INDIANLITTERATUR - Indianböcker i Sverige

staffan.gripenberg@gmail.com 

C : ReligionC. RELIGION                                                
C.1 Indianska religioner : övergripande texter och allmänna notiser
C.2 Ritual
C.3 Trosföreställningar och mytologi
C.4 Moderna religionsbildningar
Peyotekulten
Ackulturationsfenomen : Profetrörelser
C.5 Moderna religionsbildningar som bygger på indianska influenser.
Spiritualismen
New age
Mormonismen
C.6 Mission

C.1. Indianska religioner : övergripande texter och allmänna notiser

Hultkrantz, Åke
De amerikanska indianernas religioner. - Stockholm : Sv. Bokförlaget, 1967. - 277 s. : ill. - (Scandinavian university books).

Hultkrantz, Åke
De två stora traditionerna i de nordamerikanska indianernas religion. - 25 s.
= Sid. 57-81 i: PERSPEKTIV..., 1987.

Hultkrantz, Åke
Indiansk religion. - 20 s.
= Sid. 299-318 i: AMERIKAS..., 1998.

Hultkrantz, Åke
Sjukdomens natur och botande hos Nordamerikas indianer. - 8 s.
= Sid. 209-217 i: SVENSK RELIGIONSHISTORISK ÅRSBOK, 1998.

Nordamerika. - 16 s. : ill.
= Sid. 266-281 i: MYTOLOGI...., 2005 (tr 2011).

Fagerström, Gudrun
Indianers och inuiters religioner. - 23 s.
= Sid. 29 - 51 i: FAGERSTRÖM, 2002.
Indianska religioner gestaltade i barn och ungdomslitteratur.

Hultkrantz, Åke
The owner of the animals in the religion of the North American indians. -
= Sid. i: The SUPERNATURAL..., 1961.

Hultkrantz, Åke
Les Religions des indiens primitifs de l’Ámerique : essai d’une synthese typologique et historique. - Stockholm : Stockholms högskola, 1963. - ? s. - (Acta universitatis Stockholmiensis)(Stockholm studies in comparative religion ; 4)

Hultkrantz, Åke
Religion före historien / Stäppernas nomader. - 8 s. + 5 s.
= Sid 22-29 + 122-126 VÄRLDENS..., 1983.

Svenström, Yvonne
Regndanser, visioner och falska ansikten. - 8 s.
= Sid. 183-190 i: ÅSKFÅGELNS..., 1970.

Reuterskiöld, E
Till frågan om uppkomsten af sakramenta måltider, med särskild hänsyn till totemismen. - Uppsala, 1908. - 172 s.
Sid. 31-59 "Totemismen i Amerika".


Medicinmän, shamaner och andra religiösa funktionärer

Hultkrantz, Åke
Shamanic healing and ritual drama : health and medicine in native Nodrth American religious traditions / Åke Hultkrantz. - New York : Crossroad, 1992. - 197 s. - (Health/medicine and the faith traditions)

Lindberg, Christer
Schamanens vandring i indianland. - 34 s.
= Sid. 123-158 i: SCHAMANER..., 2000.

Harner, Michael
Shamanens väg : en vägledning till kraft och helande / Översättning: Carl G. Liungman. - Göteborg : Korpen, 1983. - 190 s. ill.
Orig:s titel: The Way of the Shaman : A Guide to Power and Healing. 1980.
En handledning i sjukdomsbotande på shamanistiskt sätt med flera exempel från
nordamerikas indianer. Bl a citeras den kända kvinnliga shamanen Essie Parrish s. 153-158
: En sugdoktors arbete Berättat av Essie Parrish.

Drury, Nevill
Nordamerika. - 4 s. Peyote. - 6 s. - Shamanerna berättar [Svarta Hjorten (Black Elk - Lakota sioux). - 9 s. ; Brooke Mecine Eagle (Sioux - Nez Percé) ; Sun Bear (Chippewarötter). - 5 s.
= Sid. 28-31. + s.67-72. + s.89-97 + 102-107 + 107-111 i:
Drury, Nevill
Shamanism / Nevill Drury ; översättning: Mikael Hedlund. - Stockholm : Forum,
1996. - 155 s. : ill.
Orig:s titel: The elements of shamanism.

