Sitting Bull. - 10 s.
= Sid. 182-191 i: INDIANSK..., 1979.

Andedansen 1890-1891.

Malm, Einar  
Messiasdrömmen som dränktes i blod. - 125 s. : ill.
= Sid [89]-[214] i: MALM, 1967.

Malm, Einar  
Dödsdans i Dakota. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 1961. - 257 s. : ill.
Starkt reviderad utgåva av "Siouxindianernas sista strid".

Malm, Einar
Det bittra slutet. - 15 s.
= Sid. 247-261 i: MALM, 1970

Malm, Einar  
Siouxindianernas sista strid : med löjtnant Ragnar Ling-Vannerus i fält mot Sitting Bull under andedansoroligheterna i Dakota 1890-91. - Stockholm : Norstedt, 1929. - 203 s. : ill.

Lindberg, Christer
Foreigners in Action at Wounded Knee. - Nebraska Historical Society, 1990. - 12 s : ill.
= Sid 170-181 i // (Nebraska History ; 71)

Brown, Dee  
Andedansen. - 18 s.
= Sid. 273-291 i: BROWN, 1974.
= Sid. 393-413 i: BROWN, 2008.

Ljungdahl, Axel  
Wowoka och 1890 års andedans. Ande-dansen och Sioux-upploppet. - 10 s.
= Sid. 65-73 i: LJUNGDAHL, 1969.

Mordet på Sitting Bull 1890

Eriksson, Tommy  
Konspirationen mot Sitting Bull. - 6 s.
= Sid. 129-134 i: ERIKSSON, 1983.

Englund, Erik ”Uncas”  
Andedansen - och det bittra slutet. - 13 s.
= Sid. 129-134 i: ENGLUND, 1957.

Wounded Knee 1890  

Brown, Dee  
Wounded Knee. - 5 s.
= Sid. 292-296 i: BROWN, 1974.
= Sid. 415-420 i: BROWN, 2008.

Malm, Einar  
Messiasdrömmen som dränktes i blod. -
= Sid [89]-[214] i: MALM, 1967.

Malm, Einar  
Den siste martyren. -
= Sid. 282-[287] i: MALM, 1960.
Big Foot.

Malm, Einar  
Big Foot och Wounded Knee. - 9 s.
= Sid. 258-[266] i: MALM, 1974.

Thörn, Bertil
Stora Rödnäsan. - 25 s.
= Sid. 52-76 i: ATTACK..., 1978.
Cheyennepolis bland siouxernas andedansare 1890-1891.

Kleen, Emil A.G.
Rödt, svart och gult folk i Staterna. - 32 s.
= Sid. 107-139 i: KLEEN, 1903. [1902]
En allmän exposé över indianernas historia och situation. Avslutas med egna
erfarenheter från sioux-landet vid tiden för andedansen. Sid. 129-139.

Grimberg, Carl, 1875-1941
[Ragnar Ling Vannerus och Wounded Knee]. - 3 s.
= Sid. 541-543 i: GRIMBERG, 1914.

Zilliacus, Konni  
Indiankriget : amerikanska gränsmarkshistorier. - Helsingfors : Hagelstam, 1898. - 177 s. : ill.

RESERVATSTIDEN EFTER 1891

Bilder från reservatslivet

Anderson, John  
Rosebud Sioux : ett folk i förvandling / [fotografier: John Anderson] ; översättning Gunvor V. Blomqvist och Kristina Bonde. - Stockholm : C-H Jacobson produktion AB, 1989. - 175 s. : ill.

Jacobson, Claes-Håkan 1944-
Rosebud Sioux : a Lakota people in transition / Claes H. Jacobson. - Stockholm : C-H Jacobson produktion, 2004. - 207 s. : ill.
Fotografier av John Anderson m f l.
Se Anderson, John för tidigare version av boken, ovan.

Linck, Olaf  
En sommar bland siouxindianer / över-sättning från danskan av Karl Ekman. - Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1926. - 178 s. : ill.

Brunström, Erik  
Dansen kring Sitting Bulls grav. - 16 s.
= Sid. 122-137 i: INDIANSK..., 1982.

Notiser och bilduppslag  

Tanner, Ogden  
Västerns första jägare sista jakt. - 8 s.
= Sid. 76-83 i: TANNER, 1985.
Bilduppslag av reservat-siouxers slakt av boskap.

Anderson, John A.  
[Fotografier av siouxindianer tagna av John A. Anderson]. - 3 s.
= Sid. 107, 122-123 i: SÖDERBERG, 1983.

Puranen, Bi  
En siouxindians död. - 3 s.
= Sid. 121-123 i: PURANEN, 1987.
Tuberkulos.

Piktogram

Robinson, Andrew
Indianska piktogram. - 1 s : ill.
= Sid. 56 i: ROBINSON, 1998.

LAKOTAS UNDER 1900-TALET

Skola, utbildning, psykologi, sociala förhållanden.

Christie, Nils  
Tomrummen. - 9s.
= Sid. 15-23 i: CHRISTIE, 1972.

Erikson, Erik H.
Jägare över prärien [Den historiska bakgrunden. - Jim. - En blandad studiegrupp. - Siouxernas barnuppfostran. - Det övernaturliga. - Sammanfattning. - Fem år senare]. - 48 s.
= Sid. 100-147 i: ERIKSON, 1965.
Utbildning och barnuppfostran

Texten summerad i:

Erikson, Erik Homburger 
[Gruppidentitet och egoidentitet]. - 5 s.
= Sid. 42-46 i: ERIKSON, 1977.
Två litt.referenser s. 277.

Ericson, Stig  
Lära för att överleva. - 10 s.
= Sid. 177-186 i: ATTACK..., 1978.

Ericson, Stig  
”Ge mej sexti cent till en öl” : funderingar efter ett besök i Rapid City. - 8 s.
= Sid. 237-244 i: AMERIKA..., 1977.

Hayden, Torey L  
Spökflickan / översättning av Ingela
Bergdahl. - Stockholm : Natur och Kultur, 1993. - 328 s.
Orig:s titel: Ghost girl.
En av huvudpersonerna i den här boken om psykiskt handikappade barn, är
Jeremiah, en pojke av siouxhärstamning.

