INDIANLITTERATUR - Indianböcker i Sverige

staffan.gripenberg@gmail.com 

O Samhälls och rättsvetenskap


Bretschneider, Peter
Släktskap och social organisation i Amerika - en kortfattad översikt. - 10 s.
= sid. 267-276 i: AMERIKAS..., 1998.

USA:s officiella indianpoliltik 1776- ca 2000. 

Etnisk rensning

Kiernan, Ben
Folkmord i USA. - 65 s.
= Sid. 387-452 i: KIERNAN, 2010

Östra skogslandet s. 387-406
Sydöstern Tårarnas väg s. 406-411
Texas Karankawa, Cherokee, Comanche 411-425
Folkmordet i Kalifornien s 425-430
Folkmordet på Great Plains s. 430-438
Noter s 439-452.

INDIANPOLITIK I USA

Skogsberg, Peter
”Indianproblemet” : Amerikansk indianpolitik i ett historiskt perspektiv. - 25 S.
= Sid 63-88 i : SKOGSBERG, 2018.

Underhill, Ruth
Under Onkel Sams beskydd : Förenta staternas åtgärder med avseende på indianerna. - 27 s.
= Sid. 297-323 i: UNDERHILL, 1957.

McWilliams, Carey
Bönor och filtar. - 9 s. En ny fas. - 8 s.
= Sid. 55-63 i: MCWILLIAMS, 1944.

Bruce, Louis R. Jr
Indianbyrån 1970. - 4 s.
= Sid. 222-225 i: ÅSKFÅGELNS..., 1970.

INDIANERNAS SITUATION I 1900- OCH 2000-TALENS USA.

D'Errico, Peter
Urfolk och territoriella rättigheter : Den indianska nationen och Förenta Staterna / Peter D'errico och Steven T. Newcomb. - 15 s. : litt.
= Sid. 153-167 i: ÄR VI INTE...2009.

Koivisto, Caroline
Det trettonde steget : [bland dödsdömda, indianer och oliktänkande i USA] / Caroline Koivisto. - Otalampi : Sahlgren, 2004. - 184 s. : ill.

Lindberg, Christer
I lönnlövets skugga : de kanadensiska indianernas kamp för land och rättigheter. - Lund : Arkiv, 2000. - 134 s. : ill.

Hoxie, Frederick E.
Att avfärda myten om "den försvinnande rasen". - 2 s.
= Sid. 82-83 i : BRA böckers encyklopedi..., 10. - 1996.

Kvist
, Roger, 1951-
Nordamerikansk indianpolitik och svensk samepolitik : en översikt och jämförelse 1750-1920 / Roger Kvist. - Umeå : Center för arktisk kulturforskning, Univ., 1992. - 73 s. - (Rapport / Center för arktisk kulturforskning, Umeå universitet ; 21) (Research reports / Center for Arctic Cultural Research, Umeå University ; 21)
  
Kvist, Roger, 1951-
Assimilation eller segregation? : nordamerikansk indianpolitik och svensk samepolitik 1880-1920. - 313 s. With a short summary in English.
= Sid. 300-312 i: FESTSKRIFT, 1994.


 Åberg, Lars

Ett varmt regn skall falla : resor i indianernas öken / Text: Lars Åberg ; Foto: Stefan Lindberg. - Stockholm : Carlsson, 1992. - 259 s. : ill.

Kumm, Björn
Jordens urbefolkningar i kamp för sina rättigheter . - Stockholm : UI, 1993. - 32 s. -
(Världspolitikens dagsfrågor ; 1993:8)

McWilliams, Carey
Den icke utdöende indianen. - 6s.
= Sid. 50-55 i: MCWILLIAMS, 1944.

Skevington, Andrew
Indianerna situation. - 10 s.
= Sid. 14-23 i: JORDENS..., 1983.

LaFarge, Oliver
Indianer i vår tid. - 18 s.
= Sid. 194-211 i: LAFARGE, 1964.

Hassrick, Royal B.
Dagens indianer. - 16 s.
= Sid. 126-141 i: HASSRICK, 1976.

