INDIANLITTERATUR - Indianböcker i Sverige

staffan.gripenberg@gmail.com 

Referenslitteratur U-ÖUddenberg, NIls
Skallmätaren : Gustaf Retzius - hyllad och hatad / Nils Uddenberg. - [Lidingö] : Fri tanke, [2019]. - 537 s.

Uhlin, Eric
Dan Andersson före Svarta Ballader : liv och diktning fram till 1916. - Stockholm : Tiden, 1950. - 625 s. : ill.

Ule, Willi
De fem världsdelarna : jorden och dess folk. - Malmö : Norden.

D 5. - Amerika och polarländerna. Register. - 1939. - 336 s. : ill.

Ulrich, Laurel Thatcher
En jordemoders berättelse : barnmorskan Martha Ballards liv genom hennes dagbok 1785-1812 / Laurel Thatcher Ulrich ; översättning: Margareta Eklöf. -
Stockholm : Tiden, 1992. - 456 s. : ill.
Orig:s titel: A midwife's tale. 1990.

Ulvsgärd, Jörgen.
Äntligen vilse : om konsten att resa : reseberättelser / av Jörgen Ulvsgärd. - Utgivning Stockholm : Walborg, 2010.
Omfång 150 s. : ill.

Ulyatt, Kenneth
Indianernas tid / svensk text: Gun Uddenberg. - Stockholm : Carlsen/if, 1976. - 47 s. : ill. - (Vår spännande värld ; 6)
Orig:s titel: The time of the indian.

Ulyatt, Kenneth
Cowboys / svensk text: Gun Uddenberg ; illustrationer: Frederic Remington...]. - Stockholm : Carlsen/if, 1976. - 47 s. : ill. - (Vår spännande värld ; 10)
Orig:s titel:The day of the cowboy.

Underhill, Ruth
Indianerna i USA : historia, traditioner och nutida livsvillkor / översättning av Alf Ahlberg ; teckningar av Marianne Stoller. - Stockholm : KF, 1957. - 336 s. : ill.
Orig:s titel: Red Man's America.

Unonius, Gustaf
Minnen från en sjuttonårig vistelse i nordvestra Amerika. - Upsala : Schultz.

Förra delen. - 1861. - 424 s.
Sednare delen. - 2. uppl. - 1862. - 621 s.
   Partier av ”Sednare delen” publicerades 1861 = 1. uppl.

Unonius, Gustaf
Minnen från en sjuttonårig vistelse i nordvästra Amerika / med inledning av Nils Runeby. - Ny utg. - Stockholm : Gidlund, 1983. - 424 s.
Faks. av 1861 års uppl. Förra delen.

Uppsala stifts herdaminne : stiftshistoriskt uppslagsverk från reformationen till nyaste tid / redaktör Ragnar Norrman.
Serie 2 : Pastorat och präster.
Bd 2:7 Fjärdhundra kontrakt 1593-1991 / Lars Otto Berg. Ragnar Norrman. - Uppsala : Stiftshistoriska kommittén i
Uppsla, 1997. - 638 s. : ill.

Ursprungsfolk i världen / edaktör: Anna Klint. - Stockholm : Föreningen Fjärde Världen, 2008. - 64 s. : ill.

USA, dess natur och utveckling / utgiven av Förenta staternas informationstjänst. - Stockholm : KF, 1956. - 121 s. : ill.

USA:s blodiga födelse / [chefredaktör: Hanne-Luise Danielsen ; redaktion: Thomas Hebsgaard ...] ; [översättning: Patrik Axelsson] ; [skribenter: Peter Krogh Andersen ...]. - Köpenhamn : Bonnier Publications, 2013. - 127 s. : ill. - (Historiens vändpunkter ; 16)


Usselinx, Willem - omrking 1647
Vthförligh förklaring öfwer handels contractet angåendes thet södre compagniet vthi konungarijket i Swerighe. Stält igenom Wilhelm Wsselinx. Och nu aff thet nederländske språket vthsatt på swenska, aff Erico Schrodero. - Tryckt i Stockholm, aff Ignatio Meurer, åhr 1626. - 1626.
Holl. ed.: Octroy ofte Privilegie, soo by den ... Heer Gustaeff AdoIph ... aen de nieuw opgerichte Zuyder Compagnie inaet Koningrijck Sweden, onlangs genedigst gegeven ende verleend is ... door Willem Vsselinex. Inaes Graven-Hage: by Aert Meuris, 1627. 4:o.