Musik och Powwow

Knopff, Bradley D.
Reservation preservation : Powwow dance, radio, and the inherent dilemma of the preservation process / Bradley D. Knopff. - Lund : Departement of Sociology [Sociologiska institutionen], Univ., 2001. - 218 s. : ill. - Lund dissertations in Sociology, 1102-4712 ; 37.
Diss.

Pine Ridge Lakota Turtle Mountain Ojibwa mm. Lokalradion och powwowdansandets
betydelse för den indianska identiteten.

AIM och Wounded Knee 1973 och därefter : Indianskt motstånd i nutiden. 


Kurkiala, Mikael
Sekler av motstånd hos lakota. - 35 s. : ill.
= Sid. 121-156 i: DEN OBRUTNA..., 1995.

Kurkiala, Mikael
"Building the nation back up" : the politics of identity on the Pine Ridge Indian Reservation / Mikael Kurkiala. - Uppsala : Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Univ., 1997. - 254 s. : ill., kartor. - (Uppsala studies in cultural anthropology ; 22)
Diss. Uppsala : Univ.


Kurkiala, Mikael
The Lakokta of South Dakota : The reconstitution of indigenous identity on the Pine Ridge reservation. - 71 s.
= Sid. 63-133 i: Voices..., 1998.


Kurkiala, Mikael
Initi - svetthyddan 5 s. + Lakotaindianerna : det finns andra sätt att vara människa på. - 15 s.
= Sid. 12-16 och 31-45 i: KURKIALA, 2005.
Kort historisk expose och ngt om lakota idag.

Åberg, Lars  
Kluven tunga : indianerna i 70-talets USA / text: Lars Åberg ; foto: Lars Hejll. - Stockholm : Forum, 1977. - 172 s. : ill.

Thörn, Bertil  
Det nya indiankriget. - 56 s.
= Sid. 167-222 i: DE TOG..., 1980.

Deloria, Vine  
Custer dog för era synder / översättning av Staffan Söderblom. - Stockholm : Pan/Norstedt, 1971. - 258 s. - (PAN-original)
Orig:s titel: Custer died for your sins : an indian manifesto. 1969.

Holdt, Jacob  
Nederlag i Wounded Knee? - 4 s. [9] s.
= Sid. [47] 49-52 [55] i: HOLDT, 1985.

Burton, Nina
I Columbus och Calamity James spår. – 2 s.
= Sid 371-372 i: BURTON,2005.
Ögonblicksbild från Wounded Knee året för upproret där (1973).
Författaren stiger av bussen och möts av en nervös och hotfull stämning.

Jorden är vår moder : budskap till västerlandet från Nordamerikas indianer / [utgiven i samarbete med Svensk-indianska förbudnet ; översättning : Jörgen I. Eriksson... - Stockholm : Jordens vänner, 1984. - 34 s. : ill. - (Jord-eco ; 3)
Översättning från engelska av valda artiklar.

Notiser om rättsliga övergrepp bl a mot Aim-ledaren Leonard Peltier kan man läsa i:

Amnesty International  
Årsrapport. - Stockholm : Nyblom. 1986. 1987. 1988.

Clyde Bellecourt var visserligen ojibwa men spelade stor roll inom AIM och Wounded knee 1973. Ett kapitel om honom AIM bingopalats inför 2000-talet i:

Åberg, Lars
Gula sidorna. - 21 s.
= Sid. 158-178 i: ÅBERG, 2002.
    
Lakotas i nutiden - 2000-talet

Kurkiala, Mikael
Lakotaindianerna : Det finns andra sätt att vara människa på. - 15 s.
= Sid 31-45 i: KURKIALA, 2005.

Kurkiala, Mikael
Inikagapi - avklädd inför livet. - 6 s.
= Sid 173-179 (+ Sid 155)i: KURKIALA, 2019.
Ngt om andlighet och svetthyddans rit.

Dahlbring, Magnus
Indianerna på Standing Rock - Hoppets reservat / Magnus Dahlbring, Marianne Erlandsson. - Stockholm : LL-förlaget, 2002. - 79 s. : färgill. - (Lättläst)
                                                             
Banfield, Annika                                                          
Den vita buffelkvinnans folk : en resa i Lakotaindianernas värld. - B.C.Books, 2007. - 216 s.

Bok om författarens och producentens Folke Johansson vedermödor när de skulle göra en dokumentärfilm (Spirits for sale) om hur Lakotas ceremonier blivit "big business" på nätet. Banfield vill skapa förståelse för de traditionella indianernas protester. Vi möter bl a "Den heliga pipans" beskyddare Arvol Looking Horse som berättar något om lakotas tankevärld, vidare behandlas kampen för att bevara prärieindianernas heliga berg Bear Butte intakt och framställningen av västerlänningar som "leker indianer" genom att köpa ceremonier och pipor via nätet.

Banfield, Annika                       
Röster från buffelkvinnans folk. - B.C.Books, 2007. - 61 s.

Ett litet häfte bestående av intervjuer med lakaotas nu levande traditionalister. Här redogör en advokat för kampen för landrättigheter i USA:s domstolar, en 90-årig kvinna berättar om sin barndom, en annan försöker förklara indiansk andlighet, Bear Butte-bergets betydelse för prärieindianer och de frustrationer dagens indianer ofta genomlever. Chief Arvol Looking Horse' budskap till världen som han levererade i FN efter det att han mottagit FN:s fredspris 2006 (kan även läsas på nätet) återges här.