Schamaner : essäer om religiösa mästare / red: Thomas P. Larsson ; [översättningar:Thomas P. Larsson]. - Nora : Nya doxa, 2000. - 237 s. : ill.
Innehåller bl a: Lindberg, Christer: Schamanens vandring i indianland. -
Sid. 123-179 ; Anne-Christine Hornborg: Djävulsdyrkare, trollkarl eller schaman : det
europeiska mötet med buoin hos kanadensiska mikmaqindianer. - 159-179.

Larsson, Pether
Själens visdom : guiden till schamansk healing och livsvisdom / [text: Pether Larsson & Niclas Thörn]. - Malmö : Richter, cop. 2004. - 192 s. : färgill.
Trots att boken bygger på goda källor och har en hel del notiser från nordamerikas indianer
är det mesta att betrakta som rent flum.
  

Salomonsson, Mikael
Black Elk : helig visionär och katolsk missionär. - 24 s.
= Sid. 184-207 i: RÖSTER, 1998.


C.2 Ritual

Hultkrantz, Åke
Prärieindianernas soldans. - 24 s.
= Sid. 110-123 i: INDIANKLUBBENS..., 1962.

Genberg, Kjell E.
Mandomsriter. - 11 s.
= Sid. 97-107 i: AMERIKA..., 1977.

Kurkiala, Mikael
Inikagapi - avklädd inför livet. - 6 s.
= Sid 173-179 (+ Sid 155)i: KURKIALA, 2019.
Ngt om andlighet och svetthyddans rit.


C.3 Trosföreställningar och mytologi

Hultkrantz, Åke
Conceptions of the soul among North American indians : a study in religious ethnology. - Stockholm : Statens etnografiska museum, 1953. - 545 s. - (The Ethnographical museum of Sweden, Stockholm : Monograph series ; 1)
Diss. Stockholms högskola.

Även utgiven som:

Hultkrantz, Åke
Soul and native Americans / by Åke Hultkrantz ; edited with a foreword by Robert Holland. - Dallas : Spring, 1997. - 233 s.

Hultkrantz, Åke
Nathan Söderbloms “frambringare“ och indiansk gudstro. - 9 s.
= Sid. 17-25 i: RELIGION OCH BIBEL // 1979.

Hultkrantz, Åke
The north american indian orpheus tradition : a contribution to comparative religion. - Stockholm : Statens etnografiska museum, 1957. - 339 s. - (The Etnographical museum of Sweden, Stockholm : Monograph series ; 2)

Hultkrantz, Åke
Den store anden. - 13 s.
= Sid. 148-160 i: [De] RÖDA..., 1964.

Hultkrantz, Åke
Utomkroppsliga upplevelser bland nordamerikas indianer. - 21 s.
= Sid. 32-52 i: MEDVETANDET..., 1982.

Ett antal böcker innehåller notiser om indianernas trosföreställningar, myter och sagor. Där innehållsanteckningar finns hänvisar siffrorna till sidor i boken.

Prismas stora bok om mytologi / huvudredaktör: Roy Willis ; översättning: Karin Andersson ; [kartor och illustrationer: Sue Sharples] ; [författarna: John Baines ...]. - 2. uppl. - Stockholm : Prisma, 2006 (tr. 2007) - 311 s. : ill.
Orig:s titel: World mythology : the illustrated guide.
Innehåller: Nordamerika s. 220-233 [Skapelsemyter s.222 ; Människans ursprung s 223 ; Gudar och hjältar s. 224 ; Shamaner s. 226] ; Skojare s.
227 ; Navajofolkets myter s, 228-229 Präriens myter s. 230-231 ; Djurmyter s. 232-233.

