INDIANLITTERATUR - Indianböcker i Sverige

staffan.gripenberg@gmail.com 

Sekundärlistan

Bibliografin förtecknar vad som är skrivet i böcker om Nordamerikas indianer på svenska, utgivna i Sverige, under mer än 300 år.

Om Sekundärlistan:

En bibliografisk förteckning över övriga böcker av fiktionslitteratur där indianerna spelar en underordnad roll, är bifigurer, eller så rent av, bara nämns, men som på olika sätt ger oss en bild av hur Nordamerikas indianer figurerar i skönlitterära texter. Ibland är det bara omdömen om indianen som förs till torgs. Men det kan vara nog så intressant. Synen på indianen alltså.