Prärien : Nomaderna : Santee Dakota [Östliga Sioux]


OBS! För artikelrerferenserna, se sidan med alfabetiskt ordnade fackböcker = Alfabetisk lista (Så tex: MALM, 1960)

De första vita som kommer i kontakt med Dakota sioux är fransmännen. På 1600-talet stöter Jean Nicollet på dem öster om deras eget territorium, kring Green Bay. 1741 hör jesuiterna Raynbault och Jouges ojibwaindianerna nämna en stam kallad ”De små huggormarna”. I fransk tolkning blir det Naduwessi, vilket är upphovet till kortformen Sioux. Siouxernas namn på sig själva är Dakota, Nakota eller Lakota, beroende på om de talar den östliga, centrala, eller västliga dialekten. Den östra gruppen kallas också Santee Dakota [bestående av de fyra stammarna Mdewakanton, Sisseton, Wahpeton och Wahpekute], den centrala Yankton [och Yanktonai] Nakota och den västra Teton Lakota. Det blir de östliga Dakotas som först konfronterades med de vitas land-hunger, och genom misslyckade fördrag om markavträdelser är de framemot mitten av 1800-talet nästan landlösa.

Kring 1811  

Den förste svensken kommer till den trakt som kom att kallas Minnesota. Hans namn är Jacob Fahlström. Som skogsman och pälsjägare blir hans umgänge med Ojibwa-indianerna av den arten att han kommer att räknas som medlem av stammen. 1832 gifter han sig med indianflickan Margaret Bungo. Ojibwas är fiender till Dakotas av tradition och Fahlström kommer att ha sin duster med denna stam.

Stefansson, Bodil
Hur ”den svenske indianen” Jacob Fahlström planterade drömmen om Vilda Västern hos smålänningarna vid Chisago Lake. - 5 s.
= Sid 238-242 i: STEFANSSON, 2017.

Widén, Albin
  
Den svenske indianen. - 7 s.
= Sid. 108-114 i: RÖD..., 1963.

Lager, Birgitta  
Jacob Fahlström. - 3 s.
= Sid. 62-64 i: SVENSKT BIOGRAFISKT LEXIKON, 15. - 1956.

1850

Den svenska författarinnan Fredrika Bremer färdas 1850 uppför Mississippifloden, passerar den berömda byn Kaposia, och gör ett besök i en av indianbyarna kring Fort Snelling.
Se mer nedan:

Bremer, Fredrika  
Tjugosjätte brevet : På Mississippi d 15 okt. 1850 / Tjugosjunde brevet : S:t Paul Minnesota d 25 okt. 1850. - 55 s.
= Sid. 207-226 i : BREMER 2A, 1982. och Sid. 17-53 i : BREMER 2B, 1982.
= BREMER, 1853-54, 1866/1961.
  Digital utgåva från Archive.org Se sid 327 ff.

Bremer, Fredrika
Tjugosjunde brefvet. S:t Paul, Minnesota D 25 Oct. 1850
[…] Det hvimlar af Indianer i staden. Männerna gå merendels grant utpyntade, och med blanka yxor…. 2 s.
= Sid. 1330-1331 i:
Texter : från Sapfo till Strindberg / red.: Dick Claesson .. Lund : Studentlitteratur, 2006 . - 1474 s.

En kommentarbok till Fredrikas resor i USA med några av hennes illustrationer och notiser om indianerna är:

Sundell, Gunnar
Med Fredrika Bremer i Amerika / av Gunnar Sundell ; under redaktion av Tore Gjötterberg. - Stockholm : Carlsson, 1993. - 151 s. : ill. - (Årstasällskapets för Fredrika Bremer-studier skriftserie ; 1)

Bremer, Fredrika
Bilduppslag med bl a Skonkah Shaw och Mochpedga wen (Fjädermolnskvinnan) fint återgivna i färg, ehuru ganska små till storleken. - 1 s.
= mellan sid 208 och 209 i: FREDRIKA..., 2005.

Bremer, Fredrika
Tjugosjunde brefvet. S:t Paul, Minnesota D 25 Oct. 1850
[…] Det hvimlar af Indianer i staden. Männerna gå merendels grant utpyntade, och med blanka yxor…. 2 s.
= Sid. 1330-1331 i:
Texter : från Sapfo till Strindberg / red.: Dick Claesson .. Lund : Studentlitteratur, 2006 . - 1474 s.

1857  

Den fredlöse Wahpekutesiouxen Inkpadutas terrorangrepp på ett nybygge vid Spirit Lake skapar oro i Minnesota. Tilltaget bekämpas av övriga siouxer i området bl a Medewakantonhövdingen Little Crow.

Strand, Björn  
Inkpaduta och Spirit Lake-massakern. - 18 s.
= Sid. 119-137 i: RÅDSELD..., 1969.

1862 Minnesotamassakern  

Levnadsvillkoren för Dakota sioux är sommaren 1862 desperata, och mot bättre vetande kommer Mdewakantonhövdingen Little Crow att leda en blodig resning mot de vita i Minnesota. Många svenska emigranter blir inblandade i upproret, som ibland kommer att kallas Minnesota-massakern.

En populärt hållen, men ganska god introduktion till ämnet är:

Stefansson, Bodil
En man som hetade Glader : om människor som Vilhelm Mobergs Kristina och Karl Oskar / [Bodil Stefansson]. - [Torekov] : Guidning på Bjäre, cop. 2017. - 375 s. : ill.

Ur innehållet: Om Gustav Glader i kapten Mattsons skandinaviska kompani. Sid 287. - 32. Hur Taoyateduta även kallad Little Crow valdes till talesman för Dakotas och hur han förlorade sitt folks förtroende. Sid 295.- 33. Om invånarna från Lake Elisabeth och hur de flydde för sina liv tillsammans med 1000-tals andra under Dakotakriget. Sid 305. - 34. Hur Carl Glader och andra nybyggare från Chisago County sändes ut mot Hole in the Day för att förhindra ett tvåfrontskrig. Sid 316. - 35. Om livet vid Chisago Lake under Dakotakriget. Sid 321.


En självklar introduktion är också nedanstående böcker och artiklar:

Widén, Albin                                 
Svenskarna och indianupproret / Teckningar: Gunnar Olofsson. - Stockholm : Lindqvist, 1965. - 170 s. : ill. - (Indian-klubbens bästa)
Litt: s. 163-170.

Malm, Einar                      
Little Crow och minnesotamassakern. - 44 s.
= Sid. 16-59 i: MALM: Berömda indianhövdingar, 1960.
= Sid. 15-54 i: MALM, 1974.

