Recensioner:
"Custers sista strid. Drabbningen vid Little Big Horn 1876. En biografi" (Alb. Bonniers förlag 2011)
   

    


                                 

 

 


"Det måste vara mycket ovanligt att en svensk författare skriver en bok om en amerikansk ikon och gör det i minst samma klass som de bästa amerikanska. Tommy Erikssons bok om George A Custer, med tonvikt på dennes sista berömda strid vid Little Big Horn, är mästerligt gjord. Inte minst är Tommy Erikssons bok ännu en uppgörelse med folkmordet på USA:s indianer. Den är också härligt rikt illustrerad." 

--- Björn G Stenberg utser Custerbiografin till en av Årets Tre Bästa Böcker i Upsala Nya Tidning  20 december 2011

"Tommy Erikssons Custers sista strid ... är något så ovanligt som en grundlig svensk bok i ämnet. Som populärhistorisk översikt mäter den sig utan problem med t ex Nathaniel Philbricks lika omfattande [engelskspråkiga] Custervolym från ifjol ... men tonen i Erikssons framställning är personligare och varmare. 

Dessutom är kartorna - nog så viktiga för att man ska kunna följa med i drabbningens komplicerade förlopp - faktiskt snäppet bättre. 

... även om ... Custer får ... en hel del utrymme, så handlar framställningen i minst lika hög grad om prärienomadernas värld och deras långa rad av konfrontationer med de vita. Eriksson har kort sagt skrivit en 'riktig' indianbok - som fungerar fint som ... en uppdatering av Dee Browns ... Begrav mitt hjärta vid Wounded Knee (1970). Det har hänt en hel del på forskningsfronten sedan dess.

Med hjälp av de suggestiva ... ögonblicksbilderna hos Eriksson ... kan man ... upprätta en sorts klarvaken direktkontakt med det förflutna..."

 --- Nils-Aage Larsson, Göteborgsposten, 23 juni 2011 


"För den som önskar sätta sig in i historien om George Armstrong Custer och hans mytomspunna död kan Erikssons bok varmt rekommenderas. Det är en både utförlig och trovärdig skildring ... 

Eriksson väjer inte för att ge inblickar i forskningsproblematiken och utforskar militärhistoriskt komplicerade scenerier ... 

I bakgrundsskildringen gör Eriksson dessutom, med rätta, en stor poäng av den epidemiologiska vägröjning som koleran, smittkopporna och andra sjukdomar åstadkom ... 

Vi möter ett myller av gestalter, både indianer och vita, episoder och fälttåg som hade kunnat göra vilken bok som helst svårgenomtränglig men som nu lyser i kraft av Erikssons rappa språk och såväl sakliga som intresseväckande utvikningar. 

Genom att fokusera på enskilda människoöden och fotografier, vilka ger en kuslig närvarokänsla, belyser Eriksson skoningslöst och effektivt den durkdrivna territoriella expansion och hänsynslösa rasism som dömde den nordamerikanska indiankulturen till undergång."

--- Dick Harrison, Svenska Dagbladet, 14 april 2011 (DH utser Custerbiografin till en av  Årets Tre Bästa Böcker i Svenska Dagbladet 11 dec 2011)

"Det är ett imponerande stycke voodoo Tommy Eriksson ägnar sig åt i sin biografi över Custer: statistiken blir ansikten, indianerna disponeras som individer, monument blir kött och blod, tillfällena världshistoria. 

Det är som om vålnaderna reser sig upp, borstar av sig krutröken för att gå oss till mötes. 

Tommy Eriksson har skrivit en biografi man önskar många läsare ... genomförandet är grundligt, spännande, fokuserat och förutsättningslöst. Ingen sten har lämnats orörd." 


--- Magnus Ödmark, Hallands Nyheter & Hallandsposten, 12 april 2011

"Tommy Eriksson är specialist på Nordamerikas indianer. Det märks med all önskvärd tydlighet! Han har inte bara skrivit en storslagen biografi över Custer och hans liv. Han går även till frän attack mot det folkmord som USA begick på indianerna. 

Det är ett stycke välskriven historia som vi varmt kan rekommendera för dem som vill ha en djupare bild av 'indiankrigen' ..."

--- Bengt Faleij, Västerviks-Tidningen, 22 maj 2011

"Tommy Erikssons forskning visar att tiden sprungit förbi oss som var övertygade om sanningen i de 'sanningar' som publicerades och spreds från tiden efter drabbningen [vid LBH] och fram till 1970-talets mitt ... Det finns beskrivningar i Erikssons bok som får läsaren att undra vilkas 'djuriska beteenden' som var värst ... 

Eriksson förklarar med tydlighet hur förintelsevägen asfalterades av de vitas sjukdomar, bland annat kolera och smittkoppor som spreds med vett och vilja till människor [indianer] som saknade immunitet mot dem. 

Eriksson har lyckats krångla sig förbi ... fallgropar av närmast mytologiskt slag ... Han ger en god bild av amerikansk politik i berättelsen om Custers liv.

Det är en imponerande bok Tommy Eriksson åstadkommit, lika detaljerad om denna skärmytsling [Little Big Horn-striden] som exempelvis Anthony Beevors tjocka skrifter om slagen vid Stalingrad eller Berlin."

--- Kjell E Genberg, DAST Magazine, 29 april 2011 

"Nu kan alla som vill ... göra av med myterna [om Little Big Horn-striden] om man läser Tommy Erikssons nyutkomna bok ... Erikssons bok handlar dock inte bara om Custer. Genom att använda indianernas vittnesmål från slaget [vid Little Big Horn] tillförs inte bara nya fakta, utan också ett nytt perspektiv ... 

Boken blir ... också historien om ... en gren på rasismens träd... 

