Referenslitteratur S-T

« Referenslitteratur N-R Referenslitteraturen alfabetiskt Referenslitteratur U-Ö »

S

Sabin, Edwin L.
Vilda västerns portar öppnas : med Lewis och Clark uppför Missouri, över Klippiga Bergen till Stilla Havet och åter 1804-1806 / översättning och bearbetning av Einar Malm. - Stockholm : Geber, 1938. - 213 s. : ill.
Orig:s titel: Opening the west with Lewis and Clark.

Salisbury, Gay
I isens grepp : den dramatiska jakten på difteriserum, Alaska 1925
/ Gay Salisbury & Laney Salisbury ; Översättning av Margareta Eklöf. - Stockholm : Norstedt, 2004. - 305 s. : ill.
Orig:s titel: The cruelest miles. - 2003.

Samhaber, Ernst
Upptäcktsresornas historia / till svenska av E.R. Gummerus. - Stockholm : LT, 1964. - 463 s. : ill.
Orig:s titel: Knaurs Geschichte der Entdeckungsreisen. 1955.

SAMS // SVENSKA AMERIKANISTSÄLLSKAPETS ÅRSSKRIFT. - Stockholm.

Sandberg, Alvida
Benjamin Franklin . en levnadsteckning / med många illustrationer. - Stockholm : Svensk läraretidning, 1931. - 281 s. : ill. - (Ungdomens bibliotek ; 16)

Sandel, Andreas
Andreas Sandels dagbok 1701-1743 / bearbetad och försedd med kommentarer och förklaringar av Frank Blomfelt. - Uppsala : Erene bok & musik, 1988. - 139 s.

Scaduto, Antony
Bob Dylan : mannen och legenden / Översättning: Lars Åberg. - Stockholm : Carlsson, 1985. - 405 s.
Orig:s titel: Bob Dylan. 1985.

Scander, Ralph
Utvandringen / foto: Pål-Nils Nilsson ; teckning: Karin Feltzin. Vera Mulder. - Stockholm : STF, 1980. - 64 s. : ill. - (Känn ditt land ; 8)

Schamaner : essäer om religiösa mästare / red: Thomas P. Larsson ; [översättningar:Thomas P. Larsson]. - Nora : Nya doxa, 2000. - 237 s. : ill.

Schickel, Richard
Brando / Översättning av Per Holmström. - Höganäs : Brda böcker /Wiken, 1994. - 241 s. : ill.
Orig:s titel: Brando. 1991.

Seattles tal / [utgivare: Svensk indianska förbundet] ; [översättning: E. Bjärlund]. - Stockholm : Svensk indianska förbundet, 1982. - 12 s. : ill. - (Svensk indianska förbundets skriftserie ; 1)

3. uppl. - 1987.
4. rev. uppl. - Stockholm : Folkens museum - etnografiska, 1993. - 16 s. : ill.


Sebag Montefiore
, Simon
Mina 101 hjältar ur världshistorien / Skriven tillsammans med Dan Jones och Claudia Renton ; Översättning Ulf Gyllenhak. - Stockholm : Norstedt, 2009. - 320 s. : ill.
Orig:s titel: 101 world heroes.

Sedernas bok / [utgivare] Knut Hagberg. - Stockholm : Natur och kultur, 1945. - 587 s.

Semjonow, Juri
Sibirien : den ryska expansionen österut genom tiderna / Översättning: Leif Björk. - 294 s.
Orig:s titel: Sibirien : eroberung und Erschliessung der wirtschaftlichen Schatzkammer
des Ostens.

Seton
, Ernest Thompson
Indianliv : en sommar i vildmarken. Två pojkar levde som indianer. Här är en bok om deras äventyr och om vad de lärde sig / skriven och illustrerad av Ernst Thompson Seton ; bearbetning och översättning av Beppe Wolgers. - Stockholm : Natur och kutur, 1955. - 187 s. : ill. - (Skattkammar-biblioteket)
Orig:s titel: Two little savages.


Shemie, Bonnie
Hus av bark och näver / text/bild: Bonnie Shemie ; svensk text: Ulf Svedberg. - Stockholm : Carlsen/if, 1991. - 24 s. : ill.
Orig:s titel: Houses of bark. 1990.
Litt sid 2.