Malm, Einar                        
Massaker i Minnesota. - 30 s. [22 s].
= Sid. 66-95 i: MALM, 1946.
= Sid. 53-75 i: MALM, 1961.

Malm, Einar  
Blodstormen över Minnesota. - 9 s.
= Sid. 7-15 i: STRIDSYXA..., 1968.

Brown, Dee  
Little Crows krig. - 23 s.
= Sid. 40-62 i: BROWN, 1974.
= Sid. 54-79 i: BROWN, 2008.
= Sid. [68]-95 i: BROWN, 2015.

Capps, Benjamin  
Minnesotamassakern : Siouxerna på krigsstigen. - 10 s.
= Sid. 170-179 i: CAPPS, 1977.

Englund, Erik ”Uncas”
Lilla Kråkan slår till / Storm över Minnesota. - 28 s.
= 55-83 i: ENGLUND, 1957.

Regli, Adolph  
En ko som patient / Det drar ihop sig till indiankrig / Indiankrig / Doktorn kämpar mot indianerna / Ett skelett som krigsbyte. - 47 s.
= Sid.7-53 i: REGLI, 1944.

Thörn, Bertil
Little Crow ca 1810-1863. - 3 s.
= Sid. 61-63 i: BERÖMDA..., 1983.
= Sid. 103-105 i: INDIANBOKEN, 1986.
= Sid. 143-145 i: NYA..., 1990/1995.

Hultkrantz, Åke  
Charles Alexander Eastman 1858-1939. - 3 s.
= Sid. 77-79 i: INIDIANBOKEN, 1986.
= Sid. 101-103 i: NYA..., 1990/1996.

Ekendahl, Staffan. 
[Abraham Lincolns roll efter Minnesotaupproret]. - 2 s:
= Sid. 298-299 i: EKENDAHL, 2011.

Svenskar och dakotaindianer

Stefansson, Bodil
En man som hetade Glader : om människor som Vilhelm Mobergs Kristina och Karl Oskar / [Bodil Stefansson]. - [Torekov] : Guidning på Bjäre, cop. 2017. - 375 s. : ill.

Ur innehållet: Om Gustav Glader i kapten Mattsons skandinaviska kompani. Sid 287. - 32. Hur Taoyateduta även kallad Little Crow valdes till talesman för Dakotas och hur han förlorade sitt folks förtroende. Sid 295.- 33. Om invånarna från Lake Elisabeth och hur de flydde för sina liv tillsammans med 1000-tals andra under Dakotakriget. Sid 305. - 34. Hur Carl Glader och andra nybyggare från Chisago County sändes ut mot Hole in the Day för att förhindra ett tvåfrontskrig. Sid 316. - 35. Om livet vid Chisago Lake under Dakotakriget. Sid 321.


En artikel som inte berör indianerna i sig, men som med text, kartor och statistik skildrar den vita kolonisationen av Minnesota, med särskild vikt lagd vid den svenska immigrationen är:

Nelson, Helge
Minnesotas bebyggande med särskild hänsyn till svenskars, norrmäns och tyskars andel i densamma. - 27 s. : kartor.
= Sid. 164-190 i: Svensk geografisk årsbok, 1937.

Många svenska emigranter kom med tiden att möta indianerna på nära håll. Så värst mycket av minnen kring detta finns inte nedtecknade. Här är några artiklar som bl a rör samvaron mellan Dakotaindianerna och de svenska invandrarna.

Widén, Albin  
Den svenske indianen. - 7 s.
= Sid. 108-114 i: RÖD..., 1963.

Widén, Albin  
Svenskar och indianer. - 18 s.
= Sid. 41-58 i: INDIANKLUBBENS..., 1961.

Widén, Albin  
Svenskar och indianer i Wisconsin. - 11 s.
= Sid. 138-148 i: RÅDSELD..., 1969.

Widén, Albin  
Indiantradition i svenskbygd. - 12 s.
= Sid. 172-182 i: ÅSKFÅGELNS..., 1970.

Widén, Albin  
Med indianer som grannar. - 26 s.
= Sid. 75-100 i: WIDÉN, 1972.

Widén, Albin  
Svenskar och ”Pitchi-bucketi”-indianer. - 8 s.
= Sid. 137-144 i: STRIDEN..., 1975.

Sjöberg, Sven  
Nybyggarna och indianerna. - 4 s.
= Sid. 49-52 i: SJÖBERG, 1968.

Bremer, Fredrika  
Tjugosjätte brevet : På Mississippi d 15 okt. 1850 / Tjugosjunde brevet : S:t Paul Minnesota d 25 okt. 1850. - 55 s.
= Sid. 207-226 i : BREMER 2A, 1982. och Sid. 17-53 i : BREMER 2B, 1982.
= BREMER, 1853-54, 1866/1961.

Ahlroth, Axel  
Svenskarna i Minnesota : historiska anteckningar. - Västervik, 1891.

En glimt av Sisseton och Wahpeton Dakota från tidigt 1900-tal [i Syd-Dakota] ges i:

Lysander, Albert  1875-1956
Ett besök hos Siouxindianerna sommaren 1908. - 5 s.
= Sid. 193-197 i: // SVERIGES UNGDOM, 1909.

klicka på bilderna och bläddra

Albert Lysander: Ett besök hhos siouxindianerna sommaren 1908

Sannolikt Lake Traversereservatet, South Dakota

DAKOTAINDIANERNA I SKÖNLITTERATUREN och DEN ALLRA FÖRSTA SVENSKA INDIANBERÄTTELSEN.

Minnesotaupproret bildar bakgrund till en episod hos Vilhelm Mobergs avslutande del i Utvandrarposet "Sista brevet hem till Sverige".

Indian och Svensk-Amerikakännaren Albin Widén skrev 1976 en lågmäld roman om den föräldralösa Anna som rymmer till Amerika och gifter sig med ungdomskärleken Anders som tagit sig ett "homestead" i Minnesota. Uppelvelserna under indianernas desperata uppror spelar stor roll i berättelsen.

Stig Ericsons ungdomsbok "Indianupproret" berättar också en historia från indianresningen 1862.