Utas, Gudrun
Vi har regn men inte vatten : tio vittnesmål om följderna av uranbrytning och nukleär verksamhet avgivna vid World Uranium Hearing Salzburg 1992. - Stockholm : Fjärde världen, 1994. - 92 s. : ill. - (Kulturdebatt ; 6)

Utterström, John
Pälsjägarliv : med kamera och bössa på canadensiska jaktstigar. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1932. - 216 s. : ill.

V W

Wachtmeister, Arvid
Primitiv själavandringstro. - Stockholm : Natur och kultur, 1925. - 128 s. - (Natur och kultur ; 46)

Wachtmeister, Arvid
Själavandringsföreställningar hos Nordamerikas indianer. - Stockholm : Natur och kultur, 1957. - 194 s.
Diss.
   Även utgiven som "vanlig" bok under titeln: Själens sällsamma vandringar.

Vad hände egentligen? : nytt ljus över historiens mysterier! / [författare: Andreas Bomba ...] ; [översättare: Jan Järnebrand ...]. - Stockholm : Det bästa, 1992. - 447 s : ill.
Bearbetad översättning av: Wie geschah es wirklich?


Waldekranz
, Rune
Så föddes filmen : ett massmediums uppkomst och genombrott / Rune Waldekranz. - Stockholm : PAN/Norstedt, 1976. - 501 s. : ill. - (En PANbok)

Waldenström, P.  
Genom Norra Amerikas Förenta Stater : reseskildringar. - Stockholm : Pietisten, 1890. - 615 s. : ill. 
Litet utdrag. samt: Svensk fulltext hos Internet Archive.

Wallis, Velma
Två kvinnor : en indianlegend från Alaska ; översättning Kerstin Hallén ; [vinjetter James Grant]. - Stockholm : Trevi. - 141 s.
Orig:s titel: Two old women. 1993.

Wallström, Tord
Vattenrymden : söderhavet 200 år efter kapten Cook. - Stockholm : Norstedt, 1977. - 261 s. : ill.

Wallström, Tord
Svenska upptäckare. - Höganäs : Bra böcker, 1983. - 294 s. : ill.

Wallström, Tord
Guldgrävarna : svenska äventyrare i Alaska / Tord Wallström. Charles av Forselles. - Höganäs : Wiken, 1986. - 244 s. : ill.

Valtiala, Nalle
Susan Fenimore Cooper. - Mariehamn : PQR-kultur, 2009. - 388 s.
Boken innehåller en hel del om fadern James Fenimore Cooper och
ett antal notiser om indianerna.

Vancouver, George, 1757-98
En upptäckts-resa till norra Stilla hafvet, och kring jordklotet, att på kongl,[!] engelsk befallning och omkostnad i synnerhet forska efter något segelbart sammanhang imellan norra Stilla och norra atlantiska hafven; förrättad åhren : 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, under commando af capitain George Vancouver / Ifrån engelskan i sammandrag utgifven af Anders Sparrman. ... - Stockholm : Zetterberg.

1 häftet. - 1800. - 184 s. : ill.
2 häftet. - 192 s.

Warburg, Aby M.
Ormritualer : en reseskildring / med efterskrift av Ulrich Raulff. - Stockholm : Stehag : Brutus Östlings bokförlag Symposion, 1991. - 89 s. : ill. - (Kulturhistoriskt bibliotek)
   Översättningen bygger på författarens tyska föredrag.

Ward, Christopher
Svenskarna vid Delaware / översättning från engelskan av Ingvar Andersson. - Stockholm : Norstedt, 1938. - 276 s.
Orig:s titel: New Sweden on the Delaware.

Warren, Robert Penn
Slaget om Fort Alamo / Översättning: Margareta Schlyter-Stiernstedt ; illustrationer: William Moyers. - Stockholm : B. Wahlström, 1965. - 152 s. : ill. - (Wahlströms juryböcker ; 113)

Watkins, Jack.
Titel Tatueringar : symboler och sägner / Jack Watkins ; illustrationer: Mark Franklin ; översättning: Gudrun Samuelsson. - Stockholm : Känguru, 2011. - 96 s. : ill.
Orig:s titel: Tattoo.
 