Sidwall, Åke
Bäckströms bilder! : Professor Helmer Bäckströms fotografihistoriska samling i Fotografiska Museet : Prints from the Helmer Bäckstdröm Collection in Fotografiska Museet / av Åke Sidwall och Leif Wigh. - Stockholm : Fotogragiska museet, 1980. - 205 s. : ill.
Parallelltext på svenska och engelska.

Sigsgaard, Jens
Amerikas saga : USA:s historia berättad för ungdom / översättning: Tore Zetterholm. - Stockholm : KF, 1948. - 190 s. : ill.
Orig:s titel: Amerikas saga.

Silander Hökerberg, Annika
Män omkrng Linné : [botaniska illustrationer] / Bild, text: Annika Silander Hökerberg. - Stockholm : Annika Silander Hökerberg, 2000. - 104 s. : ill.

Simpson, Judith
Nordamerikas indianer / text: Judith Simpson ; redaktionellt råd: Birger Bergh ... ;
svensk översättning: Inger och Bengt Brandt ; faktagranskning: Jan-Öjvind Swahn ; illustratörer: Helen Halliday...
[Ny utg.]. - Höganäs : Bra böcker, 1999. - 64 s. : ill. (huvudsakligen i färg)
Orig:s titel: Native Americans.
1996 publicerad som Bra böckers bildlexikon 2 : Noramerikas indianer.

Sindt, Ulf
Bland indianer och cowboys / text: Ulf Sindt ; bild: Magnus Bard. - Stockholm : Alfabeta, 1997. - 57 s. : ill.

De sista paradisen på jorden / text: Lutz Adron..., översättning: Ulf Kihlberg. - Göteborg : Kulturhistoriska förlaget, 1980. - 253 s. : ill.
Orig:s titel: Die letzten Paradiese der Menschheit.

Sjöberg, Katarina 1949-
The methodological looking-glass : principles in practice: the case of the Lubicon Cree group / Katarina Sjöberg. - Lund : Studentlitteratur, 1998. - 183 s.

Sjöberg, Sten
Utvandringen till Amerika. - Stockholm : Liber, 1968. - 79 s. - (Orienteringsserien)

Sjöfartens historia : baserad på undervattensarkeologi / översättning Bengt Kihlberg. - Malmö : Bernce, 1974. - 322 s. : ill.
Orig.s titel: A history of seafaring based on underwater archaeology.

Sjögren, Gunnar
Walter Ralegh : den siste elisabetanen. - Stockholm : Askild & Kärnekull, 1975. - 244 s. : ill.

getxinfo

Sjögren, Ingela
Etnografi som hjälpmedel i arkeologin : ett försök att tolka cherokeeindianernas Pisgah-fas / av: Ingela Sjögren. - Stockholm : Insitutionen för arkeologi, Stockholms universitet, 1989. - 41 bl. : ill.
Med sammanfattning på engelska.

Sjölander, Sverre
Vårt djuriska arv : om människans biologiska natur / Sverre Sjölander. - Utgivning Nora : Nya Doxa, 2004. -142 s.

Skarstedt, Ernst  
Svensk-Amerikanska folket i helg och söcken : strödda blad ur svensk-amerikanernas historia : deras öden och bedrifter, nederlag och segrar, livsintressen och förströelser jämte biografiska uppgifter om ett antal märkesmän / med 212 illustrationer. - Stockholm : Björck & Börjesson, 1917. - 450 s. : ill.

Skogsberg, Peter
Sökandet efter Sand Creek : och andra essäer om relationerna mellan indianer och vita i amerikansk historia. - Stockholm : Santérus, 2018. - 245 s. : ill.

Skoklosters slott under 350 år / Carin Bergström (red.) ; Ralf Turander (fotografier). - Stockholm : Byggförlaget, 2004. - 309 s. : ill.

Skånby, Sten
Den mystiske indianen : schamanism i skärningspunkten mellan populärkultur, forskning och nyandlighet. - Stockholm : Institutionen för etnologi, religions- historia och genusstudier, Religionshistoriska avdelningen, Stockholms universitet, 2005. - 294 s. - (Skrifter / utgivna av Religionshistoriska avdelningen vid Stockholms Universitet ; 10)
Sammanfattning på engelska med titeln: The mystical indian : shamanism in
popular culture, research and contemporary spirituality.
Diss. Stockholms universitet 2005.

