INDIANLITTERATUR - Indianböcker i Sverige

Sekundärlitteratur H-N 


HALLSTRÖM, TOR - se KERFVE, AXEL

HALVORSON, MARILYN – Kanada f. 1948- 

Halvorson, Marilyn  
Vild och fri / översättning: Gunvor V. Blomqvist. – Stockholm : Opal, 1988. – 197 s.  
Orig:s titel: Let it go. 1985.  
    Fortsättes av: Ingen sa att det skulle vara lätt.

Halvorson, Marilyn  
Ingen sa att det skulle vara lätt / översättare: Gunvor V.Blomqvist. – Stockholm : Opal, 1989. – 172 s.  
Orig:s titel: Nobody said it would be easy. 1987.  
Fortsättning på: Vild och fri. 
Utspelas i canadensisk nutid. Den enda anknytningen till indianer 
är att huvudpersonen I de båda böckerna är Lance Ducharme, till 
hälften cree-indian.  

HAMBLETON, JACK – Canada 1916 -1988

Hambleton, Jack  
Spionen i vildmarken / översättning från engelskan av Marianne Jangö. – Stockholm : Lindqvist, 1959. – 186 s. – (Elitböckerna)  
Orig:s titel: Wolverine.  1954.  Tas med i bibliografi om järven (Gulo Gulo, Wolverine).
Ungdomsbok där handlingen är förlagd till 1900-talets nordland. 
Indianer fungerar som rättmätiga hämnare mot slutet av boken.  

HAMTILTON, VIRGINIA - USA -1936-2002

Hamilton, Virginia  
Söta Pärla och hennes magiska äventyr / översättning från engelskan av Öjevind Lång. - Stockholm : Bergh, 1992. - 273 s.  
  Orig:s titel: The magical adventures of Pretty Pearl. 1983.  
En berättelse baserad på afroamerikansk folktradition, där också sydösterns indianer har en plats. I historien figurerar Gamla Kanoten,“ledare för skaran av kvarblivna cherokeser“ och “indianerna av cherokes- och shawneestammarna“. 


HANSSON, CAROLA - SVERIGE f 1942

9789100122584-190x300


Hansson, Carola
Med ett namn som mitt : roman. - Stockholm : Bonnier, 2009. - 278 s.  Om boken.

En pseudofiktiv roman (?) om en ättling till den store författaren Leo
Tolstoj, Ilja Tolstoj, som bl a medverkade vid filmandet av "The silent 
enemy" (1930 se IMDB) (Filmen i sig går att se via Archive org, här) 
en tidig film om indianerna. Det märkliga är att den kände
"indianförfattaren" Long Lance medverkar i filmen och mycket i boken
rör avslöjandet av Long Lance som inte alls var en svartfotsindian utan
kanske afroamerikan, eller mer troligt en för sydöstern ganska  
vanlig blandning av svart, vit och indian. 
Boken var så trovärdig att den kom att användes i undervisning vid 
bl a svenska högskolor i etnografi. Eftersom boken i stort är 
helt korrekt, är tilltaget sett i perspektiv inte så märkligt alls.
Men på den tiden det begav sig var det det!
   Se mer om detta i Bertil Thörns klarläggande förord till Long: Långa Lansen : En svartfotsindian. - 1985, sid. 9-13.
    Mer om Ilia Tolstoy från Manotiba Historical society här!


HARDER, GUSTAF 1891-1957– pseud för Nils Meyn – Danmark. 

Harder, Gustaf  
Ahmeek : berättelse för ungdom om den kanadensiska bävern och andra djur / översättning från danska av V. Davidson. – Stockholm : B.Wahlström, 1936. – 166 s. : ill.   Rec BBL
  2. uppl. - 1945.


HARDING, PAUL - USA f 1967

Harding, Paul
Tiden / Översättning Thomas Andersson. - Stockholm : Ekholm & Tegebjer, 2012. - 178 s.
Orig:s titel: Tinkers (2009)
Harding fick Pulizerpriset 2010 för den här välskrivna romanen
som på ett elegant sätt beskriver en rad minnen från ett för-
gånget New England. Indianer figurerar faktiskt. Så t ex 
sid 134-141 guiden Sabbatis som också är bra på näverkanoter.

 

HARRISON, KATHRYN - USA Harrison, Kathryn
Sälkvinnan / Översättning av Ulla Roseen. - Stockholm : Bonnier, 
2003. - 236 s.
Orig:s titel: The Seal wife. 2002.
Egentligen är det aleuterna det handlar om, men indianer förekommer 
sparsamt i notiser. T ex sid 95 f.

 
HARTE, BRET – USA 1839-1902 

Harte, Bret  
Ödemarkernas barn / översättning. – Stockholm : Bille, 1890. – 157 s. 
  
Ny utg. - 1907.

Harte, Bret  
Barnen från prärien / efter översättning av Hedvig Indebetou ; bearbetad för barn av Aline Cronhielm ; illustratör: Märta von Post. – Stockholm : Folkskolans barntidning, 1929. – 144 s. – (Barnbiblioteket kamraterna ; 29) 

Harte, Bret  
Skizzer och berättelser / öfversättning. – 2. Uppl. – Stockholm : Haeggström, 1874. 

Första samlingen. – 188 s.  
Andra samlingen. – 158 s.  
Sid. 9-24 Lyckan i Roaring camp. 
   [Begravningen av horan ”Indian Sally”] 
Sid. 130-139 Kommendantens högra öga. 
[1797 Kalifornien San Carlos-missionen. ”Missionsindianer”].

 Harte, Bret  
Kommendantens högra öga / översättning Lennart Theyneuclaudes. – 15 s.  
= Sid. 138-152 i: Lindorm: Anglosaxisk humor. – 1952. Se: Henry, O.  
 

Whackaway, Jack - Säkerligen pseudonym för Bert Harte
Röfvarbandet i Hoodlum eller Gossehöfdingen, den späde Statsmannen och Sjöröfvarvidundret / av Jack Whackaway. - 109 s.
= Sid. 120-228 i:
Harte, Bret
Ur lifvet i Kalifornien / af Bret Harte ; Översättning. - Örebro : Gustaf Blomquists boktryckeri, 1885. - 228 s. 
I trejde kapitlet möter vi #Duffötterna" "Under åratal hade ett band vilda, okufliga indianer, bekanta under namnet "Duffötterna" motstått bildningens filtar och biblar"..... "...den milda Mushymush, den fagraste af 'Duffötternas' tärnor. Ingenstädes framträdde hennes stora stams egendomligheter tydligare, än i de små fötter, som slogo 
öfver hvarandra då hon gick  

 

HAUGER, TORILL THORSTAD – Norge f. 1943- 

Hauger, Torill Thorstad  
Rödskinnens land / översatt av Christina Westman. – Stockholm : Awe/Geber, 1989. – 220 s. – (Den långa resan ; [2]).  
Orig:s titel: Rødhudens land : Den lange reisen D 2. 

Hauger, Torill Thorstad  
Lincolns blå soldat / översatt av Barbro Lagergren. – Stockholm : Awe/Geber, 1991. – 181 s. – (Den långa resan ; [3]).  
Orig:s titel: Lincolns blå soldat : Den lange reisen D 3. 

Hauger, Torill Thorstad  
Uppbrott/ översatt av Barbro Lagergren. – Stockholm : Awe/Geber, 1992. – 287 s. – (Den långa resan ; [4]).  
Orig:s titel: Oppbrudd : Den lange reisen D 4. 

HAUPTMAN, WILLIAM – USA 

Hauptman, William  
I öknen. – 23 s.  
[Novell som utspelas på navahoreservatet. 1900-tal] = Sid. 142-164 i: 
Hauptman, William  
Stormjägare / översättning av Johan Günther. – Stockholm : Legenda, 1990. – 187 s.  
Orig:s titel: Good rockin’ tonight. 1988.  

HELLER, JOSEPH – USA F 1923. 

Heller, Joseph  
Moment 22 / översättning av Torsten Blomkvist. – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1962. - ???? s.  
Orig:s titel: Catch 22. 

2 uppl. [pocketupplaga]. – 1966. – 397 s. – (W&W-serien ; 144) 
Roman som utspelas under andra världskriget. En i persongalleriet är indianen,  
hövdingen Halv Vildhavre.  

HEMINGWAY, LORIAN - USA 

Hemingway, Lorian  
Vägen ner till floden / översättning av Ylva Stålmarck. - Stockholm : Norstedt, 1993. - 334 s.  
Orig:s titel: Walking into the river. 1992.  
Huvudpersonen, hennes mor och faster Freda sägs vara choctawättlingar. ”Freda drömde också sanndrömmar. Hon sa att det var en gåva, indianen i oss i rakt nedstigande led från vår förfader, choctawhövdingen (sic!) Sequoia” sid 30. Ang. Freda: Choctawblodet i henne syntes på hennes höga kindben och kraftiga käke. sid 47. Äv. sid 169 etc.
   
 

HÉMON, LOUIS - Frankrike 1880-1913 

Hémon, Louis  
Maria Chapdelaine / översättning: Hugo Hultenberg. – Stockholm : Åhlén & söner, 1935. – 230 s.  
Orig:s titel: Maria Cahpdelaine. 1913.  
    Nybyggarroman från trakterna av Lake St.John, Quebec, Canada. Indianerna deltar inte 
i skildringen, utan finns endast i de agerandes medvetanden.  

HENRY, O. - Pseud. för Willian Sidney Porter – USA 1862-1910. 

Henry, O.  
Lösen för Röde Hövdingen / översättning: Gull Åkerhielm. – 20 s.  
= Sid. 172-191 i:  
Lindorm, Per-Erik  
Anglosaxisk humor i text och bild : en hundraårig kavalkad efter engelska och amerikanska källor / sammanställd av Per-Erik Lindorm. – Stockholm : Hökerberg, 1952. – 527 s. : ill.  


HOLM, BJÖRN - Sverige 1946- 

getxinfo


Holm, Björn
Kattan och Nordstiernan : Sjörövarroman. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1994. - 320 s.
Om "Kattans" färd till Nya Sverige. - Det pratas en del om kolonin
i Amerika och det pratas lite om indianerna där (tex s 77-78). Men 
skeppet nådde ju aldrig sin destination i verkligheten, och inte heller 
i den här boken. - Finns som e-bok att låna via de flesta folkbibliotek och att köpa via nätbokhandlar.


HOLMÉR, HANS – Sverige 
Holmér
, Hans  
Igloo : polisroman. – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1992. – 276 s.  
Gangstern, Mike Simson i berättelsen, halvindian. ”Mike var från Blind 
River i Kanada, son till en prostituerad indiankvinna som hette Hot 
Lips och en finsk lättmatros som inte hade lämnat efter sig något 
namn”. [Sid. 5-6].


HOLMSTRÖM, MATHS - Sverige

Holmström, Maths 


Lasse Stålkofta : berättelse från Nya Sverige. - Stockhom :Tiden, 1932. - 222 s. : ill.

