Gustav Mahler 150 år 2010

”Hos en stor människa är ingenting en bisak.” - Tonsättaren Arnold Schönberg hade träffats av en insikt. Han hade bytt fot. Och han var inte ensam. Föremålet för hans platoniska kärleksförklaring var den böhmiske komponisten Gustav Mahler (1860-1911). En universalkonstnär och alkemist. En symfonisk triumfator över paradoxen materialistisk gigantism och förandligad humanism. Ingen lämnas oberörd. Han var slutet på en musikhistorisk epok. Slutet på en värld. Framför honom - Verdun, Somme, Flanderns likbeströdda gyttja. Bakom honom den habsburgska kejsardynastins, Österrike-Ungern, perversa överdåd. Ett etniskt och språkligt menageri av 50 milj individer. - Läs vidare...

Ladda ner som: Mahler I.pdf
Ladda ner som: Mahler II.pdf