Slaget vid Little Big Horn 1876-1976 / Red.: Yvonne Svenström. - Stockholm : Lindqvist, 1976. - 234 s. : ill. - (Indianklubben ; [12])

Småländska kulturbilder 1972. - Jönköping : Jönköpings Läns Museum, 1972. - 190 s. : ill. - (Meddelanden från Jönköpings Läns Hembygdsförbund ; 45)

Snismarck, Olle Sid. [166]
Flykten : minnen från en resa i USA våren 1977 / teckningar av författaren. - Stockholm : Smålänningen, 1977. - 216 s.

Snismarck, Olle
Förrädarens park : Bilder från nordvästra USA / Omslag och illustrationer av författaren. - Stockholm : Smålänningen, 1983. - 211 s. : ill.

Snorre
Sturlasson
Heims Kringla, eller Snorre Sturlusons Nordländske konunga sagor / illustravit Johann Peringskiöld. - Stockholm : Wankiwianis, 1697-(1700).

D 1. - 830 s.
D 2. - 486 s.

Snyder, Gary
Gammalt vis : sex essäer / till svenska av Thomas Mera Gartz. - Alsike : Arkturus, 1981. - 75 s.

Socken-bibliothek till befordrande af allmän bildning. - Stockholm : Berg, 1-1857.
Förra och sednare halfåret. - 236 s. vardera.

Fortsättes av:

Nytt sockenbibliothek för år 1860-1866. - Stockholm : Berg, 1860-1865.
Utkom ej åren 1858-1859.

Sohlmans musiklexikon. - 2. reviderade och utökade uppl. - Stockholm : Sohlmans.

D 3. - Fuga-Kammarmusikus. - 1988. - 768 s. : ill.


Sprinchorn, Carl
Kolonien Nya Sveriges historia. - 102 s.
= Sid. [165]-267 i:
Historiskt bibliotek / utgifvet af Carl Silfverstolpe.
2 häftet. Stockholm : Norstedt,- 1878. - pag. 168-352 + XXXIII-LXIV.
  

SPRÅKLIGA BIDRAG [SprB] // - Lund.

Spår mot väster / Redigerad av Erik ”Uncas” Englund och Albin Widén ; illustrationer Gunnar Olofsson och Olof Norbeck. - Stockholm : Lindqvist, 1965. - 223 s. : ill. - (Indianklubbens årsbok ; [5])

Stadling, Jonas Jonsson 1847-1935
Genom den stora vestern : reseskildringar. - Stockholm : Palm & Stadling i distr., 1883. - 322 s. : ill.
   Svensk fulltext hos Internet Archive.

Stafford, C[rying] W[ind]
Crying Wind / illustrationer: Crying Wind Stafford ; översättning: Kerstin Gårdsjö. - 4. uppl . - Örebro : Libris, 1987. - 169 s. : ill.
Orig.s titel: Crying Wind.

Stafford, C[rying] W[ind]
Solblomman : [Crying Winds nya liv] / översättning: Kerstin Gårdsjö. - Örebro : Libris, 1982. - 178 s. : ill.
Orig.s titel: My searching heart.

Starkey, Dinah
De stora upptäcktsfärderna / Dinah Starkey ; från engelskan av Ingrid Warne. - Stockholm : Bergh, 1994. - 64 s : ill.
Orig:s titel: Atlas of exploration.

Stefansson, Bodil
En man som hetade Glader : om människor som Vilhelm Mobergs Kristina och Karl Oskar / [Bodil Stefansson]. - [Torekov] : Guidning på Bjäre, cop. 2017. - 375 s. : ill.

Ur innehållet: Om Gustav Glader i kapten Mattsons skandinaviska kompani. Sid 287. - 32. Hur Taoyateduta även kallad Little Crow valdes till talesman för Dakotas och hur han förlorade sitt folks förtroende. Sid 295.- 33. Om invånarna från Lake Elisabeth och hur de flydde för sina liv tillsammans med 1000-tals andra under Dakotakriget. Sid 305. - 34. Hur Carl Glader och andra nybyggare från Chisago County sändes ut mot Hole in the Day för att förhindra ett tvåfrontskrig. Sid 316. - 35. Om livet vid Chisago Lake under Dakotakriget. Sid 321.