Watson, Virginia
Indianprinsessan Pocahontas / översättning av Estrid Linder ; med teckningar av Axel Hamborn. - Stockholm : Norstedt, 1925. - 243 s. : ill.

Waxell, Sven
Den stora expeditionen : utdrag ur såväl mina egna som ur andra officerares journaler från den Kamtjatka-expedition, som utgick från S:t Petersburg år 1733. Häri skall givas en kort framställning av denna expeditions syfte, förlopp, nya upptäckter, inträffade olyckor och avslutning. Helt visst kunde allt detta ha skildrats av en skickligare penna än min och med långt större klarhet, utförlighet och bredd, utan att dock därvid det mer väsentliga blivit dolt för läsaren / av Sven Waxell kapten i den ryska flottan ; utgiven och med kommentar försedd av Juri Semjonow ; [översättning från danska Ulf Tengbom]. - Stockholm : Rabén & Sjögren/Tidningen Vi, 1953. - 237 s. : ill.
Originalmanuskriptet på tyska. Ffg i tryck 1940 i rysk översättning.

Welfare states in trouble / [edited by] Sune Åkerman and Jack L. Granstein. - Umeå : Univ., 1995. - (Umeå studies in humanities, 0345-0155 ; 124)

Vestal, Stanley
Kit Carson : äventyrens man / översättning från amerikanska Gösta Gillberg ; illustrationer Gunnar Olofsson. - Stockholm : Lindqvist, 1964. - 201 s. : ill. - (Indianklubbens bästa)
Orig:s titel: Kit Carson. 1928.

Westin, Gunnar
Protestantismens historia i Amerikas Förenta Stater. - Stockholm : Diakoni-styrelsen, 1931. - 512 s.

Westman, Knut B.
Den kristna missionens historia / av Knut B.Westman och Harald von Sicard. - Stockholm : Diakonistyrelsen, 1960. - 382 s.

Wetterling, August
Indianerna i norra och mellersta Nord-Amerika. - Stockholm : Beijer, 1895. - 44 s. - (Föreningen Heimdals folkskrifter ; 28)

Weyer, Edward
Vår tids naturfolk / med förord av Sigvald Llinné ; översättning och bearbetning för svenska förållanden: Hans Christiansson. - Stockholm : Forum, 1960. - 288 s. : ill.
Orig:s titel: Primitive peoples today.

Widén, Albin
Svenskar som erövrat Amerika. - Stockholm : Nordisk rotogravyr, 1937. - 185 s. : ill.

Widén, Albin
Carl Oscar Borg : ett konstnärsöde. - Stockholm : Nordisk rotogravyr, 1953. - 167 s. : ill.

Widén, Albin
Svenskarna och siouxupproret / teckningar Gunnar Olofsson. - Stockholm : Lindqvist, 1965. - 170 s. - (Indianklubbens bästa)

Widén, Albin
Nybyggarliv i Svensk-Amerika : minnesbilder och kulturtraditioner. - Stockholm : LT, 1972. - 226 s.

Viksten, Albert
Guds eget land (Gods own country). - Stockholm : Bonnier, 1938. - 217 s.

Viksten, Albert
Vilda vägar västerut. - Stockholm : Bonnier, 1938. - 217 s. : ill. [Foto].

Ny utg. - Stockholm : Folket i Bild, 1952. - 286 s. : ill. [Foto]. - (Resor och äventyr)

Ny utg. / teckningar av konstnären Bengt Johansson. - Stockholm : Smålänningen,
1975. - 300 s. : ill.

Viksten, Albert
I guldjägares spår : resan till Yukon och Alaska. - Stockholm : LT, 1951. - 337 s. : ill.
Ny utg. - Stockholm : Vingförlaget, 1957. - 312 s.

Viksten, Albert
Pälsjägarnas paradis. - Stockholm : LT, 1955. - 185 s.
Ny utg. - Stockholm : Folket i Bild, 1959. - 229 s. - (FIB:s folkböcker ; 173)

Viksten, Sven
I kanadadrömmens spår : en resa i British Columbia. - Färila : Ekeström, 1990. - 107 s. : ill.