HOROWITZ, ANTHONY - STORBRITANNIEN 1956-
Horowitz
, Anthony 


Dödens fält / Översättning: Lena Ollmark. - Stockholm : Bonnier Carlsen, 2007. - 372 s. - (De fem utvalda ; [3])
Orig:s titel: Nightrise.
En fantasyberättelse som bl a utspelas i Peru och Nordamerika. I den 
här delen från kap 13 Örnens skrik. Mystiska händelser i Peru leder 
vidare till Nordamerika. Kap 13 Örnens skrik ....de var alla 
nordamerikanska indianer - minst trettio stycken från olika stammar. 
De sköt med gevär och pistoler när de närmade sig stängslet.  
s.199. Det var shamanen. Medicinmannen. s. 208.

HOUGH, EMERSON – 1857-1923 - USA 

Emerson_Hough

Hough, Emerson  
”The covered wagon” : nybyggartåget över prärierna. – Stockholm : Bonnier, 1924. – 194 s. : ill.  
Orig:s titel: The covered wagon. - 1922. - Här engelsk fulltext. 

ClassicsIllustrated131TheCoveredWagon

The Covered wagon som ”Classics Illustrated”. Finns också på svenska (Illustrerad klassiker)HUGHES, MONICA – Canada 

Hughes, Monica  
Rymmare / översättning: Lena Schultz. – Stockholm : Wahlströms, 1989. – 199 s. – (De bästa ungdomsböckerna)  
Orig:s titel: Log Jam. 1987.  
1900-talets Canada. Den vilsne prärieindianen Isaac Manyfeathers är på rymmen undan 
ett kortare fängelsestraff. Han är också på jakt efter sin egen identitet. Räddar en flicka, 
den andra huvudpersonen i boken, efter ett kanothaveri. 

Hughes, Monica  
Ett hål i himlen / Översättning av Rebecca Alsberg. - Stockholm : BonnierCarlsen, 1994. - 178 s.
Orig:s titel: The crystal drop. 1992.
År 2011. Efter miljökatastrofen. Episod på de canadensiska prärierna med svartfotsindianer.

HULTSTRAND, BIRGER – 1906-? - Sverige 

Hultstrand, Birger  
Tom och Texasjägarna / Illustratör: Allan Löthman. - Stockholm : Åhlén & Åkerlund/Bonnier, 1959. - 111 s. : ill. - (Vilda västerns hjältar) 


HUTCHINSON, J[OHN]. ROBERT - ENGLAND

Hutchinson, J. Robert - 1858-1921 
Harry Hungerford eller en ung emigrants äfventyr : berättelse / af J.R. Hutchinson ; Översättning från engelskan af Mathilda Langlet. - Stockholm : Geber, 1891. - 192 s. - (På lediga stunder ; 4)
Orig:s titel: Hal Hungerford or the strange adventures of a boy emigrant. -1890.
Från Barnardos barnhem i London kommer Harry till Kanada för att arbeta i jordbruket. När han beskylls för dråp lämnar han sin husbonde tillsammans med lille Tom
som också arbetar på gården. De träffar på smugglare, blir vänner med en indian
och råkar flera gånger i livsfara. Tom dör men Harry lyckas med indianens hjälp 
tillintetgöra smugglarna. Då han får veta att han frikänts återvänder han till sin husbonde. En skatt känd av smugglarna gör det möjligt för honom att skapa sig en egen gård. (Klingberg 1988). 

5616402275_3._SY1500_


HUXLEY, ALDOUS – England 

Huxley, Aldous  
Du sköna nya värld / Översättning av Greta Tiselius. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1963. - 210 s.  
Orig:s titel: Brave New World. 1932.  
Första svenska upplaga 1932. Pocketutgåva 1994.
Framtidsvision. Delar av berättelsen utspelas bland puebloindianer.  

HYAMS, EDVARD - 

Hyams, Edvard  
Blod och guld / till svenska av Göran Ekblom . - Stockholm : Skoglund, 1949. - 280 s.  
Originaltitel: Bloodmoney.  

HÄGG, HANS – Sverige se även lista ”Indianboken” 

Hägg, Hans  
Från Ränneslätt till Texas. – Nässjö : Waldia, 1981. – 162 s. : ill.  
    Ngt comancheindianer.  

INDIANEN SOM… 

Indianen som sökte efter Gud m fl berättelser. Stockholm : Hellström, 1910. – (Blomster vid vägen ; 13)  

INDIANHÖVDINGEN OCH... 

Indianhövdingen och domaren / redigerad av Gustav Söderberg. - Avesta : Söderberg, 1957. - 127 s. : ill. - (Söndagsskolans premieböcker ; 3)  
Innehåller kap. "Indianhövdingen och domaren". - 6 s. = Sid. 5-10.  

INGSTAD, HELGE - Norge 

Ingstad, Helge  
Klondyke-Bill : roman / till svenska av Ulfva och Einar Malm. – Stockholm : Skoglund, 1942. – 317 s.  
Orig:s titel: Klondyke-Bill. 

Ny utg. – Stockholm : B.Wahlström, 1955. – 255 s. – (Wahlströms romanbibliotek. 
Grå Serien ; 13)  
Ny utg. – 1 uppl. – Stockholm : Kometförlaget, 1966. – 255 s. – (Nordlandsserien 
; 1)  
Ny utg. – 2 uppl. – 1967. 


INGVAR, SVEN - Sverige 1919-2010Mer om Bill Brandon och upphovsmanen Sven Ingvar hos:
Nilsson, Anders N.
Bill Brandon – svenskt pojkboksalternativ till 50-talets påstått alltför våldsamma amerikanska serietidningschock.
i: DAZT magazine ; 2020-12-01

Ingvar, Sven
Bill Brandon och guldligan. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 1953. - 139 s.
2 uppl. - 1953. 
Ny utg. - 1967. - (Pop-serien ; 22)
   
Ingvar, Sven
Bill Brandon och diligensöverfallet. - Stockholm : Raben & Sjögren, 1955. - 144 s. 

Ingvar, Sven  
Bill Brandon i Canada. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 1954. - 140 s. 

2. uppl. - 1955.
"...svekfull indiansk vägvisare..." Nordlandsberättelse.  

Anders N Nilsson om indianerna i Bill Brandon-böckerna: 
Glest med indianer
Det är först i tredje boken som Bill Brandon träffar på några indianer, vilket blir hans räddning då två banditers planer på att döda honom går i stöpet. En av banditerna dödas av de ”tjutande vildarna” medan den andre återger Brandon hans vapen. Han skjuter vapnen ur händerna på indianerna men undviker att döda någon då: ”Dels hade de vita tagit från dem deras jaktmarker, så att de knappast hade annat än röveri att leva av, och dels hade de ju räddat hans liv” (3:92). Fredliga indianer träffar Brandon och Tom i sjunde boken på i en ”puebla” vid Rio Grande. De köper mat och hästar av indianerna. Annars är det i femte boken vi får möta en indian på nära håll, i form av vägvisaren Bäverdödarnas Hövding eller bara Bävern. Han skildras tämligen stereotypt, och säger till exempel ”Uff” som tecken på att samtalet är slut. Han är dessutom svekfull och lejd av banditer för att föra Brandon och Andy Fulton på villovägar.

INNES, [Ralph] HAMMOND – England 1913-1998 

Innes, Hammond  
Campbells kungarike / översättning av Torsten Blomkvist. – Stockholm : Bonnier,1954. – 285 s.  
Orig:s titel: Campbell’s kingdom.  
Boy Bladen, figur i skildringen med indianblod s. 235. 

Innes, Hammond  
Landet Gud gav Kain : roman / översättning av Sven Bergström. – Stockholm : Bonnier, 1958. – 263 s.  
Orig:s titel: The land God gave to Cain.  
Mackenzie, montagnaisindian omnämns sid. 163.

Innes, Hammond 
Grönt guld / Översättning av Yngve Rydholm : Stockholm : Bonnier, 1986. - 299 s.
Orig:s titel: High Stand. 1985.
Nordvästkusten 1900-talet. "Jag satt kvar en stund och tänkte på honom, på hans indianska 
ursprung...". Nordvästindianerna skymtar hela tiden i berättelsen.
 

IRVINE, R.R. – USA f. omkr. 1944.

Irvine, R.R.  
Och just nu meddelas / översättare K. Arne Blom. – Stockholm : Plus, 1979. – 251 s. – (Spårhunden).  
Orig:s titel: Freeze. 1975.  
Deckare som utspelas i 1900-talets Kalifornien. Indiankvinna råkar ut för brottslighet.

IRVING, JOHN - USA f 1942  Wiki

Irving, John
Sista natten i Twisted river / Till svenska av Olov Hyllienmark. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 2010. - 601 s.
Orig:s titel: Last night in Twisted river. - 2009
Utspelas delvis i ett skogshuggarläger där kocken får hjälp av 
Rödskinns-Jane s.39, 65, 67, 69 m fl.
s 249 .En viss person Ketchum säger: ”Indianskt namn det där Iowa – är det inte det? Herregud indianerna levde överallt en gång i tiden. Och se bara bad det här landet gjorde mot dem! Det får en verkligen att undra vad vårt land har i kikaren. Vietnam var inte första gången vi skämde ut oss. Och vart det här jävla arsellandet är på väg – ja, alla de där indianerna som ligger begravda i Iowa och lite varstans, de skulle nog kunna hävda att vi en vacker dag får vad vi förtjänar.”

Sid. 523: Six-pak frågade sig ofta om Ketchum var till hälften rödskinn och till andra hälften jude, eftersom flottkarlen med jämna mellanrum brukade hota med att flytta till Israel.

IRVING, WASHINGTON - 1783-1859 - USA


Irving, Washington
Djävulen och Tom Walker. - 16 s.
= Sid. 85-101 i:
Irving, Washington
Ur Diedrich Knickerbockers papper / Översättning och inledning av Jane Lundblad. - Stockholm : Tiden, 1958. - 165 s. - (Tidens amerikanska klassiker)
  Orig:s titel: The Devil and Tom Walker 
En berättelse ur:
Irving, Washington
Tales of a Traveller. - 1874.

  Den indianska närvaron är stark i en Fausthistoria från trakterna av det forna New Amsterdam. Tom Walker är en snåljåp på väg hem Då gräver han fram en dödskalle med en indiansk tomahwak som skär ner den i mitten. Han blir strax konfronterad av djävulen. I vanlig ordning vill djävulen att en person som Tom skall sälja sin själ för pengar. Till slut tar han emot pengar och startar en verksamhet som penningutlånare och ockrare. Efterhand besinnar han sig och ångrar sina tveksamma affärer, men han begår förstås misstag till slut bärs han iväg av djävulen och de försvinner på ett ögonblick av blixtar

ISEBORG, HARRY - Sverige   Se även huvudlistan

Iseborg, Harry  
Jakten på den vita hästen / illustrerad av Erik Prytz. - Stockholm : Eklund/Tiden, 1958. - 119 s. : ill. 


Iseborg, Harry
Äventyr vid Rio Bravo / illustrationer Ewa Zetterlund. - 2 omarb.
uppl. - Stockholm : Regal, 1970. - 100 s. : ill. - (Nötskalsserien ; 1)
1 upplagan inte i serien. 

JAKES, JOHN – USA f 1932.

Jakes, John 
Nord och syd / översättning: Stig Wilton. – Stockholm : Norstedt, 1986. – 793 s.
Orig.s titel: North and south. 
    Fortsättes av: Kärlek och krig. Himmel och helvete.

Jakes, John 
Kärlek och krig / översättning: Stig Wilton. – Stockholm : Norstedt, 1987. – 964 s. 
Orig:s titel: Love and war.