Steffen, Gustaf F.
Världsåldrarna : samhällets och kulturens allmänna utveckling. - Stockholm : Geber.

D 2. - Mellan urtid och nutid. - 1919. - 408 s. : ill.

Stenudd, Solveig
Canadas historia i fickformat / [faktagranskning: Sune Åkerman] : Stockholm : Sveriges Radio, 1993. -110 s : ill.

Steinmetz, Paul B. 
Pipe, bible and peyote among the Oglala Lakota : a study in religious identity. - Stockholm : Almquist & -Wiksell international, 1980. - 188 s. - (Stockholm studies in comparative religion ; 19) 
Diss.


Stiessel
, Lena, 1931-
Skapelsemyter från hela världen / återberättade och
kommenterade av Lena Stiessel ; [illustrationer: Sven Gunnar Lidmar]. - Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1995. -177 s. : ill.

Stiessel, Lena
Undergångsmyter från hela världen / [Illustrationer: Annika Sköld Lindau]. - Stockholm : Liber, 2008. - 94 s. : ill.


Stigfinnare
: vägar till en hållbar utveckling. - Stockholm : Naturskyddsföreningen, 1995. - 159 s. : ill. - (Naturskyddsföreningens årsbok ; 86)

Stingl, Miloslav
Den röde mannens frihetskamp / den svenska översättningen av Harry Jörgens. - Malmö : Bergh, 1979. - 214 s.
Det tjeckiska originalets titel: Indiáni na valecné stezce. 1969. Översättningen
är gjord efter Gustav Justs auktoriserade tyska översättning med titeln:
"Der freiheitskampf des Roten Mannes".

Stjernswärd, Hodder
Balaklavasyndromet. - Stockholm : Probus, 2001. - 166 s. : ill.

Stjernswärd, Hodder
Ve de besegrade. - Stockholm : Probus, 2005. - 110 s. : ill.

Stjärne, Kerstin
Vems är framtiden? : passningar om små och stora människor på jorden / illustrationer av Anna Gunnarsdotter. - Stockholm : Liber, 1982. - 379 s. : ill.

Stolpe, Herman
Tvärs igenom USA. - Stockholm : KF, 1955. - 128 s. : ill.
Utgiven av Jordbrukareungdomens förbund.

Stolpe, Hjalmar
Studier i amerikansk ornamentik : ett bidrag till ornamentens biologi. -
Stockholm : Eget förlag?, 1896. - 46 s. : ill.

Stora boken om vapen / Richard Holmes… ; översättning: Kjell Waltman ; [foto: Gary Ombler ; faktagranskning: Erik Walberg] -
Stockholm : Fischer & Co, cop 2010.
Orig:s titel: Weapon.
  
Stora
resenärer genom tiderna : reseupplevelser nedtecknade av berömda färdmän till lands och sjöss, i rymden och djupen från 1000-talet till våra dagar / samlade och presenterade av Milton Rugoff ; svensk redigering och inledning Karl Erik Bergsten. - Stockholm : Natur och kultur, 1963. - 486 s.

Straessle, Franz
Länder och folkslag eller scener från alla världsdelar för Sveriges ungdom / efter Franz Straessle af E. Wahlström [pseud. för L.T. Öberg]. - Stockholm : Löfving, 1856. - 126 s. : ill.


                                             

Striden vid Pierre’s Hole och andra berättelser / utgivna av Indianklubben ; Red.: Albin Widén ; illustrationer: Anders Olsson. - Stockholm : Lindqvist, 1975. - 205 s. : ill. - (Indianklubbens bästa)(Indian-klubben ; [11])
                                                               
Stridsyxa
och fredspipa : indianklubbens årsbok 1968 / under redaktion av Erik ”Uncas” Englund och Albin Widén ; illustrationerna har utförts av Gunnar Olofsson och Olof Norbeck. - Stockholm : Norstedt, 1968. - 210 s. : ill. - (Indian-klubbens årsbok ; [7])

Strindberg, August
Svenska folket i helg och söken, i krig och i fred, hemma och ute eller Ett tusen år af svenska bildningens och sedernas historia / med illustrationer af Carl Larsson m fl.

D 2. - Stockholm, 1882. - 480 s.
Flera senare utgåvor.

