Indianböcker i Sverige

staffan.gripenberg@gmail.com 

Kcx SVENSKAR OCH INDIANER
samt Nya Sverige i svensk skönlitteratur
     

Allmänt

Pehrson, Lennart.
Den nya världen / Lennart Pehrson. - Stockholm : Bonnier, 2014. - 489 s. : ill. - (Utvandringen till Amerika ; 1)

Beijbom, Ulf
Utvandrarkvinnor : svenska kvinnoöden i Amerika. - Stockholm : Norstedt, 2006. - 449 s. : ill. Innehåller avsnitt från såväl 1600-talets Nya Sverige "Utvandrerskor på Kristinas tid" "Armegot Printz - den första svenskan i Amerikas historia", som från 1800-talets emigration, t ex "Kvinnor vid odlingsgränsen". Såväl indianskräcken som det mer positiva umgänget med indianerna får flera notiser.
       

1600-talet

Lindeström, Per
Per Lindeströms resa till Nya Sverige 1653-1656 skildrad av honom själv i hans handskrift Geographia Americae eller Indiae occidentalis beskrijffningh / med 27 illustrationer och 3 kartor ; utgiven av Nils Jacobsson. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1923. - 200 s.

Lindeström, Per
Resa till Nya Sverige / redigerad av Alf Åberg. - Stockholm : Natur och kultur, 1962. - 172 s. : ill. - (Levande litteratur)

1700-talet

Hesselius, Andreas
Kort Berettelse om Then Swenska Kyrkios närwarande Tilstånd i America Samt oförgripeliga tankar om thess widare förkofring : . - Norrköping : , 1725. -

Hesselius, Andreas
Andreas Hesseli anmärkningar om Amerika 1711-1724 Se: Jacobsson, Nils: 1938:2.

Jacobsson, Nils
Andreas Hesseli anmärkningar om Amerika 1711-1724 : ett Delawareminne. - Uppsala : Almqvist & Wiksell, 1938 . - 51 s. : ill.
Särtryck ur Svenska Linnésällskapets årsskrift ; 21. - 1938.

Fur, Gunlög
Konsten att se. - 11 s.
= Sid. [83]-84 i: HISTORISKA..., 1997.
Om bröderna Andreas Hesselius, präst och Gustav Hesselius, konstnär, och
deras möte med indianer i Nordamerika i början av 1700-talet.

Holm, Thomas Campanius
Kort Beskrifning om provincien Nya Sverige uti America, som nu förtiden af the Engelske kallas Pensylvania / af lärde och trowärdige Mäns skrifter och berättelser ihopaletad och sammanskrefwen samt med åthskillige Figurer utsirad af Thomas Campanius Holm. - Stockholm : Förfat, 1702. - 190 s. : ill.

Holm, Thomas Campanius
Kort beskrivning om provinsen Nya Sverige uti Amerika. - Stockholm : Rediviva, 1988. - [332] s. : ill. - (Suecia rediviva ; 12)
Faksimilutgåva av originalet, samt med texten i moderniserad version.

Kalm, Pehr
Huru Socker göres uti Norra America af åtskilliga slags trän. - Stockholm : Kungliga Vetenskapsakademien, 1751. - Ca 200 s ?. - (Kungliga Vetenskaps-akademiens handlingar)

Kalm, Pehr
Americanska näfverbåtar / beskrefna under Pehr Kalms inseende för magisterkransens erhållande utgifne och till allmänt ompröfvande öfverlämnade af Anders Chydenius. - Åbo : Merckell, 1753. - 6 s.

Ny utg. - Stockholm : Rediviva, 1971. - 6 s. - (Suecia rediviva ; 21)
Faks.

Kalm, Pehr
Färgeörter SE GRUNDLISTAN KOLLA

Kalm, Pehr
En resa till Norra America på Kongl. swenska Wetenskaps Academiens befallning och publici kostnad förrättad. - Stockholm : Lars Salvi.

D 1. - 1753.
D 2. - 1756.
D 3. - 1761.
D 4. - trycktes aldrig. Låg klar 1777 och förlorades vid brand i Åbo 1827.

Kalm, Pehr
Resa till Norra Amerika / Ånyo utgifven af Fredrik Elfving & George Schaumann ; med inledning af Georg Schaumann. - Helsingfors : Litteratursällskapet, 1904. - 400 s. - (Skrifter / utgivna af Svenska Litteratursällskapet i Finland ; 66)

Kalm, Pehr
Resejournal över resan till norra Amerika. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland.

D 1. - / utgiven av Martti Kerkkonen. - 1966. - 382 s. - ill. - (Skrifter / utgivna av
Svenska Litteratursällskapet i Finland ; 419)

D 2. - / utgiven av Martti Kerkkonen.John E. Roos - 1970. - 466 s. - ill. - (Skrifter /
utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland ; 436)

D 3. - / utgiven av John E. Roos. Harry Kogerus. - 1985. - 424 s. - ill. - (Skrifter /
utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland ; 525)

D 4. - / utgiven av John E. Roos. Harry Kogerus. - 1988. - 332 s. - ill. - (Skrifter /
utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland ; 550)

Sandel, Andreas
Andreas Sandels dagbok 1701-1743 / bearbetad och försedd med kommentarer och förklaringar av Frank Blomfelt. - Uppsala : Erene bok & musik, 1988. - 139 s.

Waxell, Sven
Den stora expeditionen : utdrag ur såväl mina egna som ur andra officerares journaler från den Kamtjatka-expedition, som utgick från S:t Petersburg år 1733. Häri skall givas en kort framställning av denna expeditions syfte, förlopp, nya upptäckter, inträffade olyckor och avslutning. Helt visst kunde allt detta ha skildrats av en skickligare penna än min och med långt större klarhet, utförlighet och bredd, utan att dock därvid det mer väsentliga blivit dolt för läsaren / av Sven Waxell kapten i den ryska flottan ; utgiven och med kommentar försedd av Juri Semjonow ; [översättning från danska Ulf Tengbom]. - Stockholm : Rabén & Sjögren/Tidningen Vi, 1953. - 237 s. : ill.
Originalmanuskriptet på tyska. Ffg i tryck 1940 i rysk översättning.

