Minnet av Vietnam

I Laos, Kambodja och Vietnam dödade USA:s krigsmaskin över 3 milj stridande och civila 1961-1975.  Fler bomber fälldes än i Europa under 2:a världskriget. USA förlorade ca 60.000 soldater. Efter kriget vägrade man återuppta förbindelserna med Vietnam och betala ut ett avtalat krigsskadestånd på 4 miljarder dollar innan 20.000 av de amerikanska soldater som påstods försvunna lokaliserats och identifierats. Man nämnde inte de 200.000-300.000 vietnamesiska patrioter som var spårlöst borta. - Och idag... vanskapta barn föds...och
krigsförbrytarna går fria.

Om dessa händelser skrev Noam Chomsky något som liknar ett 
tragiskt prosapoem (1993) - 
för er som minns... och inte minns... 
inte vill minnas... Vietnam...

"...vi installerade en regim med korrumperade och mordlystna
        banditer och torterare i den södra zonen,
som vi hade påtvingat vårt styre;
vi angrep direkt denna zon 
        när våra skyddslingars terror och förtryck
        gav upphov till en reaktion som de inte kunde stå emot;
vi utvidgade vår aggression till hela Indokina med
          intensivbombning av tättbefolkade områden;
vi använde kemiska stridsmedel för att
        förstöra grödor och växtlighet, bombade dammar och satte
igång med stora massmordsoperationer och
         terrorprogram... till slut lämnade vi tre ödelagda länder...
...översållade av lik och osprängda minor, otaliga utarmade
        och lemlästade, och på sjukhusen i söder
deformerade foster som inte rör vid abortmotståndarnas
           hjärterötter,
förutom andra fasor som är för ohyggliga för att nämnas..."