Strindberg, August
Indian-språk. - 7 s.
= Sid. 493-499 i:
Strindberg, August
Tal till svensak nationen samt andra tidningsartiklar 1910-1912. - Stockholm : Bonnier, 1919. - 574 s.
Ursprungligen publicerad i A.-T. 1911 01 13

Ström, Å.V.
Red indian elements in early mormonism // TEMENOES 1969,

Strömbom, Sixten
Georg Stoopendaal : illustratör och reportertecknare 1866-1953 : minnesutställning 1969-70 / katalog utarbetad av Sixten Strömbom. - Jönköping : Jönköpings läns museum, [1969]. - 21 s. : ill.

Studier i religionshistoria : tillägnade Åke Hultkrantz professor emeritus den 1 juli 1986 / utgivna av Louise Bäckman, Ulf Drobin och Per-Arne Berglie. - Löberöd : Plus ultra, 1991. - 384 s. : ill.

Studies in Shamanism : based on papers read at the symposium on shamanism held at Åbo on the 6th-8th of september, 1962 / edited by Carl-Martin Edsman. - Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1967. - 185 s. - (Scripta instituti Donneriani Aboensis ; 1)

Subaltern : [en teoretisk bokskerie för subversiv litteratur och kultur].
Årg. 2 (2005) Bok 2. - Amerika. - Hström Text & Kultur, 2005. - ca 200 s.


Sundell, Gunnar
Med Fredrika Bremer i Amerika / av Gunnar Sundell ; under redaktion av Tore Gjötterberg. - Stockholm : Carlsson, 1993. - 151 s. : ill. - (Årstasällskapets för Fredrika Bremer-studier skriftserie ; 1)

The Supernatural owners of nature : Nordic symposion on the religious conceptions of ruling spirits (genii loci, genii speciei) and allied concepts / Utg. av Åke Hultkrantz. - Stockholm : Almquist & Wiksell, 1961. - 165 s.
- (Stockholm studies in comparative religion ;1)

Swanberg, Lena Katarina, 1947-
Förunderligt och märkligt : en resa genom New age i Sverige / Lena Katarina Swanberg. - Stockholm : Bonnier Alba, 1997. - 354 s.

Svar i dag : 72 experter ger svar på frågor / redigerad av Thord Carlsson och Per-Erik Lindorm. - Stockholm : Sveriges radio, 1971. - 353 s. : ill.

Svarta Hjorten Se: Black Elk

Svartrockshövdingen : Skildringar för ungdom om Ruatoka - John Eliot - Thomas Coke / Översättning av Gertrud Zetterholm. - Stockholm : Diakonistyrelsen, 1958. - 87 s. -
(Mod och tro ; 8)
Efter original i serien Eagle omnibus books.

Svea : Folk-kalender för 1850 / Med bidrag af Onkel Adam, Mellin samt flere författare. - Stockholm : Bonnier, 1849. - 186 s. : ill.

Svea : Folk-kalender för 1876. - Stockholm : Bonnier, 1875. - 237 s. : ill.

Swedberg, Jesper
America illuminata / skriven och utgiven av dess biskop år 1732 : med en inledning av Robert Murray om biskopen som vägrade att glömma svenskarna på andra sidan havet. - Stockholm : Proprius, 1985. - 173 s. : ill. - (Skrifter / utgivna av samfundet Pro Fide et Christianismo ; 9)
Förkortad version av Swedbergs stora handskrift Svecia Nova seu America illuminata. Thet
är Nyja Swerige eller America af Gud then Alrahögste med Evangelii lius nådeligen... - Skara
stifts biskop Dr. Jesper Swedberg åhr 1727.

Svensk geografisk årsbok. - Lund : Sydsvenska geografiska sällskapet.

1937. - 272 s.
1939. - 255 s.
1942. - 620 s.

Svensk grafik från tre sekler : en översikt omfattande tiden från 1700-talets mitt till våra dagar. - Stockholm : Realförlaget, 1957. - 468 s. : ill.

Svensk religionshistorisk årsskrift / utgiven av Svenska samfundet för religionshistorisk forskning. - Göteborg : Svenska samfundet för religionshistorisk forskning : Uppsala : Swedish Science Press.

Vol.7 - 1998. - 232 s.

SVENSKA AMERIKANISTSÄLLSKAPETS ÅRSSKRIFT. - se SAMS.