[Wallengren, Jonas]
Brev från Jonas W. till Olof och Petronella W. Placerville den 2 Jan 1860.
"Vi hade god jagt igenom hela resan af alla slags vilda djur, men man fick ständigt vara på sin vakt för att icke blifva öfverrumplad och bestulen af idianerna. Vi hade icke något särdeles bevär af dem, emedan vi voro för stort sällskap. Dock försökte de att stjäla våra oxar några gånger, men många smärre sällskap blefvo röfvade och många dödade dels af indianerne och dels af mormonerne eller indianer och mormoner i compani. Soldaterne voro utkomenderade och hade flera fäkter (sc. fights, strider) med indianerna, och de hängde 16 mormoner, som i sällskap med indianer hafe öfverfallit, mördat och röfvat 2ne trainer (sc trains), karavaner i bergen.... 2 s.
= Sid. 86-87 i BOLIN, 1960.

1800-talet

Arfwedson, C[arl] D[avid]
Förenta staterna och Canada åren 1832, 1833 och 1834 : i tvänne delar. - Stockholm : Hierta, 1835. - (Läsebibliotheket ; 1835)
Utkom först på engelska under titeln: ”The United states and Canada.” 1834.

Förra delen. - 320 s.
Sednare delen. - [342] s.

Arfwedson, C[arl] D[avid]
De colonia Nova Suecia in Americam borealem deducta historiola. - Upsalie, [1825]. - 34 s.
Diss.

Anderson, John
Rosebud Sioux : ett folk i förvandling / [fotografier: John Anderson] ; översättning Gunvor V. Blomqvist och Kristina Bonde. - Stockholm : C-H Jacobson produktion AB, 1989. - 175 s. : ill.


Bremer, Fredrika
Hemmen i den nya verlden : en dagbok i brev, skrifna under tvenne års resor i Norra Amerika och på Cuba. - Stockholm : Norstedt. - D. 1-3. - 1853-1854. : ill.

Bremer, Fredrika
Hemmen i Nya verlden : dagbok i bref under en resa i norra Amerika och på Cuba. - 2. uppl. - Stockholm : Norstedt, 1866.
Sammandrag.

D 1. - 388 s.
D 2. - 425 s-

Bremer, Fredrika
Hemmen i den nya världen : en dagbok skriven under tvenne års resor i Amerika och på Kuba. - Stockholm : Tiden, 1961. - (Tidens svenska klassiker)

D 1. - 222 s.
D 2. - 207 s.

Bremer, Fredrika
Hemmen i den nya världen. - 2. oavkortade uppl. - Solna : K/B Sterno-Coordinato.

D 1A. - 1981. - 240 s. : ill.
D 1B. - 1981. - 240 s. : ill.
D 2A. - 1982. - 256 s. : ill.
D 2B. - 1982. - 254 s.
D 3A. - 1983. - 241 s. : ill.
D 3B. - 1983. - 256 s. : ill.

Egerström
, C.Ax.
Borta är bra, men hemma är bäst . berättelse om en färd till Ostindien, Nord-Amerika, Kalifornien, Sandwichs-öarna och Australien åren 1852-1857 : i sammandrag efter under resan förda anteckningar ; jemte Förf. autobiographi. - Stockholm : Bonnier, 1859. - 326 s.

Ericson, Tord
Mark, människor och möten : En bok om Andrew Peterson och Fredrik Olaus Nilsson i USA 1854-1860. - [Österbymo] : Quack text & bild, 2008. - 167 s. : ill.
Boken berör egentligen ingenting om möte med indianer. Först i ett förklarande kapitel "Det Minnesota man mötte" nämns t ex Minnesotaupproret. = Sid. 154-155.

Gosselman, Carl August
Resa i Norra Amerika : i tvenne delar. - Nyköping : Winge, 1835.

D 1. - 326 s.
D 2. - 332 s.


Grannar med indianer. - 5 s.
= Sid: 75-79 i: EMIGRATION..., 1966.
Svenskar och Ojibwas i Minnesota efter 1870. (Indianer nämns även sid 52 , 54,55 ,
97,98, 102,103,112.)


Gravendalssmeder på Nebraskas prärier. - 7 s.
= Sid. 79-84 i: EMIGRATION... 1966.
Ytterst kort notis om svenska nybyggare bland pawnee och omahaindinaer på 1860-
talet (s 82 och 83).

Hedblom, Folke
Från Älvdalen i Mellanvästern av Folke Hedblom och Gunnar Nyström. - 10 s.
= Sid. 97-106 i: EMIGRATION...1966.
1890-talet Mille Lacs-området i Minnesota. Korta notiser. Indianbarn som talar
Älvdalsmål (s 99) och om indianer på Älvdalsmål s. 102-103. Antagligen ojibwa.

Jibréus, Dan
White Fox' långa resa / Dan Jibréus ; förord av Mikael Kurkiala. - Stockholm : Hagströmerbiblioteket, 2013. - 102 s. : ill. - (Hagströmerbibliotekets skriftserie ; 15)
Tre pawneeindianeras besynnerliga öden i Sverige sommaren 1874.

Kleen, Emil A.G.
Ströftåg och irrfärder hos min vän Yankee Doodle (samt annorstädes). - Stockholm : Nordin & Josephson.
D 1. - 1902. - 216 s.
2. uppl. - 1903. - 226 s.
3. uppl. - 1904. - 226 s.
4. uppl. - 1904. - 226 s.

[Liedberg, Johan Olof]
Guldgrävaren Johan Olof Liedberg : minnesanteckningar, biografi, forskning och kommentarer. - Jönköping : Jön-köpings Läns Museum, 1972. - 71 s. : ill.
Särtryck ur: Småländska kulturbilder 1972.

Liljeholm, Johan Edvard
Detta förlovade land : resa i Amerika 1846-1850 / inledning och kommentarer av Olov Isaksson. - Stockholm : LT, 1981. - 130 s. : ill.

Lindgren, Ida 1829-1909
Brev från nybyggarhemmet i Kansas : 1870-1881. - Malmö : Skånska lit. a.-b., 1911. - 107 s.
     
