Recensioner 2013-15 - biografin:

"En dödsvind för mitt folk. Sitting Bull. 
Livet, komplotten, mordet" 

(Agerings bokförlag 2013) 
" [En dödsvind...] är ett viktigt arbete ... som direkt griper tag i läsaren. För två år sedan kom [Erikssons] femte bok [i genren], en suverän biografi över general Custer, med titeln 'Custers sista strid'. Nu kommer [författarens] sjätte  ["indianbok"], en än bättre biografi över ... den kanske mest berömda indianhövdingen, Sitting Bull. 

Tommy Eriksson skriver djupt gripen av sitt ämne utan att för den skull tappa perspektiv och fakta. Det är en bedrövlig och djupt sorgsen läsning rätt igenom ... Det är en hela tiden stark, spännande och som sagt rörande berättelse som Tommy Eriksson bjuder på. 

Egentligen borde den här boken översättas till engelska och ges ut i USA ... men det är väl fortfarande alltför pinsamt för den amerikanska regeringen ... Tommy Eriksson gör [skildringen] i högsta grad levande."


Björn G Stenberg, "Upsala Nya Tidning" 
8 oktober 2013 ”I denna detaljrika och välfyllda bok om den mytiska indianledaren Sitting Bull får vi en initierad och gripande skildring av den kände hövdingens uppväxt, hans ställning bland de indianska ledarna och den betydelse han konkret hade för sitt folk men också för Nordamerikas indianer i allmänhet … [Författaren]  som tidigare utkommit med bland annat den kritikerrosade ’Custers sista strid’ är specialist på Nordamerikas indianer och denna bok stärker ytterligare denna position …

Händelseutvecklingen blir mycket dramatisk under [åren efter fördraget med USA 1851] och Sitting Bull kommer att äga en avgörande huvudroll, skildrat av Eriksson med mycket initierad och vass men också inkännande och känslig penna … när man läser Erikssons välskrivna, dramatiska och av kunskap sprängfyllda skildring av Sitting Bulls liv och indianernas tillvaro är det med ett sällsamt nöje ...

Tommy Eriksson underbygger hela denna biografi med en mycket stadig grund av fakta om indianernas roll i USA, dess utveckling i samband med de vitas utbredande … det motstånd indianerna åstadkom och förvecklingarna kring detta ... Det är också en bok fylld av konkret detaljkunskap om indianernas liv och leverne, seder och bruk, som ger berättelsen en ovanlig tyngd som är få svenska böcker i ämnet förunnade … läsningen [blir till] ett gripande äventyr och en njutning rakt igenom.”


Benny Holmberg, kulturskribent, tidskriften "Kulturen" 7 juni 2013

" ... Eriksson är kunnig och väl påläst. Nyare forskning tas upp till behandling likaväl som äldre rön. Till bokens förtjänster hör även Erikssons förmåga att göra en rundmålning av såväl lakotaindianernas kultur som de vitas indianpolitik ... Styrkan i Erikssons biografi är hans förmåga att sätta in Sitting Bull i relevanta sammanhang, både  de som utgår från indianernas perspektiv  och de som handlar om de vitas rasistiska politik. Till bokens förtjänster hör även resonemangen om populärkulturens betydelse för att vidmakthålla stereotypa uppfattningar om indianer i allmänhet och Sitting Bull i synnerhet."

Ulf Zander, prof., Historielärarnas förenings årsskrift 2014

"Det är en minst sagt färgstark person [SB] som läsaren möter ... Mångbottnad och mystisk." 


Torbjörn Andersson, tidningen "Sörmlandsbygden" 12 september 2013 

"Den nya biografin över Sitting Bull, En dödsvind för mitt folk (Agerings bokförlag), av Tommy Eriksson är en imponerande bok som inte bara tecknar bilden av den legendariska hövdingen, utan också berättar hur den amerikanska erövringen av västern bröt ner och förändrade indianernas liv."