Vad märkligare är, är att Sveriges första egna indianboksförfattare Sigfrid Nybergs andra opus i genren indianberättelser synbarligen behandlar Minnesotaupproret på ett för tiden förvånansvärt korrekt sätt, och att boken lämnade trycket endast något halvår efter händelserna timat.
Med största sannolikhet är det såhär. Nyberg var en person som kunde konsten att fabulera, och han arbetade som redaktör på Göteborgs Handels- och sjöfartstidning. Vi vet att han var väl beläst på den tidens berättare från USA som Möllhausen och Gerstäcker. Med all säkerhet hade han också slukat svenska skildringar av landet i väster av t ex Unonius och Bremer. Han kunde således beskriva land och folk ganska bra. Antagligen får han så ett pressmeddelande om indianresningen i Minnesota. Lägger till det han fått veta i slutet av sin rätt beskedliga historia, och vips så tycks han ha gjort en inkännande roman från upprorets tid. "Svenskarne i Minnisota". Som sagt detta är den andra inhemska indianberättelsen i Sverige. Den första är Nybergs egen pastisch på Coopers Prärien. Se nedan.

 

Ericson, Stig                 
Indianupproret / illustrationer av Nils Stödberg. - Stockholm : Bonnier, 1963. - 120 s. : ill. - ([Indian-] böckerna)
[2. uppl.]. - 1970. - 137 s. - (Röda ramen)Moberg, Vilhelm  
Sista brevet till Sverige. – Stockholm : Bonnier, 1959. – 366 s. – (Romanen om utvandrarna ; 4)

 

NYBERG, SIGFRID - Sverige 1829-1885
Översättare och författare till de första egentliga svenska indianberättelserna.

Nyberg, Sigfrid            
Bilder från nordamerikanska gräsöknarne. - 104 s.
= Sid. [37]-140 i:
Nyberg, Sigfrid
Jernvägs- och ångbåtslektyr : originalskizzer. - Göteborg : Lamm, 1859 . - 208 s.

Nyberg, Sigfrid   
Svenskarne i Minnisota : en episod ur det amerikanska inbördeskriget 1862-1863 : berättelse. - Göteborg : Lamm, 1863. - 88 s.
= Pag.1-88 Särtryck ur:
Flora : toilettkalender för 1864 / med tre stålgravyrer. - Göteborg : Lamm, 1863. - 160 s.
 
Widén, Albin                       
Präriekvinna. - Stockholm : LT, 1976. - 175 s.

Extramaterial:

Den glömda historien - Drama i USAs svenskbygder 

För 150 år sedan, den 17 augusti 1862 hade de östliga siouxerna (Dakota) fått nog av de vitas oförrätter och tog till vapen. Men de gick en katastrof till mötes. I december hängdes 38 indianledare och resten fördrevs från Minnesota. Skottpengar på 25$ utlovades för varje dödad indians skalp.

Ett och annat om dessa indianer äger vi i Sverige som forskningen inte utnyttjat till fullo. Dels då Fredrika Bremers iakttagelser 12 år före konflikten, dels Albin Widéns efterlämnade papper som finns på Emigrantinstitutet i Växjö om svenskamerikanarnas minnen av händelsen.


Bilderna nedan: Dakotaindianer porträtterade av Fredrika Bremer 1850 nära
Ft Snelling. Kvinnan är Fjädermolnskvinnan, hennes man vid namn
White Dog ses t h och tv är Grey Iron, far till Big Eagle och Medicine Bottle två av krigsledarna 1862. Se nedan.

   

       

        

                

När Fredrika Bremer besökte Dakota- (sioux) indianerna i Minnesota 1850 fann hon hos dem en viss orientalisk prakt och ett enkelt välstånd. Hon fick revidera sin bild av såväl indianerna generellt som kvinnans roll hos dessa indianer. (Läs här!)
12 år senare var den indianska kulturen helt i sönderfall och detta följdes av ett totalt fördrivande av Dakota och Winnebago från Minnesota. I desperation hade svältande indianer rest sig i ett blodigt uppror som slutade i total tragedi, inklusive den största massavrättningen som ägt rum i USA. Händelsen är så infekterad av man helst av allt förtränger den i USA. Hela skeendet utspelades i svenskbygderna för bara 150 år sedan.

Upproret inleddes 17 augusti 1862 och kan sägas ta sitt slut definitivt 26 december då 38 indianer avrättades genom hängning. Den största massavrättningen i USA:s historia.
Resultatet blev också tre år senare total etnisk rensning av ursprungsbefolkningen Siouxindianer (Dakota) från delstaten Minnesota. Ett pris på 25$ per indianskalp utlovades hädanefter.

Detta var början till slutet för den fria nordamerikanske indianen och det skedde vid tiden för det amerikanska inbördeskriget (1861-65). Det snabbt eskalerade förtrycket och lurendrejeriet av indianer strax väster om Misssissippi resulterade i ett uppror som i sin tur fick konsekvenser som USA i allmänhet och Minnesotas invånare i synnerhet inte vill minnas än i dag. Det var ju ett slags favoritområde även för svenskar tyskar och norrmän. Vi känner ju till det via Vilhelm Mobergs Utvandrarepos och från Jan Troells filmbearbetning av detsamma.


Det vitas övertagande av landet skedde kvickt och som vanligt genom landrofferi, falska löften och hänsynslöshet. På bara ett bar årtionden hade fria, förhållandevis välmående indianer blivit hjälplöst alienerade, ibland svältande tiggare som inte såg någon annan utväg än att ta till vapen.
Ja, en handelsman vid namn Andrew Myrick som vägrat ge dem deras lagstadgade ersättning för landköp hade till och med sagt att för hans del kunde de (indianerna) lika gärna äta gräs eller dynga!