Rooth, Anna-Birgitta
The Alaska expedition 1966 : myths, customs and belliefs among the Athabascan indians and the Eskimos of northern Alaska. - Lund : Liber läromedel/Gleerup, 1971. - 392 s. : ill. - (Acta Universitatis Lundensis. Sectio 1. Theologica, juridica, humaniora ; 14)

Rooth, Anna-Birgitta
Skapelsemyterna hos nordamerikas indianer. - 17 s.
= Sid. 73-89 i: ROOTH, 1969.

Rooth, Anna-Birgitta
Korpen och kadavret : en undersökning av ett motiv i Syndaflodsmyten och dess förekomst i Europa, Asien och Nordamerika. - 78 s. [38 s].
= Sid. i: ROOTH, 1969.

Rooth, Anna-Birgitta
The raven and the carcass : an investigation of a motif in the deluge myth in Europe, Asia and North America. - Helsingfors : Finska vetenskapsakademin, 1962. - 268 s. : ill. - (FF communications ; 186)

Edsman, Carl-Martin
Amerikanska skapelsemyter. - 21 s.
= Sid. 29-49 i: EDSMAN, 1963.

Fordom då alla djur kunde tala... - samisk tro i förändring / Red. Åsa Virdi Kroik. - Stockholm : Rosima, 2001. - 118 s.
Innehåller ett par notiser som understryker de cirkumpolära folkens gemensamma föreställningsvärld. Så t ex titeln, en utsaga lika vanlig bland indianer som bland samer. Ett avsnitt om vikten att få åter sina anhöriga som blivit museiföremål
pekar också mot amerikanska förhållanden. NAGPRA, American Graves Repartriation and Potection Act (Sid 48 och 49). Indianer samer och hällmålningar s 90.

Indiansk folktro om djur och fåglar:

Hultkrantz, Åke
The Owner of the Animals in the Religion of the North American Indians : some General Remarks. - 12 s.
= Sid. 53-64 i: The SUPERNATURAL..., 1961.

Lévi-Strauss, Claude
Lodjurets historia / översättning av Jan Stolpe. - Stockholm : Norstedt, 1992. - 285 s. : ill.
Orig:s titel: Histoire de lynx. 1991.

Pocketupplaga. - Stockholm : MånPocket, 1994. - 285 s. : ill.
Diskuterar och redovisar ett antal myter bl a från platåindianerna och
nordvästkusten. Mest intressant är kanske avsnittet om franska folksagors tidiga
påverkan på indiansk mytologi.


Indiansk folktro kring vargen:

Lopez, Barry Holstun
Vargen och människan / med fotografier av John Bauguess ; översättning Ingela Björck. - Stockholm : Liber, 1981. - 303 s. : ill.
Orig:s titel: Of Wolves and Men.
Om indianer och vargar. Fakta, myter, sagor, sånger m m.

Snyder, Gary
Coyotes otroliga överlevnad. - 22 s.
= Sid. 53-74 i: SNYDER, 1981.
Något om coyoten; trickstern som mytolgisk gestalt, men mer om honom som
allestädes närvarande i modern etnopoesi.

Indiansk folktro och fåglar, notiser i:

Tillhagen, Carl-Herman
Fåglarna i folktron. - Stockholm : LT, 1978. - 357 s : ill.
En hel del notiser berör de nordamerikanska indianerna.
Allmänt sid. 34,55,65-66, 114-115, 153,199, 222- 224, 248, 313,325.
Nordöstra skogslandet: Algonquin s. 329 ; Chippewa [Ojibwa] s.128 ; Kanadensiska [indianer] s. 199, 307 ; Tuscarora[irokes] s. 22 ; Wyandot s. 315.
Sydöstern: Cherokee s. 93, 192, 196, 203, 222, 228, 251 ; Chitimache s.151.
Prärien : nomader: Dakota[sioux] s. 34, 222, 223 ; Kråk s. 224 ; Svartfot s. 182. Prärien : Bofasta: Mandan s. 223 ; Pawnee s. 65.
Sydvästern : nomader: Jicarillaapacher s. 65 ; Navajo s. 34. Sydvästern : bofasta: Mojaves s. 204 ; Pima s. 199 ; Zuni s. 204.
Californien: Como [Pomo?] s. 66.
Platån: Klamath s. 55 ; Tenanai [Tenino?] felaktigt sid 243=223 ; Thompson s. 313.
Nordvästkusten: Bilquila[Bella coola] s. 48 ; Kwakutl s. 55,105, 149, Nakomquilisala[Kwakiutl] s. 149 ; Nootka s. 129, 130 Nititat[Nootka] s. 294 ; Tillamook s. 151 ; Tlinkit s. 34.