Göran Tonström, Svenska kyrkans tidning "Amos Magasin" 20 september 2013                                           

"En dödsvind för mitt folk är en stark bok med stor närvarokänsla. Eriksson låter hövdingen själv komma  till tals genom talrika citat, och boken är oerhört väldokumenterad. Enbart litteraturförteckningen ... omfattar 35 sidor! ... Jag tycker om Erikssons språk ... 

Många ögonvittnesskildringar berättar om hövdingens starka utstrålning ... Den stora faktamängden ... förmedlas på ett lättillgängligt sätt, och det här är en bok man gärna sträckläser ... en fenomenalt välskriven bok."

Thomas Drugg, bibliotekarie, bloggen "Historiskt", Jämtlands läns bibliotek, Östersund, 24 maj 2013

"Eriksson berättar initierat och detaljrikt om [Sitting Bulls] och de nordamerikanska skogs- och prärieindianernas historia, om deras seder, myter, tro och leverne. Somligt är mycket spännande och gör att man gärna läser delar av boken som om den vore en roman ... 

Eriksson har utnyttjat sitt källmaterial väl och hans prosa är utomordentlig. Detta är ... en bok som bör läsas av alla som intresserar sig för amerikansk historia."

Kjell E Genberg, författare, "DAST Magazine" 22 juni 2013

"Man lägger berikad ifrån sig Tommy Erikssons väldokumenterade och välskrivna skildring av lakotahövdingen Sitting Bulls (1831-90) liv och gärning. Boken ger ingående kunskaper om huvudpersonen och den vidöppnar ögonen för de vita amerikanernas gradvisa folkmord på landets urinnevånare under 1800-talet. Att det sedan tidigare inte finns någon [modern] skildring på svenska av den förmodligen mest berömda nordamerikanska indianhövdingen [SB] är anmärkningsvärt."

Arne Järtelius, Bibliotekstjänst (BTJ) 2013

"
Sitting Bulls liv och leverne skildras på ett förträffligt sätt och att inleda varje kapitel med citat från huvudrollspersonen själv är ett smart drag ...

Tommy Eriksson tar läsaren med på en spännande och gripande resa, där indianerna peppras med brutna löften, svek och förräderi, samtidigt som de för ett krig för sin överlevnad mot en grym och utstuderad fiende med betydligt större resurser. Visst, indianerna var definitivt inga änglar och även Sitting Bull som var en krigare av rang kunde även han visa grymhet. Men då gällde det oftast strider för sitt liv och sitt folks överlevnad ...

Kort sagt så har [författaren] med den här boken skrivit en riktig pageturner. Det är rappt berättat, och stundtals vackert skildrat, och boken berättar rakt och utan krusiduller om de umbäranden som indianerna fick utstå ..."

Johan Åhlund, bloggen "Spoof" 2013

"Fantastisk bok om den store Sioux-ledaren Sitting Bull, som offrade allt och aldrig svek sina ideal  eller slutade kämpa för sitt folks rättigheter. Ger en unik inblick i Sitting Bulls enastående och sammansatta personlighet och i den del av USA:s historia som ligger till grund för dagens statsbildning."

Paula Wahlbom, programansvarig, Göteborgs Stadsbibliotek 2015

Nedan  ett axplock röster om biografin från recensenter på nätbokhandlar som Adlibris, Bokia och Bokus:

Johan Pehrson:
"Boken river ner myter som än idag dominerar västernlitteraturen och presenterar en blodfull Sitting Bull med mänskliga styrkor och svagheter ... vi hör hans egen röst om erövringen av 
västern ..."


Peter Hansson:
"
Vi serveras giganten bland prärieindianernas 1800-talshövdingar ... Inga språkliga krumsprång och ack så väldokumenterat ... Ett helgjutet [hövdinga]porträtt utan irriterande blemmor."


Thomas Nilsson:  
"... ett storverk av bestående värde."
 

Henrik Karlsson:  
"Ska ni bara läsa en 'riktig' indianbok ... är författarens nya Sitting Bull-biografi ett givet val."


Michael Jonsson:
"En gudabenådad biografi..."