Dorian, Edith
Nuet och morgondagen. - 8 s.
= Sid. 98-[105] i: DORIAN, 1962.

Hadenius, Stig
Indianer. - 3 s.
= Sid. 117-119 i: HADENIUS, 1986.
= Sid. 126-127 i: HADENIUS, 1988.

Hadenius, Stig
Indianer, svarta och andra minoriteter : [Indianerna]. - 4 s.
= Sid. 56-58 i: HADENIUS, 1989.

Åberg, Lars
De första amerikanerna. - 7 s.
= Sid. 7-13 i: ÅBERG, 1992:USA.

Svenström, Yvonne
Indianen i det moderna samhället. - 10 s.
= Sid. 164-173 i: RÅDSELD..., 1969.

Widén, Albin
Indiankrönika. - 6 s.
= Sid. 187-192 i: STRIDEN..., 1975.
1960-70-talens indianhistoria.

Küng, Andres
Jordens förtryckta : etniska minoriteter i världen / Andres Küng, Olof G. Tandberg. - Stockholm : Aldus/Bonnier, 1970. - 265 s. : ill. - (Tribunserien)
Kort notis om nordamerikas indianer som minoriteter i eget land.

Moen, Jan
Indianer och vita. - 4 s.
= Sid. 41-44 i: MOEN, 1967/1969.

Bäck, Folke
Hur lever dagens indianer i reservaten? - 7 s.
= Sid. 20-26 i: BÄCK, 1985.

Österlund, Bo
Indianer och vita. - 4 s.
= Sid. 20-23 i: ALBRECTSEN, 1972.
Kort om indianernas socialhistoria.

Öste, Sven
De fångna indianerna. - 5 s. : ill.
= Sid. 130-134 i: ÖSTE, 1964.

Kurkiala, Mikael
Det förlutna är bara en annan form av närvaro. - 7 s.
= Sid. 7-13 i: BROWN, 2008.
Förordet till andra utgåvan av Dee Browns "Begrav mitt hjärta...
En betraktelse av boken och indianernas nutidssituation.
 

RED POWER, ALCATRAZ OCH AIM

Ndiaye, Pap
Utrotningen av indianerna i Nordamerika. - 19 s.
= Sid. 60- 78 i: KOLONIALISMENS..., 2005.
Innehåller bl a Alcatraz-förklaringen.

Åberg, Lars
Kluven tunga : indianerna i 70-talets USA / text: Lars Åberg ; foto: Lars Hejll. - Stockholm : Forum, 1977. - 172 s. : ill.

Thörn, Bertil
Det nya indiankriget. - 56 s.
= Sid. 167-222 i: DE TOG..., 1980.

Deloria, Vine
Custer dog för era synder / översättning av Staffan Söderblom. - Stockholm : Pan/Norstedt, 1971. - 258 s. - (PAN-original)
Orig:s titel: Custer died for your sins : an indian manifesto. 1969.

Holdt, Jacob
Nederlag i Wounded Knee? - 4 s. [9] s.
= Sid. [47] 49-52 [55] i: HOLDT, 1985.

Ericson, Stig
”Ge mej sexti cent till en öl” : funderingar efter ett besök i Rapid City. - 8 s.
= Sid. 237-244 i: AMERIKA..., 1977.

Jorden är vår moder : budskap till västerlandet från Nordamerikas indianer / [utgiven i samarbete med Svensk-indianska förbudnet ; översättning : Jörgen I. Eriksson... - Stockholm : Jordens vänner, 1984. - 34 s. : ill. - (Jord-eco ; 3)
Översättning från engelska av valda artiklar.

Svenström, Yvonne
Kampen om en ö. - 10 s.
= Sid. 10-19 i: KRIGSÖRN..., 1971.
Alcatrazockupationen 1969.

Montán, Alf
Cementprärien. - 7 s.
= Sid. 138-144 i: MONTÁN, 1971.
Red power och Alcatraz.

