USA:s erövringshistoria

                                    Indianernas kamp för liv, land, kultur och andlighet
                         och angloamerikanska aggressionskrig som medfört kolonialism, 
                                        imperialism, folk-, kultur- och naturmord 


          
                              Titlar & Recensionsutdrag 

   
Den Tårdränkta Prärien ... (137 sid, Bokförlaget Settern, 1983)


"Den Tårdränkta Prärien är en annorlunda indianbok, full av nyttiga lärdomar och skriven på ett stundom glittrande språk. Man njuter också av de konstnärliga teckningarna, liksom man har stor ledning av de bifogade kartorna. Boken kunde med fördel läsas i grundskolan. Ju tidigare ungdomen får humanismen inpräntad i sig, desto bättre! Den vite mannens händer är blodiga av skuld." 
--- Carl Rylander-Ryl, Länstidningen Östergötland, Östgötabygden, Linköping 1984

"Författaren berättar levande och intressant om kända och mindre kända personligheter och händelser i indianhistorien. Tommy Eriksson har lyckats väl med att skildra indiankrigen. Men det här är också en bok om mänsklig makt när den är som sämst, samt en kärleksförklaring till ett folkslag som andligt och moraliskt stod långt över sina belackare."
--- John Strandberg, Dagen, Stockholm 1984

"Denna bok är både välskriven och intressant för såväl experter på området som för dem som ännu inte blivit invigda i indianernas hårda kamp för sina liv och sitt älskade land." 
--- Sign. ODAM, Smålands-Tidningen, Eksjö, m fl 1983

"Det här är en bok om hur det verkligen gick till ute på prärien. Författaren har tillsammans med illustratören Marie Skoog gjort en bok som både är spännande och befriande fri från klyschor...man fängslas verkligen av den."
--- Rolf Johnsson, Läns-Posten, Örebro 1983  

"Författaren angriper allehanda fördomar och historieförfalskningar om de mest motståndskraftiga indianstammarnas öden. Hans verk bygger på över 200 mer eller mindre svåråtkomliga böcker och dokument. Han presenterar en rad oromantiska, avglorifierade redogörelser för deras (vissa prominenta indianledares/TE) roll under indiankrigen."
--- Rolf G Kittel, Skånska Dagbladet, Malmö 1983  

"Faktum är att författaren ger mycket sannfärdigare skildringar av den vite mannens kolonisation av indianterritorierna än gången tids pojkböcker någonsin kunde göra. Egentligen blev vi på den tiden indoktrinerade på ett synnerligen skickligt sätt av en samling rasister. Och vi trodde på vad vi läste. Författaren har forskat åtskilligt i ämnet och kan därför ge en god skildring av hur det verkligen förhöll sig. Marie Skoogs utmärkta illustrationer och författarens genomdokumenterade porträtt av några indianska folkheroer på 1800-talet har blivit till en läsvärd bok." 

--- Thorsten Rehn, Hallandsposten, Halmstad 1983  

"Detta är en läsning för oss som bara upplevt konflikterna mellan 'rödskinnen' och de vita genom TV, filmen eller i serietidningar. Tommy Erikssons är en mycket stark faktabok. Inte minst viktig är denna bok mot bakgrunden av vad som sker i dagens USA, där exploateringen av indianerna fortsätter. I denna bok finns grunden. Författaren ger oss bakgrunder, historier, myter och verklighet på ett intensivt sätt och med ett mycket levande språk."  
--- Christer Andersson, Nordvästra Skånes Tidningar, Helsingborg 1983  

"I fråga om indianerna som sådana är inte minst bokens förord intressant. Där avskalas de löjliga myter som vita skapat kring indianerna och deras hövdingar." 
--- Sign. AXON, Barometern, Kalmar 1984 

"Den Tårdränkta Prärien är en spännande bok. Men den innehåller skakande skildringar av en rå och skoningslös värld, där de vita betraktade indianerna som sämre än de djur som betade prärien."
--- Gustaf Lövqvist, Hallands Nyheter, Falkenberg 1983


Skuggor över Sierra Madre (192 sid, Bokförlaget Settern, 1985)"Allt skildras noggrant och intresseväckande och samtidigt medryckande..." 
--- Bernt Blomgren, BTJ 1985

"En alldeles utmärkt skildring av hur nordamerikanska indianer verkligen hade det sedan de vita kom till Amerika. En både gripande och omskakande läsupplevelse över de vitas besinningslösa hat och krig mot indianerna."