Svenska folket genom tiderna : Vårt lands kulturhistoria i skildringar och bilder : [4. Den yngre Vasatiden] / Redigerad av Ewert Wrangel....- Malmö : Allhem, 1939. - 415 s. : ill.Svenska möten : hemma och på resa / Gunlög Fur och Erik Engsbråten (red.) - Växjö University Press, 2009. - 126 s. - (Rapporter från Växjö universitet. Humaniora ; 18)

Svenskarna i Amerika : populär historisk skildring i ord och bild av svenskarnas liv och underbara öden i Förenta Staterna och Canada / redaktion: Karl Hildebrand och Axel Fredenholm. - Stockholm : Historiska förlaget.

D 1. - 1926. - 368 s. : ill.
  

Svenskt biografiskt lexikon. - Stockholm 1918. -
Bl a delarna:
D 4. - Berndes-Block. - 1924. - 797 s. : ill.
Erik Björck
D 5. - Bülow-Cedergren. - 1927. - 801 s. :
ill.
       
Campanius, Johannes

Svenskt konstnärslexikon : tolvtusen svenska konstnärers liv och verk. - Malmö : Allhem.

1. - Abbe - Dahlander. - 1952. - 333 s. : ill.
2. - Dahlbeck - Hagström. - 1953. - 359 s. : ill.
3. - Hahn - Lunderberg. - 1957. - 610 s.
4. - Lundgren - Sallberg, 1961. - 597 s. : ill.
5. - Sallinen - Övrabymästaren. - 1967. - 839 s. : ill.
Borg, Hesselius, Stoopendaal.

Sweriges rijkes general handels compagnies contract, dirigerat til Asiam, Africam, Americam och Magellanicam, sampt thesz conditioner och wilkåhr. Vppå H. K. M. wår allernådigste konungs och herres nådigha behagh, och vthgiffne privilegiers innehåld, aff trycket vthgången och publiceret. - Stockholm, åhr 1625. - 1625. -
[16] s., [1] ins. ; 4:o.
Insatsbladets ingress: Effter det H. K. M. för godt anseedt och tillåtet, at vthi
detta konungarijke Swerige ett General Comagnij skal vprättas ...
Ingår i: Samling utaf Kongl. bref, stadgar och förordningar angående Sweriges
rikes commerce, politie och oeconomie uti gemen, ifrån åhr 1523 in til
närvarande tid / giord af And. Anton von Stiernman1747-75, bd 1 s. 911

Svärdfejare och själamord : en festskrift till Malmö nation. - Malmö : Allhem, 1962. - 236 s. : ill.

Syncretism : based on papers read at the Symposium on cultural contact , meeting of religions. Syncretism held at Åbo on the 8th-10th of September, 1966 / edited by Sven S. Hartman . - Stockholm : Almqvist & Wiksell , 1969. - 294 s. - (Scripta Instituti Donneriani Aboensis ; 3)

levde man : vardagsliv genom tiderna / [svensk upplaga: Ulf Johansson ... ; i redaktionen: Jan Järnebrand ...] ; [över-sättare: Karin Arthursdotter ...] ; [författare: Charles Allen ...] ; [illustratörer: Ian Atkinson ...]. - Stockholm : Reader's Digest, 1994. - 384 s.
Orig:s titel: Everyday life through the ages.

lever andra : om seder och bruk hos primitiva folk / av Wilhelm Bierhenke... ; under red. av Friedrich Böer ; översättning av Sven-Erik Täckmark. - Stockholm : Diakonistyrelsen, 1957. - 125 s. : ill.
Orig:s titel: So lebt man anderswo!
Upplagor 1958/1965.

länge gräset växer... / Red. Lennart Lindberg ; [Utg.] Indianklubben. - Stockholm : Nyblom, 1984. - 213 s. : ill. - (Indianklubben ; [18])

Söderberg, Rolf
Den svenska fotografins historia 1840-1940 / Rolf Söderberg. Pär Rittsel. - Stockholm : Bonnier, 1983. - 344 s. : ill. - (Bonnier fakta)

Sörlin, Sverker
Linné och hans apostlar / Sverker Sörlin, Otto Fagerstedt. - Stockholm : Natur och kultur/Fakta etc, 2004. - 223 s. : ill.