Wikström, Lester
Nya religioner mitt ibland oss : en liten handbok om nyandliga strömningar i 80-talets Sverige. - Älvsjö : Skeab, 1982. - 106 s. : ill.
2. uppl. - 1983.

Wilhelmi, Karl
Amerikas upptäckande genom norrmännerne, 500 år före Columbus / öfversatt och med Tillägg och Anmärkningar af Wilhelm Malm. - Stockholm : Berg, 1843. - 150 s. : ill.
Orig:s titel: Island, Hvitramannaland. Grönland un deren Fahrten nach
Amerika, schon über 500 Jahre vor Columbus. Heidelberg. 1842.
Urprungligt original: C.C.Rafn:
Antiquitates Americanae sive scriptores septentrionales rerum Ante-Colum-
bianarum in America. Köpenhamn. 1857.

Wilson, Ian
Historiska hemligheter : oupptäckta platser, gravar, vrak och skatter / översättning Göran Romare ; illustrationer: Helena Beaufoy. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 1988. - 204 s. : ill.
Orig:s titel: Undiscovered. 1987.
Ny utg. 1966.

Wilson, James
Jorden skall gråta : historien om Nordamerikas indianer / översättning: Kerstin Wallin ; [fackgranskning: Mikael Kurkiala]. - Stockholm : Ordfront, 2001. - 512 s.
Orig:s titel: The earth shall weep.

Ny utg. - Stockholm : Ordfront, 2003. - (Ordfront pocket)

Wilsson, Lars
Bäver / Lars Wilsson ; [teckningar: Staffan Torell]. - Omarb. och utök. uppl. - Sollefteå : Hundskolan i Sollefteå, 1995. - 189 s. : ill.

[Envallsson, Carl Magnus, 1756-1806]
Winterläsning : samlad och utgifwen af Carl Enwallsson.
Första häftet. - Stockholm : Peter Sohm. - 1806 - 62 s.
Frakturstil. - Delvis översättning från tyska. - H. 1 var allt som utkom. Innheåller bl a
Ett vinteräventyr vid Hudson's Bay i norra Amerika [efter Edward Umfreville]; m.m. = Sid. 17-27.

Vogt, Esther Loewen
Guds man i vilda västern : berättelsen om Jedediah Strong Smith / Översättning: Janina Henricsson. - Stockholm : Norman, 1994. - 195 s. : ill.
Orig:s titel: God´s mountain man - The story of Jedediah Strong Smith. 1991.

Voices of the land / edited by Alf Hornborg & Mikael Kurkiala. - Lund : Lund University Press, 1998. - (Lund studies in human ecology, 1403-5022 ; 1)

Wood, Marion
Andar, hjältar & jägare från de nordamerikanska indianernas mytologi / illustrationer av John Sibbick ;
översättning av Siv Jungefeldt-Sundling och Ylva Spångberg. - Stockholm : Askild & Kärnekull, 1982. - 132 s. : ill.
Orig:s titel: Spirits, Heroes & Hunters from North American Mythology.

Woodward, W.E.
Lafayette / översatt av Gerd Baeckström ; illustrerad upplaga. - Stockholm : Vepe, 1939. - 443 s. : ill.

Woolman, John
Dagbok och essäer / Översatt av Ingmar Hollsing. - Skellefteå : Artos, 1993. - 318 s.
Orig:s titel: The journal and major essays of John Woolman. Digital utg. av den engelska texten.

Voorhees, Don
Värdelöst vetande / Översättning och svensk bearbetning av Jörgen Peterzén. - Stockholm : Natur och kultur, 1996. - 222 s.
Orig:s titel: the book of totally useless information. 1993.

Vormbaum, Reinhold
Evangelisk missionshistoria uti lefnadstecknngar / af Reinhold Vormbaum. - Stockholm : Evangeliska fosterlandsstiftelsen.
1. - John Eliot, aposteln bland Nordamerikas indianer ; öfwersättning från
andra tyska upplagan. 1862. - 96 s.

6. - David Brainerd, aposteln bland indianerna i Pennsylvanien och New-Jersey /
Öfversättning från 2dra tyska upplagan. - 1863. - 68 s.

14. - David Zeisberger, brödraförsamlingens missionär bland nordamerikas
indianer och hans medarbetare / öfversättning från tyskan. - Stockholm :
Evangeliska fosterlandsstiftelesen, 1871. - 158 s.
Orig: titel: David Zeisberger. - 1853.