--- Läns-Posten, Örebro 1985

"Författaren är noga med fakta, som han sedan kombinerar med fantasi och egna teorier." 
--- Folket, Eskilstuna 1985

"Boken är bra och mycket lärorik, den ger en bild av verkligheten så som de vita har behandlat indianer i många generationer. Den är lättläst och kan rekommenderas till ungdomar i alla åldrar, det vill säga även äldre." 
--- Blanca M Dinér, Indianbulletinen (SvIF) 1986


Rainbow föll i gryningen (164 sid, Bokförlaget Settern, 1987)


"I inledningen till boken ges läsaren en intressant och pedagogisk orientering om indianfolken och deras seder och traditioner. Många av indianboksromantikens händelser finns här avklädda sin romantiska försköning, men är inte mindre fängslande för det. Författarens indiandokumentär är intressant och väcker många minnen."

--- Jean-Carlos Danckwardt, Blekinge Läns Tidning, Karlskrona, m fl 1987  

"Författaren ger en livfull skildring av Nordamerikas indianer från den tid då de utsattes för folkmord. I sin senaste bok ägnar författaren en stor del av texten åt att förklara den indianska andligheten och dess betydelsefulla roll i motståndskampen. Han har forskat om indianernas öden i många år och hans korta och koncisa berättelser fascinerar."

--- Arvid Rundberg, Norrskensflamman, Luleå 1987  

"Det är helt klart att författaren besitter mycket stora kunskaper i sitt ämne liksom han lägger ner stor möda på att formulera sig. Engagemanget lyser igenom överallt. Det är en skildring som inte är smickrande för de vita invandrarna."
--- Christer Wåtz, Södermanlands Nyheter, Nyköping 1987  

"Den senaste boken vittnar om en stor kunskap och väldig inlevelseförmåga, parad med medkänsla och sympati. Författaren har forskat länge och hans böcker torde vara ett måste för alla som är intresserade av indiansk historia och kultur."
--- Vetlanda-Posten, Vetlanda 1987  

"En bok väl värd att läsas och begrundas av var och en historiskt - inte minst bland ungdomen - intresserad."
--- E G-A Sandstedt, Nya Läns-Tidn. / Nya Lidköpings-Tidn., Lidköping 1987


Apache Kid & Västapacherna. En indiansk tragedi (69 sid, Podium, 1999)
Nedladdningsbar fil på hemsidan.

Custers sista strid. Drabbningen vid Little Big Horn 1876. En biografi (517 sid, Alb. Bonniers förlag, 2011)
Se Innehåll på hemsidan. 

En dödsvind för mitt folk. Sitting Bull. Livet, komplotten, mordet (352 sid, Agerings bokförlag, 2013)
Se Innehåll på hemsidan.                                                     Övrig Produktion

              Svensk Kulturhistoria 
            
            Förlag - Landstinget Sörmland 


Korrektionsinrättningen vid Nyköpingshus ... (88 sid, 1987)  


Boken skildrar den länsövergripande straffanstalt som åren 1808-1862 inrymdes i gamla landshövdingeresidenset vid medeltidsborgen "Nyköpingshus". Residenset, som ofta var impopulärt bland "hövdingarna" för sitt perifera läge utanför stadskärnan, ersattes 1808 av ett nytt och mera ståndsmässigt vid Stora Torget.


"Författaren skriver lättläst och levande, inte endast om om själva korrektionsanstalten, han ger också ett sammandrag av fattigvårdens historia från äldsta tid. 
--- Bror-Erik Ohlsson, tidskriften Anbudet, Eskilstuna 1988 
Veterinärväsende och Krigsmanskassa ... (178 sid, 1988)

Bokens första del belyser det sörmländska distriktsveterinärväsendet 1875-1934. Den tiden stod landstinget som ekonomisk garant för verksamheten. I arbetets senare del behandlas indelningsverket och krigsmanskassan, som i landstingets hägn, 1864-1979, fungerade som en pensionsfond för indelta knektar. 

"Sammanfattningsvis kan konstateras att veterinärväsendedelen är upplysande och tanke väckande. Definitivt läsvärd för var och en med minsta intresse för veterinärhistoria." 
--- Jan-Anders Nyberg, Svensk Veterinärtidning 1988

"För den historiskt intresserade är det här en guldgruva att ösa ur när det gäller vår försvars- makts framväxande och så småningom dess övergång i allmän värnplikt."  

---
Christer Wåtz, Södermanlands Nyheter, Nyköping 1988

Norrtuna och Bie ... (87 sid, 1989)

Boken beskriver i huvudsak den postoperativa vården vid Norrtuna i Gnesta 1949-86. Här 
speglas en vårdfilosofi som vann anklang i slutet av 1940-talet. I bokens senare del beskrivs kurorten Bie (1843-1942) och dess betydelse för folkhälsan i länet jämte det idéfunda-
ment som låg till grund för kurortsrörelsen. 


