INDIANLITTERATUR - Indianböcker i Sverige

staffan.gripenberg@gmail.com 

Carl Johan Gurts bibliografi

Nordvästkusten


Carl Johan Gurt, vår främste kännare av Nordvästkustens indianer.
Här hans bibliografi:

CARL-JOHAN GURT OM NORDVÄSTKUSTENS FOLK och annat


 

ALLMÄNT OM NORDVÄSTKUSTENS INDIANER.


Gurt, Carl-Johan
Nordvästkusten. - 6 s.
= Sid. 91-96 i: AMERIKAS..., 1998.

Gurt, Carl-Johan
Schamanism hos nordvästkustindianerna. - 18 s.
= Sid. 343-360 i: AMERIKAS....1993.
= Sid. 435-452 i: AMERIKAS....1997.
= Sid. 435-452 i: AMERIKAS....1998.

Gurt, Carl-Johan
Skyddsandar och visioner på Amerikas nordvästkust. - 6 s.
= Sid. [130]-135 i : MED VÄRLDEN I KAPPSÄCKEN, 2002.

Gurt, Carl-Johan
Raven - the trickster on the northwest coast : and an outline of the northwestcoast mythology. - 16 s.
= Sid. 25-40 i: ACTA AMERICANA 1997:5, no 2.

Gurt, Carl Johan
Nordvästkustindianerna - Carl Johan Gurt om nya utställningen på Etnografiska museet. - 4 s. : ill.
= Sid. 41-44 i: // FJÄRDE VÄRLDEN, 2007: 4

Gurt, Carl Johan
Nordvästkustens shamanism : "kontakten med andarna är mycket farlig" / Carl Johan Gurt. - 2 s.= Sid. 18-19 i: FJÄRDE VÄRLDEN //1988 : 1

Gurt, Carl-Johan
Fältnoteringar från Nordamerikas nordvästkust / Carl Johan Gurt. - 10 s.
= Sid. 18-28 i: SAMS... 1989.

Gurt
, Carl-Johan
Totempålarnas förlorade land / [Johan Gurt]. - 7 s.
= Sid. 6-13 i: OCEAN [Tidskrift] // 1994.

Gurt, Carl-Johan
Olöst problem : landrättighetsfrågan i British Columbia, Kanada. - 4 s. : ill.
= Sid. 24-27 i: // FJÄRDE VÄRLDEN 2006 1-2

Gurt, Carl-Johan
Bland datorer och goda andar : - traditionell världsbild i en föränderlig värld / Carl Johan Gurt. - 6 s.
= Sid 18-23 i : FJÄRDE VÄRLDEN // 1997:1

Gurt, Carl Johan
Pengar eller pietet? - 1 s.
= FJÄRDE VÄRLDEN // 1997 : 1.

Gurt, Carl Johan
Skyddsandar, visioner och drömmar : indianska seriegrafier från Nordamerkias nordvästkust. - 3 s.
= Sid. 41-43 i: FJÄRDE VÄRLDEN // 1996 : 1.

Gurt, Carl Johan
Shamanism fungerar! -
= FJÄRDE VÄRLDEN // 1995 : 1

Gurt, Carl Johan
Religionen lever kvar trots allt... - 2 s.
= Sid 7-8 i: FJÄRDE VÄRLDEN // 1994 : 1

Gurt, Carl Johan
Miljöförstöring och kulturell utarmning : totempålekravet - del av en större problematik för nordvästkustindianerna i Nordamerika / Carl Johan Gurt, Henrik Persson. - 2 s.
= Sid. 14-15 i: FJÄRDE VÄRLDEN // 1992 : 1.

Gurt, Carl Johan
Det traditionella botandet lever vidare. -
= MASKER, 1995.

Gurt, Carl Johan
The case of traditional native economy, logging and pollution on the northwest coast of America. - 2 s.
= Sid. 19-20 i: INDIGENOUS peoples and democracy : an interdisciplinary approach to a global issue, 1995.

Gurt, Carl Johan
Barnen är vår framtid / text och foto: Carl Johan Gurt. - 1 s.
= Sid. 23 i: FJÄRDE VÄRLDEN // 1998:4.