Eriksson har gjort ett gott arbete som inte bara försökt detaljutreda vad som egentligen hände, utan också lyckats sätta in både händelser och personer i ett större sammanhang. Detaljrikedomen är stor, men det blir aldrig svårtläst eller tungrott."

--- Anders Eriksson, Södermanlands Nyheter, 27 april 2011

"Indiankännaren Tommy Eriksson har skrivit utmärkta Custers sista strid, en bok som ger en bra bakgrund om Custer och själva striden med sina många fatala misstag. Han bygger skickligt upp det monumentala drama som slaget utgjorde ...

Inte minst är Tommy Erikssons bok ... en uppgörelse med folkmordet på USA:s indianer. Den är också härligt rikt illustrerad.

Eriksson anger en diger källförteckning och har försett den utmärkta boken med bra foton och kartor ... detta är en mycket bra biografi som står sig fint mot [dito på] engelska."

--- Björn G Stenberg, Upsala Nya Tidning, 5 juli 2011

"I Tommy Erikssons biografi presenteras ... överstelöjtnant [GA Custer] ... i helfigur och för första gången på svenska. Och Eriksson gör det riktigt bra. Han kryssar framgångsrikt bland alla lögner, överdrifter och missförstånd som finns i den tidigare litteraturen. Dessutom med ett rappt och intressant språk. Med kartor och fotografier. 

Vidare sätter Eriksson strålkastaren på hur den amerikanska armén på kort tid tog de gamla jaktmarkerna i besittning och satte indianstam efter indianstam i reservat. 

Tommy Erikssons biografi är intressant och läsvärd - både för den som vet lite eller ingenting alls om Slaget vid Little Big Horn och 'Custers Luck'."

--- Fredrik Lindahl, Sundsvalls Tidning, 19 juli 2011

"... indiankännaren Tommy Eriksson [har] ... skrivit en medryckande bok om mannen [general Custer] som symboliserade ett synnerligen dystert kapitel i USA:s historia."

--- Lars Landström, Örnsköldsviks Allehanda & Tidningen Ångermanland, 12 april 2011

Boken beskrivs som "populärt och rappt skriven" och "den lyckas samtidigt kittla läsarens håg för äventyr" enligt anmälaren nedan. 

--- Johan Wilhelmsson, Norrköpings Tidningar, 15 april 2011

"Hos Nathaniel Philbrick och Tommy Eriksson får vi klockslagen, trumpetstötarna, kulornas bisvärmar och doften av präriegräs ... Tommy Eriksson talar i 'Custers sista strid' om ett splittrat psyke, en maskinell mördare med stolt hustru ..."

---- Lars Åberg; några rader från en essä i Tidningen Sydsvenskan, 4 sep 2011

"... han [TE] besitter mycket stora kunskaper om USA efter (och före) slaget vid Little Big Horn och inte minst amerikansk inrikes- och utrikespolitik med mycket ingående fakta och synpunkter som jag inte sett på pränt i vissa avseenden."

--- Torbjörn Andersson, Tidningen Sörmlandsbygden, 28 april 2011 

"Custers sista strid är en gedigen bok som lika mycket är en historik över förtrycket av indianerna som det är en biografi över den kanske mest kände amerikanske officeren under 1800-talet, George Armstrong Custer. ... Custers sista strid innehåller med andra ord mängder med information och detaljer, men Eriksson skriver på ett sådant lättsamt sätt att boken trots detta aldrig någonsin blir tråkig eller ointressant. Den är istället oerhört lättläst och är man genuint intresserad av Nordamerikas indianer eller av Custer och Little Big Horn så är detta definitivt en bok man skall läsa."

--- Daniel Sundström,  bloggen Historiska Böcker, 30 maj 2013 

"Men vem var egentligen George Armstrong Custer? Det får vi veta [i] den första ordentliga Custerbiografin på svenska ... Ett genomgående tema i boken är amerikanernas skamliga behandling av indianerna under 1800-talet, med ständiga löftesbrott och grumlig rasideologi ... 

Tommy Eriksson har tidigare skrivit flera böcker om indianer. Boken är mycket grundligt skriven och författaren är verkligen kunnig i sitt ämne. Det bästa med boken är kanske alla enskilda människoöden som träder fram ... Detta ger en stark närvarokänsla ... En mycket läsvärd och intressant bok, som dessutom är riktigt snyggt formgiven."

---- Thomas Drugg, bibliotekarie, bloggen Historiskt, Jämtlands läns bibliotek, Östersund, 2 aug 2011

"Den svenska westernscenen är illa däran, men en och annan faktabok dyker fortfarande upp ... Jag fick hem ett exemplar [av Custers sista strid] förra veckan, som jag läser just nu med stor behållning. 

Författaren målar upp bakgrunden med alla brutna avtal, den inbyggda rasismen inom kristendomen (som fanns då) och vägen mot folkmordet på Nordamerikas indianer. Det var en gigantisk kulturkrock ... Dåtidens människosyn skyndade på förloppet, men där fanns också ett motstånd ... Det är intressant läsning."

--- Micke Eriksson, Retrofuture/Kulturportalen, 11 april & 1 maj 2011

"Biografin har den legendomspunne generalen George Armstrong Custer i fokus, men berättar medryckande och vederhäftigt om en kontroversiell period i västvärldens historia. Författaren har en gedigen kunskap om sitt ämne och boken ger en seriös bild av faktiska skeenden samtidigt som den är underhållande läsning."

--- Julboktips, Norrtälje kommuns bibliotek, 21 dec 2011

"En kanonbra bok helt enkelt! ... nu har jag läst klart den och börjar om från början igen!"

---  Wegahe Tucuhu (Rolle Joute), Sioux Indian Clubs blogg, 31 juli 2011