INDIANLITTERATUR - Indianböcker i Sverige

staffan.gripenberg@gmail.com 

V MedicinCrosby, Alfred W
Den ekologiska imperialismen : Europas biologiska expansion 900-1900 / Översättning av Margareta Eklöf : [fackgranskning: Anders Öckerman]. - Stockholm : SNS, 1999. - 335 s.
Orig:s titel: Ecological Imperialism.
Nordamerika t ex sid 10, 18-19, 40, 146, 149-50, 155-158 171-172, 179-80, 183-187, 194-95, 201-06, 271-02, 277.
Ett kapitel intresserar sig för ogräs. T ex hur ogräs förändrade livsmiljön för indianerna. Författaren säger s 155: Det är riskfritt att påstå att de engelska ogräsen hade slagit rot i nordamerikansk jord medan Shakespeare levde.... Kvickrot, maskros, groblad m fl räknas upp i en lista över kända ogräs som spridits via kolonisterna.

McNeill, William H.
Transoceana utbyten 1500-1700. - 28 s.
= Sid. 169-197 i: MACNEILL, 1985.
Somligt berör de nordamerikanska indianerna och epidemiska sjukdomar.

Källman, Stefan
Indianer i Nordamerika. - 4 s.
= Sid. 32-35 i: KÄLLMAN, 1997.
Avsnitt ur en bok som med ganska stor sakkunskap diskuterar möjligheten att överleva på
naturens villkor. Nordamerikas indianer framhålls som speciellt benägna att utnyttja
skogens skafferi på många sätt. Utöver den ovan redovisade uppsatsen ges vissa exempel
från Nordamerika under beskrivningen av de speciella växter boken tar upp.

Krakauer, Jon
In i vildmarken / Översättning Ola Klinberg. - Stockholm : Forum, 1999. - 209 s. Orig:s titel: Into the wild. 1996.
Biografi över Christopher McCandless samt mer eller mindre seriösa försök att förverkliga drömmen om ett äkta liv i vildmarken. Några få kommentarer om indianer och en intressant notis om athabaskernas stapelföda (Denaindianerna i Alaska] vildpotatis (Hedysarum alpinum) s. 194-200. Men mest alltså om mer eller mindre galna vitas katastrofala försökatt överleva på "vad naturen ger" i den amerikanska vildmarken.