Ny utg. - 1960. - Göteborg : Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet, 1960. - 86 s. - (Svenska spår och insatser i främmande land ;
5)

Malm, Einar
Siouxindianernas sista strid : med löjtnant Ragnar Ling-Vannerus i fält mot Sitting Bull under andedansoroligheterna i Dakota 1890-91. - Stockholm : Norstedt, 1929. - 203 s. : ill.

Malm, Einar
Dödsdans i Dakota. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 1961. - 257 s. : ill.


Nisbeth, Hugo
Två år i Amerika (1872-1874) : reseskildringar. - Stockholm : Hirsch, 1874. - 328 s.

Nordenskiöld, Gustaf
Från fjärran västern : minnen från Amerika. - Stockholm : Norstedt, 1892. - 115 s. : ill.

Nordenskiöld, Gustaf
Ruiner af klippboningar i Mesa Verdes’ Canons. - Stockholm : Norstedt, 1893. - 193 s. : ill.

Nordenskiöld, Gustaf
The cliff dwellers of the Mesa Verde south-western Colorado, their pottery and implements / translated by D. Lloyd Morgan. - Stockholm : J.E. Bergsjö, 1893. - 174 s. : ill.
Apendix: Retzius,G.: Human remains from the cliffdwellings of the Mesa Verde. - 11 s. : ill.

Nordström, Lars
Skogshuggarna i Fjärran västerns skogar : en unik svensk utvandringshistoria / Lars Nordström. - Karlstad : Votum, 2016. - 136 s. : ill.
Svenska skogshuggare i västra USA jochKanada. Kapitel om indianerna: ”Innan
européerna kom. - 8 s : ill. = Sid [22] - 29.


Stadling,
Genom den stora västern
Ej syst KOLLA

Strömbom, Sixten
Georg Stoopendaal : illustratör och reportertecknare 1866-1953 : minnesutställning 1969-70 / katalog utarbetad av Sixten Strömbom. - Jönköping : Jönköpings läns museum, [1969]. - 21 s. : ill.

Unonius, Gustaf
Minnen från en sjuttonårig vistelse i nordvestra Amerika. - Upsala : Schultz.

Förra delen. - 1861. - 424 s.
Sednare delen. - 2. uppl. - 1862. - 621 s.
Partier av ”Sednare delen” publicerades 1861 = 1. uppl.

Unonius, Gustaf
Minnen från en sjuttonårig vistelse i nordvästra Amerika / med inledning av Nils Runeby. - Ny utg. - Stockholm : Gidlund, 1983. - 424 s.
Faks. av 1861 års uppl. Förra delen.

Waldenström, P.
Genom Norra Amerikas Förenta Stater : reseskildringar. - Stockholm : Pietisten, 1890. - 615 s. : ill.

Widén, Albin
Hur svenskar och indianer förstod varandra. - 9 s.
= sid. 159-167 i: STRIDSYXA..., 1968.


1900-talet

ANDERSSON, DAN - Sverige 1888-1920

Andersson, Dan
Chi-mo-ka-ma : berättelser från Norra Amerika. - Göteborg : Zinderman, 1978.- 107 s. - (Dan Andersson-sällskapets skrifter ; 12)
Originalupplaga 1920.

Andersson, Dan
Dan Anderssons amerikaår med Chi-mo-ka-ma/ företal och kommentarer av Mats Grudd ; illustrationer till Chi-mo-ka-ma av Torsten Århem. - Malung : Dalaförlaget, 1975. - 150 s. : ill.

Andersson, Dan
Vildmarksliv : upplevelser på canadiska gränsen / [illustrationer: Börje Axelsson]. - [Göteborg : Konstindustriskolan]. - 1973. - 44 s. : ill. - (Tre berättare).
Vildmarksliv publicerades ursprungligen i göteborgsjournalisternas organ
“Mässhaken“. Dan Andersson vistades i USA och Canada i ungdomen. Härifrån
fick han intryck som senare bearbetats i dikter och romaner. Indianerna spelar
en underordnad roll. Hans stil i dessa verk har jämförts med westernberättarnas.

Dan Andersson och indianerna samt vildmarksromantik som litterär genre

Uhlin, Eric
[Om Dan Anderssons vistelse i Nordamerika och vildmarksromanen/indianboken]. - 4 s + 6 s + 4 s.
= Sid. 70-3 + 257-297 + 350-353 i UHLIN, 1950.


Andersson, Hans
Taiga och tundra / Hans Andersson. - Stockholm : Askild & Kärnekull, 1977. - 144 s. : ill.

ANDERSSON, IVAR - Sverige

Andersson, Ivar
Berättarkungen : Ivar Anderssons amerikahistorier / i urval och med inledning av Ulf Beijbom. - Växjö : Emigrantinstitutets vänner, 1992. - 271 s. - (Emigrantinstitutets vänners skriftserie ; 4)

   Innehåller:

Andersson, Ivar
Alexander den store av Minnesota. - 13 s.
= Sid. 157-169 i: ANDERSSON, 1992.
   Kort episod med indianer. 

Andersson, Ivar
Piraten. - 4 s.
= Sid. 239-242 i: ANDERSSON, 1992.

Aurusell, Joe
Pälsjägare i Klippiga bergen / Joe Aurusell & Gösta Svender. - Stockholm : Hökerberg, 1950. - 309 s.

Även utgiven som:

Aurusell, Joe
Med Lalla i Klippiga bergen. - Stockholm : Folket i Bild, 1953. - 268 s. : ill. - (FIB:s resor och äventyr).

Berg, Erik
Jonas Petrus i Klondike : en bok om stronga karlar, märkliga djur och markens guld. - Stockholm : Forum, 1952. - 166 s. : ill.

Berg, Erik
Under medicinmannens lägereld / med teckningar av Sven Björnsson. - Stockholm : O.Eklund, 1953. - 127 s. : ill.

Berg, Erik
Pilens son : renjägarnas hövding / illustrerad av Sven Björnsson. - Stockholm : Eklund/Tiden, 1957. - 139 s. : ill.

Berg, Erik
Vilda vidder. - Stockholm : Tiden, 1962. - 171 s. : ill. - (Tidens bokklubb)

Berg, Erik
Vargaland. - Stockholm : Folket i bild, 1964. - 162 s. : ill.