Indiansk folktro kring kroppen och anständigheten :

Tillhagen, Carl-Herman
Vår kropp i folktron. - Stockholm : LT, 1989. - 367 s. : ill.
Innehåller bl a: Nordamerika s. 9, 24, 85,108. Kanada s. 63,65,112,131. British Columbia s. 85. Indianfolk i
Nordamerika s. 12,126,245. Subarktis: Doné[Diné] s. 65, 266 ; Dogrib s. 266 ; Hare s. 266.
Nordöstra skogslandet: Irokeser s. 77, 112,269.
Sydöstern: Cherokee s. 117, 266, 303 ; Chokteau[Choctaw] s. 132 ; Creek s. 306 ; Muskhogean s. 112 ; Yuchi s. 265.
Prärien : nomader: Arapago [Arapaho] s. 65 ; Aueos [allierade med sioux 1600-tal] s 306 ;
Blackfeet s. 132 Cheyenne s. 65 ; Comanche s. 65 ; Crows s. 64, 266 ; Dakota[Sioux] s. 65, 194,197, 269, 306 ; Kiowa s. 65.
Prärien : Bofasta: Hidatsa s. 64 ; Omaha s. 66.
Sydvästern : nomader: Navahos s. 64. Sydvästern : bofasta: Pima s. 85 ; Zuni s. 64,72.
Platån: Flathead s. 282 ; Nez Perze[Nez Percé] s. 108 ; Shuswap s. 85 ; Thompson s. 77
Nordvästkusten: Atfalati s. 197 ; Bella coola s. 143 ; Chinok [Chinook] s. 224 ; Kwakiutl s. 61 ff, 65 ; Lillooet s. 61,63 ; Nootka s. 62 ; Salishan s. 61,64, 84, 224 ; Simshian[Tsimshian] s. 61,64 ; Tlinkit s. 61,65,131 ; Vancover s. 117.

Duerr
, Hans Peter
Myten om civilisationsprocessen / över-sättning: Joachim Retzlaff. - Stockholm/Stehag : Symposion. - (Kulturhistoriskt bibliotek)
Orig:s titel: Der Mythos vom zivilisationsprozess.

Bd 1. - Nakenhet och skam. - 1994 - 451 s. : ill.
Orig:s titel: Nacktheit und Scham. 1988.

Bd 2. - Intimitet . 1996 - 448 : ill.
Orig:s titel: Intimität. 1990.

Bd 3. - Obscenitet och våld. - 1998. - 603 s. : ill.
Orig:s titel: Obszönität und Gewalt. 1993.

Duerrs böcker behandlar människans privata sfärer. Notiser från indianerna förekommer stundtals.


Indiansk folktro kring himlafenomenen och vädret:
Tillhagen, Carl-Herman
Himlens stjärnor och vädrets makter. - Stockholm : Natur och kultur, 1991. - 304 s. : ill.
Innehåller notiser om: Subarktis: Hare s. 354 ; Kaska s. 363 ; Naskapi s. 209
Nordöstra skogslandet: Micmac s. 204
Prärien : nomader: Prärieindianer s 355 ; Cheyenner s. 154, 244, 247, 384,
Sutaio s. 245 (del av cheyenne) ; Tsistsistas s. 384 =Cheyenne]Oglala[lakota][sioux] s. 384.
Prärien : Bofasta: Pawnee s. 384.
Sydvästern : nomader: Mescalero apache s. 372 ; Navaho s. 170.
Platån och bassängen: Paiute s. 363;Umatilla s. 125,128.
Nordvästkusten: Tlingit s. 372.