Ett blodigt uppror med ett blodigt avslut blev följden. Omständigheter tvingade även de sansade ledarna som t ex Little Crow att i desperation slå tillbaka de vita kolonisterna.
Resultatet blev total etnisk rensning av Siouxindianer (Dakota) från vad som blev delstaten Minnesota. Vilket i sig bara var en logisk följd av tidigare åtgärder årtionden innan då praktiskt taget hela östra USA, öster om Mississippi hade avfolkats på indianer.
Minnesota översvämmades förstås av vita nybyggare efter inbördeskrigets slut, då mängder av före detta soldater behövde en utkomst. Att statskassan också behövde guld ledde snart till att de fria nomadstammarna ute på högprärierna inte heller kunde behandlas med omdöme och sans. Efter 1890 var i stort sett samtliga Nordamerikas indianer berövade sitt traditionella sätt att leva.

    


Litte Crow - krigsledare mot sin villja ser vi till vänster. I mitten Big War Eagle - son till Grey Iron, som vi såg tecknad av Fredrika Bremer (ovan). Till höger ett foto av Medicine Bottle, också han son till Grey Iron, här på väg till hängningen.


Det här är en händelse som inte tar plats i USA:s allmänna minne. En saklig artikel hittar vi emellertid i New York Times. Artikeln är skriven av militärhistorikern Ron Soodalter och titeln är Lincoln and the sioux. I

Eastman, Mary
Dacotah : life and legends of the sioux around Fort Snelling. - 1849

Eastman, Mary
The american aboriginal portfiolio / Illustrated by Seth Eastman. - 1853.

Eastman, Mary
Romance of indian life. - 1853.

Ögonvittnen - källor

Berghold, Alexander
The indians revenge : or days of horror. - 1891.

Bryant, Charles
A history of the great massacre by the sioux indians in Minnesota, including the personal narratives of many who escaped. - 2 ed. - 1864.

Flandreau, Charles
History of Minnesota and tales of the frontier. - 1900.

Heard, Isaac
History of the sioux war

Minnesota in the civil and Indian wars 1861-1865 / Prepared and published under the supervision of the Board of commissioners appointed by the act of the Legislature of Minnesota of April 16, 1889. -
 Vol 1. - 1891.
 Vol 2- - 1893.


Riggs, Stephen Return
Mary and I : Forty years with the Sioux    

  

ur Berghold

Stefansson, Bodil
En man som hetade Glader : om människor som Vilhelm Mobergs Kristina och Karl Oskar / [Bodil Stefansson]. - [Torekov] : Guidning på Bjäre, cop. 2017. - 375 s. : ill.

Ur innehållet: Om Gustav Glader i kapten Mattsons skandinaviska kompani. Sid 287. - 32. Hur Taoyateduta även kallad Little Crow valdes till talesman för Dakotas och hur han förlorade sitt folks förtroende. Sid 295.- 33. Om invånarna från Lake Elisabeth och hur de flydde för sina liv tillsammans med 1000-tals andra under Dakotakriget. Sid 305. - 34. Hur Carl Glader och andra nybyggare från Chisago County sändes ut mot Hole in the Day för att förhindra ett tvåfrontskrig. Sid 316. - 35. Om livet vid Chisago Lake under Dakotakriget. Sid 321.


PRÄRIEN : NOMADERNA : NAKOTA = YANKTON DAKOTA [Centrala Sioux]


Bergman, Ingvar  

Striden vid Whitestone Hill. - 12 s.
= Sid. 125-136 i: SÅ LÄNGE..., 1984.

PRÄRIEN : NOMADER : KRÅKOR - SARSI - SVARTFÖTTERPRÄRIEN : NOMADERNA : KIOWA

Capps, Benjamin  
Kiowaernas stjärnbeströdda aristokrati. - 30 s.
= Sid. 14-53 i: CAPPS, 1984.

Capps, Benjamin  
Ett folk med stolta ansikten. - 38 s.
= Sid. 6-43 i: CAPPS, 1977.

Malm, Einar  
Satanta - ”Präriernas vältalare”. - 46 s.
= Sid. 95-141 i: MALM, 1960.
= Sid. 87-128 i: MALM, 1974.
   Satanta, Satank och kiowaernas sena historia som fritt folk.

Brown, Dee  
Kriget för bufflarna. - 23 s.
= Sid. 173-195 i: BROWN, 1974.
= Sid. 236-265 i: BROWN, 2008.

Wennersten, Lars  
Satanta ca 1830-1878. - 3 s.
= Sid. 93-95 i: BERÖMDA…, 1983.
= Sid. - i: INDIANBOKEN,
= Sid. 221-223 i: NYA…, 1990/1995.

Stavåker, Leif  
Krigarliv vid Texasgränsen. - 19 s.
= Sid. 145-163 i: STRIDEN…, 1975.

Ljungdahl, Axel  
Da’tekan och Pa’ingya. - 2 s.
= Sid. 64-65 i: LJUNGDAHL, 1969.
   Religiösa gestalter bland kiowas.

Catlin, George  
Wichita och kiowa. - 4 s.
= Sid. 174-177 i: CATLIN, 1963. Äv andra uppl.

Englund, Erik ”Uncas”  
Bågsträngarnas sista strid. - 9 s.
= Sid. 14-28 i: [De] RÖDA…, 1964.

Englund, Erik ”Uncas”  
Adobe Walls. - 14 s.
= Sid. 85-98 i: ENGLUND, 1957.

Wennersten, Lars  
Striden i Palo Duro Canyon. - 10 s.
= Sid. 112-121 i: INDIANSK…, 1982.
   Cheyenne. Comanche. Kiowa.

Englund, Erik  
De vita togs emot som vänner men ”tackade” med grymheter. - 4 s.
= Sid. 11-14 i: INDIANSK…, 1982.
   Bl a Kiowa. Om dumdristigt mod.

PRÄRIEN : NOMADERNA : KRÅKINDIANER (Abasaroka)

Allvén, Kurt  
Absaroki - kråkindianerna. - 19 s.
= Sid. 202-221 i: FLAMMANDE…, 1966.

Catlin, George
De ståtliga kråkorna. - 2 s.
= Sid. 26-27 i: CATLIN, 1963. Äv andra uppl.

Eriksson, Tommy  
Jim Beckwourth - den svarte crowhövdingen. - 13 s.
= Sid. 46-58 i: ERIKSSON, 1985.
   Black indians.

Lindberg, Lennart  
James Beckwourth 1798-1866. - 4 s.
= Sid. 9-12 i: NYA…, 1990/1995.