Wright, Frances G. D'Arusmont 1795-1852
Resa genom Förenta staterna i Nordamerika Åren 1818, 1819 och 1820 / af Miss Wright ; Öfversättning. - Stockholm : Scheutz.
Förra delen. - 1826. - 283 s.
Sednare delen. - 1826. - 317 s.

Wright, Ronald
Vad är Amerika? Femhundra år av erövring och upplysning / Översättning av Elsie Formgren och Sten Sundström. - Stockholm : Optimal, 2009. - 317 s.
Orig:s titel: What is America? A Short History of the New World Order. - 2008.

Vår rika värld : människans kamp om naturens rikedomar - de medel hon använt, de mål hon nått och den framtid hon kan ana / Huvudredaktör Leif Beckman. - Stockholm : Gothia.

Första delen. - 1948. - 448 s. : ill.

Vår svenska stam på utländsk mark : svenska öden och insatser i främmande land. - Stockholm : Lindquist.

1. - [I västerled : Amerikas förenta stater och Kanada]. - 1952. - 431 s. : ill.

Wärenstam, Eric
Mayflower och pilgrimerna. - Stockholm : Filadelfia, 1957. - 232 s. : ill.

Världens bästa myter och sagor i urval / Red. av Erland Ehnmark. Jan Öjvind Svahn. - Stockholm : Natur och Kultur, 1962. - 636 s. : ill. - (Världens bästa i urval)

Världens bästa tal i urval / Redigerad av Staffan Björck. - Stockholm : Natur och Kultur, 1962. - 636 s. : ill. - (Världens bästa i urval)

Världens dummaste citat / sammanställda av Leif Eriksson och Kristoffer Lind. -
Stockholm : Lind och co, 2003. - 102 s.

Världens folk : en modern översikt / Översättning av gunnar Gällmo. Jan Wahlen.
Orig:s stitel: Verdens folkslag i vor tid.

D 2. - Afrika, Oceanien, Australien, Nord- och Sydamerika. - 1971. - 300 s. : ill.

Världens länder och folk efter andra världskriget : Natur och Kulturs illustrerade världsgeografi. - Stockholm : Natur och Kultur, 1947.

Band 1. - 754 s. : ill.

Världens religioner / i redaktionen: R. Pierce Beaver ... ; översättning: Philippa Wiking ; granskning: Gudmar Aneer. - Stockholm : EFS, 1983. - 448 s : ill
Orig:s titel: The world's religions.

Y

YMER : tidskrift / utgifven af Svenska sällskapet för antropologi och geografi. - Stockholm : Svenska sällskapet för antropologi och geografi, 1881-

Young, Egerton R.
Oowikapun eller evangelium bland indianerna vid Nelson-floden i Canada / Öfvers. från eng. af K. E. Norström. -
Stockholm : Bohlin & C:o., 1896. - 160 s. : ill.

Young, George Vaughan Chichester
The founder of the Bronx / G.V.C. Young. - Isle of Man, 1981. - 19 s.

Yunkers, Nina
Ninas bok om ginseng. – Vällingby : Strömberg, 1997. – 128 s. : ill.


Z

Zilliacus, Konni
Indiankriget : amerikanska gränsmarkshistorier. - Helsingfors : Hagelstam, 1898. - 177 s. : ill.

Zimmerman, W.F.A. [Pseud. För Wilhelm F. Vollmer. Tyskland 1797-1864].
Kalifornien och guldfebern : guldgräfvarnes, mormonernas och indianernas seder och bruk, antecknade under en resa i vestra Nordamerika / öfversatt och bearbetadt af J. Thimgren. - Stockholm : Fahlstedt, 1862. - 662 s. : ill.
Orig:s titel: Californien und das Goldfieber. Reisen in dem wilden Westen
Nord-Amerika's,Leben und Sitten der Goldgräber, Mormonen und Indianer. 1863
   
   
Zinn, Howard
Det amerikanska folkets historia : makten och medborgarna från Columbus till Clinton / Howard Zinn ; översättning: Gunnar Sandin, Kerstin Wallin. - Stockholm : Manifest kulturproduktion, 1999. - 632 s.
Orig:s titel: A people's history of the United States.
Även utg. i samarbete med Ordfront.