Benktson, Lars G.
Åska och blixt - två naturfenomen i de nordamerikanska indianernas mytologi. - 20 s.
= Sid. 139-158 i: DE TOG..., 1980.
Åskfågelmotivet i Nordamerika.

Wachtmeister, Arvid
Själavandringsföreställnigar hos nordamerikas indianer. - Stockholm : , 1957. -

Wood, Marion
Andar, hjältar & jägare från de nordamerikanska indianernas mytologi / illustrationer av John Sibbick ; översättning av Siv Jungefeldt-Sundling och Ylva Spångberg. - Stockholm : Askild & Kärnekull, 1982. - 132 s. : ill.
Orig:s titel: Spirits, Heroes & Hunters from North American Mythology.

Frazer, James G.
Den gyllene grenen : studier i magi och religion / översättning av Ernst Klein ; förord av Martin P:n Nilsson. - Stockholm : Natur & kultur, 1925. - 888 s.
Orig:s titel: The golden bough.

2. uppl. - Förord av Åke Hultkrantz. - 1987.
Pocketupplaga 1992.

Den röda svanen. - 8 s.
= Sid. 204-211 i: FOLKSAGOR, 1987.
Fox.

“Den vite mannens ankomst“. - 2 s.
= Sid. 327-328 i: ALL VÄRLDENS...,1984.
Chinook/Clatsop

Sagan om hundbarnen / översättning av Jan-Öjvind Svahn. - 2 s.
= Sid. 619-620 i: VÄRLDENS BÄSTA MYTER..., 1962.
Quinault.

Lévi-Strauss, Calude
Berättelsen om Asdiwal. - 56 s.
= Sid. 47-102 i: LÉVI-STRAUSS, 1969.
Tsimshian.

[Nootka-indian och Big Foot (Snömannen)]. - 1 s.
= Sid. 158 i: MYTER..., 1984.

Ett girigt barnbarns kosmiska stöld. - 2 s.
= Sid. 50-51 i: FÖRVANDLINGAR, 1992.
Tlingit. Trickster, skapelsemyt.

C.4 Moderna religionsbildningar
            Peyotekulten
Ackulturationsfenomen : Profetrörelser            
 
Hultkrantz, Åke
Peyotereligionen och native American Church. - 14 s.
= Sid. 139-152 i: RUS..., 1996.

Hultkrantz, Åke
The attraction of Peyote : an inquiry into the basic conditions for the diffusion of the Peyote religion in North America . - Stockholm : Almqvist & Wiksell International, 1997. - 233 s. : ill. - (Stockholm studies in comparative religion ; 33)

Hultkrantz, Åke
Natten tillhör den heliga peyote. - 11 s.
= Sid. 57-67 i: STRIDSYXA...,1968.

Benz, Ernst
De nordamerikanska indianernas peyotekult. Native American Church. - 19 s.
= Sid. 16-34 i: BENZ, 1973.
Sid. 17-20 Andedansen
Sid. 21-34 Peyotekulten.

Pollan, Michael
Meskalin. - 87 s.
= Sid 175-262 i: POLLAN, 2023.
  Om Native American church, Peyote och Quanah Parker bl a.

Saliba, John A
Native American Church. - 2 s. : ill.
= Sid. 290-291 i: NYA RELIGIONER..., 2004.

Hoxie
, Frederick E.
Oklahoma : Peyotevägen. - 1 s. : ill.
= Sid. 72 i: Bra böckers encyklopedi...,10. - 1996.

Fock, Niels
Peyotekulten. - 5 s.
= Sid. 204-208 i: VÄRLDENS...2, 1971.

Ljungdahl, Axel
Peyote-kulten. - 4 s.
= Sid. 73-76 i: LJUNGDAHL, 1969.

LaFarge, Oliver
Profeter och andeskådare. - 8 s.
= Sid. 186-193 i: LAFARGE, 1964.