Jakes, John 
Himmel och helvete / översättning Sune Karlsson. – Stockholm : Norstedt, 1988. – 739 s. 
Orig:s titel: Heaven and hell.

JAKOBSON, LARS - Sverige

Jakobson, Lars
Hemsökelser : Fem berättelser. - Stockholm : Bonnier, 1994. - 333 s.
Det anspelas på indianer i hela boken. Nordamerikanska 
indianer i synnerhet i sista avsnittet "De falska ansiktena" sid. [253] ff
Texten interfolieras hela tiden med indianska mytologiska citat.

JANEWAY, ELIZABETH – USA 1913-

Janeway, Elizabeth 
Drakskepp i västerled : Leif Eriksson finner Vinland / översättning: Ingrid Berglöf ; illustrationer: Henry C. Pitz. – Stockholm : Lindblad, 1971. – 157 s. : ill. – (Lindblads historiska ungdomsböcker ; 38) 
Orig:s titel: The vikings.  

JERSILD, P.C. – Sverige f.1935

Jersild, P.C. 
Geniernas återkomst : krönika. – Stockholm : Bonnier, 1987. – 398 s. 
Kort avsnitt med indianer och holländare i Pennsylvania. Indianen Vråk.  
Sid. 137-153. = Kap. 48-53.  

JOHNS, W[illiam] E[arle]. – England 1893-1968.

Johns, W.E. 
Biggles flyger norrut / översättning: Alvar Zacke. – Stockholm : B.Wahlström, 1990. – 194 s. – (Wahlströms ungdomsböcker ; 2524) 
Orig:s titel: Biggles flies north. 1939.

1, uppl. – Stockholm : Bonnier, 1945. 
Nordlandet. Canadas Nordvästterritorier, mellan Stora Slavsjön och  
Mackenziefloden. En av skurkarna är ”…indianen i McBains liga…”.

JOHNSTON, MARY – USA 1870-1936

Johnston, Mary 
Konungens myndling : historisk roman / översättning från engelska av Gösta Högelin. – Stockholm : B.Wahlström, 1943. – 255 s. – (Gröna cirkel-serien) 
Orig.s titel: Prisoners of hope. 
    Powhatanindianer. Opecancanough.  

Johnston, Mary 
Det jäser i Virginien : historisk äventyrsroman / bemyndigad översättning från engelska av Josef Almqvist. – Stockholm : B.Wahlström, 1946. – 254 s. – (Gyllene serien) 
Orig.s titel: To have and to hold.  

JONES, JAMES – USA 1921-1977.

Jones, James 
Härifrån till evigheten / översättning av Bertil Lagerström. – Ny utg. – Stockholm : Bonnier, 1975.  
Orig:s titel: From here to eternity. 1951.

D 1. – 386 s. 
D 2. – 423 s. 
Första svenska utgåva 1954. – Bonnier. – Samma översättare.  
   Roman från andra världskriget. En av soldaterna är indianen 
Choate. ”Den högreste indianen som var av renaste choctawblod och 
talade sakta och hade fast blick i ett orörligt ansikte…Åsynen av 
Choates storväxta, stora, lediga gestalt som utstrålade  
självförtroende och lugn…” D1 sid. 85. 
 

JULAVITS, HEIDI - USA 


                                                                        

Julavits, Heidi
Det glömda palatset : roman / Översättning av Ulla Danielsson. - Stockholm : Bonnier, 2001. - 334 s.
Orig:s titel: The Mineral Palace. - 2000.
Relationsroman som utspelas under 1930-talet i staden "Pueblo", 
någonstans i Coloradotrakterna. Författarinnan droppar lite 
indiannotiser här och där på för 1990-talet känt maner. T ex sid. 53, 
72, 107.

KANON, J0SEPH - USA

Kanon, Joseph
Los Alamos / Översättning: Jimmy Hofsö. - Stockholm : Norstedt, 1997. - 381 s.
Orig:s titel: Los Alamos. 1997.
Navahoindianer skymtar i handlingen. Anazasiruiner spelar också en viss roll.

KATZ, WELWYN WILTON – Canada 

Katz, Welwyn Wilton  
Det falska ansiktet / översättning från engelskan av Anna Iweborg. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 1988. - 184 s.  
Orig:s titel: False face. 1987.  

KEENE, CAROLYN – USA pseud för Harriet Stratemeyer Adams 1893-1982, ingår i stratemeyersyndikatet. 

Keene, Carolyn  
Kitty vid Andarnas berg / översättning: Ingrid Warne. – 3. uppl. – 1990. – 191 s. – (Wahlströms ungdomsböcker ; 2395)  
Orig:s titel: The kachina doll mystery. 1981. 


KEITH, HAROLD - USA 1903-1998  Wikipedia


Keith, Harold
Vapen till rebellerna : roman från amerikanska inbördeskriget / Harold Keith ; Översättning av Arnold Åkesson. Stockholm : Tiden, 1960. - 316 s.
  Orig:s titel: Rifles for Watie. 1957.
Kapitel 10 Strövtåg i cherokesernas land. - sid 97-115 behandlar cherokeerna under  Nordamerikanska
 inbördeskriget. Originaltiteln syftar på Stand Watie, halvblod och militär sydstatsbefäl.KENNEDY, WILLIAM - USA f 1928- Kennedy, William
Quinns bok / Översättning av Caj Lundgren. - Stockholm : Legenda, 1989. - 311 s.
Orig:s titel: Quinn's book.
Endast en kort notis om indianer sid. 33. Annars en dråplig roman som utspelas
i Albany kring 1850.

Ny utg. Stockholm : Natur och kultur, 1992. - 311 s. - (NoK pocket)


KERANGAL, MAYLIS DE - Frankrike                           

Kerangal, Maylis de
Drömmen om en bro : roman / Maylis de Kerangal ; översättning från franskan: Marianne Tufvesson. - Stockholm : Sekwa, 2012. - 334 s.
Orig:s titel: Naissance d'un pont.
Roligt och underfundigt skriven roman om projektet att bygga
en bro av jätteformat i Californien. Indianer förekommer både
här och där, men lokalfärgen är inte den som en realistisk roman
tvingas använda, utan här flyter realismen undan likt floden.
 

KERFVE, AXEL [Amandus Erik Eriksson] - Sverige 1863-1938
Pseud. Tor Hallström, Kurt Lange.

[Kerfve, Axel]  
Hallström, Tor  
Det förlofvade landet : svensk-amerikansk roman från våra dagar / Tor Hallström ; illustrationer af Einar Torsslow. - Stockholm : Silén. 

1. - 1904. - I Sverige. - 133 s.
2. - 1904. - I det förlofvade landet. - 418 s. 
Mkt kort (och felaktigt) om prärieindianernas öden.  


KEROUAC, JACK - USA 1922-1969

Kerouac, Jack
På drift / [översättning: Jan Nyström och Lars Wilson]. - 
Stockholm : Rabén & Sjögren, 1959. - 315 s.
Orig:s titel: On the road.

Finns i flera utgåvor. Senast i nyöversättning av Einar Heckscher. -
Stockholm : Norstedt, 2008. - 374 s. 
Författarens alter ego noterar eller kommenterar indianer på några 
ställen under sin odyssé i det amerikanska 50-talet, men det är 
så pass ringa att vi gärna kunde förbigå boken. Emellertid så är 
dessa få notiser, ja bara konstaterandet att indianerna existerar,
en inledning till till det nyvaknande intresse för indiansk andlighet
och det symbolvärde indianerna får som representanter för en 
annorlunda livsstil som tas upp senare av t ex Ken Kesey nedan, och
som fortsätter att ligga som en lätt slöja över 1900-talet sista 
årtiondens amerikanska författande. Innan dess hade indianerna 
med några få undantag varit ganska så bortglömda i 
fiktionslitteraturen.    

KESEY, KEN – USA f 1935. 

Kesey, Ken  
Gökboet / översättning av Ingvar Skogsberg. – Stockholm : Geber, 1973. - 407 s. 
Orig:s titel: One flew over the cucko’s nest. 1962. 
Flera senare utgåvor. 

Kesey, Ken  
Stundtals sen sån lust : roman / översättning av Jimmy Hofsö. - Stockholm : Interculture, 1988. - 598 s.  
Orig:s titel: Sometimes a great notion. 1964. 
Alls ingen indianbok, men med fullt av anspelningar på indianer, och 
ett medvetet utnyttjande av indianska ortnamn i och utanför Oregon, 
där det hela utspelar sig. Som en vag, ständigt uppdykande röd tråd 
finns korta partier som rör Indian Jenny.  
(Leanoomish=Brun ormbunke).  

KING, STEPHEN – USA f.1947. 

King, Stephen  
Eldfödd / översättning Jimmy Hofsö. - Stockholm : Askild & Kärnekull, 1981. - 439 s.
Orig:s titel: Firestarter.
Flera senare utgåvor. 
John Rainbird, agent och cherokee, är en av huvudpersonerna i en 
roman om det övernaturliga. Utspelas i vår egen tid.

King, Stephen 
Den gröna milen / Översättning: John-Henri Holmberg. - Höganäs : Bra böcker, 2000. - 476 s.
Orig:s titel: The Green Mile. 1996.
Sid. 103 "Så blev det dags för Arlen Bitterbucks avrättning. I 
verkligheten var han inte någon hövding men väl den främste av sin 
stams äldste i Washitareservatet och dessutom ledamot av 
cherokeernas råd. Han hade dödat en man när han varit berusad - 
den andre hade för den delen också varit berusad. Hövdingen hade 
krossat huvudet på mannen med ett cementblock."  
Svenska orignalutgåvan publcierades i sex delar 1997. Den del som 
berättar om Arlen Bitterbuck är D 2 "Musen på milen".

King, Stephen
Jurtjyrkogården / Översättning av Lennart Olofsson. - Stockholm : Legenda, 1985. - 493 s.
Orig:s titel: Pet sematary. 
Även tillg. med tryckår: 8. kart. uppl., 1989 ; 2. uppl., 1985 ; 3.-4. 
kart. uppl., 1986 (4. u. tr. i Finland) ; 5. kart. uppl., 1987 ; 6.-7. kart. 
uppl., 1988 ; 8. kart. uppl., ; 9. kart. uppl., 1990.
Det är en indiansk begravningsplats som är yttersta orsaken till de hemskheter som berättas.

King, Stephen
Knackarna / Stephen King ; översättning: Roland Adlerberth. - Höganäs : Bra böcker, 1989. - 839 s.
Orig:s titel: The tommyknockers.  
Även utgåvor 1990 och 1991.


[King, Stephen]
Mitt liv på Rose Red : Ellen Rimbauers dagbok : Utgiven av Joyce Reardon, Ph. D. ; Med efterskrift av Steve Rimbauer / Öersatt av Amers Emilson. - Höganäs : Bra böcker, 2003. - 256 s. : ill. 
Orig:s titel: The diary of Ellen rimbauer/My life at Rose Red. 2001.
Vid början av sekelskiftet 1900 bygger en av Seattles rikaste industrimän en herrgård: Rose Red. Huset byggs på vad som tidigare varit helig indiansk mark och för allt annat än lycka med sig för sina invånare. Huset är förtrollat och verkar vara hemvist för en mystisk kraft som ingen rår på. Industrimannens unga hustru, Ellen Rimbauer, börjar skriva en märklig dagbok. I den skriver hon om det mystiska Rose Red och de hemskheter och oförklarliga tragedier som där äger rum. 
Direkta anspelningar på indianer t ex s. 184-186

KINGSOLVER, BARBARA – USA 

Kingsolver, Barbara  
Som stjärnor på himlen / Översättning: Eva Mazetti-Nissen. - Höganäs : Bra böcker, 1993. -358 s.  
Orig:s titel: Pigs in heaven. 1993. 