Gurt, Carl Johan
Björnens bröllop. - 2 s.
= Sid. 18-19 i: FJÄRDE VÄRLDEN // 1996:1.

Gurt, Carl Johan
En indianfamilj steg av flyget... / text & foto Johan Gurt och Sara Norrman. - 3 s.
= Sid. 26-28 i: OCEAN // 1992: 3.

Gurt, Carl Johan
Tradition och politiska redskap / text och foto: Carl Johan Gurt. - 3 s.
= Sid. 19-21 i: FJÄRDE VÄRLDEN // 2001:1.

Gurt, Carl Johan
Bigfoots okända förmåga - Här är uppföljningen [Video] [Carl Johan Gurt intervjuad om nuu-chah-nulths syn på Sasquatch]. - Aftobladet TV 20151208SÄRSKILDA GRUPPER

Coast Salish

  
Gurt, Carl Johan
[Recension av] Coast Salish Essays / Wayne Suttles. - Seattle : University of Washington press, 1987. - 320 s.
= Sid. 235-236 i: ETHNOS // 3-4 1989.  

Haida

Gurt, Carl Johan
Shamanmask, haida, Nordamerikas nordvästkust. -
= Sid ? i : MASKER, 1995.

Gurt, Carl-Johan
Bill Reid [Nekrolog] Den indianske konstnären Bill Reid, Kanada blev 77 år gammal. - 1 s.
SVENSKA DAGBLADET 1998-06-17

Nordström, Maggie
För Jim är kultur en mask. - 1 s.
= DAGENS NYHETER // 1983 11 01.
[Haidakonstnären Jim Hart]


Kwakiutl [Kwak'wala]

Northern Kwakiutl

Haisla

Gurt, Carl-Johan

Haisla åter i Stockholm / Carl Johan Gurt. - 1 s.
=Sid. 28 i: FJÄRDE VÄRLDEN // 2004: 3

Gurt, Carl-Johan
Haislaindianernas totempåle : - en lång historia / Carl Johan Gurt. - ? s.
=Sid. ? i:FJÄRDE VÄRLDEN // 2003: 2/3.

Gurt, Carl-Johan
Hjälp Haislaindianerna att få hem sin totempåle / Carl Johan Gurt. - 1 s.
= Sid. 24 i: FJÄRDE VÄRLDEN // 2003:1

Gurt, Carl-Johan
Ungdomsdisco för totempåleinsamlingen. - 1 s.
= Sid. 47 i:FJÄRDE VÄRLDEN //2003 : 1

Gurt, Carl-Johan
Totempålen : insamling pågår till 2000. - 1 s. : ill.
= Sid 40 i: SAMEFOLKET 2000 : 11.

Gurt, Carl-Johan
Haislaindianernas totempåle : lämnas de n tillbaka 1998? - 2 s.
= Sid 37-38 i: FJÄRDE VÄRLDEN // 1997 : 2

Gurt, Carl-Johan
Haisla åter på besök i Stockholm / Carl Johan Gurt. - 1 s.
=Sid. 30 i: // FJÄRDE VÄRLDEN 1994:4

Gurt, Carl-Johan
Det handlar inte bara om en totempåle / Carl Johan Gurt, Claes Hallgren, Henrik Persson. - 6 s.
= Sid. 52-57 i: KULTURELLA PERSPEKTIV // 1992: 3-4.


Nootka [Nuu-chah-nulth]

Gurt, Carl Johan
Den visionssökande ritualen uusimich hos den amerikanska ursprungsbefolkningen nuu-chah-nulth. - 32 s.
= Sid 79-110 i: CHAOS : Skandinavisk tidskrift för religionshistoriske studier ; 2021:76.

Gurt, Carl Johan
Gott och ont : Ett centralt begrepp hos nuu-chah-nulth på Vancouver-ön. - 33 s.
= Sid 65-97 i:  CHAOS : Skandinavisk tidskrift for religionshistoriske studier ; 2019:72)
  Fulltext i DIVA

Gurt, Carl Johan
Hav land och sjö : Nuu-chah-nulth och deras grannar på Nordamerikas nordvästkust [Fulltext] / Text och foto: Carl Johan Gurt. - 16 s. : ill.
= Sid. 8 - 24 i: URFOLK // 2013 : 1-2.