T

Tanner, Ogden
Ranchfoket / översättning: Kjell E. Genberg ; svensk bearbetning: Nils Erik Baehrendtz. - Höganäs : Bokorama, 1985. - 240 s. : ill. - (Wild west)
Orig:s titel: Ranchers.

Tarkiainen, Kari, 1938-
New Sweden in documents, 1638-29.3-1988 : [exhibition in the Swedish National Archives] / [Kari Tarkiainen] ; [translated by Inga Offerberg and Carol Adamson]. - Stockholm : Riksarkivet : Allmänna förl.,1988. - 16 s. : ill.
Medarbetare: Riksarkivet

Taylor, Colin
Vad vet man om prärieindianerna? / Colin Taylor ; [illustratör: Ian Thompson ; översättning: Rolf Grönblom ; granskad av Lennart Lindberg]. - Stockkholm : Valentin, cop. 1995. - 45 s. : ill. - (Vad vet man om...)
Orig:s titel: What do we know abut plains indians?

Tegen, Gunhild
Jorden runt i krigstid. - Uppsala : Lindblad, 1942. - 350 s. : ill.

Ternaux-Compans, H.
Underrättelse om den fordna svenska kolonien i Norra Amerika kallad Nya Sverige / översättning från franskan, med anmärkningar och tillägg af öfversättaren. - Stockholm : Ecksteinska boktryckeriet, 1844. - 40 s.

Texter : från Sapfo till Strindberg / red.: Dick Claesson .. Lund : Studentlitteratur, 2006 . - 1474 s.

Thord-Gray, I
Gringo bland rebeller : en svensk i Mexico 1913-1914 / översättning av Birger Hultstrand. - Stockholm : Bonnier, 1961. - 279 s. : ill.
Orig:s titel: Gringo Rebel. Mexico 1913-1914. - 1960.

Thoreau, Henry David
Fågeldagbok - anteckningar om fåglar och natur / Översättning, förord och kommentarer Lennart Nilsson. - Lund : Ellerström, 2009. - 264 s. : ill.
Originalet: Thoreaus efterlämnade journal i urval.

Thoreau, Henry David
Skogsliv vid Walden / översättning samt inledning av Frans G. Bengtsson. – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1924. – 317 s.
Orig.s titel: Walden.
Ny uppl. - / teckningar av Stig Åsberg. – 1964. – 285 s. : ill.
Flera tryckningar.

Thoreau, Henry David
Walden / Henry David Thoreau ; översättning: Peter Handberg ; [fackgranskning: Henrik Otterberg ; förord: Peter Handberg ; efterord: Steven Hartman och Henrik Otterberg]. - Stockholm : Natur och kultur, 2006. - 434 s. - (Levande litteratur)
Orig.s titel: Walden.
Pocketutgåva: 2009.

Thulstrup
, Åke
Friheten och välståndet : amerikanska essayer. - Stockholm : Bonnier, 1931. - 206 s. : ill.

Tid och rum / Till svenska av Ria Törgren. - Stockholm : Lademann, 1992. - 143 s. : ill. - (Mystikens värld)
Orig:s titel: Time and space. 1989.

Tigerström, Harald
Nya Sveriges siste guvernör och hans landsmän i Amerika : till den svenska Delaware-kolonins minne (1638-1988) : strödda anteckningar. - Klockrike : Noteria, 1988. - 95 s. : ill.

Tilke, Max
Klädsnitt och dräktformer . en översikt av klädsnitt och dräktformer i alla tider och hos alla folk, från forntid till nutid / till svenska av Ole Torvalds. - Stockholm : Nordisk bokimport, 1983. - [1899 s. : ill.
Orig:s titel: Kostümschnitte und gewandformen.

Till okänt land / [av Elspeth J. Boog-Watson och I. Isabel Carruthers] ; översättning och bearbetning av engelskt original av Gunnar Jarring. - Lund : Gleerup, 1936. - 173 s. : ill. - (C.W.K. Gleerups ungdomsböcker ; 92)
Orig:s titel: Beyond the sunset.

Tillhagen, Carl-Herman
Fåglarna i folkton. - Stockholm : LT, 1978. - 357 s. : ill.

Tillhagen, Carl-Herman
Vår kropp i folkton. - Stockholm : LT, 1989. - 367 s. : ill.

Tillhagen, Carl-Herman
Himlens stjärnor och vädrets makter. - Stockholm : Natur och kultur, 1991. - 304 s. : ill.