"Skildringen av dessa landstingsengagemang är saklig och lättläst." 
--- Gunborg Nyman, BTJ 1989

Järnvägen Järna-Nyköping-Norrköping ... (117 sid, 1990)


Här berättas om bygget av en viktig bibana till Västra stambanan. Järnvägen öppnades i sin helhet 1915. Boken inleds med en snabbexposé över järnvägarnas uppkomst och utveckling utomlands som i Sverige.

"Efter träget forskande i arkiv, böcker och pressklipp har Tommy Eriksson åstadkommit en intressant berättelse, skriven på ett lättläst och medryckande sätt." 
--- Erik Lindgren, BTJ 1990

"Det har blivit en faktarik bok, som också innehåller åtskilliga roliga poänger."
--- Sign. HALDO, Katrineholms-Kuriren 1991 

Barnmorskor. Ett historiskt perspektiv med sörmländskt fokus (387 sid, 1991)

Boken speglar ett stycke kvinnohistoria; en yrkesroll som tagits för given och som sällan fått tillbörlig uppmärksamhet. 

"Inledningsvis ges en exposé över barnafödandet med tillhörande föreställningsvärld från antiken till våra dagar. Barnmorskornas utbildning och ställning i Sverige presenteras kronologiskt från 1660-talet, liksom lagstiftningen med mera kring distriktsbarnmorskorna och den förebyggande mödra- och barnhälsovårdens förbättring från 1920-talet. Landstingets och kommunernas olika roller i Sörmland återges detaljerat, samt biografiska uppgifter om de sörmländska barnmorskorna från och med 1920-talet. Boken har stort kulturhistoriskt och allmänmänskligt intresse."  
--- Margit Forsström, BTJ 1991


Nyköpings Hospital och Länslasarett. Från klostervård ... (391 sid, 1991) 


I en allsidig och faktarik dokumentär redogör författaren för det medeltida hospitalets utveckling, lasarettsväsendets uppkomst i Sverige och länslasarettets framväxt. 1773 blev lasarettet i Nyköping rikets 6:e civila dito. En ansenlig del av boken ägnas de veneriskt sjuka (kurhusen) och de fruktade farsoterna. Här möter vi lasarettets märkesmän, tragiska livsöden, hängivna läkare och en tapper personal. Allt handlar om kampen för en människovärdig vård. - Boken är första delen i dubbelmonografin över Nyköpings lasarett och löper fram till cirka 1863 och introduktionen av landstingsinstitutet - del två nedan.


"Boken redogör inledningsvis för sjukvårdens tidigare utveckling i landet fram till de verkliga lasarettens tillkomst. Författaren ska elogeras för sin minutiöst noggranna  genomgång av lasarettets historia (1773-1863). Värdefullt är att vissa handlingar återges i sin helhet och ej endast i brottstycken. Boken utgör ett viktigt tillskott till den medicinska och sörmländska litteraturen. Arbetet är värt all aktning."  
--- Lars Ekblom, Katrineholms-Kuriren 1992   


Arbetshemmet för kvinnor i Malmköping 1929-1964 (134 sid, 1994)  

Dagens Nyheter brännmärkte de svenska arbetshemmen som "medeltida institutioner". Det framkallade skräcksyner. Men hur såg de i verkligheten ut? Vilka var de människor som tvångsförpassades till arbetshemmen? Var arbetshemmet en social nödvändighet på vägen till Folkhemmet? 

"Hemmet skulle vänja internerna vid arbete och ge dem social fostran. Det blev ett mellanting mellan vård- och straffinrättning. Den lättillgängliga skriften ger en god inblick i hemmets verksamhet." 
--- Elise Adelsköld, BTJ 1994

"Tommy Eriksson... ger i boken en gripande tidshistorisk redogörelse för  arbetshemmets bakgrund, tillkomst och utveckling i Malmköping." 
--- Per-Einar Nordkvist, Landstingsnytt, Jönköping 1994 


Jord och Skog. Skolor i Sörmland 1841-1992 (388 sid, 1994)  

"När man läser boken får man stor sympati och medkänsla för de män som tagit initiativet till och kämpat för att sprida kunskap till den grupp människor som p g a bland annat sin samhällsställning icke haft möjligheten att utbilda sig inom modernäringen. Boken rekommenderas varmt även till studieförbunden." 
--- Inga Eggerud, Katrineholms-Kuriren 1995


Hästskjuts- och Diligenstrafik ... (366 sid, 1996)


Boken belyser 650 år av spännande och händelserik kommunikationshistoria. I förgrunden står gästgiveriskjutsen och passagerardiligensen - sällan skildrade tillsammans. Här berättas om resandets behag och obehag, vådliga vagnsfärder och vägrånare. Linné, Almqvist och Strindberg är några av de många som vittnar om hästskjutsens storhetstid. Andra berättar om abdikationen inför de nya färdmedlen - ångfartyg, tåg och bilar. De kusliga grindmorden i Malmköping 1874 synas i sömmarna. De bägge missdådarna, Hjert och Tector, fick bägge släppa till sina huvuden. De avrättades med handbila i maj 1876. De offentliga dekapiteringarnas tid i Sverige var därmed över. 