Pocketupplaga. – Höganäs : Bra böcker, 1997. – 397 s.  
1990-tal. Cherokee och navaho. 

Kingsolver, Barbara  
Påfågelstadens döttrar / Översättning: Lars Krumlinde och Sven-Erik Täckmark. - Höganäs : Bra böcker, 1996. - 375 s.  
Orig:s titel: Animal Dreams. 1990.

Ny utgåva. – 1997. - 372 s.
Ny utgåva. - Höganäs : Bra böcker, 1998. - (Bra böcker pocket)


KIRK, HANS - Danmark

Kirk, Hans
Slaven : roman / Översättningen utförd av Gertrud Zetterholm. - Stockholm : Natur och kultur, 1949. - 205 s.
Roman från 1500-talets centralamerika. Kapitel V, rör conquistadorer 
och indianer i Florida [Ponce de Leon] sid. 50 ff. 

KLAVENESS, JAN O’DONNELL – 

Klaveness, Jan O’donnell  
Spökön / översättning: Ulla och Ulf Svedberg. – Stockholm : Sjöstrand, 1988. – 199 s.  
Orig:s titel: Ghost island. 1985.  

KOONTZ, DEAN RAY – USA f 1945. 

Koontz, Dean R.  
Midnatt / översatt av Peder Carlsson. – Höganäs : Bra spänning, 1990. – 546 s.  
Orig:s titel: Midnight. 1989. 

2. uppl. – Höganäs : Wiken, 1991.  
Skräckroman. I en episod indianen Springande Hjorten. Sid.304-318.  

KOTZWINKLE, WILLIAM – USA 

Kotzwinkle, William  
Örnens flykt. – 5 s.  
= Sid. 25-29 i:  
Kotzwinkle, William  
Elefanten på tåget : noveller / översättning av Gunnar Barklund. – Stockholm : Forum, 1972. – 142 s.  
Orig:s titel: Elephant bangs train. 1969.  
På navahoreservatet skall indianen Johnny Örnen göra ett 
vansinneshopp med motorcykel över en ravin. En galen historia utan 
några realistiska anspråk.


KOWALSKI, WILLIAM - USA f. 1970 

                           

Kowalski, William 


Blixt Jacksons öden och äventyr / Översättning Karin Andreae. - Stockholm : B.Wahlström, 2003. - 281 s.
Orig:s titel: The adventures of Flash Jackson.
"Ny-rousseansk/thoreausk" berättelse med kvinnlig huvudperson. Ett 
antal anspelningar på indianer och livsstil t ex sid. 52-53, 195 ff. 

Kowalski, William  
Någonstans söderut / Översättning Peder Carlsson. - Stockholm : B. Wahlströms, 2002. - 238 s.
Orig:s titel: Somewhere South of Here. 2001.
Roman om en man som söker sina rötter i sydvästra USA,
kring Santa Fe. Indianer glimtar förbi. S. 35: "Från motorvägen
tog jag en avfart som förde mig rätt in i stadens mitt, en stor plaza 
fulla av turister och indianer som kursade handgjorda smycken"
Sid. 69. : "Hakan var liten och spetsig, nästan älvlik, och 
kindbenen, som kanske var den enda delen av ansiktet som
man kunde kalla perfekt, var höga och framträdande, likt
navajoindianernas uttryckslösa ansikten som jag hade sett
på plazan." 

klicka på bilderna för läsbar text

Kroetsch, Robert: Badlands


KROETSCH, ROBERT – Kanada 1927  - 2011

Kroetsch, Robert  
Den döda dalen / översättning av Mona Lagerström. – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1986. – 229 s.  
Orig:s titel: Badlands. 1975.  

omslag

Kuylenstierna, Jan : Blå kokard


KUYLENSTIERNA, JAN - 1899-1978 -Sverige 

Kuylenstierna, Jan  
Blå kokard. – Stockholm : Rabén & Sjögren/Tidningen Vi, 1953. – 243 s.  
Svenskar i nordamerikanska frihetskriget. Indianer skymtar. Fersen, 
Wertmüller och målaren Hesselius figurerar också.
 Berättelsen är påläst och stilen på berättandet angenämnt. Lite Lars Widdingskt.


KÄHR, ASTRID. – Sverige 1894- 

Kähr, Astrid  
Calmare Nyckel : roman. – Uppsala : Lindblad, 1937. – 266 s. 

3. uppl. – 1938.  
Ny utg. – 1-5 tus. – Stockholm : Folket i Bild, 1945. – 237 s.   

KÄRRSTRÖM, E.J. – Sverige 

Kärrström, E.J.  
Bland yankees och indianer : en enköpingsbos resor och äfventyr i Amerika / skildrade af honom själf ; upptecknade af…. – Stockholm : Chelius, 1896. – 128 s. : ill. – (Illustreradt novellbibliotek ; 2)  

L’AMOUR, LOUIS – USA  

L’Amour, Louis  
Så vanns vilda västern : en roman / byggd på filmen med samma namn skriven av James Webb ; översättning av Sven Granath. – Stockholm : Bonnier.  
Orig:s titel: How the west was won. 1962.  
Även utg. under titeln: ”Västerut”. 

[1]. – Floden och slätterna. – 1963. – 173 s. –(Silver star ; 36)  
[2]. – Kriget, bergen, banditerna. – 1964. – 185 s. – (Silver star ; 40) 

L’Amour, Louis  
De ensamma gudarna / till svenska av Sture Lundquist. - . – Höganäs : Bra bok,  1984. – 386 s.  
Orig:s titel: The lonesome gods. 

L’Amour, Louis  
Hämnaren / översättning: Eva Mazetti-Nissen. – Höganäs : Wiken/Bokorama, 1984. – 577 s. – (Wild west)  
Orig:s titel: Comstock lode. 1981. 

L’Amour, Louis  
Utmaningen / översättning: Gunnar Gällmo. - Höganäs : Wiken/Bokorama, 1984. – 257 s. – (Wild west)  
Orig:s titel: North to the rails.1982. 

L’Amour, Louis  
Västerut / av Louis L’Amour ; efter ett filmmanjskript av James R. Webb ; översättning : Jan Järnebrand. – Höganäs : Wiken/Bokoramak, 1984. – 360 s. – (Wild west)  
Orig:s titel: How the west was won. 1962.  
Även utg. undern titeln: ”Så vanns vilda västern”. 1963. 

L'Amour, Louis 
Arvet / Louis L`Amour ; översättning: Hanz F. Lindström. - Höganäs : Wiken/Bokorama, 1985. - 247 s. (Wild West, 99-0505296-8) 

L’Amour, Louis  
Cherokeespåret / översättning: Maj-Britt Baehrendtz. – Höganäs : Wiken/Bokorama, 1985. – 262 s. – (Wild west)  
Orig:s titel: Cherokee trail. 1982. 

L’Amour, Louis  
Fallon / översättning: Jan Malmsjö. – Höganäs : Wiken/Bokorama, 1985. – 191 s. – (Wild west)  
Orig:s titel: Fallon. 1963. 

L’Amour, Louis  
Kriget i Cedar valley / översättning: Hanz F. Lindström. – Höganäs : Wiken /Bokorama, 1985. – 266 s. – (Wild west)  
Orig:s titel: The Mountain valley war.1978. 

L'Amour, Louis 
Vagntåget / Louis L'Amour ; överättning: Jan Malmsjö. - Höganäs : Wiken/Bokorama,1985. - 274 s. -
(Wild West) 
Orig:s titel: Westward the tide .

L’Amour, Louis  
Den fjärde världen / översättning: Jan Järnebrand. – Höganäs : Wiken,  1988. – 363 s.  
Orig:s titel: The haunted mesa. 1987.  


LANIER, STERLING E. - 

Lanier, Sterling E.  
Råttornas krig / översatt av Louise Moëll. - Stockholm : Richter, 1991. - 227 s.  
Orig:s titel: The war for the lot. 1969.  
Närvaron av de sedan länge försvunna indianerna känns stark i 
denna naturberättelse från Connecticut. 


LARSEN, REIF - USA

Larsen, Reif
Valda verk av T. S. Spivet / Reif Larsen ; översättning: Niclas Hval ; [teckningar: Ben Gibson ...]. - Stockholm : Forum, 2010. - 373 s. : ill.
Orig:s titel:The selected works of T. S. Spivet. 
Förekommer en del omnämnanden av indianer i berättelsen.
Halv-cree-indianen Two Clouds figurerar också på någon sida.

LARSSON, R[obert] G[abriel] – Sverige 

Larsson, R.G.  
I guldets spår : skildring av emigrantlivet på 1830-talet. – Stockholm : Harrier, 1951. – 188 s.  
Fortsättes av: ”I kärlekens spår”. ”I lyckans spår”.

Larsson, R.G.  
I kärlekens spår : skildring av emigrantlivet på 1830-talet. – Stockholm : Harrier, 1951. – 185 s. 

Larsson, R.G.  
I lyckans spår : skildring av emigrantlivet på 1830-talet. – Stockholm : Harrier, 1951. – 191 s. 

LAURENCE, MARGARET – Canada 1926-1990.  Om ML från CBC

Laurence, Margaret  
Vattensökarna / översättning Hilja-Katarina Wallin ; efterskrift Sven Delblanc. – Stockholm : Trevi, 1986. – 453 s.  
Orig:s titel: The diviners. 1974.  
Tangerar till en del villkoren för nutida mestiser i Canada. 
Huvudpersonen Morag Gunns stora kärlek är just mestisen Jules 
"Skinner" Tonnerre med vilken Moraq har dottern Pique.  


LAWSON, MARY - Canada f 1946

Lawson, Mary
Andra sidan bron / Översättning av Rose-Marie Nielsen. - Stockholm : Bonnier, 2007. - 296 s.
Orig:s titel: The other side of the bridge. 2006

En roman om två bröder på Canadas landsbygd (skogarna i norra Ontario) under Andra världskriget. Mycket är vardagsliv men naturen spelar roll liksom om konflikten mellan ättlingar till urinvånare (Ojibwa-indianer) respektive kolonisatörer. 
Indianerna nämns eller figurerar t ex på sid 24, 90, 114-115, 133, 
185 m fl.

LEE, ALBERT – 

Lee, Albert  
Flora Vincent : en berättelse från pilgrimsfädernas dagar / översatt från engelskan av Anna Axelson. – Stockholm : Fosterlandsstiftelsen, 1926. – 261 s.  
Orig.s titel: ?  

LEIGH, JAMES – 

Leigh, James  
Ludi Victor / översättning av Bo Rudin. – Stockholm : Tiden, 1982. – 335 s.  
Orig:s titel: The Ludi Victor. 1981.  
Konventionell thriller. Kort episod med navaho-indianer i Grand canyon, sid. 264-296. 