Berg, Erik
Män utan fruktan : en ungdomsbok om svenska äventyrare i Nordlandet / [illustrationer av Roy Bäckbom]. - Stockholm : Eklund/Tiden, 1960. - 134 s. : ill.
  Plac. Skön : Sek.

Björklund, Anders

Hövdingens totempåle : om konsten att utbyta gåvor. - Stockholm : Carlsson : Etnografiska museet, 2016. - 220 s. : ill. - (Kulturperspektiv ; 26)

Brorson, Alf
Vägen till Lindsborg : Little Sweden, USA : om platser och människor i Smoky Valley, Kansas / Alf Brorson. - [Ny utvidgad utg]. - Torsby : A-Ö handelsbolag, cop. 2004. - 294 s. : ill.
Notiser om indianer i Kansas. Sid 32-34 m fl sid.

CEDERSCHIÖLD, GUNNAR - Sverige 1887-1949 författare

Cederschiöld, Gunnar
Infödingarna på Manhattan : studier och stämningar från New York. - Stockholm : Ljus, 1916. - 276 s.   En konventionell reseskildring från främst New York, men med notiser från upplevelser från andra platser. Flera nickningar åt indianerna.
Ett kapitel "Indianer" = Sid 203-214 är särskilt ägnat funderingar kring dem. En teckning av "Plenty Coos" torde vara enkel men unik.
Det torde vara "Plenty coups" (1848-193) den kände kråkhövdingen som blivit avritad.
En webbedition av boken finns, se här: http://www.archive.org/details/infdingarnap00cede

CLAESSON, STIG - Sverige F 1928

Claesson, Stig
Min vän Charlie. - Stockholm : Bonnier, 1973. - 164 s.
Utspelas i Canada 1959. Plats: Les Cedres vid St. Lawrencefloden. Berättelsens jag
vistas tillfälligt hos sin frus släkt i Canada. De tycks ha indianblod i ådrorna, vilket
stundtals får författaren att snudda vid indianernas situation i Canada. Bl a ett besök i
indianbyn Caughnavaga.
 
Fabbe, Harry F:son
I slagbjörnens spår med bröderna Utterström. Bland indianer och storvilt. - Stockholm : Bonnier, 1932. - 281 s. : ill.

Greenwood, Marianne
Indianerna kallar det sött salt. - Höganäs : Bra böcker, 1975. - 316 s. : ill.

Greenwood, Marianne
Varför gråter puman? : eller historien om kockens gula kanariefågel / text och bilder Marianne Greenwood. - Höganäs : Bra böcker, 1984. - 230 s. : ill.

Greenwood, Marianne
Resa i min adressbok. - Stockholm : Trevi, 1989. - 172 s : ill.

GUNNARSON, KARL - Sverige Pseud för?????

Gunnarson, Karl
Som emigrant i Kanada : färder och äventyr. - Stockholm : Hökerberg, 1930. - 256 s.

Ny utg. - Stockholm : Folket i Bild, 1942. - 238 s.

Gunnarson, Karl
Kamratliv och äventyr på Kanadas prärier : färder och äventyr. - Stockholm : Hökerberg, 1931. - 240 s.
Omslagstitel: På Kanadas prärier.

Ny omarb. uppl. - 1932.
3. uppl. - 1939.
4. uppl. - Stockholm : Folket i Bild, 1943. - 239 s.

Gunnarson, Karl
Åter i Kanada som cowboy och pälsjägare. - Stockholm : Hökerberg, 1945. - 253 s.

2. uppl. - 1945.

 Hedin, Sven
Grand Canyon. - Stockholm : Bonnier, 1925. - 295 s. : ill.

Holmqvist, Lasse
Mera på luffen i USA. - Stockholm : Askild & Kärnekull, 1979. - 202 s. : ill.

Hultgren, Gunilla
Långt-Liv-i-Lycka : en bok om navahoindianernas sandmålningar, sånger och myter / Redigering, översättning, kommentarer, förord och efterskrift av Gunilla Hultgren. - Stockholm : Awe/Geber, 1992. -265 s. : ill.

Hultkrantz, Åke
Åke Hultkrantz, nestor bland Sveriges indiankännare har skrivit mycket av intresse om nordamerikas indianer, texter som av definitionsskäl inte hör hemma i den här bibliografin (texterna är på engelska och frdanska, bibliografin förtecknar det som är utgivet på svenska). För den intresserade finns här en länk tiz, Åke
Conceptions of the soul among North American indians : a study in religious ethnology. - Stockholm : Statens etnografiska museum, 1953. - 545 s. - (The Ethnographical museum of Sweden, Stockholm : Monograph series ; 1)
Diss. Stockholms högskola.

Hultkrantz, Åke
The north american indian orpheus tradition : a contribution to comparative religion. - Stockholm : Statens etnografiska museum, 1957. - 339 s. - (The Etnographical museum of Sweden, Stockholm : Monograph series ; 2)

Hultkrantz, Åke
Les Religions des indiens primitifs de lÁmerique : essai d'une synthese typologique et historique. - Stockholm : Stockholms högskola, 1963. - ? s. - (Acta universitatis Stockholmiensis)(Stockholm studies in comparative religion ; 4)

Hultkrantz, Åke
The attraction of Peyote : an inquiry into the basic conditions for the diffusion of the Peyote religion
in North America . - Stockholm : Almqvist & Wiksell International, 1997. - 233 s. : ill. -
(Stockholm studies in comparative religion ; 33)

Johansson, Salomon ”Sam”
En svensk-amerikan berättar. - Växjö : Förf., 1975. - 122 s. : ill.

Lindberg, Stefan F.
Dom kallar oss rödskinn : hos navajo-indianer i USA / av Stefan F. Lindberg och Carin Scattergood. - Stockholm : Författar-förlaget, 1980. - 111 s. : ill. - (Lättläst för vuxna)

Lindberg, Stefan F., 1951-
Ett land : Navajoindianer i USA : [Studio 4, 12 oktober - 11 november 1979, Kulturhuset] / [utställning och katalog:] Stefan F. Lindberg. - Stockholm : Kulturhuset, 1979. - 36 s. : ill.
Utgivare: Kulturhuset

Lindhagen, Sven
Mina 13 olympiader. - Stockholm : Tiden, 1952. - 318 s. : ill.