Gurt, Carl Johan
En Pukmis till Etnografiska museet. - 4 s.
= Sid 93-96 i: Minnen, människor, möten, museer : 50 år med Etnografiska museets vänner. - 2014.

Gurt, Carl Johan
Pukmis - en centralfigur i nuu-chah-nulths kulturella och religiösa liv [Fulltext]/ Text: Carl Johan Gurt ; Foto: Anna Klint. - 2 s. : ill.
= Sid 39-40 i : URFOLK // 2013 : 1-2.

Gurt, Carl Johan
Nuu-chah-nulth-indianerna på västkusten av Vancouverön - en sydlig utlöpare av en äldre cirkumpolär kultur? / av Carl Johan Gurt. - 45 s. : ill.
= Sid. 181-225 i: YMER, 2007. [Årsbokens titel: Kring Beringia. Publ. 2008].

Gurt, Carl Johan
Religionen som kraft för identitet och erkännande : exemplet nuu-chah-nulthindianerna i Kanada. - 24 s:
= Sid. 207-230 i: KAMPEN FÖR ERKÄNNANDE, 2003.

Gurt, Carl Johan

Nuu-chah-nulth och andra indianer på Amerikas nordvästkust. Konst från Nordamerikas nordvästkust. Konstnärer, Nordvästkusten. - 8 s. + 10 s. + 2 s.
= Sid.50-57 + 58-67 +71-72 i: TRE VÄRLDSBILDER, 2000.

Gurt, Carl Johan
Nuu-chah-nulth och andra indianer på Amerikas nordvästkust. - 8 s.
= Sid. 50-57 i: KULTURPERSPEKTIV : populärvetenskaplig skriftserie. - Etnografiska museet // 2000 : 12.

Gurt, Carl Johan
World-view and ideology - expression of relilgious feeling among the Nuu-chah-nulth in the present situation. - 19 s.
= Sid. [183]-201 i: Ideologia, cosmovision y etnicidad a traaves del pensamiento indigena en las americas, 1997.

Gurt, Carl Johan
Forms of ritual action among the Nuu-chah-nulth in the present situation. - 13 s.
= Sid. 31-43 i: ACTA AMERICANA // 1995 vol 3 no 1. Diva fulltext.

Gurt, Carl Johan
Shamanism och "witchcraft" hos nuu-chah-nulthindianerna : och några av deras grannar på Nordamerikas nordvästkust / Text och bild Carl Johan Gurth (sic). - 8 s.
= Sid 30-37 i: FJÄRDE VÄRLDEN // 2000 : 3

Gurt, Carl-Johan
Havet som vår förgård : Nuu-chah-nulth och deras grannar på Nordamerikas nordvästkust. - 6 s. : ill.
=Sid. 20-25 i: FJÄRDE VÄRLDEN // 2006:3-4

Gurt, Carl Johan
Länkar till det förflutna : nuu-chah-nulth ser de gamla som en tillgång / Carl Johan Gurt. - 7 s.
= Sid. 5-11 i: FJÄRDE VÄRLDEN // 1997:3-4.

Gurt, Carl Johan

Sarita River : huu-ay-ahts hjärta / Text och foto: Carl Joha Gurt [Fulltext]. - 13 s. : ill.
= Sid. 25-36 i: URFOLK //2013: 1-2.

Gurt, Carl-Johan
Sarita River : angeläget projket för huu-ay-aht. - 4 s. : ill.
=Sid. 26-29 i // FJÄRDE VÄRLDEN 2006:3-4

ngt reviderad artikel:

Gurt, Carl Johan
Sarita River : angeläget projket för huu-ay-aht-indianerna. - 6 s. : ill.
= Sid. 20-25 i: URSPRUNGSFOLK...2008.

Gurt, Carl Johan
Insamling till indianerna vid Saritafloden [Notis]. - 1 s.
= Sid. 25 i // FJÄRDE VÄRLDEN 2008:3

Gurt, Carl Johan
Meares Island : rättegång pågår / Carl Johan Gurt ; foto Henrik Persson. - 1 s.
= Sid. 36 i: FJÄRDE VÄRLDEN // 1992:3.