Utöver peyote så tycks även flugsvampen ha hanvänts i kontakten med makterna. Åtminstone i någon mån.
Högberg, Ole
Indianer och flugsvamp. - 14 s.
= Sid. 105-118 i: HÖGBERG, 2003.
Notiser även från Nordamerika!!

Ackulturationsfenomen : Profetrörelser

Ljungdahl, Axel
[Profetrörelser] 2. Exempel från Nordamerika. - 25 s.
= Sid. 52-76 i: LJUNGDAHL, 1969.

New age

Beskow, Per
Schamanism.Nyschamanism. - 2 s.
= Sid. 292-293 i: NYA RELIGIONER..., 2004.
Redovisar bl a indiansk kritik av nyandliga flumrörelser.

Medicine Story 
Återvänd till ursprunget : en överlevnadshandbok för urinvånare och naturmänniskor / av Manitonquat (Medicine Story) ; [svensk översättning: Mats Guve]. - Borlänge : Björnen, 1993. - 240 s : ill.
Orig:s titel: Return to creation.

Hammer, Olav, 1958-
Kondoren och örnen : panindianismen möter New age. - 20 s.
= Sid. 148-167 i: RÖSTER, 1998.
New Age, Peyotereligionen, Gråa Ugglan m m.

            Spiritualismen     

Arlebrand, Håkan
White Eagle Lodge. - 4 s.
= Sid. 158-161 i: ARLEBRAND, 1992.

Fridegård, Jan
Black Eagles seans. - 10 s.
= Sid. 40-49 i: FRIDEGÅRD, 1963/1964/1978.

Wikström, Lester
Vita örnens loge / Vita logen / Vita brödraskapet. - 2 s.
= Sid. ???? i: WIKSTRÖM, 198?

[En dikt av Robert Frost understryker det populära i att spiritualisternas andar är indianska, här siouxanden Ralle...:

Frost, Robert
Häxan från Coös. - 6 s.
= Sid. 28-33 i:
Frost, Robert
Norr om Boston / urval och översättning av Sven Christer Swahn. - Stockholm : FIBs Lyrikklubb, 1968. - 65 s. - (FIBs Lyrikklubbs bibliotek ; 132)]

            
            Mormonismen

Mormons bok : en historisk uppteckning skriven på plåtar av Mormon efter Nephis plåtar / övers. från plåtarna av Joseph Smith d.y. - 5. uppl. - Stockholm : Tumba : Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga, 1962. - 580 s.
Åtskilliga upplagor.

Wikström, Lester
[Mormonerna]. - 6 s.
= Sid. 9-14 i.WIKSTRÖM, 198?

Ström, Å.V.
Red indian elements in early mormonism // TEMENOES 1969.

 
C.6 Mission

Ekman, E. J.
Nordamerika. - 41 s. : ill.
=Sid 416-457 i: EKMAN, 1891.   Digital fulltext.

Loskiel, Georg Heinrich 1748-1814
Georg Hinrich Loskiels Historiske beskrifning, öfwer evangeliska brödernes miszions-arbete ibland indianerne uti norra America. Utgifwen i Barby 1789 / Öfwersättning [!]. - Stockholm : tryckt hos Joh, Christ. Holmberg, 1792. - [22], 228 s., s. 209-872.
Frakturstil.

Edwards, Jonathan
Indian-missionären David Brainerds lefwerne, beskrifwet hufwudsakligen efter hans egen dagbok / af presidenten Jonathan Edwards. - Stockholm : Stockholms Missionsförening, 1862. - 216 s. + 1 vikt karta.


Vormbaum, ReinholdEvangelisk missionshistoria uti lefnadstecknngar / af Reinhold Vormbaum. - Stockholm : Evangeliska fosterlandsstiftelsen.
1. - John Eliot, aposteln bland Nordamerikas indianer ; öfwersättning från
andra tyska upplagan. 1862. - 96 s.

6. - David Brainerd, aposteln bland indianerna i Pennsylvanien och New-Jersey /
Öfversättning från 2dra tyska upplagan. - 1863. - 68 s.