Macfie, Harry
Wasawasa : äventyr som trapper och guldgrävare i Canada och Alaska / Harry Macfie och Hans G. Westerlund. - Stockholm : Bonnier, 1935. - 302 s. : ill.

2. uppl. - 1936.
3. uppl. - 1937.
4. uppl. - Stockholm : Åhlén & Åkerlund,
1939. - 223 s. - (Vårt hems idealbibliotek)
5. uppl. - Stockholm : Bonnier, 1954. - 323 s. - (Författarens vildmarksberättelser)

Macfie, Harry
Lägereldar längesen : äventyr som trapper och guldgrävare i Canada och Alaska. - Stockholm : Bonnier, 1936. - 268 s. : ill.

2. uppl. - 1936.
3. uppl. - 1936.
4. uppl. - 1937.
5. uppl. - 1944. - 260 s. - (Eliten)
6. uppl. - 1948. - 249 s. - (Bonniers folkbibliotek)
[7. uppl.]. - 1954. - 260 s. - (Författarens vildmarksberättelser)

Macfie, Harry
Norrskenets män : en berättelse om den canadensiska vildmarkens polis. - Stockholm : Bonnier, 1938. - 228 s.

Macfie, Harry
Farväl, Falcon Lake. - Stockholm : Bonnier, 1943. - 256 s.
2. uppl. - 1951. - 256 s. - (Bonniers folkbibliotek)
[3. uppl.] - 1954. - 256 s. - (Författarens vildmarksberättelser)

Manker, Ernst
I Amerika : reseskisser 1962 / Foto författaren. - Stockholm : LT, 1963. - 159 s. : ill.

Mattsson, Åke
Som skidlöpare i Amerikas indianskogar. - 24 s.
= Sid. 76-101 i: MATTSSON, 1981.
Kring skidtävlingar i Mora, Minnesota reflekterar författaren över sioux och chippewaindianernas öde och historia. På chippewareservatet nära
Telemark bjöd på indiansk "Pow-wow".

Montán, Alf
California. - Stockholm : Pan/Norstedt, 1971. - 145 s.

Morgan, Murray
Guldgrävare i Alaska : ett Klondike-album / [text av] Murray Morgan ; fotografier av E. A. Hägg ; översättning av Fredrik Malm. - Stockholm : Raben & Sjögren, 196?. - 167 s : ill.
Orig:s titel: One man's gold rush.

Munsterhjelm, Erik
Guldfeber : malmletning och pälsjägarliv i Kanada. - Stockholm : Fahlcrantz & Gumaelius, 1944. - 305 s. : ill.

Munsterhjelm, Erik
Katra : [den store hövdingen]. - Norrköping : Sörlin, 1947 . - 228 s.

Munsterhjelm, Erik
Med kanot och hundspann : på jaktfärder i norra Kanadas vildmarker. - Stockholm : Fahlcrantz & Gumaelius, 1943 . - 228 s. : ill.
2. uppl. - Norrköping : Sörlin, 1946. - 227 s. : ill.

Munthe, Gustaf
Femti vita stjärnor : resekåserier från Amerika / teckningar av författaren. - Stockholm : Natur och kultur, 1960. - 199 s. : ill.

Norlin, Nils
Svenska tag i Amerika : en pionjärs äventyrliga liv. - Stockholm : Hökerberg, 1936. - 198 s.
   Första kapitlen digital kopia.

Den obrutna cirkeln : motstånd och överlevnad bland Amerikas indianer / Mikael Kurkiala och Heidi Moksnes (red.). - Stockholm : Carlsson, 1995. - 189 s : ill.

Olsson, Gits
Tack för titten Amerika / [illustrationer] Sven Rydén. - Stockholm : Svenska Dag-bladet, 1982. - 123 s. : ill.

Olsson, Jan-Olof
Chicago. - Stockholm : Bonnier, 1958. - 239 s. : ill.

Olsson, Åke
Route 66 : med Vredens druvor i 30-tal och 80-tal / text och bilder: Åke Olsson. - Stockholm : KOLLA, 1983. - 198 s. : ill.

Parling, Nils
Grizzlyland i text och bild : en skildring från Alaska / Nils Parling & Lars Åby. - Stockholm : Folket i Bild, 1962. - 154 s. : ill.

Parling, Nils
Vildmarksland i Kanada, Alaska / foto: Gösta Tysk. - Stockholm : Gothia, 1965. - 123 s. : ill.

Persson, Hasse
Amerika bilder : fotoessay från dagens USA / med inledning av Christina Liljencrantz. - Halmstad : Spektra, 1974. - [177] s. : ill.

Pethrus, Lewi
Västerut : en resenärs erfarenheter. - Stockholm : Filadelfia, 1937. - 301 s.ill.

Snismarck, Olle
Flykten : minnen från en resa i USA våren 1977 / teckningar av författaren. - Stockholm : Smålänningen, KOLLA

Stolpe, Herman
Tvärs igenom USA. - Stockholm : KF, 1955. - 128 s. : ill.
Utgiven av Jordbrukareungdomens förbund.

Tegen, Gunhild
Jorden runt i krigstid. - Uppsala : Lindblad, 1942. - 350 s. : ill.

Thord-Gray, I
Gringo bland rebeller : en svensk i Mexico 1913-1914 / översättning av Birger Hultstrand. - Stockholm : Bonnier, 1961. - 279 s. : ill.
Orig:s titel: Gringo Rebel. Mexico 1913-1914. - 1960.

Thulstrup, Åke
Friheten och välståndet : amerikanska essayer. - Stockholm : Bonnier, 1931. - 206 s. : ill.

Tysk, Gösta
Vildmark i norr : Alaska, Canada. - Malung : Dalaförlaget, 1977. - 105 s. : ill.

Utterström, John
Pälsjägarliv : med kamera och bössa på canadensiska jaktstigar. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1932. - 216 s. : ill.

Viksten, Albert
Guds eget land (Gods own country). - Stockholm : Bonnier, 1938. - 217 s.

Viksten, Albert
Vilda vägar västerut. - Stockholm : Bonnier, 1938. - 217 s. : ill. [Foto].

Ny utg. - Stockholm : Folket i Bild, 1952. - 286 s. : ill. [Foto]. - (Resor och äventyr)

Ny utg. / teckningar av konstnären Bengt Johansson. - Stockholm : Smålänningen,
1975. - 300 s. : ill.