Kanada : Kamp för livet
[Om Meares Island och kampen för urskogen] - Notis
= ELLE : [Aktuell resa] // 1997 : 3.
Nootka

Gurt, Carl-Johan
Religionen lever kvar trots allt.... - 2 s. : ill.
=Sid. 7-8 i // FJÄRDE VÄRLDEN 1994:1

Gurt, Carl-Johan
Livet, livslinjen och intellektet : nuu-chah-nulthindianernas tredelade själsföretällningar och deras begrepp om kroppen / text och foto Carl Johan Gurt. - 6 s : ill.
= Sid [16]-21 i: FJÄRDE VÄRLDEN // 2001 : 1.

Gurt, Carl-Johan
Tim Paul från hesquiat-indianerna i British Columbia, Kanada : vår kultur lever / Carl Johan Gurt och Henrik Persson. - 2 s.
= Sid. 34-35 i: FJÄRDE VÄRLDEN // 1992 : 3.

Gurt, Carl-Johan
Tim Paul från hesquiat-indianerna i British Columbia, Kanada : vår kultur lever / by Carl Johan Gurt. - 3 s.
= Sid. 44-46 i: SAMEFOLKET // 1993:11.

Gurt, Carl-Johan
Johan blev adopterad av kanadensiska indianer : han har dansat med en varg, genomgått heliga och hemliga ceremonier, jagats av riktiga red-necks och fiskat flundra. Möt Johan och sex indianska ungdomar som lever i en hotdad vildmark vid Kanadas kust. Nuu-Chah-Nulth. = Sid 8?-12? i // OCEAN 1994:7.

Dahlin-Ros, Inger
Indianer - en levande realitet för Carl-Johan Gurt. - 1 s. : portr.
= BORÅS TIDNING // 1997 09 07.

RADIOPROGRAM OCH PODD

Gurt, Carl Johan
Gott och ont är viktigt i Nuu-Chah-Nulths andlighet [Ljudupptagning]: Den traditionella andligheten är mycket levande hos Nuu-chah-nulth folket på Kanadas nordvästkust. Det berättar Carl-Johan Gurt som snart är klar med sin avhandling i religionshistoria. - SVT/SR Sameradion 20170810 15.15.

Gurt, Carl Johan
Urfolk stoppar handelsavtal mellan Kanada och Kina [Ljudupptagning] : Förra året skulle det 31 år långa handelsavtal mellan Kanada och Kina trätt i kraft. FIPPA-avtalet möjliggör att Kina kan exploatera Kanadas naturresurser i stor skala och därigenom förstöra urfolkens marker. Hupaҫasaht urfolket har tillsvidare stoppat ratificeringen genom att de stämt kanadas regering för brott mot grundlagen - urfolken hade inte konsulterats när avtalet skapades. - SVT/SR Sameradion / 20130902.

Gurt, Carl Johan
Stämningen till gagn för alla [Ljudupptagning] : En viktig anledning till urfolket Hupacasahts stämning av Kanads regering är att rädda urfolken land från miljöförstörelse. Men saken gagnar alla, menar Brenda Sayers som leder arbetet med stämingen av Kanadas regering / Brenda Sayers ; Reporter Carl Johan Gurt. - SVT/SR Sameradion 20130905 15.09

[Gurt, Carl Johan]
Trumman betraktas som ett levande väsen i en levande miljö  [Ljudupptagning] / Åsa Virdi Kroik, Carl Johan Gurt. - 24 min. 
i: FÁPMU - KRAFT [Pod] / av Anna-Maria Ahlén. - SR/Sameradion 20121225

[Gurt, Carl Johan]
Varför är det så svårt att prata om den icke kristna andligheten i Sápmi?  [Ljudupptagning] / Åsa Virdi Kroik, Carl Johan Gurt. -33 min. 
  i: FÁPMU - KRAFT [Pod] / av Anna-Maria Ahlén. - SR/Sameradion 20231226.

[Gurt, Carl Johan]
Viktigt visa respekt för allt levande - miljöaktivism nödvändig för andligheten  [Ljudupptagning] / Åsa Virdi Kroik, Carl Johan Gurt. - 25 min.
i: FÁPMU - KRAFT [Pod] / av Anna-Maria Ahlén. -SR/Sameradion 20231226.