"Hästskjutsboken innehåller många spännande vittnesbörd och bilder från tiderna på landsvägen. Tommy Eriksson har enligt min uppfattning givit oss standardverket över det svenska gästgiveri- och skjutsväsendet genom tiderna." 
--- Arne Upling, Nerikes Allehanda, Örebro 1996

"Jag har hittills saknat en heltäckande men ändå komprimerad berättelse om utvecklingen av skjutsmöjligheter med häst och vagn. Tommy Eriksson har lättsamt skildrat denna process i väl avvägda kapitel efter studium av en stor mängd källor."
---
Erik Lindgren, BTJ 1996 


Eskilstuna Lazarett och Curhus ... (176 sid, 1997)


Författaren nystar upp gåtan med det första lasarettet i smedstaden Eskilstuna. Djupdykningar i arkiven har visat att det startade som ett veneriskt sjukhus, kurhus, 
1797 för att 1803 bli ett regelrätt lasarett. Lasarettets historia skildras fram till 1871. 

"I denna skrift beskrivs hur sjukvården utvecklats i Sörmland med särskild tonvikt på förhållandena i Eskilstuna.  Allt beskrivs sakligt och underhållande... framställningen är njutbar." 
--- Lars Söderström, BTJ 1997  
Landstinget Sörmland 1966-1996. Ett kalendarium (368 sid, 2000 & 2002)

I kalendarisk dräkt återger boken ett händelserikt skede i Landstinget Sörmlands historia.  I korta, faktarika exponeringar av en komplex och dynamisk utveckling åskådliggör förfat- taren landstingspolitikens positioner, förgrundsfigurer, verksamheter och organisations- former.  


Nyköpings Länslasarett 1863-1949 (271 sid, 2003 & 2004)
 Denna den andra delen om Nyköpings lasaretts historia tar vid där den första (1991) slutade, d v s med landstingens tillblivelse 1863.   

"Författaren lyckas på ett välskrivet och detaljerat men ändå lättläst sätt att lotsa läsaren från det första lasarettet vid Nyköpingsån (1863-81) genom lasarettet vid Repslagaregatan (1882-1914) till lasarettet vid Västra Hållet (1914-30) och sedan fram till den stora delningen på olika specialiteter som skedde efter 1949. Läsaren får också en god inblick i den hierarkiska och patriarkaliska sjukhusvärlden."  

--- Marie Nordström, BTJ 2003


40 år med Karsudden - Ett sjukhus inom rättspsykiatrin (red. TE, 103 sid, 2004)Karsudden utanför Katrineholm startade 1964. Sedan dess har detta sjukhus, med övervägande delen patienter från Stockholms- och Göteborgsregionerna, varit en visa i pressen. Med rätt eller orätt. För detta jubileumsarbete skrev jag följande baksidestext: "När Dante Alighiéri i diktverket Den gudomliga komedin (1265) skaldade den klassiska portalsentensen: 'I som här inträden, låten hoppet fara' - var det knappast Karsudden han hade i åtanke. Men under de 40 år som förflutit sen Karsuddens rättspsykiatriska sjukhus öppnade utanför Katrineholm har media ofta uppvisat en schablonartad, dantesk syn på inrättningen. Mytbildningen har frodats i ovetskapens och okänslighetens mylla. (...) Kanske kan boken - i all anspråkslöshet - bidra till att förankra denna gåtfulla värld mellan himmel och helvete, där mänskliga brister och svagheter rätteligen hör hemma."


Malmköpings småskoleseminarium 1881-1931 (103 sid, 2005)  

Till den pittoreska landsortsidyllen Malmköping i hjärtat av Sörmland förlades 1881 länets första och enda småskoleseminarium. Vägen dit gick över temporära läroanstalter i Sköldinge och Södertälje. Med gustavianska rötter erbjöd köpingen en familjär atmosfär och fridfull studiemiljö, vilket gjorde skolan omtyckt och ansedd långt utanför länet. Närmare 700 småskollärare utexaminerades från landstingsseminariet åren 1881-1931. Med arkivdokument, litterära källor och fotografier återskapar boken konturerna av en yrkeskår som numera benämns "småstadielärare". Vilka var det som sökte sig till skolan, hur upplevde de studietiden och vad läste man? Det är några av de frågetecken som rätas ut i boken.