Zitomersky, Joseph
French Americans - native Americans in eighteenth-century French colonial Louisiana : the population geography of the Illinois Indians 1670s-1760s : the form and function of French - native settlement relations in eighteenth-century Louisiana-. - Lund : Lund University Press : Bromley : Chartwell-Bratt, 1994. - 412 s. : diagr., kartor, tab. - (Lund studies in international history : 31)

Å

Åberg, Alf
Folket i Nya Sverige : vår koloni vid Delawarefloden 1638-1655. - Stockholm : Natur och kultur, 1987. - 197 s. : ill.

Åberg, Alf
Historiska gåtor. - Stockholm : LT, 1970. - 108 s. : ill.

Åberg, Alf
Drömmen om Vinland : svenskarna och Amerika 1637-1800 / Alf Åberg. - Stockholm : Natur och kultur , 1996. - 231 s. : ill.

Åberg, Alf
Svenskarna under stjärnbaneret : insatser under nordamerikanska inbördeskriget 1861-1865 / Alf Åberg. - Stockholm : Natur och kultur, 1994. - 251 s. : ill.

Åberg, Alf
De första utvandrarna : svenskars öden och äventyr i Nord- och Sydamerika under 1800-talets första hälft . - Stockholm : Natur och kultur, 1984. - 310 s. : ill.

Åberg, Alf
När svenskarna upptäckte världen : från vikingar till gustavianer. - Stockholm : Natur och kultur, 1981. - 327 s. : ill.

Åberg, Alf
Kvinnorna i nya Sverige. - Stockhkolm : Naatur och Kultur, 2000. - 178 s. : ill.

Åberg, Lars
Kluven tunga : indianerna i 70-talets USA / text: Lars Åberg ; foto: Lars Hejll. - Stockholm : Forum, 1977. - 172 s. : ill.

Åberg, Lars
Ett varmt regn skall falla : resor i indianernas öken / Text: Lars Åberg ; Foto: Stefan Lindberg. - Stockholm : Carlsson, 1992. - 259 s. : ill.

Åberg, Lars
USA. - Stockholm : Natur och kultur, 1992. - 144 s. : ill. - (Länderböckerna)

Åberg, Lars
Cowboy : på drift i ett annat Amerika. - Stockholm : Carlsson, 2002. - 229 s.

Åkerlund, Harald
Alnar och fot berättar om forntida bosättning i väst- och nordeuropa - och i Amerika - av folk från främre orienten : en metrologisk studie. - Lidingö : Författaren, 1974. - 127 s. : ill.

Åkerman, Nordal
Georgia : den nya södern - och den gamla. - Stockholm : Forum, 1978. - 287 s. : ill.

Ålund, O[tto]W[ilhelm].
Amerika, dess upptäckt, eröfring och fyrahundraåriga utveckling / af O.W. Ålund ; med 35 porträtt, 31 scener och vyer samt 10 kartor. - Stockholm : Bonnier, 1892. - 376 s. : ill.
   Elektronisk utgåva: http://www.lysator.liu.se/runeberg/erofring

Åskfågelns folk : Indianklubbens årsbok 1970 / under redaktion av Erik ”Uncas” Englund och Albin Widén ; illustrationerna har utförts av Gunnar Olofsson. - Stockholm : Norstedt, 1970. - 238 s. : ill. - (Indianklubbens årsbok ; [9])

Är vi inte alla minoriteter i världen? : rättigheter för urfolk, nationella minoriteter och invandrare : en antologi från MR-dagarna 2008 / redaktör: Lars Elenius ; medredaktör: Leif Ericsson ; [översättning: Hans O. Sjöström och Stefan Lindgren] . - Stockholm : Ordfront, 2009. - 259 s. - (Studier i norra Europas historia ; 8)

Ö

Ölander, Ragnar
Amerika i blickpunkten. - Helsingfors : Söderström, 1946. - 424 s. : ill.

Öste, Sven
Skuggor över USA. - Stockholm : Bonnier, 1964. - 263 s. : ill.


BIBLIOGRAFISKT MATERIAL I FULLTEXT

Svensk bokkatalog 1886-1895 (Internet Archive)

Svensk bokkatalog 1896-1900 (Internet Archive)

Svensk bokkatalog 1900-1905 (Internet Archive)

©

 

Staffan Jansson

 

2017