Gurt, Carl Johan
Vid heliga platser kan människanoch andevärlden mötas  [Ljudupptagning]  - 27 min.
i: FÁPMU - KRAFT [Pod] / av Anna-Maria Ahlén.- SR/Sameradion 20231227.

Gurt, Carl Johan
De starkaste shamanerna är de som kallas av andeväsen. - 19 min.
i: FÁPMU - KRAFT [Pod] / av Anna Maria Ahlén. - SR/Sameradion 20231228.Tlingit

Gurt, Carl JohanTradition och innovation : Preston Singletary, tlingit, förnyande mästare i glas - traditionell konst i ny form och nytt material. - 8 s. : i.ll.= Sid [4]-11 i // FJÄRDE VÄRLDEN 2003:1

Gurt, Carl Johan
Preston Singletary : glaskonstär och tlingitindian. - 2 s.= Sid. 10-11 i: KONSTTIDNINGEN // 2003 : 4.

Gurt, Carl Johan
Preston Singletry Founders Totem Pole 2001 / text och foto: Carl Johan Gurt. - 1 s.
= Sid. 56 i: FJÄRDE VÄRLDEN // 2003 : 3/4.


NORDVÄSTKUSTENS KONST

Nordvästkustindianerna är kanske mest uppmärksammade för sin bildkonst och skulptur. Träsniderier och de berömda totempålarna hör hemma i området. 

Gurt, Carl Johan
En Pukmis till Etnografiska museet. - 4 s.
= Sid 93-96 i: Minnen, människor, möten, museer : 50 år med Etnografiska museets vänner. - 2014.

Gurt, Carl-Johan
Nordvästkustindianerna. - 2 s.
= Sid.12,20 i // KONSTTIDNINGEN 2003 : 3


Gurt, Carl Johan
Skyddsandar och visioner på Amerikas nordvästkust. Andeväsen och moderna serigrafier - 8 s.
= Sid. 130-137 i: MED..., 2002.
Nordvästkustens konst då och nu. Totempålar.

Gurt, Carl Johan
Tradition och innovation : Preston Singletary, tlingit, förnyande mästare i glas - traditionell konst i ny form och nytt material. - 8 s. : i.ll.
= Sid [4]-11 i // FJÄRDE VÄRLDEN 2003:1

Gurt, Carl Johan
Preston Singletary : glaskonstär och tlingitindian. - 2 s.
= Sid. 10-11 i: KONSTTIDNINGEN // 2003 : 4.

Gurt, Carl Johan
Havet som vår förgår : nuu-chah-nulth och deras grannar på Nordamerikas nordvästkust / text och foto: Carl Johan Gurt. - 6 s.
= Sid. 20-25 i: FJÄRDE VÄRLDEN // 2006: 3-4.

Gurt, Carl Johan
A brief look at the frog and it's significance in the art, beliefs and mythology of the northwest coast indians. - 6 s.
= Sid. 41-46 i ACTA AMERICANA 2002 : 2.


Gurt, Carl Johan
Andeväsen och moderna serigrafier / Carl Johan Gurt. - 2 s.
= Sid. 136-137 i: MED..., 2002.

Gurt, Carl Johan
Mask från Bella Coola, Nordamerikas Nordvästkust / Carl Johan Gurt. -
= Sid. ? i: Masker. - Stockholm : Folkens museum - etnografiska, [1995]. [10] s.

Gurt, Carl Johan
Konst från Nordamerikas nordvästkust / Carl Johan Gurt. - 9 s.
= Sid. 58-67 i: KULTURPERSPEKTIV // 2000 ; 12.

Gurt, Carl Johan
Nuu-chah-nulth och andra indianer på amerikas nordvästkust. Konst från Nordamerikas nordvästkust. Konstnärer, Nordvästkusten. - 8 s. + 10 s. + 2 s.
= Sid.50-57 + 58-67 +71-72 i: TRE VÄRLDSBILDER, 2000.

Gurt, Carl Johan
Old collections in a modern world, some comments on the collecting and exhibiting of artifacts from the american northwest coast. - 14 s.
= Sid. 55-68 i: ACTA AMERICANA // 2001:9 nr 2.