 

LEONARD. ELMORE - USA

        

Leonard, Elmore  
Nådaskott / Översättning av Einar Heckscher. – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1990. – 261 s.  
Orig:s titel: Killshot. 

Ny utg. – 1991.– (WW-pocket).  
Kriminalroman. En av skurkarna är Armand Degas, kallad Blackbird, 
vars mor var ojibwaindian. Hans far var fransk-canadensare. (s 7).  

LESLIE, ROBERT FRANKLIN - 

Leslie, Robert Franklin  
Björnarna och jag / är översatt av Gil Dahlström ; illustrerad av Theodore A.Xaras. - Höganäs : Bra böcker, 1969. - 227 s. : ill.  
Orig:s titel: The bears and I. 1968.  
Indianen Red Fern. Nordlandet British Columbia. Djur och 
vildmarksroman. Indianerna är Beaver, Sekani, Chilcot, Tahltans, 
Kaskas.

Leslie, Robert Franklin  
I regnbågens skugga : [berättelsen om vänskap mellan människa och varg] / översättning Leif Janzon. - Stockholm : Forum, 1976. - 187 s.  
Orig:s titel: In the shadow of a rainbow.  
Bok om konsten att umgås med vargar. Tsimshianindian.  

LINDBERG, LENNART – Sverige f. 1918 

Lindberg, Lennart  
Joakim samlare och siouxindianerna. – 13 s.  
= Sid. 19-31 i:  
Lindberg, Lennart  
Tjuren och Joakim Samlare : en sällsam historia. – Stockholm : Geber, 1966. – 160 s.  

LINDORM, PER-ERIK: Angloxaxisk humor se: HENRY, O.  
 

LINDSTRÖM, AKSEL – Sverige 1904-1962  

Lindström, Aksel  
Kanuk : roman. – Stockholm : Medén, 1947. – 246 s.  
    Fortsättes av: Kanuks kvinna. 
”Kanuk var ett av dessa underliga rasblandningsresultat som man ofta 
påträffar längs Alaskas kuster – han var varken eskimå eller indian – 
han var en blandning av båda raserna, men inte en tillfällig sådan, 
utan en blodsblandning som säkerligen pågått i århundraden.” Sid. [7]

Lindström, Aksel  
Santa-Lo. – Stockholm : Hökerberg, 1948. – 338 s. 

Lindström, Aksel  
Kanuks kvinna : roman. – Stockholm : LT, 1950. – 240 s. 

Lindström, Aksel  
Sjung Deborah. – Stockholm : LT, 1954. – 237 s.  
Sid 135-146 cit:”Hundra procent amerikan”

Lindström, Aksel  
Deborah. – Ny utvidgad utg. - Stockholm : LT, 1962. - 316 s.

Lindström, Aksel  
Den röda elden. – Stockholm : LT, 1955. – 236 s.  

LONG, WILLIAM J. – 

Long, William J.  
På nordliga stigar / översättning av Jane Lindblad. – Stockholm : Geber. 

[Första samlingen]. – 2. uppl. – 1916. – 161 s.  
Andra samlingen. - 3. uppl. – 1921. – 154 s.   

LORING, JULES, pseud för David Loring och Julia Josephine Gunther McKaye 

Loring, Jules 
På väg mot guldlandet. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 1947. - 179 s. - 
(De stora äventyrsböckerna)
Orig:s titel: West we go.

Loring, Jules  
På väg till guldlandet. – Ny omarb. uppl. – Stockholm : Rabén & Sjögren, 1958. – 156 s.  
Orig:s titel: West we go.  

LOVECRAFT, HOWARD PHILLIPS – USA 1890-1937. 

Lovecraft, H.P.  
Gengångaren / översättning Gunnar Gällmo. - Stockholm : Delta, 1975. - 205 s. - (Skräckens klassiker ; 3)  
Orig:s titel: The case of Charles Dexter Ward.  
Nya England som säte för allsköns ockultism har ju tradition från de 
verkliga häxprocesser som hemsökte trakten redan på 1600-talet. I 
litteraturen avspeglas detta hos såväl Hawthorne som King, men 
kanske främst hos Lovecraft. Indianens betydelse varierar i 
Lovecrafts berättelser. I “Gengångaren“ antyds endast 
narragansettindianernas roll i det övernaturliga spelet genom ett 
äldre par, tjänstefolk hos en av huvudpersonerna Joseph Curwen (s. 
23,37,41,43), men deras betydelse är mer framträdande i 
Chthuluserien. I Lovecrafts speciella Cthulhu-mytologi intar 
narragansettindianen Quamis och wampanoagernas medicinman och 
trollkarl Misquamacus centrala roller.

Lovecraft, H.P.  
Odjurets torn / H.P.Lovecraft [och August Derleth] ; översättning: Sam J. Lundwall. – Bromma : San J. Lundwall Fakta & Fantasi, 1991. – 159 s. – (Skräck JVM-serien).  
Orig:s titel: The lurker at the threshold. 

Lovecraft, H.P. 
Viskningar i mörkret / I översättning av Arthur Isfelt. - Göteborg : Alastor press, 2010. - 98 s.
Innehåller: Om textyerna. Vermont - ett första intryck. Viskningar
i mörkret. In i det okända.
Viskningar i mörkret talar om folkloristik med inflytande från
gamla indianberättelser ( t ex s 17, 19-20)

Skräckens labyrinter /Lovecraft, Howa 1973, och 1993  
Skräckens hus och andra noveller /Lovecraft, Howa 1991 
Midnattsgästerna och andra novelle/Lovecraft, Howa 1992  
Dagon och andra noveller /Lovecraft, Howa 1992 
Cthulhu /Lovecraft, Howa 1988  
Vansinnets berg /Lovecraft, Howa 1987  
Marginalia /Lovecraft, Howa 1944 
Necronomicon /Lovecraft, Howa 1995 

Lovecraft, H. P. 
Cthulhus arv / Översättning Sam J. Lundwall. - Stockholm : Sam J. Lundwall fakta & fantasi,143 s. 
    Mkt tveksamt om några indianska spår i texterna som är noveller av Lovecraft, C.A.  
Smith, Robert E. Howard, Robert Bloch, Henry Kuttner och Donald A Wollheim.  

  
LUDLUM, ROBERT – 

Ludlum, Robert  
Vägen till Omaha / översättning av Gösta Zetterlund. – Stockholm : Wahlström, 1992. – 475 s.  
Orig:s titel: The road to Omaha. 1992. 
Sunrise Jennifer Redwing, ”wopotami”-indianer!  


LUNDGREN, MIMMO – Sverige f. 1961.  (eg Anna Lena Berg). Lundgren, Mimmo  
Skuggor över heden : ett morddrama från andra världskrigets England. – Stockholm : Norstedt, 1990. – 263 s. 
    England under Andra världskriget. Här finns  i den lilla byn Godalming, Surrey sommaren 1942 en kanadensisk soldat av indiansk-franskt ursprung vid namn August Sangret och här finns den naivt romantiska Joan Pearl Wolfe.  Han en slarvig Don Juan, van att föraktas som halvblod. Deras kärlekssaga börjar som en idyll och slutar i mörkaste tragedi. Romanen sägs bygga på verkliga händelser och alla väsentliga fakta liksom brevcitat och  rättsprotokoll skall vara autentiska

LUNN, JANET – USA/Canada 1928- 

Lunn, Janet  
Skuggan i Hawthorn Bay / översättning: Öjevind Lång. – Stockholm : Sjöstrand,1988. – 206 s.  
Orig:s titel: Shadow in Hawtorn bay. 1986.  
Indiankvinnan Owena. 

Lunn, Janet 
Det ihåliga trädet / Översättning: Ingegärd Martinell. - Stockholm : Sjöstrand, 2000. - 187 s.
Orig:s titel: The hollow tree. 1997.
Handlingen utspelas under Nordamerikanska frihetskriget. 
Mohawkindianen Peter Sauk.

LÜTGEN, KURT – Tyskland 

Lütgen, Kurt  
Styrman Jarvis bragd / illustrationer K.J. Blisch ; översättning Birgit Elenius Hanes. – Stockholm : svensk läraretidning, 1958. – 227 s. : ill. – (Saga ; 330)(Pelarböckerna)  
Orig:s titel: Kein Winter für Wölfe. 1955.  
Ngt indianer i Labradorepisoden sid. 145-203.


MCCARTHY, CORMAC - USA 1933-  Wikipedia

McCarthy, Cormac 
Övergången : Andra delen i Gränstrilogin / Översättning Caj Lundgren. -
Stockholm : Bonnier Alba, 1994. - 453.
Orig:s titel: The crossing.

Kort episod med indian sid 5-16. I övrigt är McCarthys böcker intressanta nytolkningar av västernmyten, där en förfärande grymhet interfolieras i apokalyptiska ödesdramer. Mest uppmärksammad som sådan är "Blood meridian". Cormac McCarthy måste beskrivas som en av USA:s mer väsentliga författareunder 1900-talet. 

McCarthy, Cormac
Blodets meridian / Cormac McCarthy ; översättning av Ulf Gyllenhak . - Stockholm : Bonnier, 2010. - 415 s.
Orig:s titel: Blood meridian or the evening redness in the west.MCCLINTOCK, NORAH - CANADA


McClintock, Norah
Inte ett spår / Översättning Lena W.Henrikson. - Stockholm : B. Wahlström, 2007. - 187 s.
Orig:s titel: Not a trace.
Ungdomsbok och deckare om utspelas i Canadai vår tid. Berör 
indianeras kamp för land och rättivsa.

MCCLOY, KRISTIN – USA f.1952. 

McCloy, Kristin  
Hastighet / översättning av Britt Arenander. – Stockholm : Bonnier, 1989. – 273 s.  
Orig:s titel: Velocity.  
Ung vit flicka, tillika polisdotter i ett intensivt kärleksdrama med 
cherokeen Jesse, Hells Angel. 

MACFIE, ANDREW - Sverige 1846- pseud. Allen Macklin. 

[ Macfie, Andrew]  
Macklin, Allen  
Gamle Max berättelser : sannsagor från land och sjö. – Stockholm : Beijer, 1909. - 187 s. – (Kronbiblioteket ; 77) 

Macfie, Andrew 
(Allen Macklin), Stella polaris / Andrew Macfie (Allen Macklin). - Stockholm : Beijer, 1910. - 221 s.   

MACFIE, HARRY - Sverige 

Macfie, Harry  
Norrskenets män : en berättelse om den canadensiska vildmarkens ridande polis. - Stockholm : bonnier, 1938. - 228 s. 

Ny utg. - / illustrationer av Allan Löthman. - Stockholm : Åhlén & 
Åkerlund, 1951. - 112 s. - (Pojkarnas julbok) 

Ny utg. / illustrationer av Gordon Macfie. - Stockholm : Bonnier, 1954. 
- 258 s. - (Vildmarksberättelser).  
 

MCGUANE, THOMAS - USA

McGuane, Thomas 
Bara lätta skyar : roman / översatt av Tony Andersson. - Stockholm : Tiden, 1992. - 340 s.
Orig:s titel: Nothing but blue skies.
McGuane tillhör de författare som älskar att droppa ordet indian i 
romaner som annars inte har ett dyft med dem att göra. Så t ex här 
sid .66,86,120 etc.  

MCKEAN, G.B. 