14. - David Zeisberger, brödraförsamlingens missionär bland nordamerikas
indianer och hans medarbetare / öfversättning från tyskan. - Stockholm :
Evangeliska fosterlandsstiftelesen, 1871. - 158 s.
Orig: titel: David Zeisberger. - 1853.

Häftet nr 1 om John Eliot, skriven av en hängiven tysk skriftställare utmärker sig på flera sätt. Det inleds med en kort allmän missionshistoria där Jesuiters eller över huvud katolsk mission förbises med stort nit, förstås. Sedan följer en kort beskrivning av missionären John Eliot som kom med puritanerna till New England 1631. Därefter så vill författaren skriva lite om indianer i allmänhet. Eftersom han odelat tycks sympatisera med Nordamerikas urbefolkning så lutar han sig mot ett antal välkända skrifter bl a då förstås George Catlins skildringar från prärierna från 1830-talet. (Vilket förstås verkar lite anakronistiskt). För att skapa lite spänning i Vormbaums bok kan han ju inte undgå att berätta Catlins version av Mandanernas smått masochistsika O-kee-paa-ceremoni (för lite hemskheter måste ju indianerna också representera). Om den olyckliga Winonas öde hinner han också berätta, liksom Logan, mingoirokesens vältalighet och sorgliga liv. Till slut kommer han till saken och det berättas en del om John Eliots umgänge och missionsförsök bland Massachussetts indaner. Vormbaums läsning av indianernas historia är alltså en förstående och sympatisk sådan. Sålunda (sid 32-33) redogör han kort för indiankrigen i Virginien som efter koloniseringen 1607 och avslutar med: Tusentals Indianer föllo för deras swärd, och mången stam förlorade i detta krig ända till sista man. O, hwilken wanära för det civiliserde, det christna Europa!” Om John Eliots attityd till missionsarbetet anför han följande: (s 49) "Eliot wille icke gå alltför häftigt tillwäga med att bland Indianerna nybyggen utrota alla hedniska wanor och bruk. Han wille först winna deras fulla kärlek, deras fulla förtroende, derföre gick han med mildhet och skonsamhet till wäga. Och först när han en gång hade wunnit de wilda Indianernas hjertan, wågade han gå längr

Page, Jesse
David Brainerd, nordamerikanska indianernas apostel / av Jesse Page ; översättning från engelskan. - Stockholm : Filadelfia, 1919. - 137 s.
Orig:s titel: David Brainerd, the apostle to the North American indians. 1890.
  - Ny omarbetad uppl. - Stockholm : Filadelfia, 1948. - 154 s. - (Kämpar i Guds här ; 4)

Brainerd kom att bli en föregångare i missionsverksamheten bland Delawarerna i New Jersey och Pennsylvania. Han tycks ha uppehållit sig vid ”The forks of the Delaware”. Författaren till det här häftet, Jesse Page, tycks i motsats till Vormbaum ovan, inte ha mycket över för indianer. Han inleder med en litania om vilka hemska villkor missionären Brainered hade att möta. I slutet av kompendiet gör författaren en utblick över diverse okända missionsfält i Sydöstra USA.


Essell, Frank Th. Pseud för Sam Gullberg.
Indianernas vite vän. - Stockholm : Harrier, 1944. - 92 s. - (Bragd och hjältedåd ; 10)

  - Ny bearb. uppl. - Han vågade livet : berättelsen om indianernas vite vän David Brainerd / av Frank Th. Essell. - Vällingby : Harrier, 1977. - 92 s. - (Harriers ungdomsböcker).

Rudeskog, Axel
En herrens eldslåga : Blad ur indianmissionären David Brainerds dagbok - Stockholm : Svenska Missionsförbundet, 1933. - 71 s.

Westin, Gunnar
Indianmission och negerslaveri. - 12 s.
= Sid. 201-212 i: WESTIN, 1931.

H.L.L [Borthwick, Jane]
Nordamerika : andra kapitlet : de röda indianerna. - David Brainerd. - 10 s.
= Sid. 32-41 i: H.L.L., 1874.

©

 

Staffan Jansson

 

2017