Gurt, Carl Johan
Kommersiell och rituell konst / Carl Johah Gurt. - 1 s.
= Sid. 44 i: FJÄRDE VÄRLDEN // 1996 ; 1.
Gurt, Carl-Johan
Litografier från Nordamerikas västkust. -
= FJÄRDE VÄRLDEN 1992:3

Gurt, Carl-Johan
Indiansk konst från Amerikas nordvästkust nu i Sverige! - 2 s.
= Sid 18-19 i SAMS 1991 : 1

Gurt, Carl-Johan
Bill Reid [Nekrolog] Den indianske konstnären Bill Reid, Kanada blev 77 år gammal. - 1 s.
SVENSKA DAGBLADET 1998-06-17

Gurt, Carl-Johan
Nordvästkustindianerna : traditionell konst bevarar identiteten. - 4 s.
= Sid 8-11 i: FJÄRDE VÄRLDEN //1986: 3-4

Gurt, Carl Johan
Tradition och innovation : Preston Singletary, tlingit, förnyande mästare i glas - traditionell konst i ny form och nytt material. - 8 s. : i.ll.
= Sid [4]-11 i : FJÄRDE VÄRLDEN // 2003:1

Nordström, Maggie
För Jim är kultur en mask. - 1 s.
= DAGENS NYHETER // 1983 11 01.
[Haidakonstnären Jim Hart]

Berlin, Lars
Mönstret går igen / av Lars Berlin och Carl Johan Gurt. - 3 s. : ill.
= Sid. 54-56 i:PEAK PERFORMANCE MAGAZINE // 1992/1993 vintern.


Om Carl Johan Gurt

Abenius, Anna
Hans pojkdröm blev verklighet (Dagens jubilar). - 1 s.
= SVENSKA DAGBLADET // 1999 05 28


Andersson, Jenny
En svensk indian : [I ett reservat i Kanada lever Nuu-chah-nulht-indianerna mycket modernt, men genom ceremoniella arrangemang och fester hålls tusentals år gamla traditioner vid liv. Carl Johan Gurt, forskare vid Stockholms universitet skriver på en avhandling om indianerna. 1993 blev han adopterad av stammen Hesqualiht, som tack för sitt arbete med stammens ungdomar]. - 2 s.
= Sid. 10-11 i: STOCKHOLMS FRIA TIDNING // 2002-05-25

Carlsson, Anita
Etnografiska muséet på besök i Grängesberg.- 1 s.: portr
.
=
LUDVIKA TIDNING // 1987 11 12.

Claesson, Tage
Uppskattat om indianer. - 1 s.
= Sid 16 i: FOLKET // (Flen) 1988 01 15.

Dahlin-Ros, Inger
Indianer - en levande realitet för Carl-Johan Gurt. - 1 s. : portr.
= BORÅS TIDNING // 1997 09 07.


Eriksson, , Elisabeth
Vit man i andarnas land / Text: Elisabeth Eriksson ; Foto: Jonas Linell, C J Gurt. - 5 s : ill.
= Sid. A:72 -A:76 i : ANAMMA en tidskrift om kommunikation från Journalistgruppen // 2001.


Gurt, Carl-Johan
Johan blev adopterad av kanadensiska indianer : han har dansat med en varg, genomgått heliga och hemliga ceremonier, jagats av riktiga red-necks och fiskat flundra. Möt Johan och sex indianska ungdomar som lever i en hotad vildmark vid Kanadas kust. Nuu-Chah-Nulth. = Sid 8?-12? i: OCEAN // 1994:7.

Hellberg, Susanna
Indianhistoria vid totempålen. - 1 s. : ill.
= DAGENS NYHETER // 1995-01-22

Kapraali, Riitta
Valkoinen mies on edelleen uhka intiaaneille. - 1 s.
= HAPARANDABLADET // 1992 12 15.

Karlsson, Roger
Elever fick närkontakt med indianernas värld. - 1 s. : portr.
= Sid 8 i: HELSINGBORGS DAGBLAD // 1990 04 27.

Martinsson, Ann
Indianer ämne i skola - Kan öka förståelsen. - 1 s.
= SKÅNSKA DAGBLADET // 1987 12 10.

Martinsson, Petra
De tror på andar och ser på TV. - 1 s.
= FALUKURIREN // 1992 : 04 10.