McKean, G.B.  
Jack Youngs äventyr i vilda västern / översättning från engelskan av Karin Geijer. – Stockholm : Fritzes, 1926. – 193 s. – (Fritzes scoutbibliotek ; 26)  
Orig:s titel: Making good. 

Ny utg. – Stockholm : Lindqvist, 1941. – 168 s. – (Lindqvists 
ungdomsböcker). Sparsamt med indianer.  

MACLEAN, ALISTAIR – England 

MacLean, Alistair  
Mot Fort Humboldt / översättning Gull Brunius. – Stockholm : Forum, 1974. – 183 s.  
Orig:s titel: Breakheart pass. 

Pocketupplaga. – Stockholm : Forum, 1989. – 183 s. Unknown

MACLEAN, NORMAN - 1902-1990 - USA

MacLean, Norman
Där floden flyter fram / Översättning Hans Berggren. - Stockholm:
Forum, 1993. - 185 s.
Orig:s titel: As river runs through it. 1976.
En uppväxtskildring från Montana. Två flugfiskande ynglingar och
deras far pastorn. Pauls flickvän är "...den där indianska halvblods-
tjejen som han hänger i hop med." (s. 47) "Hans flickvän satt på 
golvet vid hans fötter. När hennes svarta hår glänste var hon 
en av mina favoritkvinnor. Hennes mor var nordlig cheyen-
ne, så när hennes svarta hår glänste var hon vacker, mer  
algonkinsk och romarinnelik än mongolisk i profilen, och väldigt
krigisk, särskilt efter några järn. Åtminstone en av hennes mor-
föräldrars mödrar hade varit med de nordliga cheyennerna när
dessa och siouxerna utplånade general Custer och sjunde
kavalleriet, ..... (s 49) 


MACKLIN, ALLEN – se Macfie, Andrew.
 
 

MCMURTRY, LARRY – f 1936 - USA 

download

McMurtry, Larry  
Den långa färden / översättning av Eva Larsson. – Stockholm : Viva, 1986. – 656 s.  
Orig:s titel: Lonesome dove. 

Pocketupplaga. – 1987.  
Indianer förekommer mot slutet av berättelsen. Därutöver 
indiangangstern Blue Duck.

McMurtry, Larry  
Vad som helst för Billy / översättning av Eva Larsson. – Stockholm : Viva, 1989. – 304 s.  
Orig:s titel: Anything for Billy. 1988.  
    Indianer förekommer mkt sparsamt. Bloody Feather. 


MCNEER, MAY – 1902-1994 USA

McNeer, May  
Guldfeber / översättning Signe Hirsch ; insidesillustrationer Lynd Ward. – Stockholm : B.Wahlström, 1966. – 155 s. - (Wahlströms juryböcker)  
Orig:s titel:The California gold rush
Guldgrävarhistoria. Sparsamt indianer.

10184_7_024_00000721_0_small
MALLING, MATHILDA - Sverige 1864-1942 +

Malling, Mathilda
Daggryning : roman / af Mathilda Malling. - Stockholm : Bonnier, 1902. - 246 s.
   Romanen i fulltext här.
En för sin tid väl researched roman. Tar sitt avstamp i en släkts öden i kolonin Nya Sverige, men huvuddtemat är episoder som utspelas vid tiden för den amerikanska revolutionen. Indianer finns med lite här och där. Skildringen av Molly Brant är remarkabel. Mycket av berättelsen rör henne och maken den berömde Sir William Johnson och deras liv på hans berömda herrgård i irokeslandet.
 

MANKELL, HENNING – Sverige 

Mankell, Henning  
Villospår. - Stockholm : Ordfront, 1995. - 427 s.  
Kriminalroman om en 14-årig massmördare; en hämnare som i sina 
dåd inspirerats av indianer, då speciellt Geronimo, med vilken han 
identifierat sig. I övrigt utspelas det hela i 1994 års Sverige. 


MANSÉN, HELENA 1957 - Sverige 

Mansén, Helena                                                 


Colorado galopphästen från vildmarken : en roman av Helena Mansén ;  - Sollentuna : Spritz media, 2011. - 264 s.  Hästbok som i några kapitel utspelas i Colorado, "Manitou springs" (!!) 
, Hästen Lilla Squaw(!!) hästtränaren och indianen arapahoen Yuma.

Fortsättes av:

Mansén, Helena
Colorado tävlar i Amerika : en roman / av Helena Mansén. - Sollentuna : Spritz media, 2013. - 227 s.

MARGARETA AV NAVARRA - Frankrike 1492-1549 

Margareta av Navarra
Heptameron : en samling noveller / författade av drottning Margareta av Navarra ; översättning av Holger Petersen Dyggve. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1954. - 558 s.
Orig:s titel: Heptaméron.
Boken består av ett sjuttiotal noveller i stil med Bocaccios Decamerone. Den 67:e
berättelsen relaterar mycket kort den incident som blivit berömd när navigatören
och kolonisatören Roberval förvisar sin släkting Marguerite de La Roque till en öde ö 
utanför Quebec år 1542. Berättelsen innehåller någon enstaka nickning åt indianerna.
I brist på den svenska översättningen hänvisar jag till den engelska för belägg:
   Queen of Navarre: Heptameron sid 508(native)
 
En händelse som f ö Helmer Linderholm skrivit om i kapitlet ”Damen på demonernas ö” (sid 17-24) i boken ”I de rödas värld”, 1983. Här nämns emellertid inget om indianer. Linderholm kalla f ö Marguerite för Madeleine och förklarar att begreppet demonernas ö sedermera blvit ”Damens ö”. 

En svensk roman, som nämner indianer i förbigående, (vildarna, och Donnaconna), men som skildrar författarens eget passionerade intresse för Marguerite de La Rouge är:

Ramqvist, Karolina
Björnkvinnan / Karolina Ramqvist . - [Stockholm] : Norstedt, [2019]. - 346 s.

 
  


MARRYAT, FREDERICK – England 1792-1848

Marryat, Frederick 


Kaparkaptenen / från engelskan av Louis Renner ; illustrationer av Uno Stallarholm. – Stockholm : Bonnier, 1946. – 295 s. : ill. – (De odödliga ungdomsböckerna ; 13)  
Orig.s titel: The privateersman. 1846.  
Upplagor 1877-1952.  
Sid. 230-248 = Kap. ”Tillfångatagen av Indianer.”  

MATTHIESSEN, PETER – USA f .1927.

Mathiessen, Peter  
Lek på Guds gröna ängar / översättning av Kjell Ekström. – Stockholm : Forum, 1968. – 245 s.  
Orig:s titel: At play in the fields of the Lord. 1965. 

Ny utg. – 1992.  
Huvudpersonen är halv sioux/cheyenneindianen Lewis Moon, men handlingen utspelas  
bland en sydamerikansk indiangrupp, Niarunas!  

MATTSSON, OLLE – Sverige f.1922 

Mattsson, Olle  
Talejten väntar i väst. – Stockholm : Bonnier, 1975. – 167 s.  
    Sioux och chippewas förekommer sparsamt. Tiden är strax efter minnesotaupproret. 


MAVRIKAKIS, CATHERINE - USA - CANADA 1961- Mavrikakis, Catherine 


Himlen i Bay City : roman / Översättning från franska: Dagmar Olsson. - Helsingborg/Stockholm : [sekwa]-förlag, 2010. - 248 s.
Orig:s titel: Le ciel de Bay City. 2008.
Rec. DN SVD Bokhora
Uppbrottsroman och pikaresk med utgångspunkt kring Stora 
sjöarna och med uppehåll i Sydvästern. Även om människans villkor 
med utsattheten i Andra världskrigets koncentrationsläger som ett 
tema ; en erfarenhet som speglas mot indianernas villkor.
S. 10 Jag vet inte om indianernas ande ännu hemsöker någon vild 
strand eller om ordet Pontiac står för något annat än ett bilmärke.
S. 47 De döda judarnas själar blandar sig i mina tankar med india-
nernas själar...
S. 83 Fåglar och nordamerikanska indianer var redan från min
tidiga ungdom varelser som var hänvisade till att leva i reservat
eller andra skyddsområden för att inte fullständigt dö ut.
Indianerna dyker upp under hennes odyssé i Amerika också.
Så t ex Acoma Pueblo sid 93. S. 142 Hos vissa nordamerikanska
indianer för de levadne inte uttala de dödas namn....
Indianer även på sid. 145, 179, 181, 221, 242 och ev fler ställen. 

MEIGS, CORNELIA - USA 1884-1973

    

Meigs, Cornelia  
Master Simons bragd / Översättning av J.O. Ericson ; illustrationer av Knut Pettersson. - Stockholm : Åhlén & söner, 1937.  
Orig:s titel: Master Simons garde. 

D 1. - Elden som tändes. - 141 s. : ill.  
Orig:s titel: Margaret.  
D 2. - Frihetskampen. - 216 s. : ill.  
Orig:s titel: Stephen.   

MELVILLE, HERMAN – USA 1819-1891

Melville, Herman  
Moby Dick eller Den vita valen / översättning Hugo Hultenberg ; förord Torsten Ekbom. – Höganäs : Bra klassiker, 1984.  
Orig:s titel: Moby Dick or, The wahle. 1851. 

1. – 263 s.  
2. - 351 s.  
Flera utgåvor. 
   ”Sedan var det Tashtego, en fullblodsindian från Gay Head, den 
västligaste udden av  
Marthas Vineyard, där det ännu finns en sista återstod av en 
rödskinnsby. Den byn har länge försett grannön Nantucket med  
många av dess djärvaste harpunerare. I valfångstkretsar går de 
vanligen under namnet gayheadare”. Sid 138. 


MEYER, STEPHENIE - USA
Meyer, Stephenie
Om jag kunde drömma : [en omöjlig kärlekshistoria] / Översättning: Carina Jansson. - Malmö : Damm, 2006. - 415 s. - (Piraya)
Orig:s titel: Twilight.

Ny utgåva: 
Meyer, Stephenie
Om jag kunde drömma :[Edward berättar om första möte med Bella]. - Översättning: Carina Jansson. - Stockholm : B. Wahlström, 2009. - 443 s.
Orig:s titel: Twilight.
Fortsättes av: När jag hör din röst ; Ljudet av ditt hjärta ; Så länge vi 
båda andas.
Välkänd Vampyrroman. Isabella Swan flyttar till den lilla staden Forks 
i Washington. Där möter hon den mystiske och förföriske Edward 
Cullen och blir handlöst förälskad. Problemet är bara det att han är 
vampyr. I skildringen figurerar också Quileuteindianska varulvar från 
LaPush-reservatet i Washington! (Se särskilt "När jag hör din röst"). 
Andra indiangrupper lär vara representerade. Någon varulv i är 
Lakota sioux.  
Berättelsen har skapat motstridiga känslor hos indianska läsare
och barnkulturintresserade. Fenomenet med hamnskiftare är 
förstås rätt vanligt bland indiangrupper i området. (Och på många 
andra ställen i Nordamerika). En länk på nätet vill exemplifiera. Se
här!
   

Galleri

James A Michener

Omslag m m

MICHENER, JAMES A[lbert] – USA 1907-1997

Michener, James A.
Pionjärerna / översättning Lennart Edberg. – Stockholm : Rabén & Sjögren, 1987. – 486 s.
Orig:s titel: Texas.1987.
    Fortsättes av ”Miljardärerna”.