Viksten, Albert
I guldjägares spår : resan till Yukon och Alaska. - Stockholm : LT, 1951. - 337 s. : ill.
Ny utg. - Stockholm : Vingförlaget, 1957. - 312 s.

Viksten, Albert
Pälsjägarnas paradis. - Stockholm : LT, 1955. - 185 s.
Ny utg. - Stockholm : Folket i Bild, 1959. - 229 s. - (FIB:s folkböcker ; 173)

Viksten, Sven
I kanadadrömmens spår : en resa i British Columbia. - Färila : Ekeström, 1990. - 107 s. : ill.

Åberg, Lars
Kluven tunga : indianerna i 70-talets USA / text: Lars Åberg ; foto: Lars Hejll. - Stockholm : Forum, 1977. - 172 s. : ill.

Åberg, Lars
Ett varmt regn skall falla : resor i indianernas öken / Text: Lars Åberg ; Foto: Stefan Lindberg. - Stockholm : Carlsson, 1992. - 259 s. : ill.

Annat Zorn Carl Larsson m fl

Hedblom, Folke
Svensk-Amerika berättar. - : Gidlund, 1982. - 185 s.
Nutida svenskättlingars minnen av äldre generationers berättelser om landet. Ett fåtal erinringar om indianerna. Sid. 33-36, 50, 78, 118, 126, 150-153.

Olin, K.G.
Våra första amerikafarare : historien om finlandssvenskarna i Nya Sverige. - Jakobstad : Olimex, 1988. - 144 s. : ill.

Pethrus, Levi
Bland indianerna. - 25 s. = Sid. 247-268 i: PETHRUS, 1937.

L BIOGRAFIER

Biografiska samlingsverk:

Berömda indianer och spejare i Nordamerikas historia / red.: Lennart Lindberg. - Stockholm : Nyblom, 1983. 130 s. : ill.

Indianboken : biografisk handbok / red.: Lennart Lindberg ; [utgiven av] Indianklubben. - Stockholm : Nyblom, 1986. - 226 s. : ill.
Omarb. och utök. av: Berömda indianer och spejare i Nordamerikas
historia.

Nya indianboken : biografisk handbok / red.: Lennart Lindberg ; [utgiven av] Indianklubben. - Stockholm : Valentin, 1990. - 296 s. : ill.
Föreg. upplaga med titeln: Indianboken.

B.11 Några biografier med allmänna notiser om nordamerikas indianer.

Lindberg, Lennart
James (Jim) Bridger 1804-1881. - 3 s.
= Sid. 21-23 i: BERÖMDA..., 1983.

Vestal, Stanley
Kit Carson : äventyrens man / översättning från amerikanska Gösta Gillberg ; illustrationer Gunnar Olofsson. - Stockholm : Lindqvist, 1964. - 201 s. : ill. - (Indianklubbens bästa)
Orig:s titel: Kit Carson. 1928.

Lindberg, Lennart
Christopher (Kit) Carson. - 4 s.
= Sid. 25-28 i: BERÖMDA..., 1983.

Vogt, Esther Loewen
Guds man i vilda västern : berättelsen om Jedediah Strong Smith / Översättning: Janina Henricsson. - Stockholm : Norman, 1994. - 195 s. : ill.
Orig:s titel: God´s mountain man - The story of Jedediah Strong Smith. 1991.


©

Nya Sverige i svensk skönlitteraturMALLING, MATHILDA - Sverige 1864-1942

Mallling, Mathilda
Daggryning : roman / af Mathilda Malling. - Stockholm : Bonnier, 1902. - 246 s.
Romanen i fulltext här.
En för sin tid väl researched roman. Tar sitt avstamp i en släkts öden i kolonin Nya Sverige, men huvuddtemat är episoder som utspelas vid tiden för den amerikanska revolutionen. Indianer finns med lite här och där. Skildringen av Molly Brant är remarkabel. Mycket av berättelsen rör henne och maken den berömde Sir William Johnson och deras liv på hans berömda herrgård i irokeslandet. (Sekundärlistan).


ANGERED-STRANDBERG, HILMA - Sverige 1855-1927.                                                                                    

Angered-Strandberg, Hilma  
Stenbelätet på Wisahickon : en amerikansk legend. - 14 s.     Digital fulltext.
= sid. 139-152 i:
Angered-Strandberg, Hilma Från det nya - och gamla landet : noveller. - Stockholm : Gernandt, 1899 . - 276 s.
Novellen tänks alltså utspelas i den svenska kolonin ”Nya Sverige” vid Delaware. Wisahickon är en flod som rinner strax utanför Philadelphia. Röda Örnen och hans son Bidande Hjorten konfronteras med de första vita kolonisterna, som också sinsemellan för en kamp. (Svenskar och Holländare). Röda Örnen faller för de vitas eldvapen och Bidande Hjorten inser att indianernas tid i landet är räknad. Ända vill han göra ett försök att återerövra det. Ett symboliskt slut återstår och Bidande Hjorten förvandlas till ett stenbeläte, ett stenansikte vid Wisahickon.Sandberg, Algot
Solöga eller svenskarna i Delaware : berättelse för ungdom från den första svenska utvandringen till Amerika. - Stockholm : Askerberg, 1909. - 213 s. Nya Sverige.

1944.

Ny utg. - Stockholm : Lindqvist, 1944. - 181 s.

NELSON, HJALMAR E. – Sverige

Nelson, Hjalmar E.
Hennes majestäts koloni. – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1925. – 155 s.
Nya Sverige-roman. En för sin tid habil, men enkel skildring av livet i Nya Sverige under 1640-talet. Printz, Campanius m fl figurerar. Indianerna skymtar som anonyma handelspartners då och då, och en och annan krigisk incident finns med, liksom konstaterandet av guvernör Printz, åtminstone till en början, levde efter ordern att behandla indianerna som folk. Indianer på sid 34,50-53, 68-69, 101.