Wennersten, Lars  
Plenty Coups ca 1849-1932. - 3 s.
= Sid. 185-187 i: NYA…, 1990/1995.

  

PRÄRIEN : NOMADERNA : SARSI

Allvén, Kurt  
Sarsi - den nordligaste präriestammen. - 21 s.
= Sid. 138-158 i: STRIDSYXA…, 1968.

PRÄRIEN : NOMADERNA : SHOSHONE (Wind River Shoshone, Prärieshoshone) Se: Platå- och bassäng-områdena.

PRÄRIEN : NOMADERNA : SVARTFÖTTER (Blackfeet)

[Long, Sylvester Clark]  
Långa Lansen
Långa Lansen : en svartfothövdings självbiografi / av hövdingen Buffelbarnet Långa Lansen ; med förord av Irvin S. Cobb , till svenska av Brita Hebbe. - Stockholm : Geber, 1929. - 254 s. : ill.
Orig:s titel: Buffalo Child, Long Lance. 1928.

Long, Sylvester Clark  
Långa Lansen : en svartfotsindian / översättning Brita Hebbe ; illustrationer Bengt Arne Runnerström. - Ny reviderad upplaga. - Stockholm : Natur och kultur, 1985. - 213 s. : ill. - (Nya skattkammar-biblioteket)
Orig:s titel: Buffalo Child Long Lance. 1928.

Catlin, George
De krigiska svartfötterna. - 5 s.
= Sid. 17-21 i: CATLIN, 1963.

Englund, Erik ”Uncas”  
I vargmännens spår. - 21 s.
= Sid. 13-33 i: ÅSKFÅGELNS…, 1970.

Wennersten, Lars  
Attack i gryningen. - 15 s.
= Sid. 7-21 i: ATTACK…, 1978.

Josephson, Ulf 
Norr om medicinlinjen. - 44 s.
= Sid. 206-249 i: INDIANSK…, 1979.

Wennersten, Lars  
Red Crow och soldanskriget. - 9 s.
= Sid. 81-89 i: SÅ LÄNGE…, 1984.

Brunius, Staffan
D'Otrantes jaktäventyr på norra prärien. - 6 s.
= Sid. 110-115 i: MED..., 2002.
Armand D'Otrante kom från Frankrike till Sverige efter Napoleons fall. Som släktens svarta får reste han till USA där han umgicks med "hedningarna" (antagligen svartfötterna) Några dagböcker har han inte lämnat efter sig. Kanske släkten brände dem, men föremål hade han med sig hem, och de finns nu på Etnografiska museet i Stockholm.
    
Wennersten, Lars
John Colter ca 1775-1813. - 3 s.
= Sid. 75-77 i: NYA…, 1990/1996.

   Berättelsen om John Colters flykt undan svartfötterna är återgiven i samlingen
”Äfventyrens värld” 1, 1889, som den första berättelsen där, samt i utgåvan
”Äventyrens värld” 1956 s.??? Se listan för skönlitteratur.

Hultkrantz, Åke  
Rödskinn i Yellowstone Park. - 20 s.
= Sid. 132-151 i: aröd…, 1963.
   Shoshoner, Svartfötter, Nez Percé.

Thörn, Bertil
James Willard Schultz 1859-1947. - 4 s.
= Sid. 225-228 i: NYA…, 1990/1995.

Ericson, Stig
”…i detta fria land”. - 10 s.
= Sid. 157-166 i: INDIANSK…, 1982.
   Svartfötter 1900-tal.

Svartfötter : övriga notiser

Tillhagen, Carl-Herman  
Nattskärrans breda näbb. - 2 s.
= Sid. 182-183 i: TILLHAGEN, 1978.
   Folktro om fåglar.

Skarstedt, Ernst  
[Svensk-amerikansk journalist upptagen som medlem av svartfotindianernas stam]. - 3 s. : fotoill.
= Sid. 386-388 i: SKARSTEDT, 1917.

 

PRÄRIEN : BOFASTA ÅKERBRUKAREAllmänt

Hassrick, Royal B.
Jordbrukare i mellanvästern. - 13 s.
= Sid. 47-59 i: HASSRICK, 1976.

LaFarge, Oliver
Västerns jordbrukare. - 20 s.
= Sid. 66-85 i: LAFARGE, 1964.

BOFASTA ÅKERBRUKARE : SÄRSKILDA GRUPPER

PRÄRIEN : BOFASTA ÅKERBRUKARE : ARIKARA

Lindberg, Lennart
Bloody Knife - spejare för Custer. - 24 a.
= Sid. 117-140 i: SLAGET..., 1976.

Lindberg, Lennart
Bloody Knife ca 1840-1876. - 4 s.
= Sid. 35-38 i: NYA..., 1990/1995.


PRÄRIEN : BOFASTA ÅKERBRUKARE : HIDATSA [Minitari]  

Lewis, Meriwether
En skärmytsling med minnetareerna. - 4 s.
= Sid. 390-393 i: STORA..., 1963.
Ur Lewis & Clarks dagböcker.

Lilla Björnen, Hidatsapojken, berättade år 1874 : Jag vaktar hästarna på prärien. - 10 s.
= Sid. 16-25 i: SÅ..., 1957/1965.

Catlin, George
Möte med minitarier. - 10 s.
= Sid. 96-105 i: CATLIN, 1963.


PRÄRIEN : BOFASTA ÅKERBRUKARE : KANSA, OSAGE, OMAHA, PONCA

getxinfoGrann, David
Killers of the flower moon : olja, pengar, mord och FBI:s födelse / Davidd Grann ; Översättning av Ragnar Strömberg. - Stockholm : Modernista, 2018. - 368 s. : ill. Orig:s titel: Killers of the Flower Moon. 2017.
Osage.

Brown, Dee
Standing Bear blir en person. - 14 s.
= Sid. 336-349 i: BROWN, 2008.
Poncahövdingen Standing Bear och hans kamp mot myndigheterna.

