INDIANLITTERATUR - Indianböcker i Sverige

staffan.gripenberg@gmail.com 

F Språk

                                                   
F. Språk  

Alvarsson, Jan-Åke
Något om Amerikas indianspråk. - 14 s.
= Sid. 253-266 i: AMERIKAS..., 1998.

Allvén, Kurt
Indianernas språk. - 20 s.
= Sid. 182 -201 i: INDIANKLUBBENS..., 1961.

Alvarsson, Jan-Åke
Indianska lånord i svenska och engelska. - 20 s.
= Sid. 319-338 i: AMERIKAS..., 1998.

Jean, Georges
[Notiser om indianska tecken och visuella uttryck. Tecknade och skulpterade budskap s. 25-27, Teckenspråk s. 42 ; Röksignaler s. 49.]
i: JEAN, 1993.

Brun, Thedore
Nordamerikas indianer. - 3 s.
= Sid. 56-58 i: BRUN, 1974.
Prärieindianernas teckenspråk, några exempel.

Robinson, Andrew
Indianska piktogram. - 1 s : ill.
= Sid. 56 i: ROBINSON, 1998.

Holmér, Nils M.
Indian place names in North America. - Uppsala : Lundequistska bokhandeln, 1948. - 44 s. - (Essays and studies on American language and literature ; 7)
The American institute in the University of Upsala.

Holmér, Nils M.
Lexical and morphological contacts between Siouan and Algonquian. - Lund : Universitetet, 1949. - 36 s. - (Lunds universitets årsskrift. Ny följd. Avd. 1. Bd. 45:4)

Strindberg, August
Indian-språk. - 7 s.
= Sid. 493-499 i:
Strindberg, August
Tal till svenska nationen samt andra tidningsartiklar 1910-1912. - Stockholm : Bonnier, 1919. - 574 s.
Ursprungligen publicerad i A.-T. 1911 01 13
En för nutidens läsare helt stollig essä om indianspråk. Efter läsning av Adolf Bastian.