HOLM, BJÖRN - Sverige 1946-

     

Holm, Björn
Kattan och Nordstiernan : Sjörövarroman. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1994. - 320 s.
Om "Kattans" färd till Nya Sverige. - Det pratas en del om kolonin
i Amerika och det pratas lite om indianerna där (tex s 77-78). Men
skeppet nådde ju aldrig sin destination i verkligheten, och inte heller
i den här boken. - Finns som e-bok att låna via de flesta folkbibliotek och förstås att köpa
som e-bok hos Adlibris och Bokus.


HOLMSTRÖM, MATHS - Sverige


  


Holmström, Maths
Lasse Stålkofta : berättelse från Nya Sverige. - Stockhom :Tiden, 1932. - 222 s. : ill.
  Släkten Stalcop.


KÄHR, ASTRID. – Sverige 1894- 

Kähr, Astrid
Calmare Nyckel : roman. – Uppsala : Lindblad, 1937. – 266 s.

3. uppl. – 1938.
Ny utg. – 1-5 tus. – Stockholm : Folket i Bild, 1945. – 237 s.

LINDERHOLM, HELMER - Sverige 1916-1982 


Linderholms böcker berör livet i Nya Sverige och indianerna i Nya Sverigekolonin och händelser under tiden efteråt. De är bland det mest initierade man kan läsa i sammanhanget.

Romaner för en vuxen publik.

Utgåvorna 1960-1963 kan sägas utgöra en serie, tänkt att läsas i en följd.

Linderholm, Helmer

Linderholm, Helmer
Den sköna flodens land. - Stockholm : Folket i Bild, 1958. - 431 s.

2. uppl. - Stockholm : Tiden, 1976. - 431 s.

                     

 Linderholm, Helmer
Vid blå bergens gräns. - Stockholm : Folket i Bild, 1960. - 363 s.

2. uppl. - Stockholm : Plus, 1976. - 363 s.

Linderholm, Helmer
Med floden mot väster. - Stockholm : Folket i Bild, 1961. - 377 s.

2. uppl. - Stockholm : Plus, 197?. - 377 s.

Linderholm, Helmer
Nio redo ut. - Stockholm : Folket i Bild, 1962. - 337 s.

2. uppl. - Stockholm : Plus, 1977. - 337 s.

Linderholm, Helmer
Den röda stigens folk. - Stockholm : Tiden, 1963. - 310 s.

2. uppl. - 1963.
3. uppl. - Stockholm : Plus, 1977. - 310 s.

Linderholm, Helmer
Kommer aldrig mitt skepp?. - Stockholm : Tiden, 1964. - 278 s.

2. uppl. - Stockholm : Litteraturfrämjandet, 1978. - 315 s. - (En bok för alla)

Linderholm, Helmer
Slavbarnen Banér. - Stockholm : Tiden, 1965. - 328 s.


Ungdomsböckerna

AMISKO-SERIEN

Linderholm, Helmer
Fredsstigens röda. - Stockholm : Tiden, 1972. - 147 s.

2. uppl. - : första delen av berättelsen om den svenske indianen
Amisko (Lars Bure). - 1979. - 147 s.

Linderholm, Helmer
På krigets röda stig. - Stockholm : Tiden, 1973. - 128 s.

2. uppl. - : andra delen av berättelsen om den svenske indianen
Amisko (Lars Bure). - 1979. - 128 s.

Linderholm, Helmer
Slavjägarna. - Stockholm : Tiden, 1974. - 125 s.

2. uppl. - : tredje delen av berättelsen om den svenske indianen
Amisko (Lars Bure). - 1979. - 125 s.

Linderholm, Helmer
De röda kämpar : fjärde delen av berättelsen om den svenske indianen Amisko (Lars Bure). - Stockholm : Tiden, 1975. - 157 s.

2. uppl. - 1979. - 156 s.

Linderholm, Helmer
Förrådda av blekansikten : femte delen av berättelsen om den svenske indianen Amisko (Lars Bure). - Stockholm :Tiden, 1976. - 157 s.

2. uppl. - 1982.

Linderholm, Helmer
Den röda strömmen : sjätte delen av berättelsen om den svenske indianen Amisko (Lars Bure). - Stockholm : Tiden, 1977. - 157 s.

2. uppl. - 1982.

Linderholm, Helmer
De röda mot väster : sjunde delen av berättelsen om den svenske indianen Amisko (Lars Bure). - Stockholm : Tiden, 1978. - 159 s.

2. uppl. - 1982.

Linderholm, Helmer
Rött bisonland : åttonde delen av berättelsen om den svenske indianen Amisko (Lars Bure). - Stockholm : Tiden, 1979. - 132 s.

Linderholm, Helmer
Hårlösa Björnens hemland : nionde delen av berättelsen om den svenske indianen Amisko (Lars Bure). - Stockholm : Tiden, 1980. - 141 s.ALM, HILKKA- Sverige 1929-1995

Alm, Hilkka
Honungslandet / [illustrationer av Björn O. Bengtsson]. - Dalaförlaget.

1. - Dalen. - 1990. - 223 s.

1660 utvandrar svedjefinnen Timo Kiiski och hans familj från
Timbonäs i Värmland till Delawaredalen i Nya Sverige. Här bryter de
mark och börjar ett nytt liv. De är med och bygger upp staden
Philadelphia och deltar i grundandet av de första kyrkorna. I första
delen, Dalen, förs handlingen fram till början av 1700-talet.


HOLM, BJÖRN - Sverige 1946-
 
Holm, Björn
Kattan och Nordstiernan : Sjörövarroman. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1994. - 320 s.

Om "Kattans" färd till Nya Sverige. - Det pratas en del om kolonin
i Amerika och det pratas lite om indianerna där (tex s 77-78). Men
skeppet nådde ju aldrig sin destination i verkligheten, och inte heller
i den här boken.

download


GÖRANSSON, GÖTE - Sverige f. 1921.

Göransson, Göte
Indianpojken : historisk berättelse. - Stockholm : Opal, 1997. - [28] s. : Ill.
Mycket välillustrerad berättelse [bilderbok] från Nya Sverige.