Hunter, John Dunn
Minnesteckningar rörande en fångenskap bland indianerna i Nord-America, ifrån barndomen till nitton års ålder; jemte en skildring af invånarnes character och seder samt jordens, klimatets och vegetationens beskaffenhet i landet wester om Mississippi / af Joh. D. Hunter. - Mariefred : Collin, 1826. - 320 s.
Orig:s titel: Memoirs of a captivity among the indians of North America,
from childhood to the age of nineteen;with anecdotes descriptive of
their manners and customs, to which is added some account of the
soel, climate and vegetable productions of the territory westward of the
Mississippi. 1823.
Hunter kom att växa upp bland Kickapooindianerna, men tillbringade
ungdomen också bland präriens bofasta stammar.

Reiter, Joan Swallow  
[Susette LaFlesche, Omaha/Ponca]. - 4 s.
= Sid. 205-208 i: REITER, 1985.

Catlin, George
Bland Osager. - 3 s.
= Sid. 149-151 i: CATLIN, 1963.

Hethuskan eller krigsdansen. - 2 s.
= Sid. 324-325 i: ALL..., 1984.
Sägen om krigsdansens uppkomst.
Ponca

Catlin, George
Hos poncaindianerna. - 4 s.
= Sid. 126-129 i: CATLIN, 1963.

Gravendalssmeder på Nebraskas prärier. - 7 s.
= Sid. 79-84 i: EMIGRATION... 1968.
Ytterst kort notis om svenska nybyggare bland pawnee och
omahaindinaer på 1860-talet (s 82 och 83).

PRÄRIEN : BOFASTA ÅKERBRUKARE : MANDANER 

Catlin, George  
I mandanernas by. - 56 s.
= Sid. 39-95 i: CATLIN, 1963.

[Catlin, George]
- x -
Om Nord-Amerikas indianer / af - x - . - 30 s.
= Sid. 375-384, 448-455 och 469-480 i: ILLUSTRERADT..., 1894.1895.
Kort sammandrag av Catlin 1848.

Burland, Cottie  
Mandanerna i Norddakota. - 13 s.
= Sid. 67-79 i: BURLAND, 1966.

Eriksson, Tommy  
Mandanerna och koppdöden. - 7 s.
= Sid. 31-37 i: ERIKSSON, 1985.

Herrman, Paul  
[De blonda mandanerna]. - 5 s.
= Sid. 194-198 i: HERRMAN, 1957.

Wennersten, Lars  
Mah-to-toh-pa ca 1800-1837. - 3 s.
= Sid. 163-165 i: NYA..., 1990/1995.

Clastres, Pierre  
Om tortyren i primitiva samhällen. - 8 s.
= Sid. 133-140 i: CLASTRES, 1974.
Delvis om mandanernas O-kee-paa-ceremoni.

Mandanernas ljusa hy och andra egendomliga drag hos denna indiangrupp har fått många att spekulera kring deras härkomst. Här är några uppsatser på temat:

Linderholm, Helmer
Två sägnens indianfolk. -
= Sid.158-174: INDIANKLUBBENS..., 1961.
Om Madoknéerna och Acanibernas guldrike. (Mandander s 163)

Herrman, Paul
[De blonda mandanerna]. - 5 s.
= Sid. 194-198 i: HERRMAN, 1957.

Åberg, Alf
Vart tog grönlänningarna vägen?. - 7 s.
= Sid. 32-38 i: ÅBERG, 1970.

Åberg, Alf
Vem ristade runstenen i Kensington. - 9 s.
= Sid. 39-47 i: ÅBERG, 1970.PRÄRIEN : BOFASTA ÅKERBRUKARE : PAWNEE 

Englund , Erik ”Uncas”  
Under morgonstjärnan - en pawneekrönika. - 13 s.
= Sid. 44-56 i: STRIDSYXA..., 1968.

Englund , Erik ”Uncas”  
I vargmännens spår. - 21 s.
= Sid. 13-33 i: ÅSKFÅGELNS..., 1970.

Englund , Erik ”Uncas”  
Pawnee och wichita. - 13 s.
= Sid. 53-66 i: KRIGSÖRN..., 1971.

Wennersten, Lars  
En indiandelegation i Washington. - 18 s.
= Sid. 67-84 i: DE TOG..., 1980.

Jibréus, Dan
White Fox' långa resa / Dan Jibréus ; förord av Mikael Kurkiala. - Stockholm : Hagströmerbiblioteket, 2013. - 102 s. : ill. - (Hagströmerbibliotekets skriftserie ; 15)
Tre pawneeindianeras besynnerliga öden i Sverige sommaren 1874.

Wennersten, Lars  
Petalesharo ca 1797-1832. - 3 s.
= Sid. 181-183 i: NYA…, 1990/1995.

Eriksson, Tommy
Krigaren med pansarjackan. - 8 s.
= Sid. 36-43 i: ERIKSSON, 1987.

[Möllhausen, Balduin]
Snö-öknens Robinson. - 13 s.
= Sid. 159-171 i: NYTT...för 1861:1, 1860.

Lindberg, Lennart
Frank Joshua North 1840-1885. - 4 s.
= Sid. 171-174 i: NYA…, 1990/1956.

Campbell, Joseph
[Om Pawnees hakoceremoni] - 2 s.
= Sid 36 och 408 i: CAMPBELL, 2011.

Gravendalssmeder på Nebraskas prärier. - 7 s.
= Sid. 79-84 i: EMIGRATION... 1966.
Ytterst kort notis om svenska nybyggare bland pawnee och omahaindinaer på 1860-
talet (s 82 och 83).

PRÄRIEN : BOFASTA ÅKERBRUKARE : WICHITA

Englund , Erik ”Uncas”
Pawnee och wichita. - 13 s.
= Sid. 53-66 i: KRIGSÖRN..., 1971.

Catlin, George
Wichita och kiowa. - 4 s.
= Sid. 174-177 i CATLIN, 1963.

Brorson, Alf
De första svenskarna i Smopky Valley. Indian grounds. - 3 s.
= Sid. 32-34 i: BRORSON, 2004.
Kapitlen handlar om svenskar i Kansas och innehåller obetydliga notiser om bl a Wichitaindianerna.