2. uppl. – 1988.

Michener, James A.
Miljardärerna / översättning Lennart Edberg. – Stockholm : Rabén & Sjögren, 1988. – 523 s.
Orig:s titel: Texas.1987.
”Pionjärerna” och ”Miljardärerna” utgör tillsammans Micheners original
”Texas”. Emellertid är texten förkortad med ca 30%. Boken skildrar
Texas historia i romanform. Indianer förekommer, bl a apacher och
comancher. Särskilt kap Fortet (i ”Miljardärerna”) Sid. 91-161.
Comancheindianer.

Michener, James A.
Resan till Klondyke / översättning Lennart Edberg. – Stockholm : Rabén & Sjögren, 1989. – 255 s.
Orig:s titel: Journey : A Quest for Canadian Gold.1988.

Michener, James A.
Isfästningen / översättning Lennart Edberg. – Stockholm : Rabén & Sjögren, 1990. – 461 s.
Orig:s titel: Alaska. 1988.
    Fortsättes av ”Eldkransen”.

Michener, James A.
Eldkransen / översättning Lennart Edberg. – Stockholm : Rabén & Sjögren, 1991. – 456 s.
Orig:s titel: Alaska. 1988.
”Isfästningen” och ”Eldkransen” utgör en förkortad version av
Micheners original ”Alaska”. Boken skildrar bl a vita skojares
systematiska utsugande av indianer och eskimåer. Här är indianerna
Tlingit.


MILLS, MARK - f 1963 - England

Mills, Mark
Amagansett : [kriminalroman] / Översättning: Ola Klingberg. - Stockholm : Bonnier, 2004. - 418 s.
Orig:s titel: Amagansett. (The Whaleboat House)

Pocketutgåva 2005. - 414 s. - (Bonnier pocket)

Inte det minsta en indianbok. Men titel och miljö avslöjar klassisk indianmark. Att det inte var länge sedan indianska grupper höll till på Long Island och stundtals jagde val i havet, samt att Baskerna (folket från Spanien och Frankrike) sannolikt fiskade torsk i området långt före Columbus är detaljer som minner om indianerna i området. Se s 13 i pockutgåvan för indianerna och 118 för mer om baskerna. En av huvudpersonerna är baskisk ättling.


MITCHUM, HANK – (E g James Reasoner) f 1953 USA

Mitchum, Hank
Laredo / översättning: Jan Järnebrand. – Höganäs : Wiken/Bokorama, 1984. – 189 s. – (Wild west)
Orig:s titel: Laredo.1982.

Mitchum, Hank
Santa Fe / översättning: Peder Carlsson. – Höganäs : Wiken/Bokorama, 1985. – 235 s. – (Wild west)
Orig:s titel: Santa Fe. 1983.  

MOBERG, VILHELM – Sverige 1898-1973

Moberg, Vilhelm
Sista brevet till Sverige. – Stockholm : Bonnier, 1959. – 366 s. – (Romanen om utvandrarna ; 4)  

MONTGOMERY, R[utherford] G.- 1894-1985 USA

Montgomery, R.G.
Wolf : berättelse för ungdom om en varghund och andra djur / översättning av E.Langlet. – Stockholm : B.Wahlström, 1938. – 176 s. - : ill.
Orig:s titel: Broken fang.

3. uppl. – 1952.

Montgomery, R.G.
Carcajou : berättelse för ungdom om järven / översättning från engelska av Arnold Åkerman ; illustrerad av L.D.Cram. – Stockholm : B.Wahlström, 1947. – 175 s. : ill. – (Djurböcker för ungdom ; 46)
Orig:s titel: Carcajou.
Nordlandet. Indianen Jägaren Två kullar.

Montgomery, R.G.
Brummi : berättelse för ungdom om tre björnungar / översättning från engelskan av Arnold Åkesson. – Stockholm : B.Wahlström, 1949. – 175 s. : ill. – (Djurböcker för ungdom ; 55)
Orig:s titel; Troppers three.
    Indiansk vägvisare, Tjerokes Jim.  

MORRELL, DAVID – USA

Morrell, David
Tvekampen / till svenska av Mårten Edlund. - Stockholm : Geber, 1973. - 226 s.
Orig:s titel: First blood.
Flera senare utgåvor.

Morrell, David
Rambo : First blood II ; översättning: Sture Lundqvist. – Höganäs : Wiken, 1985. – 265 s. – (BB-pocket)
Orig:s titel: Rambo. 1985,
I första boken om machohjälten Rambo, (Tvekampen) sägs inget om
att han är indianättling. Men så många gånger numer tycks lite
indianblod göra hjälten till en än mer suverän överlevnadskonstnär än
vanliga vita. Men den upplysningen att han är navaho, kommer först i
den andra boken ”Rambo : First blood II”.  

MORRIS, GILBERT -

Morris, Gilbert
Den vite indianen / [översättning: Barbro Ekholm Johansson]. - Stockholm : Den Kristna bokringen, 1993. - 240 s.
Orig:s titel: The holy warrior. 1989.
Angående författarens härmed sammanhängande verk se: Den
hedervärde bedragaren.


 MORRISON, TONI - USAMorrison, Toni
Älskade / Översättning: Kerstin Hallén. - Stockholm : Forum, 1988. - 304 s.
Orig:s titel: Beloved. 1987.

Höganäs : Bra böcker, 1988. - 304 s.
Stockholm : Månpocket, 1999. - 303 s.
Ny utg. - Stockholm : Trevi, 1993. - 304 s. Även tryckår 1994.
Ny utg. - Stockholm : Forum, 1999. - 304 s. - (En Trevibok från
Forum)

Notiser om creek och cherokee s. 127-130 + 297.

Morrison, Toni
Paradis / Översättning Kerstin Hallén. - Stockholm : Forum, 1999. - 360 s.
Orig:s titel: Paradise. 1997.
Episod med Indianer s.125 och s. 195-199.
En av de afroamerikanska huvudpersonerna heter Seneca!

Morrison, Toni
En välsignelse / Översättning: Kerstin Hallén. - Stockholm : Forum, 2009. - 156 s.
Orig:s titel: A Mercy. - 2008.
En berättelse om 1600-talets Nordamerika och de svartas slaveri.
Att indianerna bott där noteras från början.

MOWERY, WILLIAM BYRON - 1899-1957 - USA

Mowery, William Byron
Vildmarkens sång : roman från Nordlandet / bemynd. övers. från engelska av Hjalmar Clason. - Stockholm : B. Wahlström, 1936. - 286 s. - (Gröna biblioteket)
Orig:s titel: Singer of the wilderness.

[Ny utg.]. - Stockholm : Kometförlaget, 1966. - 251 s. - (Nordlands-s
serien ; 15)

Mowery, William Byron
Den gyllene floden : nordlandsroman / bemynd. övers. från engelska av Hjalmar Clason. - Stockholm : B. Wahlström, 1937. - 254 s. - (Gula biblioteket)
Orig:s titel:Resurrection river.

[Ny utg.]. - Stockholm : Kometförlaget, 1966. - 255 s. - (Nordlands-serien ; [8])

Mowery, William Byron
En nordlandets son : Vildmarksroman / Övers. från engelska av Hjalmar Clason. - Stockholm : B. Wahlström, 1937.- 255 s. - (Blå biblioteket)
Orig:s titel:Heart of the North.

[Ny utg.]. - 1957 . - 255, s.

Mowery, William Byron
Den förbjudna dalen : Vildmarksroman / Bemynd. övers. från engelska av Hjalmar Clason. - Stockholm : B. Wahlström, 1939. - 255s. - (Röda biblioteket).
Orig:s titel: Forbidden valley.

2.uppl.: roman. - 1942.
[Ny utg]. - 1957.

Mowery, William Byron
Vildmarkens rop : Nordlandsroman / bemynd. övers. från engelska av Hjalmar Clason. - Stockholm : B. Wahlström, 1940. - 256 s. - (Bruna biblioteket)
Orig:s titel: Challenge of the North.

[Ny utg.]. - 1957. - 255 s.

Mowery, William Byron
Silverhöken : roman från Nordlandet / bemynd. övers. från engelska av Hjalmar Clason . - Stockholm : B. Wahlström, 1943. - 255 s. - (Grå biblioteket).
Orig:s titel: The Silver hawk.

[Ny utg.]. - 1957. - 255 s.

Mowery, William Byron
Spåret över bergen : Nordlandsroman / bemynd. övers. från engelska av John Wallin. - 2. uppl. - Stockholm : B. Wahlström, 1943. - 256 s. - (Gyllene serien)
Orig:s titel: The outlaw trail.

2. uppl. - 1946.
Ny uppl. - : roman. - 1957.

Mowery, William Byron
Flickan i Paradisdalen : vildmarksroman / bemynd. övers. från engelska av John Wallin. - Stockholm : B. Wahlström, 1945. - 256 s. - (Blå cirkel-serien)
  Orig:s titel: Paradise trail.

[Ny utg.]. - Stockholm : Kometförl., 1966. - 255 s. - (Nordlands-serien)

Mowery, William Byron
Äventyrens dal : Nordlandsroman / bemynd. övers. från engelska av John Wallin. - Stockholm : B. Wahlström, 1946. - 252 s. - (Gröna cirkel-serien).
  Orig:s titel: The valley beyond.

Mowery, William Byron
Förbjudet guld : Nordlandsroman / Bemynd. övers. från engelska av John Wallin. - Stockholm : B. Wahlström, 1948. - 254 s. - (Röda cirkelserien)
  Orig:s titel: The sword of Manitou.

[Ny utg.]. - Stockholm : Kometförl., 1966. - 253 s. - (Nordlandsserien ; 13)
2. uppl., 1967.

Mowery, William Byron
Den gyllene amuletten : Nordlandsroman / Bemynd. övers. från engelska av Josef Almqvist. - Stockholm : B. Wahlström, 1949. - 254 s. - (Gula cirkelserien)
  Orig:s titel: The gentle stranger.

MUNRO, ALICE - f 1931 Kanada

Munro, Alice
Tiggarflickan / Översättning av Karin Benecke. - Stockholm : Norstedt, 1984. - 252 s.
  Orig:s titel: the beggar maid. 1977.

Boken innehåller en episod (novell) kallad Ofog (sid. 123-165)som kan beskrivas som en del av bokens tema, nämligen om Rose och hennes liv och äktenskap. En av de agerande i berättelsen, Joycelyn, påstår sig f ö på sid 128 vara indiankvinna (vilket förstås inte är sant). Men under ett party (man befinner sig i Vancouver) häver Roses man Patrick ur sig en massa rasistiska floskler om indianerna i allmänhet vilket väcker bestörtning bland flera av de övriga närvarande. (Sid 134 ff:) "Det här måste ni lyssna på...Det är en kille i vardagsrummet, man tror inte sina öron. Lyssna'. Det måste ha pågått ett satmal om indianer i vardagsrummet. Nu hade Patrick tagit över det. 'Ta bort dom', sade Patrick. 'Ta bort dom från föräldrarna så snart dom är födda och placera dom i en civiliserad miljö och se till att dom får gå i skolan, så kommer dom alla gånger att bli lika bra som vita.' Han trodde säkert att han gav uttryck åt liberala åsikter..... 'Men du förstår, dom har ju faktiskt sin egen kultur', var det en flicka som sade ’med mild röst. "Det är ute med deras kultur'. sade Patrick. 'Den är kaputt.' Det var ett ord han använde rätt så ofta nu för tiden...... 'Dom vill bli civiliserade', sade han. "Dom klyftigare villdet.' 'Dom kanske inte anser sig direkt ociviliserade' sade flickan med en iskall konstlad försynthet som var bortkastad på Patrick……. 'Som sagt, vare sig dom vill det eller inte', sade han nu, 'måste dom släpas in i nittonhundratalet, även om dom skriker och spjärnar emot.' 'Även om dom skriker och spjärnar emot?' upprepade någon. 'In i nittonhundratalet även om dom skriker och spjärnar emot' sade Patrick som inte hade något emot att säga aen sak två gånger. 'En sån intressant formulering. Och så human.’"