Radio-tips
Nattgästen: Schamanforskaren Carl Johan Gurt. - P3/P4 natten till torsdag kl. 3.03-4.00. - Notis.
= Dagens Nyheter 1996 09 10.

Gurt, Carl-Johan
Johan blev adopterad av kanadensiska indianer : han har dansat med en varg, genomgått heliga och hemliga ceremonier, jagats av riktiga red-necks och fiskat flundra. Möt Johan och sex indianska ungdomar som lever i en hotdad vildmark vid Kanadas kust. Nuu-Chah-Nulth. = Sid 8?-12? i // OCEAN 1994:7.

Randén, Peter
Besök av indiankännare : Elever fick lära mer om indianernas liv. - 1 s. : portr.
= Sid 18 i: KARLSKOGA TIDNING // 1991 05 06.

Serie om tolerans för andra kulturer. - 1 s.
= YSTADS ALLEHANDA // 1988 03 15

Stenegård, Johan
Eleverna fick höra mer om indianerna / Text: Johan Stenegård ; Foto: Berit Djuse. - 1 s portr.
= Sid 9 i: BERGSLAGSPOSTEN // 1987 11 13

Svanberg, Leif
Indianerna förenar harmoni med video. - 1 s.
= Sid. 14 i: HAPARANDABLADET // 1992 12 22


Övrigt:

Chumash / Kalifornien
Gurt, Carl Johan
Nazismen såg en förebild i USAs indianpolitik under Andrew Jackson [Ljudupptagning] / Carl-Johan Gurt. - SvR/Radio Sapmi 20130513 14.27
Kalifornien / Chumash

Irokeser

Gurt, Carl Johan
Irokeser : sex nationer i två länder. - 1 s.
= Sid. 38 i: FJÄRDE VÄRLDEN // 2009 : 1.


Gurt, Carl Johan
Shamanism fungerar! : Mohawkernas och därmed irokesernas traditionella religion lever kvar, det berättade David Monture för Fjärde Världens Carl Johan Gurt. - 1 s.
= Sid. 28 i: FJÄRDE VÄRLDEN // 1995:1

Dinéh - Navajo

Gurt, Carl Johan
Dinéh var nära utplåning : Möt Andrew Thomas, dinéh, navajo - och en mycket

duktig flöjtspelare.... - 2 s. : ill.
= Sid. 34-35 i // FJÄRDE VÄRLDEN // 2008:3

Konst

Gurt, Carl Johan
Tis Mal Crow - konstnär och medicinman från sydöstra USA. - 4 s.
= Sid. 54-57 i: FJÄRDE VÄRLDEN // 2001: 3-4
Muscogee : Creek

Amälningar
Gurt, Carl Johan
The Chief’s totem Pole [Rec. av Björklund Hövdingens totempåle]. - 4 s.
= Sid 208-211 i: Ethnologia Scandinavica, 2017.

Gurt, Carl Johan
[Anmälan av]
Coast Salish Essay / Wayne Shuttles. - Seattle and London : University of Washington Press. Vancouver: Talonbooks, 1987. 320 pp.
= Sid. 235-237 i: ETHNOS // 1989 3 -4

Gurt, Carl Johan
Tony Hillermans thrillers - indiandeckare bättre än populäretnografi. - 1 s.
= Sid. 48 i: FJÄRDE VÄRLDEN // 2000:3

Gurt, Carl Johan
New Moon film big hit in Sweden. - 2 s..
=
PAGE 5B, 7B i:  ALBERNI VALLEY TIMES // 2003 09 02.


OM ANNAT....

Gurt, Carl Johan
Högtryck och sommarvärme bäst för gös. - 4s.
= Sid 44-47 i : FISKEJOURNALEN/SPORTFISKAREN // 1989 :7/8.

Gurt, Carl Johan
Nattgädda i juni. - 4 s.
= Sid 38-41 i: SPORTFISKE // 1990:6

Gurt, Carl Johan
Fyra jokrar. - 4 s.
= Sid 16-19 i: FISKE FÖR ALLA // 1991:2.

Gurt, Carl Johan
Sommarnattens rovdjur. - 3 s.
= Sid. 12-14 i: SPORTFISKE // 1996:6.