Tillyard, Stella
Aristokrater [Caroline, Emily, Louisa & Sarah Lennox 1740-1832] / Översättning av Margaret Eklöf. - Stockhlm : Tiden, 1995. - 416 s. : ill.
Orig:s titel: Aristocrats.


Tillyard, Stella
Den ädle medborgaren : Edward Fitzgerald 1763-1798 / Översättning Margareta Eklöf. - Stockholm : Nordstedt, 1998. - 319 s. : ill.
Orig:s titel: Citizen Lord.

Timm, Mikael
Söderns sötma : Människor, musik och minnen från Mississippis stränder. -Stockholm : Norstedt, 2011. - 346 s.

Tocqueville, Alexis
Jämlikheten vårt öde : Om demokratins möjligheter och begränsningar / I urval och översättning av Anders Byttner ; Med efterord av Lars Gustafsson och Sven Rydenfelt. - Ratio, 1986. - 235 s.
Orig:s titel: De la démocratie en Amérique. 1834-1840.
Äv. sv upplaga 1970.

Tonårsläsning / [utg] Sigrid Madison. Birgit Swartling. - Lund : Liber.

D 3. - 1981. - 144 s. : ill.

Topsöe, V.C.S.
Från Amerika / översättning af O. Strandberg. - Stockholm : Bonnier, 1874. - 344 s. : ill.
 Dansk fulltext hos Internet Archive

Townson, W.D.
Berömda upptäckare / svensk översättning: Björn F. Höijer ; illustrationer: Edward Mortlemans. W. Francis Phillips. - Västerås : ICA, 1976. - 49 s. : ill. - (Lär känna din värld)
Orig:s titel: Famous explorers. 1974.

Townson, W.D.
Upptäcktsresornas värld / översättare Birger Stolpe. - Stockholm : Liber, 1982. - 61 s. : ill.
Orig:s titel: Illustrated atlas of the world of discovery. 1981.

Tratchman, Paul
Revolvermännen / översättning Birgitta och Kjell E. Genberg ; svensk bearbetning: Nils Erik Baehrendtz. - Höganäs : Bokorama, 1984. - 238 s. : ill. - (Wild west)
Orig:s titel: The gunfighters.

Tre världsbilder : samtida konst från tre kontinenter / Mathias Guenther, Carll Johan gurt, Lena Ohre.... - Stockholm : Folkens museum, 2000. - 72 s. : ill. - (Kulturperspektiv ; 12)

Trigger, Bruce G.
Arkeologins idéhistoria / Översättning: Öjevind Lång. - Stockholm/Stehag : Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 1993. - 574 s. : ill. - (Kulturhistoriskt bibliotek)
Orig:s titel: A history of archaeological thought. 1989.

Trotzig, Gustaf

Trudell, John
Ett tal av John Trudell. - Stockholm : Svensk indianska förbundet, 1982. - 12 s. - (Svenskindianska förbundets skriftserie ; 2)

2. uppl., 1987.

Turner, Tina
Jag Tina / Tina Turner , tillsammans med Kurt Loder ; Översättning: Hans O Sjöström. - Stockholm :
Norstedt, 1987. - 266 s. : ill.
Orig:s titel: I, Tina. cop.1986.

Twain, Mark
Brev från jorden / Utgiven av Bernard DeVoto ; Förord av Henry Nash Smith. -
Stockholm : Rabén & Sjögren, 1966.
Orig:s titel: Letters from the Earth. 1938.

Twain, Mark
Slita hund / översättning från engelskan av Erik Munsterhjelm och Eilif Appelberg. - Stockholm : Fahlcrantz & Gumaelius, 1948. - 422 s.
Orig:s titel: Roughing it.

Tysk, Gösta
Vildmark i norr : Alaska, Canada. - Malung : Dalaförlaget, 1977. - 105 s. : ill.

Tystnader / Hans Andersson & Eva Österberg (red.). - Lund : Lund Univ. Press, 1997. - 114 s. : ill.

Törngren, Anna
Opium för folket : till kritiken av religionshistorien. - Stockholm : Cavefors, 1969. - 296 s. - (BOC-serien)

©

 

Staffan Jansson

 

2017

INDIANLITTERATUR - Indianböcker i Sverige

staffan.gripenberg@gmail.com