 

MUNSTERHJELM, ERIK - 1905-1992

Munsterhjelm, Erik
Pionjärens hemlighet : en äventyrsberättelse för ungdom. - Stockholm : Fahlcrantz & Gumaelius, 1943. - 187 s.

Munsterhjelm, Erik
Den underbara dalen : äventyrsberättelse för ungdom. - Stockholm : Fahlcrantz & Gumaelius, 1944. - 174 s.

Munsterhjelm, Erik
Amulettens gåta : äventyrsberättelse för ungdom. - Norrköping : Sörlin, 1948. - 221 s.

MURKOFF, BRUCE - f 1953 USA

Murkoff, Bruce
Vattenburen / Översättning av Thomas Preis. Stockholm : Bonnier, 2005. - 437 s.
Orig:s titel: Waternborne.
Vattenburen utspelar sig under depressionsåren i USA där tre
människors liv vävs samman i ett panorama över mänskligt begär
och företagsamhet. Romanen kulminerar vid Boulder-dammen i
Coloradofloden. Det gamla västern känns inte långt borta och indianer
nämns på ett par ställen (t ex s.12 och 45, och agerar med i
handlingen någon enstaka kort episod. (t ex s 195)

MURPHY, RITA - USA

Murphy, Rita
Stjärnornas dotter / Översättnng: Helena Stedman. - Malmö : Richter, 2003. - 124 s.
Orig:s titel: Harmony. 2002.
Huvudpersonen av indiansläkt. Ytterligare ett exempel på en bok det
indianska arvet ger huvudpersonen förmågan att förmedla gammal
visdom, vara healer samt kombinera detta med fantasybetondad
övernaturlig förmåga. En av indianens nya roller alltså!!! Utspelas
då förstås i nutiden.

NELSON, HJALMAR E. – 1887-1948 Sverige

Nelson, Hjalmar E.
Hennes majestäts koloni. – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1925. – 155 s.
Nya Sverige-roman.  

NESBIT, JEFF[rey] - USA

Nesbit, Jeff
Mötet med grizzlyn / Jeff Nesbit ; Översättning: Eva Edén. - Stockholm : Norman/Krokodilen, 1995. - 174 s. - (High sierra ; 1)
Orig:s titel: The Legend of the Great Grizzly. 1994. Om boken.
   1900-tal. Gammal yokut-indianska, miss Lily.

Nesbit, Jeff
Jakten på puman / Jeff Nesbit ; Översättning: Eva Edén. - Stockholm : Norman/Krokodilen, 1996. - 181 s. - (High sierra ; 2)
Orig:s titel: Cougar Chase. 1994.  

NORIN, WIKTOR – Sverige

Norin, Wiktor
Möte vid Ormfloden. – Stockholm : Harrier, 1966. – 279 s.
Missionsberättelse. Nordlandet. Mest eskimåer.

Norin, Wiktor
Land i sikte. – Stockholm : Harrier, 1973. – 286 s.
1620. Pilgrimsfäderna och Mayflower.  


NOWEE, JAN - Holland - 1901-1958 och Paul 1936-1993  Porträtt o omslagsbilder

Det är inte Örnöga som är indianen i den här långserien, det är hans kamrat Vita Fjädern.  Här ngt om Vita Fjädern...

Nowee, Jan  
Örnöga / Översättning: Lasse Mattsson. - Stockholm : B. Wahlström, 1967. - 143 s. – (B. Wahlströms ungdomsböcker ; 1394)  
Orig:s titel: Arendsoog. 1947. 

Nowee, Jan  
Örnöga och Vita fjädern / Översättning: Gudrun Ullman. – Stockholm : B. Wahlström, 1968. - 139 s. – (B. Wahlströms ungdomsböcker ; 1443) 
Orig:s titel: Witte veder. 

2. uppl. – 1975. 

Nowee, Jan  
Örnöga och den maskerade banditen / J. Nowee ; [övers. Lillemor Hollström]. - Stockholm : B. Wahlström, 1969. - 143 s. – (B. Wahlströms ungdomsböcker ; 1497).  
Orig:s titel: Het raadsel van de Mosquitovallei. 1949. 

Nowee, Jan  
Örnöga på krigsstigen / J. Nowee ; övers. Lillemor Hollström. - Stockholm : B. Wahlström, 1970 - 152. – (B. Wahlströms ungdomsböcker ; 1549)  
Orig:s titel: Arendsoog in de knel. 1950. 

Ny uppl.– 1978. 

Nowee, Jan  
Örnöga skjuter skarpt / översättning: Christina Tranmark-Kossman. – Stockholm : B.Wahlström, 1971. – 154 s. – (B.Wahlströms ungdomsböcker ; 1602).  
Orig:s titel: De bende vdan de blauwe bergen. 1951. 

Ny uppl. – 1978. 

Nowee, Jan  
Örnöga och striden vid silvergruvan / översättning: Solveig Karlsson. – Stockholm : B.Wahlström, 1972. – 159 s. – (B.Wahlströms ungdomsböcker ; 1664)  
Orig:s titel: Arendsoog knapt het op. 1952.. 

Nowee, Jan  
Örnöga och överfallet i grottan / översättning: Emil Bourin. – Stockholm : B.Wahlström, 1973. – 157 s. – (B.Wahlströms ungdomsböcker ; 1725)  
Orig:s titel: Arendsoog en av de verdwenen rivier. 

Ny uppl. – 1977. 

Nowee, Jan  
Örnöga och tågrånarna / översättning: Charlotte Löwenhielm. – Stockholm : B.Wahlström, 1974. – 159 s. – (B.Wahlströms ungdomsböcker ; 1783).  
Orig:s titel: Het spookt op de spoorbaan. 1953. 

Nowee, Jan  
Örnöga går till anfall / översättning: Charlotte Löwenhielm. - Stockholm : B. Wahlström , 1975. - 156 s. – (B. Wahlströms ungdomsböcker ; 1838).  
Orig:s titel: Arendsoog grijpt in. 1953. 

2. uppl. – 1975. 

Nowee, Jan  
Örnöga och boskapstjuvarna / översättning: Puppi Grimberg. – Stockholm : B.Wahlström, 1976. – 156 s. – (B.Wahlströms ungdomsböcker ; 1900)  
Orig:s titel: De smokkelaars van de Rio Male. 

Nowee, Jan  
Örnöga och bankrånet i Golden city / översättning: [Carlotte Löwenhielm]. - Stockholm : B.Wahlström, 1977. – 158 s. – (B.Wahlströms ungdomsböcker ; 1963)  
Orig:s titel: Adlerauge geht in die Falle. 

Nowee, Jan  
Örnöga och Ensamma Vargen / [översättning : Marianne Ljungwall]. - Stockholm : B.Wahlström, 1978 – 160 s. – (B.Wahlströms ungdomsböcker ; 2023)  
Orig:s titel: Der Geist des Einsamen Wolfes. 

Nowee, Jan  
Örnöga jagar Texas-ligan / [översättning : Harriet Nordlinder Wizemann]. – Stockholm : B.Wahlström, 1979. – 158 s. – (B.Wahlströms ungdomsböcker ; 2083)  
Orig:s titel: Adlerauge in Texas. 

Nowee, Jan  
Örnöga och det försvunna beviset / J. Nowee ; [övers.: Harriet Nordlinder-Wizemann]. - Stockholm : B. Wahlström, 1980. - 157 s. – (B. Wahlströms ungdomsböcker ; 2143)  
Orig:s titel: Het testament van Tobi Thomson. 1979. 

Nowee, Jan  
Örnöga på hemligt uppdrag / J. Nowee ; [övers.: Harriet Nordlinder-Wizemann]. - Stockholm : Wahlström , 1981. - 157 s. – (B. Wahlströms ungdomsböcker ; 2203)  
Orig:s titel: Arendsoog in geheime dienst. 

Nowee, Paul  
Örnöga och guld-gömman / P. Nowee ; [övers.: Hanz F. Lindström]. - Stockholm : B. Wahlström , 1982. - 153 s. : ill. – (B. Wahlströms ungdomsböcker ; 2260)  
Orig:s titel: Arendsoog en het gouden graf . 

Nowee, Paul  
Örnöga och hemliga polisen / P. Nowee ; [övers.: Marijke Vreeswijk]. - Stockholm : B. Wahlström, 1983. - 153 s. – (B. Wahlströms ungdomsböcker ; 2310).  
Orig:s titel: De verdwijning van Arendsoog. 1983. 

Nowee, Paul  
Örnöga tar hem spelet / P. Nowee ; [övers.: Marijke Vreeswijk]. - Stockholm : B. Wahlström, 1985. – 155 s. – (B. Wahlströms ungdomsböcker ; 2389).  
Orig:s titel: Het geheim van de zonderling. 

Nowee, Paul  
Örnöga och sabotörerna / P. Nowee ; [översättning: Marijke Vreeswijk]. - Stockholm : B. Wahlström, 1986. - 151 s. - (B. Wahlströms ungdomsböcker ; 2414)  
Orig:s titel: De strijd om Sam Peony-bridge. 1986.

Nowee, Paul  
Örnöga och striden i Ekodalen / P. Nowee ; [översättning: Marijke Vreeswijk]. - Stockholm : B. Wahlström, 1988. - 149 s. - (B. Wahlströms ungdomsböcker ; 2463)  
Orig:s titel: Arendsoog en het blaffende zand. 


NYALA, HANNAH - USA
Nyala, Hannah  
Lämna inga spår / Översättning Anna Sandberg. - Stockholm : Forum, 2003. - 284 s.
Orig:s titel: Leave no trace.

Ny utg. - Månpocket 2004.


                                                               

Nyala, Hannah  
Ett sista livstecken / Översättning Anna Sandberg. - Stockholm : Forum, 2004. - 248 s.
Orig:s titel: Cry last heard. 2004
Sid. 168. "Och jag yngre. Vad är förresten Nowata för ett namn?"
"Potawatomi. Kan du vara så snäll och säga vem du år?"
" Javisst, eftersom du ber så vänligt. Adele Youngblodd, nez
perce och choctaw, någrda droppar engelskt brod på båda sidor,
inte önskvärd på varken den ena eller andra och skönt är det".
Huvudpersonen är alltså Tally Nowata, medlem i ett sök- och
räddningsteam i Wyoming där den här boken utspelas. Dialogen
antyder också att författaren känner till hur indianer i nutiden
presenterar sig för varandra. Har även hon lite indian i sig, kan
man tänka.©

 

Staffan Jansson

 

2017