BYLOCK, MAJ - Sverige

Bylock, Maj


Marie och Mårten i Nya världen / Illustrationer av Katarina Strömgård. - Stockholm :
Rabén & Sjögren, 2003. - 202 s. : ill.
Bylock, en känd och uppskattad författare gör här ett rejält
klavertramp i sitt försök att skildra ett vallonpars öden och äventyr i
1600-talets Nya Amsterdam. Skildringen av indianerna är bitvis helt
gripen ur luften och liknar äldre tiders fåkunniga svenska författares
böcker. Totempålar (sid. 163), förgiftade pilar och den rikliga
förekomsten av bufflar i östligaste Nordamerika talar sitt tydliga språk.
Attityden till indianerna om inte fientlig så osannolik och tramsig.
Boken är den femte i en serie om vallonparets äventyr.

Bylock, Maj
Blå Molnets gåva / Illustrationer av Katarina Strömgård. - Stockholm :
Rabén & Sjögren, 2004. - 192 s. : ill.
En fortsättning där händelserna är förlagda till den blivande svenska
Nya Sverige-kolonins område. Vissa delar av det historiska förloppet
skildras korrekt, men attityd och sammanhang är fortfarande tramsig,
och skildringen av är indianerna svag, anakronismer flödar.
Vad texten brister i, kompenseras i någon mån av goda illustrationer.

MELLHED, JAN - Sverige F. 1921

 

Mellhed, Jan
Fort Christinas spejare : berättelse för pojkar. - Stockholm : B.Wahlström, 1953. - 131 s. - (Wahlströms ungdomsböcker ; 718)
Nya Sverige.PENNS TID

ÖBERG, ERIK - Sverige 1887-??

                                                         


 

Öberg, Erik
Frihetskämpen : en berättelse från 1600-talet / Illustrationer av Carl Anton Axelsson. - Stockholm : Diakonistyrelsen, 1959. - 183 s. : ill. Romantiserad skildring av William Penns liv.

Kaeser, H.J.      
”Det mystiska korsets” man : en berättelse om William Penn, grundaren av kväkarstaten Pennsylvania. - Stockholm : Harrier, 1945. - 155 s. - (Bragd och hjältedåd ; 53)


ALM, HILKKA- Sverige 1929-1995

Alm, Hilkka
Honungslandet / [illustrationer av Björn O. Bengtsson]. - Dalaförlaget.

1. - Dalen. - 1990. - 223 s.

1660 utvandrar svedjefinnen Timo Kiiski och hans familj från
Timbonäs i Värmland till Delawaredalen i Nya Sverige. Här bryter de
mark och börjar ett nytt liv. De är med och bygger upp staden
Philadelphia och deltar i grundandet av de första kyrkorna. I första
delen, Dalen, förs handlingen fram till början av 1700-talet.


HOLM, BJÖRN - Sverige 1946-
 
Holm, Björn
Kattan och Nordstiernan : Sjörövarroman. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1994. - 320 s.

Om "Kattans" färd till Nya Sverige. - Det pratas en del om kolonin
i Amerika och det pratas lite om indianerna där (tex s 77-78). Men
skeppet nådde ju aldrig sin destination i verkligheten, och inte heller
i den här boken.

download


GÖRANSSON, GÖTE - Sverige f. 1921.

Göransson, Göte
Indianpojken : historisk berättelse. - Stockholm : Opal, 1997. - [28] s. : Ill.
Mycket välillustrerad berättelse [bilderbok] från Nya Sverige.


BYLOCK, MAJ - Sverige

Bylock, Maj


Marie och Mårten i Nya världen / Illustrationer av Katarina Strömgård. - Stockholm :
Rabén & Sjögren, 2003. - 202 s. : ill.
Bylock, en känd och uppskattad författare gör här ett rejält
klavertramp i sitt försök att skildra ett vallonpars öden och äventyr i
1600-talets Nya Amsterdam. Skildringen av indianerna är bitvis helt
gripen ur luften och liknar äldre tiders fåkunniga svenska författares
böcker. Totempålar (sid. 163), förgiftade pilar och den rikliga
förekomsten av bufflar i östligaste Nordamerika talar sitt tydliga språk.
Attityden till indianerna om inte fientlig så osannolik och tramsig.
Boken är den femte i en serie om vallonparets äventyr.

Bylock, Maj
Blå Molnets gåva / Illustrationer av Katarina Strömgård. - Stockholm :
Rabén & Sjögren, 2004. - 192 s. : ill.
En fortsättning där händelserna är förlagda till den blivande svenska
Nya Sverige-kolonins område. Vissa delar av det historiska förloppet
skildras korrekt, men attityd och sammanhang är fortfarande tramsig,
och skildringen av är indianerna svag, anakronismer flödar.
Vad texten brister i, kompenseras i någon mån av goda illustrationer.

MELLHED, JAN - Sverige F. 1921

 

Mellhed, Jan
Fort Christinas spejare : berättelse för pojkar. - Stockholm : B.Wahlström, 1953. - 131 s. - (Wahlströms ungdomsböcker ; 718)
Nya Sverige.PENNS TID

ÖBERG, ERIK                               


Öberg, Erik    Sverige f 1913
Frihetskämpen : en berättelse från 1600-talet / Illustrationer av Carl Anton Axelsson. - Stockholm : Diakonistyrelsen, 1959. - 183 s. : ill.
Romantiserad skildring av William Penns liv.  Kap 6 -10 = Sid 129-177 här i digital fulltext.


Kaeser, H.J.     (Hildegard Johanna Kaeser 1904-1965) Tysk-judisk författare, bosatt i Sverige efter 1935.
”Det mystiska korsets” man : en berättelse om William Penn, grundaren av kväkarstaten Pennsylvania. - Stockholm : Harrier, 1945. - 155 s. - (Bragd och hjältedåd ; 53)
   Boken romantiserad skildring av Penns liv. Ytterst lite (men välmenande "hans röda vänner" etc. ) om indianerna och ngt litet om Nya Sverige och svenskarnas goda relation till indianerna.

HELLSTRÖM, JAN ARVID - Sverige 1941-1994

Hellström, Jan Arvid
Uppdrag Nya Sverige. - Stockholm : Den kristna bokringen / Interskrift.

D 1. - Gode vite hövding : 1642-1643. - 1987. - 251 s.
D 2. - Indiansommar : 1644-1646. - 1988. - 234 s.
D 3. - Svanens sång. - 1989. - 197 s.

Omslagsbilder tilll Jan Arvid Hellströms trilogi "Uppdrag Nya Sverige"
(Klicka på ikonerna för större bild)