Holmqvist, Lasse
Ännu en svensk indian. - 5 s.
= Sid. 162-167 i: HOLMQVIST, 1979.
Notis om Adam Nordwall ”svensk” indian och Alcatrazaktivist.

Jorden är vår moder : budskap till västerlandet från Nordamerikas indianer / [utgiven i samarbete med Svensk-indianska förbudnet ; översättning : Jörgen I. Eriksson... - Stockholm : Jordens vänner, 1984. - 34 s. : ill. - (Jord-eco ; 3)
Översättning från engelska av valda artiklar.

Notiser om rättsliga övergrepp bl a mot Aim-ledaren Leonard Peltier kan man läsa i:

Amnesty International
Årsrapport. - Stockholm : Nyblom. 1986. 1987. 1988.


Ohi Alkohol, tobak, peyote

Högberg, Ole
Indianer och flugsvamp. - 14 s.
= Sid. 105-118 i: HÖGBERG, 2003.
Notiser även från Nordamerika!!

Linderholm, Helmer
Eldvattnet - de vitas gåva. - 8 s.
= Sid. 59-66 i: INDIANSK..., 1979.
= Sid. 191-197 i: LINDERHOLM, 1983.
[Ngt reviderad essä]

Courtwright, David T.
Vanans makt : drogernas historia och den moderna världens födelse / Översättning: Gabriel Setterborg. - Lund : Historiska media, 2003. - 334 s. : ill.
Notiser om indianer och sprit, tobak, peyote och andra droger och
njutningsmedel. Sid 77-82 "Den nya världens hallucinogener - och den
gamlas". Kap "Byteshandel och slavar" s. 189-196 berör som hastigast
indianern och alkoholen.

A.Ohj KÖNSROLLER

Kvinnan

Friedenthal, Albert
Indianskorna. - 17 s.
= Sid 64-80 i: FRIEDENTHAL, 1924.
[Det en smula ovanliga bildmaterialet släpar efter och finns från s 68 t o m sid 92 samt en plansch efter s 96]
  
Rubriker i texten: Indiankvinnorna i norra Nordamerika : Kaliforniens indianer m fl : Prärieindianer : Pueblo-indianerna m fl.

Hesse-Wartegg, Ernst von
Qvinnan och hennes ställning. Indianskan som hustru och moder. - 18 sp.
= Sp. 11-28 i: HESSE-WARTEGG, 1880/1893.

Reiter, Joan Swallow
[Kvinnor i fångenskap hos indianer]. - 6 s.
= Sid. 62-67 i: REITER, 1985.

Könsroller i allmänhet

Fur, Gunlög
Könsgränser och kulturgränser. - 36 s.
= sid 157-192 i: MAKALÖSA..., 2002.
Om könsroller och könsöverskridare [berdaches] med några exempel från nordamerikas indianer.

Kipnis, Aaron
Riddare utan rustning : en praktisk handledning för män på jakt efter en ny manlig identitet / översättning av Tora Palm ; [granskning av den svenska upplagan: Åke Tilander]. - Västerås : ICA, 1993. - 356 s.
Orig:s titel: Knights without armor.
Om mansrollen, med en del exempel från nordamerikas indianer.

Mansrollen
Siouxmännens sätt att bete sig gentemot modern påminner om svärmorstabut hos andra folk om man får tro Mary Sandoz som kände indianerna. Här citerad (s 233) i:
Bly, Robert
Järn-Hans : en bok om män / Översättning Lasse Söderberg. - Västerås : ICA, 1991. - 328 s.
Orig:s titel: Iron John : a book about men.

Oi Statistik

Englund, Erik ”Uncas”
Siffor om Förenta staternas indianer. - 12 s.
= Sid. 202-213 i: SPÅR..., 1965.
Census 1960

Stingl, Miloslav
Nordamerikas indianstammar. - 11 s.
= Sid. 205-215 i: STINGL, 1979.

Ndiaye, Pap
Utrotningen av indianerna i Nordamerika. - 19 s.
= Sid. 60- 78 i: KOLONIALISMENS..., 2005.
Ngt om antalet indianer vid tiden före Columbus.